Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 

pagina 1

Leergang/Training Coaching op vitaliteit en veerkracht - Skills & Tools - Online/Fysiek: Coachen op veerkracht. Luisteren met aandacht op zelfzorg, veerkracht  en eigen regie. De ander te coachen op wat nu nodig is, gewenste persoonlijke/professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking: De actuele ontwikkelingen vragen om verbinding en erkenning, interventies op bestaansniveau. Hoe draag je zorg voor elkaar en voor jezelf? Wat vraagt dit van leidinggevenden, professionals, (team)coaches? Een tien-daagse trainingsavontuur (of een maatwerkprogramma met keuze uit deze modules) om jezelf gecertificeerd te ontwikkelen in de rol van coach gaat in op interventies van de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij gesprekspartners. Om collega's, medewerkers of klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving waarbij de ander haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. In de rol van coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw medewerkers, collega's, (interne) klanten/doelgroepen. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen in beweging te brengen om gewenste resultaten vanuit eigenaarschap te bereiken. Het faciliteren en coachen van de ander blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de training als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten).  Destijds ingezet en erkend met Europees Sociaal Fonds als In Company Vitaliteitsprogramma bij Top Drie Beste Werkgevers. Brochure op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zie ook Leergang Coaching gecertificeerd met Certificaat European Quality Award NOBCO/EMCC. Start: Najaar 2020 - Voorjaar 2021. U kunt ook afzonderlijke modules (PE punten) volgen, en het is mogelijk als team/organisatie een In Company Programma te volgen - combinatie fysiek/online in onderling overleg.

 

 

De samenleving en het werk verandert continu. En dus is het voor de toekomst van uw organisatie/bedrijf belangrijk om bij de tijd te blijven en in uw rol als leidinggevend uw werknemers, collega's up-to-date te houden. Qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijven ze wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. Bij u in het bedrijf of in een baan ergens anders. 

Al tijdens de opleiding bent u van meerwaarde voor uw omgeving. Dit komt doordat u tussen elk blok (module) opdrachten uitvoert in uw eigen praktijk en omgeving en door een logboek bij te houden heeft u mogelijkheid om concrete casus in te brengen gedurende training dagen. Hiervoor krijgt u coaching van de trainer, zodat uw eigen organisatie en omgeving meteen voordeel behaalt van uw opleiding.

pagina 2Uw professionele ontwikkeling als journey wordt zowel binnen het kader van het programma als daarbuiten uitgezet. Vervolgens wordt systemisch gekeken naar de organisatiecontext, ontwikkelingen in de samenleving, interacties om te coachen op eigenaarschap en proactief leiderschap. U brengt eigen talenten in kaart en hulpmiddelen worden aangereikt om verdere ontwikkeling vorm te geven. Tevens gaan we specifiek in op verschillende coaching vaardigheden, modellen en interventies (coach tips, tools en skills), bovenstroom (bewust, gedrag) en patronen in de onderstroom (onbewust, mindset). Praktijkvoorbeelden zijn leidend en u coacht elkaar op casuïstiek en ontvangt feedback en de vertaalslag naar uw organisatie en klanten/cliënten. U werkt aan uw zelfreflectie, skills en tools als coach.

Het stimuleren van eigen regie gaat over het teweeg brengen van gedragsverandering op individueel niveau. Om dat te bereiken kunnen leiding-gevende en professionals in de coachrol aan drie ‘knoppen’ draaien:

 • richting (informeren en stimuleren),
 • ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren)
 • ruggensteun (vertrouwen geven).

Om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen is een integrale aanpak nodig, waarbij aan alle drie de knoppen tegelijkertijd gedraaid wordt. Het coachen op vitaliteit en veerkracht vanuit eigen regie moet procesmatig worden aangepakt, met kleine stappen. Te luisteren naar de ander en elkaar vanuit verbinding en aandacht (zonder oordeel, zonder direct met adviezen te komen). De ander en teams te coachen op nieuwe meer passende oplossingen en hoe te te passen in de praktijk, deze (nieuwe) ervaringen in te brengen. Te coachen op kansen en mogelijkheden met aandacht voor belemmeringen. Met inzet van waarderende feedback op het (potentieel) aan krachtbronnen bij de ander, bij het team om meer passend gedrag in te zetten. Om  af te stemmen op wat nu nodig is en een nieuw evenwicht in de praktijk te brengen. Oude patronen, gewoonten bij stress/spanning op tijd te signaleren en bij te sturen naar nieuwe, meer passende gewoonten, vanuit een lerende mindset, (zelf)vertrouwen en (zelf)compassie.. .

Vanuit verbinding te coachen op vitaliteit en veerkracht vanuit eigen regie

Onder eigen regie verstaan we het volgende:

 • Eigen verantwoordelijkheid nemen – zelf het stuur in handen nemen, keuzes maken en tot actie komen, en het (duurzaam inzetbare) gedrag blijven vertonen.
 • Een medewerker, gesprekspartner beschikt over eigen regie, wanneer zij/hij beschikt over zelf-reflecterend vermogen, veerkracht en adaptief vermogen, zelfeffectiviteit en handelingsvaardigheid.(inzichten te vertalen naar meer passend gedrag in de dagelijkse praktijk)

Eigen regie gaat dus over de volgende competenties:

 • Bewuste keuzes maken;
 • Tot actie overgaan;
 • Verantwoordelijkheid te (durven) nemen.

De opleiding wordt afgerond met een product in de vorm van een presentatie die u kunt inzetten in uw organisatie en bij uw klanten. Hierin komen alle elementen die u heeft geleerd in de afgelopen maanden aan bod. Bij een goede eindpresentatie en uitvoering van de tussenopdrachten ontvangt u het certificaat Leergang Coaching.

Voor wie?pagina 3

Voor ieder die in de huidige context zich als professional of lcoachend leidinggevende in de rol van coach wil ontwikkelen en anderen wil coachen in de transitie in de samenleving rondom Corona, wat vraagt dit aan nieuwe initiatieven? Te coachen vanuit kansen en mogelijkheden, vanuit duurzaamheid en innovatie. Kortom een change agent die teams en professionals begeleidt in verandertrajecten en daarbij een duurzaam effect beogen.

Ervaring met werken in een veranderend omgeving en je wilt groeien als leidinggevende of professional. Iedereen die zich breder willen ontwikkelen als coach, coachend professional of leidinggevende en meer waarde wil toevoegen gericht op evenwicht/balans en duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu verbeteren van initiatieven in de samenleving en organisaties.

Werkt in een organisatie, een team en met (interne) klanten, waar tijdens de opleiding (of modules) het geleerde gelijk in praktijk kan worden gebracht en hiermee opgedane kennis verder verduurzamen: ervarend leren, leren door te doen. En uw praktijkervaringen en vragen weer in te brengen.

U wilt een goed gevulde gereedschapskoffer met tools en skills om de ander te coachen.

Tijdens de opleiding krijgt u naast recente literatuur ook diverse instrumenten aangereikt die u meteen kunt gebruiken. Kiest u voor de 10-daagse Leergang Coaching, dan kunt u zich laten certficeren als coach met deze opleiding (gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Wil u met uw organisatie of team maatwerk dan ontvangt u een maatwerkprogramma met indien gewenst PE-punten per dagdeel en een certicificaat van Coaching in Organisaties.

Vragen? Contact ons via 0646065362 drs Astrid Anna Kuin of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                            

Programma, keuzes in modules en programmering

Context Visie op coaching -  de rol en journey van jou in de rol van  coach              Dag 1/ 2pagina 4 1

Context, ontwikkelingen in de samenleving, uw motivatie en visie/missie, purpose. Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/cliënten 

Coachen op boven- en onderstroom, vanuit verbinding, vertrouwen en de dialoog - lerende teams, professionals

Verleden - Heden - Toekomst: Inzicht in transities, de levens- en loopbaanfasen - lessen - zelfreflectie  en inzicht in krachtbronnen, kwaliteiten en gewenste verandering, volgende uitdaging

HR: hoe zorg te dragen op balans en mentale gezondheid medewerkers en jezelf? Manifest voor jouw organisatie? Vitaliteit, werk- en leerplezier - Happiness

De vijf disciplines van lerende organisaties - visie, kaders, lerende teams, lerende professionals, mental model - reframing

Coachen, visie, definitie en competenties coach

Zelfreflectie, sterkten- zwaktenanalyse, gewenste professionele ontwikkeling

Coaching skills, een eerste verkenning - Luisteren zonder adviezen te geven

Luisteren met aandacht (de vier A's om vanuit aandacht te luisteren; ontspanningsoefeningen om uw luistercurve te optimaliseren

Over empathisch luisteren en open vragen stellen -  luisteren naar de ander (5 niveaus in luisteren)

Profiel coaching vaardigheden, nulmeting en gewenste ontwikkeling 

Over proactief leiderschap, eigenaarschap, lerende mindset - over eigen regie en verantwoordelijkheid nemen - coachen op meerwaarde en duurzame initiatieven 

Ethische gedragscode en competenties; Waarden veiligheid, vertrouwen en respect; Spelregels en principes veilig leerklimaat - Psychological Safety 

Over de paradigma's en mindset in organisaties (hiërarchisch paradigma versus het paradigma van lerende organisaties, teams en professionals): waar staat jou organisatie en wat is de gewenste ontwikkeling? Meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen? Kansen en mogelijkheden, versus bedreigingen en blokkades? Evalueren met stakeholders en bijsturen - Inzet professioneel constructieve feedback - Liberating Structures - Dialoog en Wij taal - Wat helpt? (Tools lerende teams, professionals)

Interventies coach boven en onder de waterlijn; gelaagdheden in leren en veranderen - over erkenning en gezien worden - over persoonlijk en proactief leiderschap - over eigen regie en risico durven te nemen - (te coachen van angst/verlamming/problemen/negatieve energie naar verlangen/ambitie/kansen/positieve energie)

Fasering in het (psychologisch) contract met je klant, de driehoek; fasering tijdens het traject met je klant/cliënt en de interventies als coach

De succescirkel -  oude versus nieuwe codes, patronen. Inzicht in interacties met de ander en hoe van reactief naar proactief gedrag, persoonlijk leiderschap - 

Getting things done - Seven Habits of Effective and Proactive Leadership 

 

Communicatieve en coaching vaardigheden   - Vitaliteit: Werk/Privé Balans                           Dag  3/4/5pagina 4 2

Directieve versus non-directieve vaardigheden

Coachen op eigenaarschap; eigen regie: leren door te doen - gedragsverandering in kleine stappen faciliteren

De cyclus van coachen, ervarend leren, de diverse leerstijlen en je eigen leerstijl; zelfreflectie.. Hoe je verder te ontwikkelen en je palet uit te breiden?) Hoe anderen te coachen nieuw meer passend gedrag vanuit andere leerstijlen in te zetten, nieuwe initiatieven te benoemen en in te zetten - Hoe elkaar als supporters hulp te vragen en te bieden in deze gewenste verandering?!

Het model: meetlat en eigenaarschap - Hoe de ander uit te nodigen tot eigen regie - Gewenste verandering, nieuwe uitdaging, doelen en gedrag laten benoemen en vertaalslag naar de praktijk - Schaalvragen - Positieve Feedback

Het GROW model; fasering coachgesprek - gewenste verandering - benoemen gewenst, ander gedrag - actieplan

Coachen op de volgende uitdaging, veranderingen, doelen en gedrag: 11 stappen model met inzet van visualisaties (de kracht van visualisaties); schaalvragen

Als coach stiltes kunnen faciliteren, mindset. Presence. Mindfulness, praktische tools (het brein; stress en ontspanning weten te faciliteren) RET Rationeel Emotieve Training, zie cognitieve therapie) Kantelen inner talk, van innerlijke criticus, perfectionist irrationele gedachten, gedrag en beleving naar rationele gedachten en positieve focus en doelen

Coachen van veranderingen, diverse tools, stappenplan - 10 stappen plan 

Coachen van de transitiecurve (diverse methodieken en invalshoeken) -  Van crisis- naar kansenmanagement: Omgaan met tegenslagen vanuit een lerende en liefdevolle mindset naar jezelf en de ander: "How to embrace obstacles": De vier O's (Tools) - Zelfreflectie en korte ontspanningsoefening, 3 minuten oefening bij spanning - Kantelen naar wat wel energie geeft/levert - de zeven pijlers van zelfcompassie. zelfzorg, positieve energie (Tools coach)

De creatiespiraal en leercurve afgestemd op actuele ontwikkelingen in je omgeving - levens- en loopbaanfasen - organisatieparadigma (van controle en expertrol naar faciliteren vanuit vertrouwen en verbinding op eigen regie en innoverend vermogen vanuit een lerende mindset

Systemisch coachen: patronen bij stress/spanning en hoe op gezonde wijze bij te sturen, van controle (innerlijke criticus) naar vertrouwen (voedende ouder en zelfzorg) paradigmashift (U curve) - Comfortzone bij gewenste verandering en mindset

Transactionele Analyse: coachen van zelfreflectie klanten en gewenste verandering, van reactief naar proactief gedrag; van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek - Lerende Zelfaccepterende Mindset  als oefening in zelfcompassie - Coachen boven en onder de waterlijn - "Ik ben oké, jij bent oké"

Inbreng casuïstiek en "experiëntal learning ', ervarend leren - Leerstijlen, diverse leerstijlen bij klanten/cliënten

Inzet waarderende feedback - 5 stappen plan - Wondervraag en schaalvragen - voortgang signaleren en bekrachtigen vanuit eigen regie (en zelf-vertrouwen)

Mission Possible - 10 stappen plan - het belang van buddies en supporters in gewenste veranderingen - dialoog en aandacht

Reserve: The coach cycle, three phases; reframing mental model

De ander coachen naar gewenste resultaten - de weg en het doel                          Dag   6/7pagina 5 1

Interventies coach om dynamiek te benutten naar gewenste veranderingen

Elkaar oplossingsgericht coachen op wat wel past en energie geeft; nieuw paradigma, nieuwe sociale normaal (tips en tools) - acht stappen plan

Faciliteren van een leer- en verbetercultuur : delen van successen en leren van, delen van "fouten" en leren van; verankeren van leerprocessen; elkaar ankeren (safety) (Fasen Transitiecirkel)

Over coachen en zorgdragen op evenwicht, de energiebalans, bij jezelf en bij de ander 

De lerende mindset - de compassieladder

Fasering in het coach traject, tussentijdse evaluatie, oogsten en bijsturen; hoe te coachen op eigenaarschap bij het team en bij de professional - Interventies teamcoach per fase - Casuïstiek

Coachen op eigenaarschap, wat vraagt dit van de coach? De succescirkel - Interventies op interactieniveau

Interventies bij transities, o.a. Talking Stick; Faciliteren van de dialoog, wij-taal, tot gezamenlijk begrip, inzicht, oplossingen komen met vertaalslag naar de praktijk

Complimenten oefening, zelfvertrouwen en zelfaccepterend vermogen bij klant; Methodiek Fishbowl, diverse dynamische werkvormen

Meetlat en eigenaarschap - Effectiviteit in teams: coachen op boven- en onderstroom - erkenning en verbinding - vertrouwen, transparantie, commitment

Feedback, inzet van waarderende professionele feedback op gewenste doelen en resultaten

Hoe om te gaan met terugslag, blokkades? Eigen onzekerheid als teamcoach? "Successen en fouten": lessen, de moed van de kwetsbaarheid, interventies op het bestaansniveau en zingevingsniveau (betekenis) Coachen op intrinsieke motivatie professionals: purpose (van betekenis zijn), autonomie, 

Vitaliteit en Work/Life Balance; focus en flow; tools - Trainen van lerende mindset, stap voor stap - Interventies op bestaansniveau: erkenning om wie je bent

Valkuilen Top Tien en gewenste ontwikkeling - o.a. het kernkwadrant en systemisch werk

Diverse tools om sessies af te ronden en vertaalslag naar de praktijk te faciliteren; afspraken cultuur; eigenaarschap bij klant (ervaringsdeskundige)

Coachen van overige betrokkenen binnen en buiten het netwerk van de klant om resultaten te behalen 

 

Coachen op transities - U-curve - Creatiespiraal                                                     Dag 7 en 8

pagina 5 2Fasering tijdens coaching en coachen op eigenaarschap - Interventies coach van tussentijdse evaluatie richting eindevaluatie

U-Curve; Trainen van (Zelf)Compassie - To embrace change - Cirkel van Persoonlijk Leiderschap - Succescirkel

Creatiespiraal en transities: Seizoenen en cycli gidsen en coachen

Vier axioma's en coachen "from one step behind"; dienend leiderschap op eigenaarschap bij teams, gesprekspartners

Lerende teams en lerende organisaties; casuïstiek vanuit de praktijk

Aan de slag en feedback; integreren in je dagelijkse praktijk en experimenteren (experiental learning) cyclus ervarend leren: leren door te doen

 

Praktijksimulaties - Reflectie en Feedback                       Dag 9

pagina 6 2Praktijksimulaties, aan de slag met casuïstiek en tools; feedback en elkaar inspireren, vertaalslag naar je praktijk; zelfreflectie als coach, vertaalslag naar je praktijk

Inzet waarderende feedback - Appreciative Inguiry

Aanvullende tools afgestemd op vragen van de coaches in opleiding

Pschological Safety: Ruimte om interventies uit te proberen en feedback te ontvangen

Coaching on the Job

Reserve: Liberating Structures 

 

Leerpad en reflectie op je leerproces - Certificering                       Dag 10

Fasering en interventies coach en dit lerend team: coachen eindevaluatiefase en verankeren leerprocessen

Presentatie van je leerproces, your learning journey

Vieren van successen gedurende deze expeditie - Lessen - Metafoor

Meer waarde en duurzame ontwikkeling voor je organisatie en je klanten

De volgende stap in je learning journey, duurzame verandering en ontwikkeling, het wat en het hoe, volgende eerste stap

Certificering EMCC/NOBCO Ethische (Gedrags)Codes coaches.

 

 

Diploma, Certificaat Leergang Coaching - NOBCO/EMCC Ethische Gedragscodes 

EMCC logonobco

Indien gewenst kunnen deelnemers het programma als tien-daagse dusdanig doorlopen dat ze voldoen aan de vereisten van het trainingsprogramma van de Leergang Coaching  EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen dan een extra diploma, certificaat Leergang Coaching. De volgende voorwaarden worden dan daartoe gesteld:

 • De deelnemers, studenten werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - leerdoelen en gewenste resultaten
 • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
 • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
 • Bij aanvang van de Leergang Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor haar/hem als coach.
 • Bestudering van vakliteratuur; uitwerking Top Tien en eigen visie op coaching en werkwijze naar de eigen klanten/cliënten
 • Presentatie van behaalde resultaten als coach bij de eigen klanten/cliënten en organisatie (verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach)
 • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre zij/hij de geleerde stof van de Leergang Coaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en presenteert iedere deelnemer een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten bij de eigen klanten.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten gevolgd en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Coaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten. Met het diploma, certificaat van de Leergang Coaching kunt u zich indien gewenst ook registeren als NOBCO/EMCC coach bij NOBCO/EMCC; zie de website NOBCO/EMCC voor de procedure en aanmelding.

Onze trainers/(team)coaches zijn aangesloten bij NOBCO/EMCC, LVSC, NVP, NOBTRA, Solutions Focused Community. Zij verzorgen ook de Leergang (Team)Coaching voor zelforganiserende teams en In company voor Agile Coaches als ook de Leergang Loopbaancoaching.

 

 

Feedback deelnemers

“ Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

pagina 6 1"Eén van de meest invloedrijke inzichten van het coachen, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de klant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." - Gemeente

"De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." - externe coach 

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."   - Rabobank

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine

Kosten In Company - Open Inschrijving

In Company Maatwerkprogramma en offerte op aanvraag. Voor een In Company Programma is het mogelijk een keuze te maken uit bovenstaande modules en aantal dagen. Op aanvraag: In Company Programma Coachen en Faciliteren organisatietransities voor leidinggevenden.

Open Inschrijving: kosten per deelnemer zijn 5.850  euro excl. btw excl. locatie en accomodatiekosten; inclusief studiemateriaal. Exclusief intervisie en indien gewenst: supervisie. U kunt de kosten indien gewenst met uw opleidingsbudget spreiden over 2020 en 2021. Coaching in Organisaties is CRKBO gecertificeerd. Dit betekent dat deelnemers van non-profit organisaties bij facturering btw-vrijstelling kunnen ontvangen.

 

Data Open Inschrijving - In Company Maatwerkprogramma

pagina 7

Wilt u In Company modules afgestemd op de ontwikkelingen bij uw organisatie en klanten, doelgroepen, contact ons voor een Maatwerkprogramma vai Astrid Anna Kuin Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0646065362

Open Inschrijving:

Trainingsdagen
Start: 15 december 2020 Reserve: 22 december 2020 Vervolgdata: 8 januari 2021, 19 januari 2021, 9 februari 2021, 6 maart 2021, 30 maart 2021, 20 april 2021, 18 mei 2021, 8 juni 2021, 6 juli 2021 (examen). Reservedatum herkansing examen: 20 juli 2021 Start voorjaar: Januari en Maart 2021  - Data In Company en Maatwerk Trainingen in onderling overleg.

 

Coaching in Organisaties - Senior Trainers/(Team)Coaches

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 30 jaar trainingen verzorgd in het bedrijfsleven (MKB en grote bedrijven, zoals Shell, MT ING, RWS, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, Geveke Werktuigbouw, De Baak, Aon Hewitt, Aegon, Rabobank als ook Koninklijke Marine. In het onderwijs onder andere het ROC TOP Amsterdam Noord; (V)SO Adam Noord, Oost en West, UVA/VU, Hogeschool Rdam en Den Haag, primair onderwijs NH. En Top Drie Beste Werkgevers Verzorgings- en Verpleeghuis, Kinderopvang Amsterdam en Rotterdam, Jeugd- en gezinscoaches, William Schrikker Amsterdam, RIBW Haarlem, Veilig Thuis, Socius MD Velsen, Rode Kruis Hoofdkantoor en landelijk, Ministerie EZK, BuZa, Defensie, Britse Ambassade, PVP - GGZ. Coachen en trainen van professionals en teams van diverse onderwijsinstellingen van Universitair tot HBO tot MBO niveau. Coaching in Organisaties is gecertificeerd internationaal om professionals en leidinggevenden te trainen communicatie en samenwerking (European Quality Award NOCO/EMCC). Astrid Anna Kuin bedrijfskundige en sociaal psycholoog, senior trainer en (team)coach, zij traint teams, professionals en leidinggevenden in communicatieve vaardigheden en gewenste veranderingen op gedragsniveau. Astrid Anna Kuin heeft zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op teamontwikkling, groepsdynamica en conflicthantering. Zij heeft haar specialistaties in psychopathologie, counseling, Transactionele Analyse, Mindfulness en Systemisch Werk gevolgd bij het RINO. En lichaamswerk bij het Focus Netwerk, lichaamsgericht coachen bij stress en spanning (basis opleiding en verdieping met diverse trainingen).. De training coaching op vitaliteit en veerkracht, maatwerk:: Certificering met PE punten afhankelijk van het aantal dagdelen. Bijvoorbeeld een dag: Certificaat met 2 PE punten.

 

Drs Astrid Anna Kuin, is senior coach, team coach and trainer with over 30 years of experience in the profit and non-profit sector. Since 1995 she arranges the Course Coaching in astridanakuin2which coaches learn to coach professionals, teams and leaders towards self-organizing teams and organizations delivering value to their clients/customers and markets. Her strength is to coach teams towards high performance, learning and innovating culture. With the program Course Coaching we are certified with the European Quality Award NOBCO/EMCC.

Astrid Anna has a background as Business Economics Consultant, with a focus towards Social Psychology, Transactional Analysis and Group Dynamics. She has specialized in psychology, therapy, and counselling. Together with Jan Remmerswaal she hosted the Course Train the Trainer. Characteristic for her approach are her listening skills, empathy, result orientation, stillness, analytical capabilities, humour and creativity. Worked with clients: Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers, ING, Shell BV, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam, TNO, Geveke Werktuigbouw,  several Educational institutions in Amsterdam and Rotterdam, Rode Kruis HQ Den Haag and National, Rabobank, BNP PariBas Real Estate, ACTA VU/UVA, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine en Luchtmacht, DUO.

 

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.