Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Image

Als je er als (HR) leidinggevende of professional dagelijks alleen voorstaat, hoe regel je voor je zelf tijd en ruimte om te reflecteren en te groeien in je leiderschap? Als lerend team met andere leidinggevenden breng je successen, dilemma’s en aandachtspunten vanuit jouw (dagelijkse) praktijk in. Je werkt aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling met “sparring partners op soortgelijke posities” in diverse organisaties. Je benoemt vanuit eigen regie jouw alternatieve oplossingen en mogelijkheden vanuit co-creatie en dialoog in dit lerend team. Zie ook Persoonlijk Leiderschap bij stress en Coachen van Leidinggevenden en (Young) Professionals.

Hoe het verschil te maken tussen leiderschapssucces en falen? Diversiteit aan werkvormen, tips en tools leiderschap op boven en onderstroom afgestemd op de dynamiek van dit lerend team. Je bent zelf de regisseur van je leerreis en leert van en met elkaar. Met heldere vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk.  

Spelregels voor een psychologisch veilig leerklimaat vanuit een lerende en waarderende mindset. Tools vanuit Leiderschapstrainingen, Mindfulness en Persoonlijk Leiderschap bij stress; Masterclass Systemisch Werk, Voice Dialogue.

Lerende Teams, dit houdt in dat een groep/team (HR) leidinggevenden en/of professionals bewust leert te reflecteren en met elkaar in gesprek gaan over successen, problemen en verbeterpunten op het werk afgestemd op ontwikkelingen in de context en organisatie. Deelnemers komen geregeld bij elkaar om:

 • visies op, opvattingen over, en ervaringen vanuit jouw rol als leidinggevende te delen;
 • strategie en visie: ontwikkelingen in de context en bij doelgroepen en wat vraagt dit van de organisatie en van jou?
 • op ingewikkelde werksituaties, relaties te reflecteren;
 • de eigen stijl van leidinggeven te toetsen en verder uit te breiden;
 • persoonlijke vragen en dilemma's te benoemen en ervaren en bij te sturen vanuit je persoonlijk kompas;
 • handvatten te krijgen om effectief te interveniëren;
 • inspiratie en energie op te doen.

Gewenst resultaat is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de meerwaarde en kwaliteit in leiderschap verbetert. Dilemma's, problemen, verbeterpunten worden ingebracht en van oplossingen voorzien. De deelnemers leren met en van elkaar door "successen", "kwetsbaarheden" en "fouten" te delen en collectief van te leren. De ander te bevragen waarbij oplossingen door inbrenger geformuleerd worden vanuit autonomie en eigen regie. Het leerproces als lerend team is onderzoekend en reflectief van aard. Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten met duidelijke vertaalslag naar de praktijk. Vragen over Leiderschapsontwikkeling, Lerende Teams?  Persoonlijk Ontwikkel of Scholingsbudget? Contact ons via Astrid Anna Kuin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-46065362. Op zoek naar een Team Coach voor uw team: zie Team Coaching

Comfort Zones

 

Leiderschapsontwikkeling, Facilitator Lerende Teams: Rol en randvoorwaarden: Veilig leerklimaat en resultaat

Astrid Anna Kuin, actief als Team Coach en Trainer, heeft als facilitator van lerende teams ervaring met de ontwikkeling en verandering van organisaties, teams en medewerkers. Belangrijke competenties van haar als facilitator zijn empathie, sensitiviteit, luistervaardigheid, nieuwsgierigheid, geduld en leiderschap. Met leiderschap om de spelregels en randvoorwaarden voor succesvol leren te faciliteren. De facilitator heeft de eindverantwoordelijkheid op een psychologisch veilig leerklimaat zodat de inbreng van de leervragen van de deelnemers een optimaal resultaat oplevert. Tools voor leiderschap worden gedurende het traject afgestemd op leervragen deelnemers. 

Het lerend team te faciliteren op de randvoorwaarden zoals:

 • gevoel van onderling vertrouwen en veiligheid;
 • gelijkheid;
 • aanwezigheid;
 • feedback en reflectie;
 • autonomie en eigen verantwoordelijkheid.

Met dit lerend team en de facilitator als rolmodel trainen de deelnemers elkaar in communicatieve leiderschapsvaardigheden en feedback. Bij coachend leiderschap is het vooral belangrijk dat deelnemers elkaar beluisteren op boven en onderstroom. Vragen te stellen en vanuit verstilling aanwezig te zijn, energetisch te werken. De ander eigen oplossingen te laten benoemen en te leren; elkaars verschillen en grenzen te respecteren. Het mooie daarvan is dat het paradoxaal genoeg leidt tot openheid en transparantie. Diverse speelse en dynamische werkvormen die energie geven. 

Organisatie- en Teamontwikkeling: Context en meerwaarde

Leiders van organisaties willen graag werken met medewerkers die actief bijdragen aan de strategie en de organisatiedoelen van de onderneming. Daarmee   kan worden geanticipeerd op  marktontwikkelingen en blijft een  bedrijf, organisatie aantrekkelijk voor de klant. Het is wenselijk om met regelmaat de richting, de strategie en de concrete doelstellingen scherp te stellen en toe te lichten. Wat betekent dit voor jou als (HR) leidinggevende of professional? Doe ik de juiste dingen? Hoe doe ik het eigenlijk?

Vertrouwen en veiligheid, hoe een cultuur van kwetsbaarheid te stimuleren: het creëren van een ruimte waarin mensen een fout kunnen toegeven zonder bang te zijn hun baan te verliezen. Hoe het verschil te maken tussen leiderschapssucces en falen? Hoe als leider niet vanuit angst te handelen maar veerkracht te tonen als onderdeel van de moed om te navigeren in deze VUCA-tijden. Ervoor te zorgen dat de strategie in de cultuur van de organisatie wordt gehandhaafd - haar overtuigingen, gedrag, doel en waarden vallen vierkant op de schouders van senior leiders als 'verzorgers van de cultuur'. Ze verdedigen het imago van het bedrijf en zijn ook de verzorgers van hun mensen die de cultuur opbouwen. 

Programma Concept - Maatwerk per Lerend Team

Op basis van een intakegesprek met iedere deelnemer ontvangt ieder lerend team een maatwerkprogramma waarin onderstaande verwerkt wordt. Tools en werkvormen faciliteren de deelnemers en dit lerend team in gewenste ontwikkeling. Astrid Anna Kuin, Trainer, Team Coach en Facilitator beschikt over een breed spectrum aan tips, tools en werkvormen vanuit de diversiteit aan opdrachten rondom leiderschap .

 • Gewenste resultaten individueel en als lerend team, psychologisch contract, verwachtingen, structuur, focus en meerwaarde, rollen 
 • Faciliteren van de dialoog, spelregels veilig leerklimaat (psychologische veiligheid en vertrouwen)
 • Interventies boven en onder de waterlijn, boven en onderstroom
 • Strategie en visie van jouw organisatie: jouw positie als leidinggevende en gewenste ontwikkeling - Systemisch Werken en Leren
 • Tools voor communicatie die wel bij lerende teams en coachend leiderschap passen, gericht op collectief leren, verbinding en innoveren
 • Methodiek Reflecting Team
 • Presence, neutraal waarnemen 
 • Hoe het verschil te maken tussen leiderschapssucces en falen? Veerkracht en moed, welke skills vraagt dit van leiders?
 • Lerende waarderende mindset inzetten naar jezelf en de ander
 • Waarderende feedback gericht op eigenaarschap bij de ander
 • Teamontwikkeling en rol leidinggevende
 • Skills om verantwoordelijkheid, eigenaarschap en ontwikkeling bij je medewerkers en teams te faciliteren
 • Persoonlijk, proactief Leiderschap, inbreng lastige situaties en hoe te kantelen
 • Tools Persoonlijk en Coachend Leiderschap
 • Collectief leren en intelligentie: faciliteren op wijsheid en het potentieel
 • Diverse werkvormen vanuit de Training Mindfulness en Persoonlijk Leiderschap bij stress; Masterclass Systemisch Werken en Voice Dialogue; Team Coaching.  

Vragen over Leiderschap, Lerende Teams? Persoonlijk Ontwikkel of Scholingsbudget? Contact ons via Astrid Anna Kuin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-46065362. 

Klanten: Rode Kruis, SMD Zaandam, Gemeente Amsterdam, diverse onderwijs en zorginstellingen, diverse Kinderkopvang organisaties;  Heineken, Politie Amsterdam, GGD, ING, diverse Startups. Ministerie Economische Zaken en Klimaat. Koninklijke Marine, Leiderschapstrainingen. OCW Training en Team Coaching.

Kosten: standaard werken we acht dagen bestaande uit 2 dagdelen of anderhalf dagdeel van 14.00 u tot en met 20.00 u. In dit geval zijn de kosten 2.800 euro exclusief btw en exclusief locatie en verblijfskosten. Coaching in Organisaties is CRKBO geregistreerd, hetgeen betekent dat non-profit organisaties btw vrijgesteld zijn. Start: Najaar 2023 met doorloop tot en met Voorjaar/Zomer 2024.

Data: Start Voorjaar 2023. Najaar 2023. Voorjaar 2024. Per Lerend Team wordt planning en locatie onderling met elkaar afgestemd.

Op zoek naar een Team Coach voor uw team, contact ons gerust over Team Coaching. Zie ook de Leergang Team Coaching en de Leergang Coaching en Faciliterend Leiderschap. Zie ook de Masterclass Systemisch Werk (Familie en Organisatie- en Teamopstellingen). Coaching in Organisaties is CRKBO gecertificeerd en geregistreerd.

 

Evaluaties 

Intervisie

Toekomstoefening Droombeeld uit deze leergroep is werkelijkheid geworden: de metafoor uit de visualisatieoefening is leidend geweest in mijn proces van verdere professionalisering en heb ik ook bij mijn klanten kunnen inzetten als methodiek!"

“Ik ben erg tevreden over dit lerend team met interventies boven en onder de waterlijn. Er is veel nieuwe leerstof die ik direct kan gebruiken in de praktijk. Astrid stelt zich kwetsbaar op. Je voelt gelijkwaardigheid en een click. Ik vind Astrid deskundig en inspirerend.”  Coach non-profit organisatie

"Deze begeleiding heeft mij geholpen te bezinnen op mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn koers te bepalen. Ook heeft het mij geholpen de interne reorganisatie binnen mijn werk door te voeren en tot een goed einde te brengen. Ik heb geleerd zelf te veranderen en tegelijkertijd de professionals en organisatie te coachen in het proces van veranderen.".  

“Dankbaarheid en bewondering voor professionele en empathische, inspirerende werkwijze van jou Astrid! Dit is jouw schatkist!” 

"Het belangrijkste dat Astrid Anna mij biedt is veiligheid; zij geeft mij erkenning en biedt structuur. Zij is duidelijk en geeft mij alle ruimte te leren wat ik moet leren. Haar kracht is voor mij goed kunnen luisteren. Ik voel me altijd gehoord. en natuurlijk de stof en diversiteit aan methoden."

  

Certificaat 

crkboCoaching in Organisaties is CRKBO is gecertificeerd en erkend in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat. Hiertoe moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • participatie programma en toepassen van het geleerde in je praktijk  
 • reflectieverslagen van de bijeenkomsten en van toepassing van het geleerde in de eigen praktijk/organisatie
 • eindverslag/presentatie professioneel leerproces ("to celebrate"; oogsten).   

Voor data en maatwerk programma's kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Astrid Anna Kuin, Trainer, (Team)Coach en facilitator via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362. 

 

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 25 jaar trainingen verzorgd onder andere Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, verzorgingshuis; SMD Zaandam; Socius Velsen; Heineken, ING, GGD, Vellig Thuis; Speciaal Onderwijs; ROC; Politie Amsterdam; Gezinscoaches; GGD; management gezinscoaches; Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Ministerie OCW, Ombudsman, Coördinator vertrouwenspersonen; Rode Kruis Hoofdkantoor, Rode Kruis Locaties; ACTA, RWS.

Wij zijn gecertificeerd als trainer/(team)coach Buurtzorg. Daarnaast hebben wij de afgelopen 20 jaar professionals opgeleid in de erkende Leergang Coaching (ruim 15 jaar gecertificeerd met het Certificaat European Quality Award NOCO/EMCC), Training Intervisiebegeleider en diverse Trainingen Oplossingsgericht Coachen. 

Astrid Anna Kuin is als bedrijfskundige (organisatie en teamontwikkeling) actief in diverse rollen, zoals senior coach, team coach en trainer als ook facilitator en  intervisiebegeleider. Zij faciliteert met veel energie en compassie lerende teams en intervisiegroepen in gewenste veranderingen op gedrags- en onderliggende niveaus (drijfveren, overtuigingen, zingeving en van betekenis te zijn). Zij heeft ruim zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal (Auteur van diverse Handboeken Groeps- en Teamdynamica; Interventies voor de facilitator op boven- en onderstroom).

Onze trainers zijn lid van LVSC, NOBTRA, NVP, Solutions Focused Community (RINO Amsterdam).

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.