Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • agileDe Leergang (Team)Coaching: coachen van teams om binnen de context van een steeds veranderende en complexe omgeving  vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar de doelgroepen en klanten. Deze Leergang is voor teamcoaches, teamleiders, (HR) leidinggevenden, professionals. Deze Leergang (European Quality Award-gecertificeerd door NOBCO/EMCC in 2012 en 2017). biedt de basisprincipes, vaardigheden en tools voor teamcoaching. De teacoach coacht teams en organisaties in hun ontwikkeling naar lerende en zelforganiserende teams. De Leergang Teamcoaching is met het programma vanaf het begin afgestemd op ST!R competenties teamcoach. Start Najaar 2019!

 • We helpen leiders om complexiteit te gebruiken als de sleutel die nieuwe mogelijkheden ontsluit voor een betere toekomst. De enorme toename van complexiteit heeft ervoor gezorgd dat veel leiders - en hun hele organisatie - zijn blijven steken in oude tools en denkwijzen die gewoon niet werken in deze nieuwe wereld.

  drie bruggen

  Door Leiderschap ontwikkeling, helpen we leiders en organisaties niet alleen de complexiteit te tolereren, maar leren ze het ook in hun voordeel te gebruiken om flexibeler, creatiever en succesvoller te worden in een snel veranderende wereld. De mate van verandering in de zakenwereld van vandaag is groter dan ons vermogen om te reageren. In een wereld die vaak wordt beschreven als VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous), zijn er belangrijke tektonische verschuivingen die een nieuwe mentaliteit van leiderschap vereisen. We trainen jou in de rol van facilitator of coach! In Company programma en facilitering van vergaderingen. Een strategie-retraite met Organisatie of Organisatie onderdeel? We faciliteren het samen met agile leiders en facilitators in uw organisatie.We willen beleidsmakers aanmoedigen om de verborgen wijsheid in hun organisatie beter te benutten en meer collega's te betrekken bij het opstellen van solide strategieën.

 • pagina 1

   English

  Agile coach opleiding: Coaching & Facilitating Skills: deze diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele Agile Coach, Scrum master, (Interne) teamcoach gaat in op zowel agile techniek als coachen en faciliteren van gedragsverandering zelforganiserende teams en organisaties. Als coach doorleeft u de Agile principes, waarden en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Agile transformaties blijken niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. Opleiding wordt gegeven door twee vaste trainers, hebben ruime ervaring en beschikken daardoor ook over veel praktijkkennis. Certificaat Agile Coach. Start: 5 September 2019!  Data najaar 2019 en voorjaar 2020 op aanvraag  Vraag Brochure aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • pagina 2

  Training Coaching and Facilitation Skills, this in-depth five modules of ftwo days training adventure to develop yourself as a professional Agile Coach | Scrum master discusses both Agile techniques and coaching and facilitating behavioural change. The In Company program on this pageis designed for In Company purpose in to two modules, see below for more details. As a coach you will experience the Agile principles, values and applications. You are the ambassador and the role model of your organization. During this intensive and interactive training you will be trained in coaching skills and you will learn to get people moving at individual and group level. Agile transformations prove not to be that simple in practice, there is a lot of room for input of own practical cases. Training is given by two regular trainers, have extensive experience and therefore also have a great deal of practical knowledge. Certificate Agile Coach (after completion of module 1 & 5, see program). 

    

  Enroll via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • agileDe ontstaansgeschiedenis van Agile | Scrum

  De organisatie en teams van de toekomst - van de 21e eeuw - vragen om organisatieontwikkeling waarbij een cultuur van vertrouwen, respect, transparantie en ondernemerschap met en van elkaar gevraagd wordt.
  De intensieve samenwerking, de zelforganisatie, de feedback en de snelle resultaten zorgen bijna onvermijdelijk voor meer plezier en focus in het werk en betere afstemming op meerwaarde naar klant. Steeds meer bedrijven en organisaties zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van zelforganisatie. Want, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, het leidt tot een hogere kwaliteit, tevredener klanten en trotsere professionals. Ook past het beter bij de huidige samenleving die ook vraagt om methodieken als agile, lean en scrum. Maar waar begin je met het zelforganiserend maken van je organisatie en wat zijn de voorwaarden voor succes? Wederzijds vertrouwen: er valt veel te leren van het succes van organisaties als Buurtzorg, BSO/ Origin, Van Hutten Catering, Semler en Morning Star. Bij al deze bedrijven is de basis wederzijds vertrouwen. Het diepe geloof dat mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn en in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Pas als dat er is, kunnen bestuurders en managers echt loslaten. En dat is niet hetzelfde als alles laten vallen, zelfsturing heeft namelijk ook sturing nodig. Uit Europees onderzoek blijkt zelfs dat zelfsturende teams meer aansturing nodig hebben dan veelal gedacht wordt. Het zo laag Loslaten is niet het- zelfde als laten vallen ‘Zelfsturing is geen wonderlijk verschijnsel, het is de manier waarop de wereld zichzelf heeft gecreëerd’ Margaret Wheatleyt.

   

   

 • scholenbeurs19

  Voor leidinggevenden, teamleiders, professionals in de rol van coach
  Met de training coachingsvaardigheden leren je steeds effectiever medewerkers, professionals en teams te coachen. Je brengt je praktijkvoorbeelden in en oefent met skills en tools om effectief te coachen op eigenaarschap vanuit gelijkwaardigheid. Je leert empathisch te luisteren, open vragen te stellen en feedback te geven. Coachen van medewerkers leidt tot een hogere kwaliteit, tevredener klanten en trotsere professionals. De basis is wederzijds vertrouwen en het diepe geloof dat mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn en in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Je leert in gesprekken blijvend contact houden met de medewerker, met lef om uit te dagen, je leert als een helikopter te observeren en coacht mensen tot inzicht en leren door te doen. Coaching gaat met name om doelen en gedrag vanuit eigenaarschap te bereiken. De professionals en teams te helpen zich verder te ontwikkelen en te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Te coachen naar een leer- en verbetercultuur vanuit vertrouwen en veiligheid, waarbij de wendbaarheid en meerwaarde naar klanten/doelgroepen optimaal mogelijk is door successen te vieren en “fouten” te delen en van te leren. Te coachen op “engagement” en op “alignment” waarbij de doelen van de organisatie samen vallen met de doelen en ontwikkeling van de professionals. De leidinggevende en professional in de rol van coach speelt hierin een cruciale rol. Wij trainen je in coachingsvaardigheden, skills en tools voor in de praktijk. Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC.

   

 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen zelforganiserende Teams benoemt u als organisatie uw visie (bedoeling) en kaders (in de transitie naar) zelforganiserende teams. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing om vanuit de bedoeling meer waarde naar de doelgroepen en klanten te leveren. Zelforganiserende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang (Team)Coaching  - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award. Zie https://www.kuincoaching.nl/leergang-coaching-nobco/leergang-coaching-hr-managers-professionals-en-interne-coaches-nobco.html

 • sail2Als een leidinggevende transparant en open is, goed luistert, stimuleert en autonomie faciliteert, zal iedere medewerker en ieder team opbloeien. Een gezond en vitaal team met betrokken medewerkers levert bijdrage aan resultaatgericht werken. Met deze training coachend leiderschap gaan we in op vaardigheden, gedrag en mindset. Hoe je door je medewerkers op de eerste plaats te zetten, de medewerkers jouw klanten/doelgroepen op de eerste plaats zetten. Als rolmodel vraagt dit om het juiste gedrag, feedback weten te geven en te ontvangen. Als leidinggevende vraagt dit om continue zelfreflectie en wordt van je gevraagd vooral anders te communiceren, meer te luisteren, open vragen te stellen. Teams en professionals te erkennen en te waarderen. Een heldere visie, missie vanuit de bedoeling van de organisatie, waarden, kaders en resultaten met elkaar te communiceren, Oplossingsgericht  coachen met acht stappen model om meerwaarde en wendaarbaarheid naar klanten/doelgroepen te creëren vanuit kansen en mogelijkheden. Stap voor stap met inzet van waarderende professioneel constructieve feedback.

 • supervisieSupervisie - competenties (team)coach; zelflerend vermogen; leercontext

  Supervisie wordt ingezet voor (Agile) (team)coaches, (HR)professionals en leidinggevenden die er dagelijks alleen voor staan in hun werk. Je brengt dagelijks praktijkervaringen in; zelfinzicht en zelfontwikkeling door te reflecteren en inzichten en feedback te integreren in je dagelijkse praktijk. Leercontext en meerwaarde naar je klanten/doelgroepen. Je leert je diverse interventies eigen te maken en te reflecteren op je eigen stijl en hoe deze te verbeteren en af te stemmen op je klanten. Om verdere professionele ontwikkeling in te zetten in je praktijk afgestemd op de competenties en gedragscodes van de (team)coach. Input vanuit jouw praktijk is leidend tijdens de supervisie of indien gewenst intervisie met een aantal collega's.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.