Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

RET

Wij coachen klanten en teams met behulp van Liberating Structures, Systemisch werk en Oplossingsgericht coachen. En hun mindset te kantelen naar kansen en mogelijkheden. Per klantvraag stemmen wij onze coaching af op de persoonlijke stijl en cultuur van de organisatie, de behoefte van de klant en de gewenste ontwikkeling. Als toolkit beschikken onze coaches over diverse cognitieve methoden, zoals RET, als ook Mindfulness en Compassie training/coaching. Ondersteunend werken wij met energiegevende methoden en werkvormen als ook visualisaties. Hoofd, hart en handen. De Rational Emotive Training is er op gericht dat je als klant inzicht krijgt in de wijze waarop je naar jezelf kijkt (en dit beleeft): wat bv. als je innerlijke criticus of love junk te sterk aanwezig is? Hoe kan je deze bijsturen? Wij coachen ook vanuit Mindfulness en vanuit Transactionele Analyse. Je leert voor jezelf je levensscript te benoemen, je gewoontepatronen bij stress of werkdruk te doorbreken. Grenzen te stellen en zelfzorg te regelen, wat geeft energie, zingeving? De methode van onze coaches wordt afgestemd op uw vraag. Wij zijn ook inzetbaar met systemisch coachen (inzicht context en systeem) en progressiegericht coachen. Wij coachen u op gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Wilt u meer inzicht in uw persoonlijke stijl? Wij hebben diverse modellen om te reflecteren op uw persoonlijkheid en bij te sturen naar uw gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Mensen raken in het algemeen niet van de wijs door de tegenslagen of vervelende gebeurtenissen, maar vooral door hoe zij hun gedachten construeren rondom de situatie door middel van taal, overtuigingen, waarden en normen op zichzelf en op anderen. Later heeft Ellis het woord Behaviour – gedrag – toegevoegd en het TEBT genoemd.

In Nederland spreken we nog steeds over RET, ook wel Rationele Effectiviteits Training genoemd, wetend dat het om gedrag gaat. De RET houdt zich weinig bezig met het verleden, met hoe de denk- en gedragspatronen vroeger zijn ontstaan, maar richt de aandacht vooral op het denken, voelen en gedrag in de huidige situatie en de veranderingen die daarin mogelijk zijn om te komen tot een beter functioneren als mens, privé en in de maatschappij. Het uitgangspunt hierbij is dat het verleden niet veranderd kan worden, maar wel hoe iemand adequaat kan omgaan met denken, voelen en gedragingen in de huidige situatie. De RET is een methode van werken die uitgebreid is getoetst en wetenschappelijk onderzocht en waarvan de effectiviteit empirisch is bewezen.

Werkwijze

Aan de hand van twee voorbeelden laat Ellis zien hoe verschillend twee personen op een zelfde situatie op het werk reageren. Hij stelt dat het verschil vooral zit in de manier van denken, in hun mentale opstelling ten opzichte van die gebeurtenissen. “Zij denken verschillend en daardoor voelen zij zich ook anders” stelt hij.

Over spanning en stress

Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf. Mensen maken voor een groot deel hun eigen stress. De manier van denken bepaalt uiteindelijk hoe je je voelt en ook hoe je je opstelt en gedraagt. Dit is het uitgangspunt voor het coachen met behulp van de methoden van RET: inzicht te krijgen in uw niet-productieve emoties, die niet alleen veel stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u eigenlijk zou kunnen. Ook komt een aantal methoden aan de orde, waarmee u uw manier van denken kunt onderzoeken en eventueel veranderen.

Wat u denkt, dat voelt u

Waarneming, interpretatie en evaluatie

De theorie achter de Rationele Effectiviteits Training gaat er van uit dat uw manier van denken en fantaseren bepaalt hoe u zich voelt en gedraagt. Om RET goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen waarneming, interpretatie en evaluatie.

Kromme redeneringen en sterke emoties; irrationele gedachten

“Omdat ik het hier niet mee eens ben, mag dit niet gebeuren.”. “Als ik deze fout maak, blijkt dat ik een waardeloos iemand ben.”. Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende gedachtegangen die irrationeel zijn.

De irrationaliteit van het eerste voorbeeld schuilt in het koppelen van een eigen norm: “ik ben het er niet mee eens” aan de eis dat de feitelijke gebeurtenissen zich daar naar moeten schikken. Dat de meeste gebeurtenissen tot stand komen door allerlei factoren die we niet in de hand hebben, wordt ontkend. Dit is een gedachtegang die voorbij gaat aan de feiten, bv. aan het gegeven dat andere mensen andere opvattingen en belangen kunnen hebben dan uzelf. In het tweede voorbeeld is sprake van overgeneralisatie, het is een gedachtegang die strijdig is met de logica. Een enkele gebeurtenis die we een bepaalde waarde toekennen: “dit is fout”, leidt er toe dat we deze waarde vervolgens van toepassing verklaren op de totale persoon. Alsof de gehele persoon gemeten kan worden aan de hand van de waarde van één prestatie op één bepaald moment. Of een gedachtegang rationeel of irrationeel is, wordt in de RET bepaald oor de volgende criteria:

 • Kan de gedachtegang voldoende onderbouwd worden met feitelijke gegevens?
 • Is de gedachtegang logisch consistent?

De irrationele ideeën waarmee mensen zichzelf in problemen kunnen brengen, hebben meestal een absoluut, overdreven en daardoor onwerkelijk karakter. Daarnaast is kenmerkend voor een irrationele gedachtegang dat hij iemand niet helpt om zijn doelt te bereiken; de gedacht is niet-productief, niet resultaatgericht. Iemand eist dat ij geen fouten maakt, omdat hij anders een mislukkeling is, gaat daardoor niet beter functioneren. Integendeel, het leidt er vaak juist toe dat het slechter gaat omdat hij zichzelf blokkeert. Een aantal veel voorkomende irrationele gedachtegangen zijn:

 1. Ongezond Perfectionisme
 2. Het Ramp-denken
 3. Lage Frustratietolerantie
 4. De liefdesjunk
 5. Eisen aan anderen en de wereld.

Tijdens de coaching gaan we voor u na welke irrationele gedachten en ideeën u bij uzelf tegenkomt.

Stappenplan: daag de irrationele gedachten uit!

“Wie maakt wie gek?”vraagt Ellis zich af. De RET theorie is in een eenvoudig schema te beschrijven het ABC schema. A staat voor Activating Event (gebeurtenis), B voor Belief (gedachten; interpretaties) en C voor Consequence (gevoel en gedrag). Met behulp van het achtstappenplan doorlopen wij deze cyclus en dagen de irrationele gedachten uit. Je oefent met nieuw gedrag en doet nieuwe ervaringen op. Cognitieve en visuele methoden ondersteunen dit traject.

Ook besteden we aandacht aan de codes in je socialisatie vanuit je levens en werkbiografie: verleden-heden-toekomst. Welke codes, gedachten, beelden zijn meer passend en effectief vanuit het hier-en-nu. Hoe kan je zorg draag deze beelden naar de toekomst te bekrachtigen vanuit positief denken?

Je eigen methodiek

Na het achtstappen model een paar keer tijdens coaching beoefend te hebben, kan je ook zelf met die model aan de slag en deze toepassen in je praktijk.

We onderscheiden in onze werkwijze drie fasen:

 1. Zelfobservatie: welke ideeën maken u overstuur?
 2. Het veranderen van irrationele ideeën in rationele en constructieve ideeën, die minder stress en blokkades veroorzaken.
 3. Integreren in uw eigen denken: het stabiliseren van de nieuwe gedachtegang in uw manier van denken, zodat een nieuwe denkgewoonte en daarmee ook ander gedrag ontstaat.

We werken met de socratische dialoog, met visualisatie- en verbeeldingsoefeningen, gedragsopdrachten en huiswerkopdrachten. U bewaakt uw eigen proces in uw logboek.

Voor verder informatie over coachen met behulp van RET, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251 670026 of 06-46065362

Een eerste intake-gesprek is overigens zonder kosten.

Coaching in Organisaties: 25 jaar expertise op leiderschapsontwikkeling en cocreatie; organisatie en teamontwikkeling. Focus op professionele ontwikkeling: Leergang Coaching interne coaches, coachend leidinggeven, executive coaching, persoonlijke (loopbaan) coaching en teamcoaching, intervisie, Masterclass Coaching. Drs. Astrid Anna Kuin en partners, senior coaches trainers. Klanten zijn (HR) professionals, managers, (interne) coaches van profit en non-profit organisaties. www.kuincoaching.nl Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0646065362. 

RET

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.