Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • agileDe Leergang Teamcoaching, coachen van zelforganiserende teams in de context van steeds veranderende omgeving en markt, meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar de doelgroepen en klanten., Doelgroepen: (HR) leidinggevenden, professionals,(interne) teamcoaches, Agile coaches, Scrum Masters, begeleiders van leer- en veranderprocessen (Foundationlevel-NOBCO/EMCC EQA-gecertificeerd). Deze Leergang biedt de basisprincipes en tools van (team)coaching., in de context van lerende organisaties en lerende teams, Agile organiseren en coachend en dienend leiderschap. Tools om betrokkenen in de organisatie te coachen en te faciliteren  in het proces naar Agile organiseren om optimale meerwaarde en wendbaarheid in interactie met doelgroepen en klanten te kunnen leveren. 

 • drie bruggenMasterclass Agile Coaching is certified with the European Quality Award (2012 and 2017) - NOBCO/EMCC. 

  Agile coaching: we facilitate professionals, self organizing teams and management in the change process and journey to Agile teams and organizations: practices, lessons learned and lessons to learn. Programma Master Agile Coaching Lab: Best Practices and lessons to learn, how to improve, experiental learning. What is Agile coaching and 'What are we coaching for'. Coaching at two levels, individual and team coaching. Being Agile and doing Agile. Tools for agile coaching. Agile mindset and Values: how to translate in the daily practice and culture of learning and improving, experimenting and innovating, to adapt and cocreate to cliënts and markets. Co-active coaching

 • agileInzet Agile teamcoach bij transitie en organisatie-ontwikkeling naar zelforganiserende teams en Agile organiseren. "Trust is more important than control.". Agile paradigma, mindset, tools. Sparring partner, Teamcoach/trainer bij gewenste verandering in organisatiestructuur, cultuur en innoverend vermogen om meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen te kunnen realiseren. Agile Manifesto, waarden, principes, succesfactoren en tools. Vertaalslag naar je eigen organisatie, context en cultuur. Leren door te doen - "Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm.". Toepassen van Scrum en overige Agile methoden op alle niveaus in de organisatie.

 • Oplossingsgericht coachenMet deze training en coaching werk je aan jouw basisvaardigheden als Agile coach om betrokkenen in jouw organisatie te faciliteren in de gewenste ontwikkeling naar agile organiseren. Waar staat jouw organisatie nu en hoe kan jij je interventies als Agile coach optimaal afstemmen op de gelaagdheden en fasering in de transitie naar agile organiseren en zelforganiserend teams. Hoe coach je betrokkenen in de organisatie in een cultuuromslag van 'command-and-control' naar 'loslaten en vertrouwen. Waarbij leidinggevenden duidelijke targets en kaders voor zelforganiserende teams uitdragen en rolmodel zijn. Hoe bouw je met elkaar aan een cultuur van vertrouwen en veiligheid, waarbij zelforganiserende teams meerwaarde en wendbaarheid naar de klant leveren. Hoe coach je de organisatie in de dagelijks praktijk en gewenste transitie vanuit de waarden en principes van het Agile Manifesto. Met inzet van een pragmatisch coachmodel waarbij je betrokkenen faciliteert vanuit eigenaarschap op gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Hoe leer je je interventies af te stemmen op interactie- en communicatiepatronen binnen en tussen de teams en betrokkenen? 

   

 • scholenbeurs19Met deze training leer je als Scrum Master teams te coachen. Teams en de professionals  te faciliteren in de gewenste ontwikkeling naar een agile mindset. Betrokkenen te coachen in een cultuuromslag en transitie. Je brengt praktijkervaring en vragen vanuit je team(s) in en oefent met diverse tools om teams en de mensen te coachen. Om de verschillen in persoonlijkheden en diversiteit aan krachtbronnen in het team vanuit eigenaarschap te faciliteren. Dit vraagt van jou als Scrum Master zelfreflectie op jouw journey, je eigen praktijkervaring, interventies en gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij trainen je in de basisvaardigheden van het coachen. In deze omslag van "je verantwoordelijk voelen voor de ceremonies" naar "het faciliteren van eigenaarschap bij betrokkenen in het team". Je leert het team dusdanig te coachen dat een organische en unieke teamontwikkeling als zelforganiserend team plaats vindt. En binnen en tussen de teams de professionals en betrokkenen te coachen naar een cultuur van veiligheid en vertrouwen, waarbij (kleine) successen en "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. 

 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende Teams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Voor stappenplan en invoering zelfsturende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelfsturende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

 • sail2Certificaat NOBCO/EMCC European Quality Award - gecertificeerd programma

  Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap - leidinggevenden, interne coaches/begeleiders, professionals/leerkrachten 

  • Persoonlijke Leiderschap binnen de context van de lerende organisatie
  • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • intervisie 11Intervisie voor leerkrachten, interne coaches/begeleiders, trajectbegeleiders, (team)coaches, afdelings- en teamcoördinatoren, (HR)professionals en leidinggevenden, MZ-opleiders/adviseurs: het met collega’s bespreken van werkgerelateerde kwesties om daarmee het eigen leren en gewenste resultaten te verbeteren. Intervisie, ook voor leerteams en zelfsturende teams, kan je helpen een goede aanpak of oplossing voor een actueel werkprobleem te vinden. Succesvolle intervisie vanuit oplossingsgericht coachen: reflectie en actie (action learning). 

 • drie bruggen

  Practices and experiences are input for these Coach Labs. We support you with a diversity of coaching skills, tools and agile, learning mindset. To share and learn together from successes and questions from your own agile coaching practice. To explore innovating solutions, and to coach on the next challenge, scaling methods and first little steps. To learn to useprofessional constructive feedback -appreciatve inquiry. To use interventions to keep on learning as a team, within basic rules of safety and trust. The art of listening, silence, powerfull questions to facilitatesolutions and ownership. Coaching skills and tools with support of the solution focused coachingmodel, eight steps. Practices, do's and don'ts for the teamcoach.

 • supervisieSupervisie - competenties (team)coach; zelflerend vermogen; leercontext

  Supervisie wordt ingezet voor (team)coaches, MZ-opleiders/adviseurs, (HR)professionals en managers die er dagelijks alleen voor staan in hun werk. Vanuit een diversiteit aan interventiemogelijkheden gericht op het faciliteren van het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij jou als professional (coach, teamcoach, supervisor) en bij jou klanten (professionals en teams; managers/teamcoördinatoren). De verdere ontwikkeling van competenties van jou als (team)coach en jouw praktijk zijn leidend in dit supervisieproces. Astrid Anna Kuin heeft zelf haar opleiding tot supervisor in 1992 afgerond en coacht professionals, managers en teams en verzorgt mede de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap (HR)professionals, managers en (team)coaches gecertificeerd met het European Quality Award.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.