Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

pagina 1

Leergang Coaching en Coachend Leiderschap (HR/LD)Leidinggevenden, (HR/LD) Professionals en Interne/Externe Coaches - Fysiek/Online: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als professionele coach of in de rol van coach, gaat in op interventies van de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij klanten/medewerkers. Duurzame inzetbaarheid, Learning and Development, wendbaarheid en meerwaarde: medewerk(st)ers, klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving Covid-19, waarbij de klant/medewerk(st)er haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. Als coach, coachend leidinggevende, (HR) professional doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw klanten/cliënten. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen in beweging te brengen om gewenste resultaten vanuit eigenaarschap te bereiken. Het faciliteren en coachen van klanten blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten). Persoonlijk Ontwikkel of Opleidingsbudget over 2021 of spreiden budget over 2021 en 2022?  Zie ook Leergang Team Coaching en de Masterclass Systemisch Werk (Opstellingen, Familie en Organisatie/Team), Training Coachend Leiderschap en Hybride Werken en de  Leergang (Loopbaan)Coaching en Masterclasses.

 

Al tijdens de opleiding bent u van meerwaarde voor de organisatie en doelgroepen waar u mee werkt. Dit komt doordat u tussen elk blok opdrachten uitvoert in uw eigen praktijk en door een logboek bij te houden heeft u mogelijkheid om concrete casus in te brengen gedurende training dagen. Hiervoor krijgt u coaching van de trainer, zodat u zelf en uw eigen organisatie meteen voordeel behaalt van uw opleiding.

pagina 2Uw professionele ontwikkeling als journey wordt zowel binnen het kader van het programma als daarbuiten uitgezet. Vervolgens wordt systemisch gekeken naar de organisatiecontext, dynamieken, interacties om te coachen op eigenaarschap en proactief leiderschap. U brengt eigen talenten in kaart en hulpmiddelen worden aangereikt om verdere ontwikkeling vorm te geven. Tevens gaan we specifiek in op verschillende coaching vaardigheden, modellen en interventies, bovenstroom (bewust, gedrag) en patronen in de onderstroom (onbewust, mindset). Praktijkvoorbeelden zijn leidend en u coacht elkaar op casuïstiek en ontvangt feedback en de vertaalslag naar uw organisatie en klanten/cliënten. Werkt aan uw zelfreflectie, skills en tools als coach.

 

De opleiding wordt afgerond met een product in de vorm van een presentatie die u kunt inzetten in uw organisatie en bij uw klanten. Hierin komen alle elementen die u heeft geleerd in de afgelopen maanden aan bod. Bij een goede eindpresentatie en uitvoering van de tussenopdrachten ontvangt u het certificaat Leergang Coaching.

Voor wie?pagina 3

Interne coaches, externe coaches, loopbaancoaches, teamleiders, coördinatoren, (HR) leidinggevenden en professionals, adviseurs en projectleiders. Kortom een change agent die klanten en organisaties begeleidt in verandertrajecten en daarbij een duurzaam effect beogen.

Ervaring met werken in een veranderend omgeving en je wilt groeien als professional. Iedereen die zich breder willen ontwikkelen als coach, coachend leidinggevende of professional en meer waarde wilt toevoegen gericht op duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu verbeteren bij klanten, teams en organisaties. 

Werkt in een organisatie en met klanten, waar tijdens de opleiding geleerde gelijk in praktijk kan worden gebracht en hiermee opgedane kennis verder verduurzamen.

U wilt een goed gevulde gereedschapskoffer met tools en skills.

Tijdens de opleiding krijgt u naast recente literatuur ook diverse instrumenten aangereikt die u meteen kunt gebruiken. U beschikt over HBO of Academisch werk- en denkniveau, dus minimaal HBO werk- en denkniveau.

 

Vragen? Contact ons via 0646065362 drs Astrid Anna Kuin of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

Doelstelling is een verdere professionalisering van de coach, en voor de (HR/MD) leidinggevende of professional in de rol van coach of loopbaancoach conform de kwaliteitseisen, competenties en ethische gedragscodes van de coach (NOBCO/EMCC). We werken aan bewustwording van en inzicht in de persoonlijke stijl en gewenste ontwikkeling en het integreren van verschillende coachingsmethoden in de persoonlijke stijl. Door te oefenen met coachingsgesprekken leren de deelnemers de coachingsvaardigheden en methoden toe te passen. Met de ontvangen feed­back leren zij dit te integreren in de rol van coach c.q. coachende manager, teamcoach (ervarend leren: leren door te doen).

Resultaten

Gewenste resultaten van deze Leergang zijn:

- inzicht in de theorie en achtergronden van coaching binnen de context van de lerende organisatie en lerende en wendbare teams in het leveren van (meer)waarde naar de klanten, doelgroepen

- bewustzijn van de houdingsaspecten van de coach en het eigen profiel

- het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke stijl

- kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant

- stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant

- vertrouwensrelatie; (psychologisch) contract en fasering in coachrelatie kunnen hanteren

- het leren observeren van de coachingsrelatie en interactie in het hier-en-nu (meta-niveau)

- reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn)

- inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling

- feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk

- op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de (inter)nationale gedragscodes van de coach.

                                            

Programma

Context Visie op coaching -  de rol en journey van de coach              Dag 1/ 2pagina 4 1

Context en bedoeling: ontwikkelingen in complexe en dynamische omgeving, visie/missie van de organisatie, purpose. Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/cliënten 

Coachen, visie, definitie en competenties coach

Zelfreflectie, sterkten- zwaktenanalyse, gewenste professionele ontwikkeling

Coaching skills, een eerste verkenning

Over luisteren en open vragen stellen

Profiel coaching vaardigheden, nulmeting en gewenste ontwikkeling 

Over proactief leiderschap, eigenaarschap, lerende mindset

Ethische gedragscode en competenties; Waarden veiligheid, vertrouwen en respect; Spelregels en principes veilig leerklimaat - Psychological Safety 

Over de paradigma's en mindset in organisaties (hiërarchisch paradigma versus het paradigma van zelforganiseren en alle varianten daar tussen): waar staat jou organisatie en wat is de gewenste ontwikkeling? Meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen? Kansen en mogelijkheden, versus bedreigingen en blokkades?

Interventies coach boven en onder de waterlijn; gelaagdheden in leren en veranderen

Fasering in het (psychologisch) contract met je klant, de driehoek; fasering tijdens het traject met je klant/cliënt en de interventies als coach

 

 

Communicatieve en coaching vaardigheden                                 Dag  3/4/5pagina 4 2

Directieve versus non-directieve vaardigheden

Coachen op eigenaarschap; eigen regie: leren door te doen

De cyclus van coachen, ervarend leren, de diverse leerstijlen in het  team; zelfreflectie

Het model: meetlat en eigenaarschap

Het GROW model

Coachen op de volgende uitdaging, veranderingen, doelen en gedrag: 11 stappen model met inzet van visualisaties (de kracht van visualisaties); schaalvragen

Als coach stiltes kunnen faciliteren, mindset. Presence. Mindfulness, praktische tools (het brein; stress en ontspanning weten te faciliteren) RET Rationeel Emotieve Training, zie cognitieve therapie) Kantelen inner talk, van innerlijke criticus, perfectionist irrationele gedachten, gedrag en beleving naar rationele gedachten en positieve focus en doelen

Coachen van veranderingen, diverse tools, stappenplan

Coachen van de transitiecurve (diverse methodieken en invalshoeken)

Systemisch coachen: patronen en mindset, paradigmashift (U curve)

Transactionele Analyse: coachen van zelfreflectie klanten en gewenste verandering, van reactief naar proactief gedrag; van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek - Mindset - Coachen boven en onder de waterlijn

Inbreng casuïstiek en experiëntal learning, ervarend leren - Leerstijlen, diverse leerstijlen bij klanten/cliënten

Reserve: The coach cycle, three phases; reframing mental model

Klanten/Cliënten coachen naar gewenste resultaten - de weg en het doel                          Dag   6/7pagina 5 1

Interventies coach om dynamiek te benutten naar gewenste veranderingen

Faciliteren van een leer- en verbetercultuur : delen van successen en leren van, delen van "fouten" en leren van; verankeren van leerprocessen; elkaar ankeren (safety) (Care and dare Transitiecirkel)

Fasering in het coach traject, tussentijdse evaluatie, oogsten en bijsturen; hoe te coachen op eigenaarschap bij het team en bij de professional - Interventies teamcoach per fase - Casuïstiek

Coachen op eigenaarschap, wat vraagt dit van de coach? De succescirkel - Interventies op interactieniveau

Interventies bij transities, o.a. Talking Stick

Complimenten oefening, zelfvertrouwen en zelfaccepterend vermogen bij klant; Methodiek Fishbowl, diverse dynamische werkvormen

Meetlat en eigenaarschap

Feedback, inzet van waarderende professionele feedback op gewenste doelen en resultaten

Hoe om te gaan met terugslag, blokkades? Eigen onzekerheid als coach? "Successen en fouten": lessen, de moed van de kwetsbaarheid, interventies op het bestaansniveau en zingevingsniveau (betekenis) Coachen op intrinsieke motivatie professionals: purpose (van betekenis zijn), autonomie, 

Vitaliteit en Work/Life Balance; focus en flow; tools

Valkuilen Top Tien en gewenste ontwikkeling - o.a. het kernkwadrant en systemisch werk

Diverse tools om sessies af te ronden en vertaalslag naar de praktijk te faciliteren; afspraken cultuur; eigenaarschap bij klant (ervaringsdeskundige)

Coachen van overige betrokkenen binnen en buiten het netwerk van de klant om resultaten te behalen 

 

Coaching transities - Creatiespiraal                                                     Dag 8

pagina 5 2Fasering tijdens coaching en coachen op eigenaarschap - Interventies coach van tussentijdse evaluatie richting eindevaluatie

Creatiespiraal en transities: Seizoenen en cycli gidsen en coachen

Vier axioma's en coachen "from one step behind"; dienend leiderschap

Lerende teams en lerende organisaties; casuïstiek vanuit de praktijk

Aan de slag en feedback; integreren in je dagelijkse praktijk en experimenteren (experiental learning) cyclus ervarend leren: leren door te doen

 

Praktijksimulaties - Reflectie en Feedback                       Dag 9

pagina 6 2Praktijksimulaties, aan de slag met casuïstiek en tools; feedback en elkaar inspireren, vertaalslag naar je praktijk; zelfreflectie als coach, vertaalslag naar je praktijk

Inzet waarderende feedback - Appreciative Inguiry

Aanvullende tools afgestemd op vragen van de coaches in opleiding

Psychological Safety: Ruimte om interventies uit te proberen en feedback te ontvangen

Coaching on the Job

Reserve: Liberating Structures 

 

Leerpad en reflectie op je leerproces - Certificering                       Dag 10

Fasering en interventies coach en dit lerend team: coachen eindevaluatiefase en verankeren leerprocessen

Presentatie van je leerproces, your learning journey

Vieren van successen gedurende deze expeditie - Lessen - Metafoor

Meer waarde en duurzame ontwikkeling voor je organisatie en je klanten

De volgende stap in je learning journey, duurzame verandering en ontwikkeling, het wat en het hoe, volgende eerste stap

Certificering EMCC/NOBCO Ethische (Gedrags)Codes coaches.

 

 

Studiebelasting - Certificaat  - NOBCO/EMCC Ethische Gedragscodes 

EMCC logonobco

Het trainingsprogramma van de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap  is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een diploma, certificaat Leergang Coaching. De volgende voorwaarden worden gesteld:

 • De deelnemers, studenten werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - leerdoelen en gewenste resultaten; de student vult na het intakegesprek het intakeformulier in en deelt deze met trainer
 • Aanwezigheid trainingsdagen verplicht; de student schrijft per bijeenkomst reflectieverslag en deelt deze met trainer en ontvangt hierop feedback
 • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
 • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
 • Bij aanvang van de Leergang Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor haar/hem als coach.
 • Bestudering van vakliteratuur; uitwerking Top Tien en eigen visie op coaching en werkwijze naar de eigen klanten/cliënten
 • Presentatie/Profilering coaching bij de eigen klanten/cliënten en organisatie, verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach - Opdracht BV IK (Metafoor)
 • Tussentijdse evaluatie: terugblik op leerdoelen, oogsten en verdiepen mede aan de hand van de feedback (op vereiste criteria Leergang Coaching) van de trainer
 • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach; per intervisiebijeenkomst een reflectieverslag ook te delen met de trainer (feedback trainer in eerstvolgende intervisiebijeenkomst of eerder indien noodzakelijk)
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre zij/hij de geleerde stof van de Leergang Coaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en presenteert iedere deelnemer een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten bij de eigen klanten.

pagina 6 1Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten gevolgd en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Coaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten. Met het diploma, certificaat van de Leergang Coaching kunt u zich indien gewenst ook registeren als NOBCO/EMCC coach bij NOBCO/EMCC; zie de website NOBCO/EMCC voor de procedure en aanmelding.

Als studiebelasting geldt: participatie tien dagen training, vier dagdelen intervisie, 50 uur coachuren en 30 uur reflectieverslagen, reflectieverslagen per trainingsdag: 2 uur, bestuderen syllabi: 4 uur per trainingsdag en eindwerkstuk 8 uur, minimaal 3 uur supervisie. Doorlooptijd: 10 tot 12 maanden.  Totale studiebelasting is 247 uur. Dat is een totale gemiddelde studiebelasting van 7 uur per week.

Met het certificaat, onze opleiding is met het EQA certificaat door NOBCO/EMCC als opleidingsinstituut, kunt u zich als NOBCO/EMCC coach laten registreren. Onze trainers/(team)coaches zijn aangesloten bij NOBCO/EMCC, LVSC, NOBTRA, NVP, Solutions Focused Community. Zij verzorgen ook de Leergang (Team)Coaching voor zelforganiserende teams en In company voor Agile Coaches als ook de Leergang Loopbaancoaching. 

 

Feedback deelnemers

feedback 3“ Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." 

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen."

Belangrijkste resultaten: "Het kunnen coachen op eigenaarschap en profbleemoplossend vermogen. Daarbij niet zelf willen oplossen/écht helpen maar veel meer de klant/medewerker laten werken. Het ontwikkelen van mijn vaardigheden en technieken als allround coach. Waarbij centraal staat het écht luisteren naar de ander, vanuit de relatie coachen en coachen op verandering én resultaat." 

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."   "Ik heb de begeleiding als uitstekend ervaren. Helder, duidelijk, meegaand maar ook stevige feedback als het nodig was."

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." - Afdeling Leiderschapstrainingen  - "Het kunnen coachen op eigenaarschap en probleemoplossend vermogen. Daarbij niet zelf willen oplossen, maar veel meer de klant laten werken en oplossen."

 

Kosten In Company - Open Inschrijving - Summerschool

In Company Maatwerkprogramma Coachen en Faciliteren organisatietransities voor leidinggevenden, en offerte op aanvraag via Astrid Anna Kuin, senior trainer/(team)coach, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Voor In Company Programma is het mogelijk een keuze te maken uit bovenstaande modules en aantal dagen afgestemd op gewenste ontwikkeling, resultaten, doelen en gedrag.

Open Inschrijving: kosten per deelnemer zijn 5.800 euro excl. btw, excl. locatie en accomodatiekosten; inclusief studiemateriaal. Exclusief intervisie en indien gewenst: supervisie. U kunt de kosten indien gewenst met uw opleidingsbudget spreiden over 2021 en 2022. Indien uw bedrijf geen btw kan doorberekenen, kunt u contact opnemen over btw-vrijstelling.

 

 

Data Open Inschrijving - Summerschool - Intensive ervaren coaches - In Company Maatwerkprogramma

pagina 7

Wilt u In Company modules afgestemd op de ontwikkelingen bij uw organisatie en klanten, doelgroepen, contact ons voor een Maatwerkprogramma. Al ervaring als coach en belangstelling voor Intensive - MaatwerkProgramma? Data op aanvraag via drs Astrid Anna Kuin via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362.

Summerschool 2021: Juli - Augustus 2021. 

(Start)Data Najaar 2021:   8 Oktober 2021, 14 Oktober 2021, 4 of 5 November 2021, 18 of 19 November 2021, 2 of 3 December 2021, 16 of 17 December 2021; 20 of 21 Januari 2022, 10 of 11 Maart 2022, 21 of 22 April 2022, 23 of 24 Juni 2022. Intervisie tijdens de maanden Februari, Maart, April, Mei 2022. De keuze voor de donderdag of de vrijdag gaat zoveel mogelijk in onderling overleg en wordt binnenkort aangepast op deze website. 

Startdata Voorjaar 2022:  Informatie overige (start)data op aanvraag..

 

 

as72 250Senior Trainers/(Team)Coaches

Drs Astrid Anna Kuin, is senior coach, team coach and trainer with over 30 years of experience in the profit and non-profit sector. Since 1995 she arranges the Course Coaching in which coaches learn to coach professionals, teams and leaders towards self-organizing teams and organizations delivering value to their clients/customers and markets. Her strength is to coach teams towards high performance, learning and innovating culture. With the program Course Coaching we are certified with the European Quality Award NOBCO/EMCC.

Astrid Anna has a background as Business Economics Consultant, with a focus towards Social Psychology, Transactional Analysis and Group Dynamics. She has specialized in psychology, therapy, and counselling. Together with Jan Remmerswaal she hosted the Course Train the Trainer. Characteristic for her approach are her listening skills, empathy, result orientation, stillness, analytical capabilities, humour and creativity. Worked with clients: Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers, ING, Shell BV, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam, RWS Young Professionals, TNO, Geveke Werktuigbouw,  several Educational institutions in Amsterdam and Rotterdam, Rode Kruis HQ Den Haag and National, Rabobank, BNP PariBas Real Estate, ACTA VU/UVA, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine en Luchtmacht, DUO.

Klachtenprocedure - Evaluatie in Kwaliteit van de dienstverlening

Alle diensten van Coaching in Organisaties worden tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Zorgvuldigheid en kwaliteit in de dienstverlening naar onze klant staat hierbij voorop. Feedback uit evaluaties wordt meegenomen in de diensten van Coaching in Organisaties ten behoeve van een goede kwaliteit van de gewenste resultaten van deze diensten.

Als u klachten heeft over coaching en of training uitgevoerd door een van de trainers of coaches van Coaching in Organisaties, dan kunt u dit op de volgende wijze indienen:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Coaching in Organisaties in eerste instantie bij mw. drs. A. A. Kuin.
 2. De ontvangst van de klacht wordt terstond maar in ieder geval binnen acht werkdagen bevestigd.
 3. Indien een klacht ontvankelijk is, verricht Coaching in Organisaties binnen een afhandelingstermijn van acht weken de werkzaamheden zoals overeengekomen.
 4. Indien een termijn van acht weken onmogelijk is wordt de klant hierover uiterlijk in week vier van eerdergenoemde acht weken geïnformeerd; de termijn van uitstel is dan vervolgens wederom maximaal acht weken.
 5. Als het niet meer zinvol is de werkzaamheden alsnog uit te voeren, omdat voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden zal Coaching in Organisaties slechts aansprakelijk zijn vanuit de inspanningsverplichting van Coaching in Organisaties (zie onze algemene voorwaarden bij het contract met de opdrachtgever). De opdrachtgever moet schriftelijk kenbaar maken dat hij het niet meer zinvol vindt dat de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd.

Onze trainers van Coaching in Organisaties zijn ook aangesloten bij NOBTRA. Mocht bovenstaande niet naar tevredenheid afgehandeld worden: ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent de NOBTRA een Klachtencommissie, een door het bestuur ingestelde commissie, die is belast met behandeling, verzameling en registratie van klachten. Iedere klant van Coaching in Organisaties heeft het recht een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie over het niet naleven van deze beroepscode en klachtenprocedure door Coaching in Organisaties. Zie de Ethische Gedragscode NOBTRA; contact met NOBTRA kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Het advies en de uitspraak van de Klachtencommissie van NOBTRA is voor Coaching in Organisaties bindend. Coaching in Organisaties draagt zorg voor de naleving van de uitspraak binnen acht weken na de melding van de uitspraak (met een eenmalige termijn van uitstel van wederom acht weken, waarover de klant tijdens de eerste termijn in week vier geïnformeerd wordt). Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alle klachten worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.