Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

bron kleinOplossingsgericht Werken voor professionals en/of managers die deze overgang in organisatieverandering naar zelforganiserende teams begeleiden en faciliteren naar steeds meer zelfsturend vermogen bij de (interne) klant.

Oplossingsgericht Werken (Solutions Focused Coaching) en Persoonlijk Leiderschap nodigt uit tot leren en verbeteren vanuit flow en positieve kracht. De oplossingsgerichte leidinggevende of professional is niet voortdurend gericht op problemen, maar bouwt aan oplossingen (Focus op Solutions)  om de gewenste toekomst van de organisatie dichterbij te brengen en is tegelijkertijd de facilitator die haar/zijn medewerkers of klanten uitnodigt hun expertise optimaal in te zetten. De klant is de expert. Het leiderschap bij het Nieuwe Werken en oplossingsgericht werken bestaat uit het faciliteren van het lerend en innovatief vermogen van de professionals, waarbij de gewenste resultaten leidend zijn.

Oplossingsgericht werken en leiderschap: initiëren van veranderingen vanuit een niet-oordelende en vooral accepterende houding en de communicatieve vaardigheden van vragen stellen, inzetten van  de dialoog en positieve feedback. De focus in het leiderschap is gericht op oplossing, verbetering en innovatie in plaats van op problemen en causaliteit en met de vinger naar de ander wijzen. Bij Oplossingsgerichte Werken gaat het om eigenaarschap (zelfsturing en verantwoordelijkheid) en regie bij de ander te faciliteren, vanuit positieve feedback, toekomstgericht en vanuit (kleine) successen gewenste veranderingen in de praktijk toe te passen en terug te koppelen. Zie Covey: proactief leiderschap. Dit vraagt van de leidinggevende en/of de professionals onderling het vermogen te luisteren en te bekrachtigen, empowerment.

Boek een sessie Oplossingsgericht Werken om kennis te maken met deze vernieuwende werkwijze. Vanuit de methodiek Oplossinsgericht Coachen en Leiderschap voor coaches, professionals en managers. 

Wij besteden aandacht aan de verandering in stijl en attitude en de hierbij behorende methoden en vragen stellen: Focus in alles op oplossingen en successen die al werken en hoe dit verder uit te breiden in het gedragsrepertoire en gewenste resultaten (Positieve Focus en toekomstgericht).

Oplossingsgericht werken is gebaseerd op de methoden vanuit de oplossingsgerichte communicatiestijl, met als inzet: meer doen van wat werkt, en vooral niet doorgaan met aanpakken/oplossingen die niet werken. Dus juist door te focussen op wat energie geeft, positieve energie/flow in te zetten. Interventies op bestaansniveau: erkennen en bevestigen (complimenteren en bekrachtigen). De coaches,managers en professionals gaan uit van een zelfsturend vermogen bij de (interne) klant en focussen op datgene wat de klant tot nog toe wel in huis heeft. Zij werken vanuit de uitzonderingsregel: geen enkel probleem is altijd aanwezig. Beluister je klant op wat wel goed gaat en volg deze positieve energie en nodig uit tot verdere toepassing en ontwikkeling (experimenteren; gedrag; leren door te doen). Door de positieve energie te volgen ontstaan er vaak spontaan nieuwe ideeën bij de klant vanuit het associatieve en beeldend vermogen (creatiespiraal; co-creatie). Door te werken met positieve doelen met schalen en de wondervraag, moedig je de (interne) klant aan om oplossingsgericht te werken en te experimenteren. Hiermee sluit de coaching aan op de positieve psychologie en het waarderend coachen. De positieve psychologie kijkt naar wat er juist wel goed gaat en wat we daarvan kunnen leren. Er wordt gekeken naar de talenten, kwaliteiten en positieve eigenschappen van de klant. In je kracht gaan staan (empowerment). Een aantal elementen voor succesvolle coaching spelen hierbij een rol: de vragende attitude van de coach vanuit een speelsheid en verwonderende leergierigheid; het formuleren van positieve doelen; het belang van de sociale relaties in werk en privé en de wederkerigheid in deze relaties van geven en ontvangen; aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van de klant: in hoeverre is deze in staat een mogelijk negatief beeld/visie om te buigen naar een positief beeld/visie en deze in ander en positief gedrag in het hier-en-nu en toekomstgericht te ervaren en te beleven. 

Tijdens de coaching sluiten wij ieder gesprek af met een actieplan: de klant gaat aan de slag met dit actieplan en brengt deze ervaringen de volgende afspraak weer in (ervarend leren).

Daarnaast besteden we vanuit het GROW-model aandacht aan de realiteit vanuit het werk van de klant en hoe dit te optimaliseren en de alternatieve oplossingen te benoemen en in te zetten (zelfsturend en verbeterend vermogen bij de klant faciliteren in overleg met betrokkenen - management en collega´s).

Oplossingsgericht (Solution Focused) Coaching en waarderend coachen is een resultaatgerichte en respectvolle manier van coachen waarmee coaches (in coproductie met de klant) relatief snel en prettig tot een verandering in gedrag bij de klant uitnodigen. Bij oplossingsgericht coachen nodigt de coach uit tot het stellen van doelen (toekomstgericht en associatief en oplossend vermogen van de klant inzetten) en positieve energie in plaats van te focussen op problemen of mogelijke oorzaken van problemen (verleden en causaliteits-denken/ratio).

Dit betekent dat niet het referentiekader van de manager of profesional, maar de werkelijkheid van de (interne) klant in samenspraak met de feedback uit zijn/haar werkomgeving leidend is. Wat zijn de positieve situaties, waar is de klant wel in staat gebleken positief gedrag in te zetten, naast de benoemde problemen door klant. De coach (manager, professional) benut het complimenteren en waarderen en bekrachtigen van positieve acties en inzichten bij de klant. Dit doet de coach (manager en/of professional) vanuit een waarderende houding en vanuit een vragende coachende stijl, waarbij de w-vragen essentieel zijn, zo ook de vragen STEL.

nobcoNeem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze coaches. Via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362. Astrid Anna Kuin, is afgestudeerd op organisatieontwikkeling en zelfsturende teams, coachen van teams en individuen in deze veranderingsprocessen (doctoraal Bedrijfskunde Rotterdam).      

Voor overige informatie verwijzen wij u naar de door NOBCO/EMCC gecertificeerde Leergang Coaching (HR)managers, professionals en (interne) coaches - Foundation Level. Deze Leergang is door NOBCO/EMCC gecertificeerd met het European Quality Award en is ook In-Company te boeken. 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.