Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Leergang (Team)Coaching Certificaat EQA - NOBCO/EMCC

  pagina 1

  Leergang (Team)Coaching: Coaching & Facilitating Skills: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele (HR) (Team) Coach gaat in op interventies van de (team)coach en het faciliteren van gedragsverandering (zelforganiserende) teams en organisaties. Om teams te coachen in een complexe en veranderende omgeving vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar klanten en doelgroepen. Als coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden als respect en transparantie, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. U begeleidt teams en de organisatie in het paradigma vanuit vertrouwen en loslaten, te faciliteren op de collectieve ambitie en doelen van de organisatie. Teams te coachen op resultaten vanuit heldere kaders, onderling vertrouwen en optimaal leerklimaat waarin successen en fouten gedeeld worden en van geleerd wordt, innoverend vermogen in meerwaarde naar doelgroepen. Transitiecurve van ego naar eco vanuit vertrouwen en open en heldere communicatie, feedback en aanspreekcultuur. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Het faciliteren en coachen van teams (en organisaties) blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten).De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis met Certificaat European Quality Award NOBCO/EMCC. Start: Voorjaar/Zomer en Najaar 2020!

   

 • Agile leider - Skills en Tools - Facilitator Interventies

  We helpen leiders om complexiteit te gebruiken als de sleutel die nieuwe mogelijkheden ontsluit voor een betere toekomst. De enorme toename van complexiteit heeft ervoor gezorgd dat veel leiders - en hun hele organisatie - zijn blijven steken in oude tools en denkwijzen die gewoon niet werken in deze nieuwe wereld.

  drie bruggen

  Door Leiderschap ontwikkeling, helpen we leiders en organisaties niet alleen de complexiteit te tolereren, maar leren ze het ook in hun voordeel te gebruiken om flexibeler, creatiever en succesvoller te worden in een snel veranderende wereld. De mate van verandering in de zakenwereld van vandaag is groter dan ons vermogen om te reageren. In een wereld die vaak wordt beschreven als VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous), zijn er belangrijke tektonische verschuivingen die een nieuwe mentaliteit van leiderschap vereisen. We trainen jou in de rol van facilitator of coach! In Company programma en facilitering van vergaderingen. Een strategie-retraite met Organisatie of Organisatie onderdeel? We faciliteren het samen met agile leiders en facilitators in uw organisatie.We willen beleidsmakers aanmoedigen om de verborgen wijsheid in hun organisatie beter te benutten en meer collega's te betrekken bij het opstellen van solide strategieën.

 • Agile Coach Opleiding - Agile coach | Scrum Master: Coachen & Faciliteren Expeditie

  pagina 1

   English

  Agile coach opleiding: Coaching & Facilitating Skills: deze diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele Agile Coach, Scrum master, (Interne) teamcoach gaat in op zowel agile techniek als coachen en faciliteren van gedragsverandering zelforganiserende teams en organisaties. Als coach doorleeft u de Agile principes, waarden en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Agile transformaties blijken niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. Opleiding wordt gegeven door twee vaste trainers, hebben ruime ervaring en beschikken daardoor ook over veel praktijkkennis. Certificaat Agile Coach. Start: 5 September 2019!  Data najaar 2019 en voorjaar 2020 op aanvraag  Vraag Brochure aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • In Company Agile Coach training - Agile coach | Scrum Master: Coaching & Facilitating Expedition

  pagina 2

  Training Coaching and Facilitation Skills, this in-depth five modules of ftwo days training adventure to develop yourself as a professional Agile Coach | Scrum master discusses both Agile techniques and coaching and facilitating behavioural change. The In Company program on this pageis designed for In Company purpose in to two modules, see below for more details. As a coach you will experience the Agile principles, values and applications. You are the ambassador and the role model of your organization. During this intensive and interactive training you will be trained in coaching skills and you will learn to get people moving at individual and group level. Agile transformations prove not to be that simple in practice, there is a lot of room for input of own practical cases. Training is given by two regular trainers, have extensive experience and therefore also have a great deal of practical knowledge. Certificate Agile Coach (after completion of module 1 & 5, see program). 

    

  Enroll via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • Waarom en wat is Agile of Scrum

  agileDe ontstaansgeschiedenis van Agile | Scrum

  De organisatie en teams van de toekomst - van de 21e eeuw - vragen om organisatieontwikkeling waarbij een cultuur van vertrouwen, respect, transparantie en ondernemerschap met en van elkaar gevraagd wordt.
  De intensieve samenwerking, de zelforganisatie, de feedback en de snelle resultaten zorgen bijna onvermijdelijk voor meer plezier en focus in het werk en betere afstemming op meerwaarde naar klant. Steeds meer bedrijven en organisaties zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van zelforganisatie. Want, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, het leidt tot een hogere kwaliteit, tevredener klanten en trotsere professionals. Ook past het beter bij de huidige samenleving die ook vraagt om methodieken als agile, lean en scrum. Maar waar begin je met het zelforganiserend maken van je organisatie en wat zijn de voorwaarden voor succes? Wederzijds vertrouwen: er valt veel te leren van het succes van organisaties als Buurtzorg, BSO/ Origin, Van Hutten Catering, Semler en Morning Star. Bij al deze bedrijven is de basis wederzijds vertrouwen. Het diepe geloof dat mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn en in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Pas als dat er is, kunnen bestuurders en managers echt loslaten. En dat is niet hetzelfde als alles laten vallen, zelfsturing heeft namelijk ook sturing nodig. Uit Europees onderzoek blijkt zelfs dat zelfsturende teams meer aansturing nodig hebben dan veelal gedacht wordt. Het zo laag Loslaten is niet het- zelfde als laten vallen ‘Zelfsturing is geen wonderlijk verschijnsel, het is de manier waarop de wereld zichzelf heeft gecreëerd’ Margaret Wheatleyt.

   

   

 • Training Coachingsvaardigheden - Skills & Tools

  scholenbeurs19

  Voor leidinggevenden, teamleiders, professionals in de rol van coach - Online en/of Fysiek
  Training coachingsvaardigheden, om professionals en teams te helpen zich verder te ontwikkelen en  hen te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie. Te coachen naar/in een leer- en verbetercultuur vanuit vertrouwen en psychologische veiligheid door "successen"te vieren en "fouten" te delen en van te leren. Om meerwaarde en wendbaarheid naar doelgroepen en (interne) klanten te leveren. De coachend leidinggevende en/of teamcoach speelt hierbij een cruciale rol. Wij trainen je in de skills en tools passend bij de eigen organisatie. Je brengt je eigen praktijkvoorbeelden in. Je leert te coachen vanuit gelijkwaardigheid en erkenning op eigenaarschap en resultaat, op samenwerking en zingeving, op autonomie en onderlinge afstemming. Je leert steeds beter empathisch te luisteren, de ander ook te laten luisteren om te leren vanuit een lerende, oplossingsgerichte mindset; open vragen te stellen, doel en relatiegericht te coachen, feedback te geven en te vragen. Diverse effectieve coachmodellen. Start: Najaar 2020 en Voorjaar 2021

  Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie ook onze Training Feedback geven en ontvangen - Samenwerking - Effectieve teams. 

   

 • Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende Teams

  zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen zelforganiserende Teams benoemt u als organisatie uw visie (bedoeling) en kaders (in de transitie naar) zelforganiserende teams. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing om vanuit de bedoeling meer waarde naar de doelgroepen en klanten te leveren. Zelforganiserende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten).  Start: voorjaar/zomer en najaar 2020! Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang (Team)Coaching  - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award. Zie https://www.kuincoaching.nl/leergang-coaching-nobco/leergang-coaching-hr-managers-professionals-en-interne-coaches-nobco.html

 • Training Coachend Leiderschap - Coachen op Collectieve Ambitie

  sail2Training Coachend Leiderschap: als een leidinggevende transparant en open is, goed luistert, stimuleert en autonomie faciliteert, zal iedere medewerker en ieder team opbloeien. Een gezond en vitaal team met betrokken medewerkers levert bijdrage aan resultaatgericht werken. Succesvolle en effectieve teams: leiderschapsstijlen, vaardigheden, gedrag en mindset. Hoe je door je medewerkers op de eerste plaats te zetten, de medewerkers de klanten/doelgroepen op de eerste plaats zetten. Als rolmodel vraagt dit om het juiste gedrag, feedback weten te vragen, geven en ontvangen. Om continue zelfreflectie en vooral anders te communiceren, meer te luisteren, open vragen te stellen. Tips en tools voor effectief leiderschap. Om met elkaar een heldere visie, de bedoeling, de waarden, kaders en resultaten te communiceren. Oplossingsgericht te coachen op gewenste verandering, doelen en gedrag. Leiderschapsontwikkeling, katalyseren lerend vermogen en performance naar klanten, doelgroepen. Certificaat met PE-punten. Ook in te zetten als Im Company Maatwerktraject voor MT en leidinggevenden. Zie Training Aanspreek-/Feedbackcultuur en  Coachingsvaardigheden - Skills & Tools.

 • Supervisie - Intervisie (interne) (team)coaches

  supervisieSupervisie - Competenties en Ethische Gedragscodes Coach NOBCO/EMCC

  Supervisie wordt ingezet voor (interne) coaches, teamcoaches: je brengt dagelijks praktijkervaringen in; zelfinzicht en zelfontwikkeling door te reflecteren en inzichten en feedback te integreren in je dagelijkse praktijk. Leercontext en meerwaarde naar je klanten/doelgroepen. Je leert je diverse interventies eigen te maken en te reflecteren op je eigen stijl en hoe deze te verbeteren en af te stemmen op je klanten. Om verdere professionele ontwikkeling in te zetten in je praktijk afgestemd op de competenties en ethische gedragscodes van de (interne) (team)coach NOBCO/EMCC en LVSC (ST!R). Input vanuit jouw praktijk is leidend tijdens de supervisie of indien gewenst intervisie met een aantal collega's.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2020 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.