Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • In Scrum staat leren centraal: slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer verantwoordelijkheid, leerplezier en energie, hierdoor vrworden betere resultaten behaald. Scrum is in te zetten voor de teams met docenten om motivatie, uitwisseling en leren van elkaar en dynamiek en resultaten terug te krijgen in diverse overlegvormen en vergaderingen. Voor hen die met gepersonaliseerd leren (gaan) werken is de Scrum methodiek bekrachtigend. De docent als Product Owner, docenten geven aan weer meer motivatie en energie te ervaren,benutten van feedback, de docent steeds meer in didactisch coachende rol. Scrum Framwork in de klassen, de jongeren maken hierdoor een positieve persoonlijke ontwikkeling door wat hen sterkt in hun vertrouwen in henzelf en onderling. De sleutel van dit alles is eigenaarschap, de jongeren hebben de ruimte om hun eigen leerproces te bepalen binnen de gestelde kaders en leerdoelen. Scrum verbetert niet alleen vakinhoudelijk maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling en de manier van samenwerken binnen een team.Een verbetercultuur werkt aanstekelijk, waarbij de student, de leerling in zijn/haar ontwikkeling en te behalen resultaten, centraal staat.

 • agileDe Leergang Teamcoaching, coachen van zelforganiserende teams om binnen de context van steeds veranderende omgeving en markt, vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar de doelgroepen en klanten. Doelgroepen: (HR) leidinggevenden, professionals,(interne) teamcoaches, Agile coaches, Scrum Masters, begeleiders van leer- en veranderprocessen (NOBCO/EMCC EQA-gecertificeerd). Deze Leergang biedt de basisprincipes en tools voor (team)coaching, lerende teams en organisaties. Agile organiseren en coachend en dienend leiderschap. 

 • drie bruggen

  Agile coaching: we facilitate professionals, self organizing teams and leaders in the change process and journey to Agile teams and organizations: practices, lessons learned and lessons to learn. Program Masterclass Agile Coaching Lab: Best Practices and lessons to learn, how to improve, experiental learning. What is Agile coaching and 'What are we coaching for'. Coaching at two levels, individual and team coaching. Being Agile and doing Agile. Tools for agile coaching. Agile mindset and Values: how to translate in the daily practice and culture of learning and improving, experimenting and innovating, to adapt and cocreate to cliënts and markets. Co-active coaching

 • pagina 1

   

  Agile coach opleiding: Coaching & Facilitating Skills: deze diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele Agile Coach, Scrum master, (Interne) teamcoach gaat in op zowel agile techniek als coachen en faciliteren van gedragsverandering zelforganiserende teams en organisaties. Als coach doorleeft u de Agile principes, waarden en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Agile transformaties blijken niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. Opleiding wordt gegeven door twee vaste trainers, hebben ruime ervaring en beschikken daardoor ook over veel praktijkkennis. Certificaat Agile Coach. Earlybird korting Start: 9 mei 2019 te Amsterdam!  Vraag Brochure aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • pagina 1

  This in-depth 10-day training adventure to develop yourself as a professional Agile Coach | Scrum master discusses both Agile techniques and coaching and facilitating behavioural change. As a coach you will experience the Agile principles, values and applications. You are the ambassador and the role model of your organization. During this intensive and interactive training you will be trained in coaching skills and you will learn to get people moving at individual and group level. Agile transformations prove not to be that simple in practice, there is a lot of room for input of own practical cases. Training is given by two regular trainers, have extensive experience and therefore also have a great deal of practical knowledge. Certificate Agile Coach.

   

  Early bird discount Start: 9 May 2019 in Amsterdam!

   

  Enroll via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • agileInzet Agile coach bij transitie en organisatie-ontwikkeling naar zelforganiserende teams en Agile organiseren. "Trust is more important than control.". Agile paradigma, mindset, tools. Sparring partner, Teamcoach/trainer bij gewenste verandering in organisatiestructuur, cultuur en innoverend vermogen om meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen te kunnen realiseren. Agile Manifesto, waarden, principes, succesfactoren en tools. Vertaalslag naar je eigen organisatie, context en cultuur. Leren door te doen - "Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm.". Toepassen van Scrum en overige Agile methoden op alle niveaus in de organisatie.

 • scholenbeurs19Met deze training leer je als Scrum Master teams te coachen. Teams en de professionals  te faciliteren in de gewenste ontwikkeling naar een agile mindset. Betrokkenen te coachen in een cultuuromslag en transitie. Je brengt praktijkervaring en vragen vanuit je team(s) in en oefent met diverse tools om teams en de mensen te coachen. Om de verschillen in persoonlijkheden en diversiteit aan krachtbronnen in het team vanuit eigenaarschap te faciliteren. Dit vraagt van jou als Scrum Master zelfreflectie op jouw journey, je eigen praktijkervaring, interventies en gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij trainen je in de basisvaardigheden van het coachen. In deze omslag van "je verantwoordelijk voelen voor de ceremonies" naar "het faciliteren van eigenaarschap bij betrokkenen in het team". Je leert het team dusdanig te coachen dat een organische en unieke teamontwikkeling als zelforganiserend team plaats vindt. En binnen en tussen de teams de professionals en betrokkenen te coachen naar een cultuur van veiligheid en vertrouwen, waarbij (kleine) successen en "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. 

 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen zelforganiserende Teams benoemt u als organisatie uw visie (bedoeling) en kaders (in de transitie naar) zelforganiserende teams. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing om vanuit de bedoeling meer waarde naar de doelgroepen en klanten te leveren. Zelforganiserende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Voor stappenplan en invoering zelforganiserende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelforganiserende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching  - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

 • sail2Certificaat NOBCO/EMCC European Quality Award - gecertificeerd programma -  Brochure op aanvraag!

  Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap - leidinggevenden, teamleiders interne coaches/begeleiders, professionals/leerkrachten 

  • Persoonlijke Leiderschap binnen de context van de lerende organisatie
  • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
  • Coachend Leiderschap voor leidinggevenden en begeleiders van teams en van professionals
  • Situationeel leiderschap gekoppeld aan teamfasering en maturity professionals
 • supervisieSupervisie - competenties (team)coach; zelflerend vermogen; leercontext

  Supervisie wordt ingezet voor (team)coaches, MZ-opleiders/adviseurs, (HR)professionals en managers die er dagelijks alleen voor staan in hun werk. Vanuit een diversiteit aan interventiemogelijkheden gericht op het faciliteren van het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij jou als professional (coach, teamcoach, supervisor) en bij jou klanten (professionals en teams; managers/teamcoördinatoren). De verdere ontwikkeling van competenties van jou als (team)coach en jouw praktijk zijn leidend in dit supervisieproces. Astrid Anna Kuin heeft zelf haar opleiding tot supervisor in 1992 afgerond en coacht professionals, managers en teams en verzorgt mede de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap (HR)professionals, managers en (team)coaches gecertificeerd met het European Quality Award.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.