Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Masterclass Team Coaching - Fysiek

  pagina 1

  Deze Masterclass Team Coaching (als verdieping/aanvulling op de Leergang Coaching) - Coaching & Facilitating Skills: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als (interne) teamcoach, gaat in op interventies van de (team)coach en het faciliteren van gedragsverandering (zelforganiserende/lerende) teams en organisaties. Om teams te coachen in deze complexe en veranderende omgeving vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar klanten en doelgroepen. Hybride teams te coachen: als coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden als respect en transparantie, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. U begeleidt teams en de organisatie in het paradigma vanuit vertrouwen en loslaten, te faciliteren op de collectieve ambitie en doelen van de organisatie. Te coachen op boven- en onderstroom. En teams te coachen op resultaten vanuit heldere kaders, onderling vertrouwen en optimaal leerklimaat (psychologische veiligheid) waarin successen en "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. Te coachen en faciliteren op lerend en innoverend vermogen in meerwaarde naar doelgroepen. Te coachen op de transitiecurve van 'ego naar eco' vanuit vertrouwen, open en heldere communicatie, feedback en aanspreekcultuur. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Het faciliteren en coachen van teams (en organisaties) blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. In verband met de Corona- maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten). De training wordt fysiek gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis met Certificaat EQA, European Quality Award NOBCO/EMCC. Start: Najaar 2021! Op zoek naar een teamcoach voor teambuilding? Zie Teambuilding voor MT en andere teams in uw organisatie. Over coachend leiderschap: Training Coachend Leidinggevenden Tips Tools & Skills - Coachingsvaardigheden teamleiders, leidinggevenden, (interne) teamcoaches. Contact ons over een maatwerk programma passend bij uw organisatie en gewenste professionele ontwikkeling.

   

 • Agile leider - Skills en Tools - Facilitator Interventies

  We helpen leiders om complexiteit te gebruiken als de sleutel die nieuwe mogelijkheden ontsluit voor een betere toekomst. De enorme toename van complexiteit heeft ervoor gezorgd dat veel leiders - en hun hele organisatie - zijn blijven steken in oude tools en denkwijzen die gewoon niet werken in deze nieuwe wereld.

  drie bruggen

  Door Leiderschap ontwikkeling, helpen we leiders en organisaties niet alleen de complexiteit te tolereren, maar leren ze het ook in hun voordeel te gebruiken om flexibeler, creatiever en succesvoller te worden in een snel veranderende wereld. De mate van verandering in de zakenwereld van vandaag is groter dan ons vermogen om te reageren. In een wereld die vaak wordt beschreven als VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous), zijn er belangrijke tektonische verschuivingen die een nieuwe mentaliteit van leiderschap vereisen. We trainen jou in de rol van facilitator of coach! In Company programma en facilitering van vergaderingen. Een strategie-retraite met Organisatie of Organisatie onderdeel? We faciliteren het samen met agile leiders en facilitators in uw organisatie.We willen beleidsmakers aanmoedigen om de verborgen wijsheid in hun organisatie beter te benutten en meer collega's te betrekken bij het opstellen van solide strategieën.

 • Agile Coach Opleiding - Agile coach | Scrum Master: Coachen & Faciliteren Expeditie

  pagina 1

   English

  Agile coach opleiding: Coaching & Facilitating Skills: deze diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele Agile Coach, Scrum master, (Interne) teamcoach gaat in op zowel agile techniek als coachen en faciliteren van gedragsverandering zelforganiserende teams en organisaties. Als coach doorleeft u de Agile principes, waarden en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Agile transformaties blijken niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. Opleiding wordt gegeven door twee vaste trainers, hebben ruime ervaring en beschikken daardoor ook over veel praktijkkennis. Certificaat Agile Coach. Brochure op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • In Company Agile Coach training - Coaching & Facilitating Expedition

  pagina 2

  Training Coaching and Facilitation Skills, this in-depth five modules of ftwo days training adventure to develop yourself as a professional Agile Coach | Scrum master discusses both Agile techniques and coaching and facilitating behavioural change. The In Company program on this pageis designed for In Company purpose in to two modules, see below for more details. As a coach you will experience the Agile principles, values and applications. You are the ambassador and the role model of your organization. During this intensive and interactive training you will be trained in coaching skills and you will learn to get people moving at individual and group level. Agile transformations prove not to be that simple in practice, there is a lot of room for input of own practical cases. Training is given by two regular trainers, have extensive experience and therefore also have a great deal of practical knowledge. Certificate Agile Coach (after completion of module 1 & 5, see program). 

    

  Enroll via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • Coachend Leiderschap en Hybride Werken - Tips, Skills & Tools

   

  scholenbeurs19

  Hybride werken en coachend leiderschap: Tips Skills & Tools  - Teams en professionals coachen - Maatwerk Programma  Leiderschaps- en Coachingsvaardigheden
  Het Hybride werken lijkt om steeds meer coachend leiderschap te vragen: hoe doe je dit? Hoe zorg je voor verbinding in het team, hoe om te gaan met de verschillen in persoonlijke stijl en behoefte van je (young) professionals? Hoe draag je zorg op een gezonde balans werk/privé, de mentale en fysieke vitaliteit? Om het maximale uit je teams en  (young) professionals te halen, blijkt de coachende stijl vanuit vertrouwen en transparantie effectief. Daarmee bevorder je de zelfstandigheid van de medewerkers, stimuleer je ze om verantwoordelijkheid te nemen en zich te ontwikkelen. Maar hoe krijg je dat als leidinggevende voor elkaar zonder al te sturend te zijn? Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven die er voor zorgt dat je medewerkers zich gehoord en gezien voelen (erkenning). Het beste uit zichzelf halen, dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren en zelfstandig met hun taken om kunnen gaan. Daarnaast zorg je er als leidinggevende ook voor dat jouw medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. Luisteren, hoe doe je dat? Wanneer je coachend leiding geeft, beluister je medewerkers op het wat en het hoe, vraagt feedback via hen over hun performance intern en naar klanten/doelgroepen. Je benut professioneel constructieve feedback om medewerkers en teams te bekrachtigen. Om in een cultuur van vertrouwen en psychologische veiligheid teams en professionals uit te nodigen tot co-creatie, innovatie, kwaliteit in meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen. Je traint hen in een lerende oplossingsgerichte mindset, toekomstgericht vanuit kansen en mogelijkheden. Met als doel dat de nodige resultaten worden behaald. Coachend leidinggeven is dus leidinggeven aan de ene kant, wat betekent dat visie en doelen helder zijn en dat deze behaald en verbeterd worden. En coachen wil zeggen dat je jouw medewerkers begeleidt, coacht boven en onder de waterlijn en dat ze zich kunnen ontwikkelen. Coachend leidinggeven combineert dus twee zaken. Jouw teams en medewerkers hebben ruimte nodig om te leren en dus ook om fouten te mogen maken. Gebruik die momenten als een echt coachmoment, om te bekijken wat er mis ging en wat ze er van kunnen leren. En benut deze training/coaching voor je eigen professionele zelfreflectie, feedback en gewenste ontwikkeling in gang zetten met diverse tips en tools. Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie ook onze Teamcoaching en Training Feedback geven en ontvangen - en Team Coaching: Samenwerking - Succesvolle en Effectieve teams

   

 • Training Coachend Leiderschap - Coachen op Collectieve Ambitie

  sail2Training Coachend Leiderschap - Fysiek/Online: het managen van thuiswerkers vraagt andere vaardigheden van leidinggevenden. Je moet een stuk controle loslaten en anders communiceren. De coachende leiderschapsstijl vanuit vertrouwen en verbinding faciliteert medewerkers en teams in het leveren van (meer)waarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen. Het is belangrijk om vroegtijdig te signaleren of er ruis op de lijn ontstaat. Belangrijke aandachtspunten, de (online) communicatie en coachings-vaardigheden van de leidinggevende. Waar op te letten zodat je op tijd signalen van psychische (over)belasting kunt beluisteren en hoe je medewerkers hierin te ondersteunen. Op tijd in gesprek met hen die extra begeleiding nodig lijken te hebben. Als een leidinggevende transparant en open is, goed luistert, stimuleert en autonomie faciliteert, zal iedere medewerker en ieder team opbloeien. Een gezond en vitaal team met betrokken medewerkers levert bijdrage aan resultaatgericht werken. Succesvolle en effectieve teams: reflectie op de diverse leiderschapsstijlen, vaardigheden, mindset en gedrag. Hoe je door je medewerkers op de eerste plaats te zetten, de medewerkers de klanten/doelgroepen op de eerste plaats zetten. Als rolmodel vraagt dit om het juiste gedrag, feedback weten te vragen, geven en ontvangen. Om continue zelfreflectie en vooral anders te communiceren, meer te luisteren, open vragen te stellen. Tips en tools voor effectief leiderschap. Om met elkaar een heldere visie, de bedoeling, de waarden, kaders en resultaten te communiceren. Oplossingsgericht te coachen op gewenste verandering, doelen en gedrag; op (potentieel aan) talenten/sterkten en professionele ontwikkeling. Leiderschapsontwikkeling, katalyseren lerend vermogen in performance naar klanten, doelgroepen. Meerwaarde en wendbaarheid vanuit collectieve ambitie. Werk- en leerplezier als lerende teams, leidinggevenden; professionele zelfreflectie. Coachen op intrinsieke motivatie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid, co-creatie in teams en organisaties. Certificaat met PE-punten. Brochure op aanvraag. Ook in te zetten als Im Company Maatwerktraject voor MT en leidinggevenden. Zie ook Training Aanspreek-/Feedbackcultuur en  Coachend Leiderschap en Professionele Zelfreflectie: Coachingsvaardigheden - Tips - Skills & Tools.

 • Supervisie - Intervisie professionals, (interne) (team)coaches, leidinggevenden

  supervisieSupervisie - Competenties en Ethische Gedragscodes Coach NOBCO/EMCC

  Supervisie wordt ingezet voor professionals, leidinggevenden, (interne) coaches, teamcoaches: je brengt dagelijks praktijkervaringen in; zelfinzicht en zelfontwikkeling door te reflecteren en inzichten en feedback te integreren in je dagelijkse praktijk. Leercontext en meerwaarde naar je klanten/doelgroepen. Je leert je diverse interventies eigen te maken en te reflecteren op je eigen stijl en hoe deze te optimaliseren en af te stemmen op je klanten. Je benoemt gewenste veranderingen, professionele en persoonlijke ontwikkeling en gaat hier tussentijds mee aan de slag. Supervisie en intervisie voor (team)coaches is afgestemd op de competenties en ethische gedragscodes van NOBCO/EMCC. Input vanuit jouw praktijk is leidend tijdens de supervisie of indien gewenst intervisie met een aantal collega's. Zie ook Coach Journey, Team Journey en Teambuilding, Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - NOBCO/EMCC en een diversiteit aan Masterclasses zoals de Masterclass Systemisch Werk (Opstellingen) en de Masterclass Mindfulness. Persoonlijk Ontwikkel of Opleidingsbudget? Contact ons en je ontvangt een maatwerk programma toegespitst op jouw gewenste resultaten. Zie ook Intervisie Lerende Teams of Opleiding tot Intervisor, Teamcoach

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.