Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Image

Masterclass Coaching: klanten te coachen bij transities, zoals het Hybride werken en op vitaliteit  (preventie burn-out). Te coachen hoe om te gaan met veranderende omstandigheden, prikkels, spanning/stress/werkdruk, behoefte aan verbinding, grenzen te stellen, balans werk/privé. Deze Masterclass is voor (HR) professionals, (interne) coaches en begeleiders, leidinggevenden, teamcoördinatoren/leiders, teamcoaches: je leert hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met transities (van crisis naar kans vanuit een lerende mindset), stress/werkdruk en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Werk/Privé Balans, Energiebalans, de drie kenmerken van bevlogenheid en burn-out, context organisatie. Coachen op vitaliteit, flow, focus en Happiness. Coachen en trainen op gelukscompetenties bij professionals, teams en organisaties. Wat geeft energie? Wat kost energie? Tips bij stress - Top Tien. Ontspanningsoefeningen om gewoontepatronen bij stress/werkdruk vanuit de automatische piloot te doorbreken vanuit proactief leiderschap. 12 steps to Happiness; leren door te experimenteren met de celebration grid. De vier pijlers bij werkgeluk, het PERK-model. Pragmatische interventies om uw doelgroep te coachen: mindset en gedrag! Inzicht en bijsturing patronen, gedrag en gedachten bij stress/werkdruk! Aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en hoe bij te sturen naar meer zelfzorg. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers.. Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

NobcoDeze Masterclass is een verdieping op de basis Leergang Coaching of soortgelijke opleiding en ervaring. Deze Masterclass kan gevolgd worden in een cyclus van tien bijeenkomsten of In Company voor professionals, interne coaches en interne begeleiders, waarbij de organisatie zelf een keuze maakt uit onderstaande modules op basis van een intakegesprek. Deze Masterclass is geschikt voor mensen die de basis Leergang Coaching of Leergang Coachend Leiderschap volgens de NOBCO/EMCC of LVSC competenties gevolgd hebben of over een vergelijkbare opleiding en/of ervaring beschikken. Wij zijn met de Leergang Coaching (HR) leidinggevenden, professionals en (interne) coaches op foundation-niveau EQA gecertificeerd door NOBCO/EMCC.

Tijdens de Masterclass worden mini-colleges afgewisseld met oefeningen die op je eigen ontwikkeling als coach (professional) gericht zijn, in interactie met je klanten en om de coachingsvaardigheden toe te passen en hierop feedback te ontvangen. Aan het einde van de dag is er indien gewenst ruimte voor het inbrengen van lastige praktijksituaties. 

Doelgroep 

 • (Interne) coaches en begeleiders
 • Teamcoaches, teamleiders/coördinatoren
 • Coachende Leidinggevenden/Professionals met de basis coachingsvaardigheden vanuit de Leergang Coaching of soortgelijke opleiding
 • Professionals met ervaring in het coachen van medewerkers en klanten.

Feedback klanten

“Mijn Droombeeldopdracht uit deze Masterclass is werkelijkheid geworden … de metafoor uit de visualisatieoefening is leidend geweest in mijn proces van verdere professionalisering en heb ik ook bij mijn klanten kunnen inzetten als methodiek!". Manager Kinderopvang

“Ik ben erg tevreden over deze Masterclass met interventies boven en onder de waterlijn. Er is veel nieuwe leerstof die ik direct kan gebruiken in de praktijk. Astrid stelt zich kwetsbaar op. Je voelt gelijkwaardigheid en een click. Ik vind Astrid deskundig en inspirerend.”  Coach non-profit organisatie

"De Masterclass heeft mij geholpen te bezinnen op mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn koers te bepalen. Ook heeft het mij geholpen de interne reorganisatie binnen mijn werk door te voeren en tot een goed einde te brengen. Ik heb geleerd zelf te veranderen en tegelijkertijd de professionals en organisatie te coachen in het proces van veranderen.".  Interne coach Ministerie

"De  Leergang Coaching en Masterclass Persoonsgerichte Coaching is als onlosmakelijke eenheid voor mij om het transitieproces in en aan te gaan, en deze instrumenten te benutten bij mijn klanten ..."  Coachend leidinggevende non-profit organisatie

“Dankbaarheid en bewondering voor professionele en empathische, inspirerende werkwijze van jou Astrid! Dit is jouw schatkist!” Interne coach

Onderwerpen

De Masterclass bestaat uit tien bijeenkomsten met een frequentie van eens in de drie a vier weken in overleg met de deelnemers. De planning wordt afgestemd op de agenda van de deelnemers. U ontvangt een syllabus met achtergronden en diverse artikelen over de per module aan te bieden methodiek. Voor achtergrondinformatie verwijzen wij naar Persoonlijke coaching bij stress en/of ambitie en ons Vitaliteitsprogramma. De deelnemers worden getraind om deze methoden in te zetten. Onderstaande modules worden hierop aangepast in maatwerkmodules passend bij uw organisatie en doelgroep.

 • Module 1; signalen herkennen, tips bij overbelasting en preventie en re-integratie verzuim. De vier pijlers van werkgeluk. Coachen boven en onder de waterlijn. Trainen in Mindfulness en Compassietraining bij werkstress en werkdruk. Inzetten van oefeningen reeks bij stress en spanning/onzekerheid om vanuit meer flow en evenwichtige energiebalans je werk(leven) in te richten. Top tien bij stress/werkdruk. Bevlogenheid versus burn-out. Vier pijlers van werkgeluk, het PERK model. Piekeren en gewoontepatronen bij stress: hoe de automatische piloot te doorbreken en hoe op een gezonde manier op te laden? Invloed vanuit de omgeving en doelgroepen. Feedback van alle betrokkenen (psychologisch contract). Advies bedrijfsarts. Loopbaan- en levenscoaching. Inzicht in je levens- en werkbiografie en hoe bij te sturen vanuit eigen regie en je innerlijk kompas. Fasen in transitie. Benoemen gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Fysiek, wat nodig? Fasering in herstel. Piekeren, tips. Ons stresssysteem, inzicht in en bijsturen - tips passend bij de klant. Tips om je werk 's avonds los te laten. Module 1 loopt parallel aan de modules 1 tot en met 10.
 • Module 2: RET bij stress: Rationeel Emotieve Training leren in te zetten bij stress en de gewenste veranderingen bij uw klant. RET is een methodiek vanuit de cognitieve gedragstherapie die ingaat op hoe de klant zelf via zijn of haar (ir)rationele gedachten, zoals de liefdesjunk of perfectionist, bij stress kan uitdagen en ombuigen naar positieve emoties en gedachten. ABCDE-schema leren toe te passen bij klant. Twee PE punten bij twee dagdelen.
 • Module 3: Veranderingen, transities en vitaliteit  - (Ver)beeldend en associatief vermogen bij je klant faciliteren vanuit co-creatie en de creatiespiraal. Benutten van interventies onder de waterlijn; inzetten van creativiteit en out-of-the box denken en omdenken/denken in kansen en mogelijkheden vanuit (verborgen) talenten/kwaliteiten; werken met kaarten en beelden; visualisaties; twee PE punten bij twee dagdelen. 
 • Module 4: Transactionele Analyse (TA): transacties – doelgerichte interacties - door de coach zodat de klant kan afstemmen op de verschillende egoposities (ouder, volwassene en kind). Inzicht in het OVK-model en egoposities en deze kunnen toepassen bij je klant. Inzicht in drivers bij stress en ombuigen naar gewenste positieve ontwikkeling (Ik ben OK; jij bent OK). 
 • Module 5: Mindfulness en Compassietraining, vervolg en verdieping; grenzen stellen, zelfzorg en persoonlijk leiderschap vanuit talenten en mogelijkheden, toekomstperspectief, constructieve en waarderende feedback; lerende mindset vanuit (zelf)compassie. PE punten: 2 per dagdeel
 • Module 6 en 7: Focussen en Voice Dialogue. Focussen: lichaamsgericht luisteren en focussen. Je leeg maken als coach en afstemmen op je klant (eigenaarschap en regie bij klant coachen). Zes stappen plan bij focussen, zodat de klant leert zijn spanning op tijd te signaleren en vanuit ontspanningsoefeningen deze leert te erkennen en aandacht te geven en oplossingen in te zetten.  Voice Dialogue: Achtergronden faciliteren van innerlijke dialoog bij je klant tussen primaire subpersonen en verstoten subpersonen (Covey: luisteren naar je innerlijk kompas; verschillende stemmen/subpersonen kennen en weten aan te sturen vanuit je bewuste ego). Veel oefenen met technieken en stappenplan bij Voice Dialogue. Polariteiten en dilemma’s leren te coachen. Vier PE punten bij vier dagdelen.
 • Module 8: Psychodrama en Systemisch Werken en coachen met tafelopstellingen / loopbaan- en werk- en levensbiografie. Inzicht in patronen en systemen onder de waterlijn. U-curve en transities coachen. De klant leert vanaf een afstand haar/zijn systeem waar te nemen en om te buigen naar gewenste ontwikkeling en meer inzet van (verborgen) talenten; coachen met (tafel) opstellingen (zelfreflectie en keuzes vanuit regie bij klant te faciliteren). Coachen met diverse methoden genogram, familietableau, tafelopstellingen, psychodrama.  Als (intern) coach, begeleider kennis maken met en inzicht verwerven in de achtergronden en methodiek van het systemisch werken (individuele coaching coachen met tafelopstellingen) en energetisch werken (coachen en interventies onder de waterlijn) en deze leren toe te passen bij de klant, afgestemd op de ontwikkelingsvraag en gewenste leerresultaten van de klant (eigenaarschap en zelfsturing klant); waarbij de klant zelf zijn/haar oplossend vermogen inzet in zijn/haar praktijk. De student past hierbij toe de vaardigheden vanuit Mindfulness:  je energetisch leegmaken, verstillen en vanuit een neutrale houding afstemmen op de klant en diens leer- en ontwikkelingsvragen. Systemisch te leren te luisteren naar de klant; (Senge: Presence and Reframing Mental Model, The Fifth Discipline, Belemmerende versus stimulerende oplossingsgericht overtuigingen, Mental Model: “Trap af- Trap op”). Met de tafelopstelling gecombineerd met de drie egoposities O-V-K, maakt de klant een opstelling en kan deze vervolgens observeren en energetisch ervaren. De klant leert bij zijn leervraag en de systemische opstelling hiervan, waar te nemen, bewust te zien en te zijn en vervolgens eigen keuzes vanuit persoonlijk leiderschap te maken naar de gewenste ontwikkeling en resultaten. Zie Cirkel van acht en de Mindfulness-Compassie training: accepteren wat is en bijsturen wat binnen de eigen mogelijkheden ligt. Inzetten persoonlijk leiderschap (de klant is ervaringsdeskundige) van eigen (verborgen) talent (schatkist) van de klant naar voor de klant gewenste situatie/toekomst.  Zie ook de module 3 “Verbeeldend vermogen”: energetisch werken met beelden en energie verleden-heden-toekomst; afstemmen op gewenste resultaat bij klant (oefening droombeeld; visualisatieoefeningen module 3). PE punten: 2 bij 2 dagdelen. Inbreng casuïstiek en ervarend leren. Zie als verdieping de Masterclass Systemisch Coachen, Voice Dialogue en Transactionele Analyse
 • Module 9 en 10: Mindfulness en Compassietraining vervolg en verdieping. Integreren van deze en methoden uit voorgaande modules en de verschillende interventies weten toe te passen op basis van (complexere) casuïstiek uit je praktijk. Situationeel coachingsmodel (stijl van coachen afstemmen op maturity van je coachee); diverse interventies kunnen hanteren.

Intakegesprek

Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. 

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company programma voor medewerkers, leidinggevenden en (young) professionals in een organisatie.

Kosten en data

Vragen? Schroom niet contact met ons op te nemen via Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 0646065362.

Kosten en data op aanvraag. Het is ook mogelijk de opleidingskosten te spreiden over twee schooljaren of kalenderjaren. Doorlopende Masterclass voorjaar en najaar 2020 en voorjaar 2021: data op aanvraag en in overleg met betrokkenen ook In Company. maatwerk programma, planning en locatie.

Certificering en Studiebelasting

De Masterclass wordt afgesloten met een certificaat. Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan. De student wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te intensiveren.

Certificeringseisen

 • Participatie aan de trainingsbijeenkomsten
 • Student wordt gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen
 • Casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden
 • Ondersteund worden vanuit je organisatie en door je leidinggevende(n)
 • Het geleerde uit de trainingsbijeenkomst toe te passen in de eigen praktijk
 • Dagelijks een reflectieverslag te schrijven over de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode
 • Oefeningen vanuit de trainingsbijeenkomst toe te passen
 • Op de laatste dag van de Master schrijf je een eindwerkstuk en vindt toetsing plaats op basis van aangeleverd literatuur gedurende de Masterclass
 • Een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van de Masterclass presenteert.

De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma.

Studiebelasting: participatie tien trainingsdagen en per dag een dagdeel huiswerkopdrachten. De totale studiebelasting is hiermee 20 dagdelen training en 10 dagdelen huiswerk/reflectieopdrachten. Totaal 30 dagdelen, bij een gemiddelde doorlooptijd van 11 maanden is dit twee en half uur studiebelasting per week.

Evaluaties deelnemers

“Omdat het geleerde direct toepasbaar is bij mijn werk is deze Masterclass voor mij van een groot belang geweest. De oefeningen van Mindfulness zijn direct toepasbaar voor mijn werk en ook in mijn privé leven. Ik heb inzicht verworven dat eigen regie zeer belangrijk is. Belangrijker dan ik vooraf dacht. Ik heb meer zelfinzicht gekregen. Confronteren is noodzakelijk om anderen tot inzicht te krijgen. Ik heb geleerd meer mijn grenzen te trekken.  Verder is mij het belang van rust, het genieten van het hier en nu en compassie  voor anderen duidelijker geworden. Het belang van fouten maken vond ik ook een eyeopener!!  Ik heb veel nieuwe dingen geleerd. Ik experimenteer met het gebruik van creatieve middelen zoals tekenen, dingen uitspelen, het gebruik van klankschalen, het maken van mindmaps.  Ik vond de theorie van Mindfulness zeer leerzaam. Ook het gebruik van creatieve middelen. Dat je door een andere manier dan door vragen stellen tot andere gesprekken komt. Ik vond de verhouding theorie/praktijk uitstekend. Ik werd vooral geboeid door het doen en de uitleg die je erbij gaf. Ik was erg verguld met de syllabi. De bijeenkomsten over vitaliteit, maar ook over het gebruik van stilte vond ik zeer interessant. Ik vond het doen van alle oefeningen heel erg boeiend en de gebruikte werkvormen afwisselend en boeiend. Een stukje theorie en dan doen, doen, doen!! Ik hou van spektakel dus kaartspellen, Talking Stick, een pot met briefjes met eigenschappen dingen die je af wilt leren (het liefst had ik ze nog verbrand!) uitspelen van posities, de levenslijn met de mooie foto’s, de engelenkaartjes. Klankschalen. Superspannend en leuk!!!! Het hele proces, de reis die we met elkaar maakten. Ik vond de begeleiding erg goed afgestemd op de vraag. Ik vond jouw begeleiding als trainer/coach erg betrokken. Je hebt je enorm kwetsbaar opgesteld. Hierdoor gingen wij ons ook meer openstellen. Ik vond dat je goed boven je stof stond. Je had ons echt wat te leren!!!”  - Evaluatie Masterclass door een deelnemer, intern coach

"De vele en zeer gevarieerde oefeningen die tijdens deze Masterclass werden aangeboden hebben mij erg geholpen weer in mijn creativiteit te geloven. Het werken met muziek, spel, poëzie, foto's, (associatie)kaarten, laten mij en de coachees met een andere verrassende blik kijken naar hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De oefeningen Mindfulness, focussen, Voice Dialogue, de associatie oefeningen met kaarten, foto's, metaforen, de stilte oefeningen: lerend, confronterend en inspirerend. Met als belangrijkste resultaten: Ik durf weer te spelen. Over mijn persoonlijke doelstelling: Er is weer meer ruimte en elan en durf om te coachen, de coach te zijn, die ik ben ... een creatieve intuïtieve coach. Ik durf de stilte vaker in te zetten als begeleidingsinstrument tijdens mijn coachgesprekken. Ik wilde leren coachen vanuit stilte. Het lezen van de theorie bleek vaak meer inspirerend en minder vervelend, dan ik van te voren had verwacht. De gebruikte werkvormen waren inspirerend. Zij droegen bij tot reflectie, de zoektocht naar wie je bent, was en zou willen zijn. De rijkdom van het inzetten van STILTE in mijn werk als coach als theaterleerkracht, als mens als vriend. Door de Masterclass kreeg ik weer vertrouwen. Over de wijze van begeleiding: de wijze waarop Astrid Anna Kuin (als reisleider en reisgenoot) ons begeleidde was voor mij het meest leerzaam! Zij liet mij de kracht zien van onze KWETSBAARHEID en ook de coach mag zich kwetsbaar opstellen. Dit was voor mij een echte eyeopener. Astrid Anna heeft mij laten ervaren hoe je kunt coachen vanuit gelijkwaardigheid. Zij is De Reisleider en de Reisgenoot. De wetende docent maar zonder diens betweterigheid. Zij vertegenwoordigt voor mij de wijsheid van de onzekerheid. Zij brengt de Masterclass als een caleidoscoop van kennis, literatuur, theorieën, methoden en associaties."  

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Ons bureau is tevens 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in dit HRD-register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches.

Senior trainers/coaches

Astrid Anna Kuin, senior coach en trainer van Coaching in Organisaties. Met culturele antroplogie en bedrijfskunde met als specialisaties team- en organisatieontwikkeling en sociale psychologie, heeft zij een eclectische en pragmatische aanpak. Vanaf 1992 wordt zij na haar opleiding tot supervisor (PAO Supervisiemethodieken) frequent ingezet als coach. Astrid Anna Kuin werkt samen met partners uit diverse disciplines en organisaties, die zich richten zich op persoonlijk, professionele en organisatie- en teamontwikkeling. Zij geniet van het werken met teams en professionals. Haar aanpak is divers en zij heeft ruim 25 jaar ervaring als senior coach en trainer en als adviseur en interim-manager in de profit en non-profit organisaties. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Zij werkt met een team van coaches, trainers en adviseurs uit diverse disciplines en werkvelden. 

Astrid Anna Kuin verzorgt sinds 1988 trainingen persoonlijk leiderschap en zelfmanagement. Zij heeft onder andere zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica en teamontwikkeling en leiderschap en gedurende zeven jaar trainers opgeleid in de Leergang Train de Trainer.  Zij heeft o.a. haar bijscholing gedaan op Systemisch werk en Transactionele Analyse (RINO), Psychosynthese en Gestalt, HBOavondopleiding psychologie (Europees Instituut), therapeutische modules (psychopathologie en counseling) bij het RINO, Counseling en TA, Enneagram - inzicht in je persoonlijke stijl en bijsturing, Voice Dialogue, Mindfulness (RINO en Rob Brandsma (verdiepingsmodules) en Focussen en lichaamsgericht coachen - Focusnetwerk Ann Weiser Cornell, René Maas).

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.