Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Leergang Coaching, Coachend & Persoonlijk Leiderschap

  pagina 1

  Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap Leidinggevenden, Professionals en Interne/Externe (Team)Coaches: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als professionele coach of in de rol van coach, gaat in op interventies van de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij klanten/medewerkers. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, persoonlijk leiderschap, commitment en verantwoordelijkheid, Learning and Development, wendbaarheid en meerwaarde: professionals, medewerk(st)ers, klanten/cliënten te coachen in een complexe en veranderende omgeving, waarbij de professional gewenste professionele ontwikkelingen en resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. Als coach, coachend leidinggevende, (HR) professional doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw klanten/cliënten. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen in beweging te brengen om gewenste resultaten vanuit eigenaarschap te bereiken. Het faciliteren en coachen van klanten blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. De training wordt gegeven door senior trainers/(team)coaches met ruime ervaring in profit en non-profit organisaties en daarmee veel praktijkkennis. Met Mindfulness en Systemisch Werk. Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget over 2023?  Start: Voorjaar, Zomer en Najaar 2023. Coaching voor teams als lerend team, zie succesvolle teams - teamcoaching, onderlinge communicatie en samenwerking. En de Training Persoonlijk Leiderschap. Voor coaching, zie Coaching voor (young) Professionals - Leidinggevenden, en de  Leergang Team Coaching,en de Masterclass Systemisch Werk (Opstellingen, Familie en Organisatie/Team), Training Coachend Leiderschap en Hybride Werken en de  Leergang (Loopbaan)Coaching en Masterclasses.

   

 • Team Coach - Psychologische veiligheid, vertrouwen en vitaliteit - Lerende teams en gewenste professionele ontwikkeling

  Team trustLerende teams: hoe blijf je als team zorg dragen op vitaliteit, werk en leerplezier, onderling vertrouwen, verbinding, diversiteit en inclusie, gewenste resultaten en feedback? Als team coach begeleiden wij teams in onderlinge samenwerking, communicatie, de onderlinge dialoog, het niet-gevoerde gesprek. Met heldere spelregels voor een leer en teamklimaat vanuit psychologische veiligheid en vertrouwen.

  Diverse tips, tools en werkvormen passend bij de gewenste verdere professionele ontwikkeling van het team. Deelp Democracy: faciliteren van de dialoog en besluitvorming op boven en onderstroom, diverse tools. Effectief en toekomstgericht met elkaar te leren door gezamenlijk successen, aandachtspunten, dilemma's vanuit de praktijk te delen.

  Psychologische veiligheid en vertrouwen als basis: de gelaagdheden in Team Coaching:

  • Ontwikkelingen in de context, resultaat en focus 
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Betrokkenheid onderling; van betekenis zijn, zingeving en persoonlijke groei
  • Delen van verschillen in stijl en inzichten
  • Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen teams (vertrouwen en vitaliteit).

  Vragen? Contact ons geheel vrijblijvend via drs. Astrid Anna Kuin, Senior Team Coach via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362.

 • Communicatie en gedrag - Onderlinge samenwerking

  assertiviteitLerende organisaties, teams en het Hybride werken en effectief samenwerken vragen om proactieve communicatie en gedrag, vanuit eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.. Hoe je mentale en fysieke vitaliteit optimaal te bewaken vanuit veerkracht en een lerende mindset, vanuit zelfvertrouwen en zelfzorg. Aandacht hoe je open communicatie en gedrag dusdanig in te zetten dat je (schaduw)patronen vanuit je automatische piloot doorbreekt en bijstuurt naar gezond en proactief gedrag. Duidelijk je grenzen te stellen en behoeften onderling te delen. Hoe van reactief naar proactief gedrag en je gewenste professionele ontwikkeling vorm te geven. Bewust te zijn van je persoonlijke stijl, tips en tools. Inzicht in je kwaliteiten en eventuele valkuilen en hoe je volgende uitdaging in de praktijk vorm te geven en feedback te benutten. Transactionele Analyse en Mindfulness. De regisseur van je eigen levensreis en loopbaan. Tijdens deze coaching, training leer je de verschillende gedrags- en communicatiestijlen te herkennen, op af te stemmen en te beïnvloeden. 

 • Coachen Leidinggevenden en (Young) Professionals

  zonesPersoonlijke Coaching voor leidinggevenden en (young) professionals: hoe ook voor jezelf de tijd, rust en ruimte te nemen voor professionele zelfreflectie en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling?

  Als je er dagelijks alleen voor staat biedt de coaching je de ruimte om te reflecteren op actuele ontwikkelingen in de context. Op successen en lessen voor jou, je team en organisatie. Je te coachen op persoonlijk leiderschap ook bij spanning, stress en deadlines vanuit een lerende en waarderende mindset. Je volgende uitdaging met stappenplan te benoemen en in te zetten; feedback te benutten. Je te coachen op je energiebalans, leefstijl, mentale en fysieke vitaliteit. We sluiten iedere sessie af met tips & tools voor een heldere vertaalslag naar je dagelijkse praktijk; deze ervaringen neem je mee in de daarop volgende coachsessies.

  Empathisch te luisteren: kantelen van negatieve gedachtenpatronen, spiraal naar wat wel helpt, toekomstgericht. Systemisch werk: professionele zelfreflectie zonder oordeel en diverse scenario's, oplossingen te benoemen. Faciliteren van de interne dialoog: inzicht in de verschillende stemmen  in jezelf, bijvoorbeeld je innerlijke criticus, perfectionist of 'pleaser'? En hoe hierin naar jezelf en je omgeving passend leiderschap in te zetten. Eigen behoefte kenbaar te maken en hulp te leren vragen daar waar gepast, delen van dilemma's en kwetsbaarheden. Als rolmodel psychologische veiligheid in teams.

  Diverse tools om in je dagelijkse routines  rust en reflectiemomenten in te bouwen om bewustere keuzes te maken vanuit je gezonde IK.

  Onze coaches worden ook ingezet op preventie en re-integreren Burn-Out, Long Covid en/of andere (medische of psychosociale) klachten, bij (signalen van) grensoverschrijdend gedrag. De ervaring leert hoe eerder je voor jezelf coaching regelt hoe effectiever. Vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Astrid Anna Kuin, Senior Coach via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0646065362.

   

 • Persoonlijk Leiderschap - Lerende Teams & Organisaties

  assertiviteitPersoonlijk Leiderschap gaat over net dat stukje zelfvertrouwen waardoor je proactief gedrag vanuit eigen regie kunt inzetten, behoeften en verwachtingen helder kunt expliciteren, nee kunt zeggen, grenzen kunt stellen, zelfzorg weet te regelen. Het gaat over zowel respect, compassie en mildheid naar jezelf als naar de ander. Uiteraard heeft lichaamstaal invloed op een proactieve houding, en je gaat ontdekken dat complimenten kunnen geven en ontvangen ook een positieve benadering bevordert. Het houdt in: luisteren naar en accepteren van meningen van andere mensen en je eigen regie te bewaken (binnen de kaders en visie organisatie), Je ontdekt hoe belangrijk het is om je verantwoordelijkheid te nemen en de schuld van de gevolgen van je interacties niet op andere mensen af te schuiven.  Persoonlijk Leiderschap begint met jezelf beter leren kennen. Als je inzicht hebt, met je mooie en eigenaardige kanten, dan kan je beter sturing geven aan jezelf en begrijp je ook beter de dynamieken tussen mensen. Wat is voor jou de volgende uitdaging in je professioneel en persoonlijk leven? Coachen en trainen van skills, tools, tips en stappenplan passend bij jouw gewenste ontwikkeling.

 • Leergang Team Coaching - Coaching & Facilitation Skills & Tools - Maatwerk ervaren coaches

  human castels

  Deze Leergang Team Coaching - Coaching & Facilitation Skills and Tools voor ervaren (team)coaches, coachend leidinggevenden en professionals: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf verder te ontwikkelen in de rol van  (interne) teamcoach of agile coach, gaat in op interventies van de teamcoach en het faciliteren van gedragsverandering lerende teams (of zelforganiserende teams) en organisaties. Om teams te coachen in deze complexe en veranderende omgeving vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar klanten en doelgroepen. Hybride teams te coachen: als teamcoach doorleef je de visie en principes van coaching, de waarden als respect en transparantie, competenties en toepassingen. Je bent de ambassadeur en het rolmodel van jouw organisatie. Je begeleidt teams en de organisatie in de transitie naar/in het paradigma van "vertrouwen en loslaten", te faciliteren op de collectieve ambitie en doelen van de organisatie; op boven- en onderstroom. Leidinggevenden te coachen op een transitie in paradigma, rollen, professionele zelfreflectie en ontwikkeling; waarden en rolmodel. Om teams te coachen op resultaten vanuit visie, bedoeling met heldere kaders, onderling vertrouwen. Te coachen op een lerende, innoverende mindset, vanuit psychologische veiligheid in een optimaal leerklimaat, waarin successen en "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. Te coachen op diversiteit binnen en tussen teams, waar verschillen in perspectieven gedeeld worden. Maatwerk Programma voor ervaren (team)coaches, CRKBO-geregistreerd.

   

 • Supervisie Professionals, (Interne) (Team)Coaches, Leidinggevenden, Teamleiders

  supervisieSupervisie - Waarborgen Competenties en Ethische Gedragscodes Coaches, Professionals

  Supervisie wordt ingezet voor professionals, leidinggevenden, (interne) coaches, teamcoaches: je brengt dagelijks praktijkervaringen in; zelfinzicht en zelfontwikkeling door te reflecteren en inzichten en feedback te integreren in je dagelijkse praktijk. Leercontext en meerwaarde naar je klanten/doelgroepen. Je leert je diverse interventies eigen te maken en te reflecteren op je eigen stijl en hoe deze te optimaliseren en af te stemmen op je klanten. Je benoemt gewenste veranderingen, professionele en persoonlijke ontwikkeling en gaat hier tussentijds mee aan de slag. Supervisie en intervisie voor (team)coaches is afgestemd op de competenties en ethische gedragscodes van de (team)coach, supervisor, intervisiebegeleider en overige professionals. Input vanuit jouw praktijk is leidend tijdens de supervisie of indien gewenst intervisie met een aantal collega's. Zie ook Coach Journey, Team Journey en Teambuilding, Leergang Coaching en Coachend Leiderschap en een diversiteit aan Masterclasses zoals de Masterclass Systemisch Werk (Opstellingen) en de Masterclass Mindfulness. Persoonlijk Ontwikkel of Opleidingsbudget? Contact ons en je ontvangt een maatwerk programma toegespitst op jouw gewenste resultaten. Zie ook Intervisie Lerende Teams of Opleiding tot Intervisie Begeleider, Teamcoach

 • Intervisie Effectief Leren EN Opleiding Intervisiebegeleider

  intervisie 11Als je er dagelijks alleen voorstaat, regel je voor je zelf tijd en ruimte om te reflecteren. Je brengt successen, dilemma’s en aandachtspunten vanuit jouw (dagelijkse) praktijk in. Je werkt aan zelfreflectie en je persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei met “sparring partners op soortgelijke posities”. Je benoemt vanuit eigen regie jouw alternatieve oplossingen en mogelijkheden vanuit co-creatie en dialoog in dit lerend team.

  Diversiteit aan werkvormen, tips en tools vitaliteit en leiderschap op boven en onderstroom afgestemd op de dynamiek van deze intervisiegroep, dit  lerend team. Je bent zelf de regisseur van je leerreis tijdens deze intervisie en leert van en met elkaar. Met heldere vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk.  

  Spelregels voor een psychologisch veilig leerklimaat vanuit een lerende en waarderende mindset. Tools vanuit Leiderschapstrainingen, Mindfulness en Compassietraining, Systemisch Werk, Voice Dialogue.

  Gewenst resultaat is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de meerwaarde en kwaliteit van het werk verbetert. De problemen, verbeterpunten worden geanalyseerd en van oplossingen voorzien. De deelnemers leren met en van elkaar door "successen", "kwetsbaarheden" en "fouten" te delen en collectief van te leren. De ander te bevragen waarbij oplossingen door inbrenger geformuleerd worden vanuit autonomie en eigen regie. Het leerproces bij intervisie is onderzoekend en reflectief van aard. Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten. Vragen over intervisie, lerende teams?  Persoonlijk Ontwikkel of Scholingsbudget? Contact ons via Astrid Anna Kuin met een belafspraak via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of rechtstreeks via 06-46065362. Op zoek naar een Team Coach voor uw team? Zie Team Coaching

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.