Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Image

Warming-up 2024: een gratis coach sessie voorjaar 2024? Effectief en persoonlijk leiderschap op gewenste meerwaarde naar (interne) klanten/doelgroepen? Afgestemd op context, actuele ontwikkelingen en gewenste team en organisatieontwikkeling?

Gun jij jezelf of iemand uit je netwerk coaching: meer rust en ruimte voor jouw professionele zelfreflectie en gewenste ontwikkeling met een heldere vertaalslag naar jouw praktijk? Verbindend empathisch leiderschap, waarderende feedback, lerend mindset om te coachen op eigenaarschap, eigen regie binnen de kaders van een helder toekomstperspectief.

Ervaren allround coach, ruim 20 jaar internationaal gecertificeerd als (team)coach/trainer op persoonlijke leiderschap, communicatie en samenwerking, team coaching en organisatieontwikkeling. (Young) professionals, leidinggevenden en teams, MT. Tips en tools om gewenste resultaten en gedrag in te zetten.

Systemisch coachen, middels de dialoog te navigeren op bovenstroom (zichtbaar gedrag, interacties) en onderstroom (mindset, overtuigingen, drijfveren en waarden). Om bewust vanuit helicopterview waar te nemen  en met feedback stakeholders diverse scenario’s te ontwikkelen, bewust keuzes te maken. En met elkaar te vertalen in werkende oplossingen vanuit kansen en mogelijkheden, sterktepunten en diversiteit binnen teams en organisaties. Psychologische veiligheid lerende teams; Deep Democracy.

Vragen over jouw gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling? Contact ons gerust voor een eerste gesprek en ontvang een maatwerk sessie. Via Astrid Anna Kuin Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een korte belafspraak om vervolgens een sessie in te plannen afgestemd op agenda's. Of via: 0646065362.

 

Comfort Zones

 

Leiderschapsontwikkeling, Facilitator Lerende Teams: Rol en randvoorwaarden: veilig leerklimaat en resultaten

Als je er als (HR) leidinggevende of professional dagelijks alleen voor staat, hoe regel je voor je zelf tijd en ruimte voor zelfreflectie en te groeien in je persoonlijk leiderschap? Als lerend team en in onderlinge dialoog breng je successen, dilemma’s en aandachtspunten vanuit jouw (dagelijkse) praktijk in. Je werkt aan je vitaliteit, je persoonlijke en professionele ontwikkeling met “sparring partners op soortgelijke posities” in diverse organisaties. Je benoemt vanuit eigen regie jouw potentiële en alternatieve oplossingen vanuit kansen en mogelijkheden. Met heldere vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk. De facilitator is een ervaren team coach met ervaring in het trainen en coachen van teams, leidinggevenden en professionals op leiderschap, organisatieontwikkeling, communicatie en samenwerking. Zie ook Persoonlijk Leiderschap bij stress en Coachen van Leidinggevenden en (Young) Professionals.

Hoe het verschil te maken tussen leiderschapssucces en falen? Diversiteit aan werkvormen, tips en tools leiderschap boven en onderde waterlijn afgestemd op de dynamiek van dit lerend team. Je bent zelf de regisseur van je leerreis en leert van en met elkaar. Spelregels voor een psychologisch veilig leerklimaat vanuit een lerende en waarderende mindset. Je leert besluitvorming en de dialoog te faciliteren met een diversiteit aan interventies op boven en onderstroom vanuit de Positieve Psychologie, Systemisch Werk, Voice Dialogue, Transactionele Analyse, Deep Democracy.

Vragen over Leiderschapsontwikkeling, Lerende Teams?  Persoonlijk Ontwikkel of Scholingsbudget? Contact ons via Astrid Anna Kuin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-46065362. Op zoek naar een Team Coach voor uw team: zie Team Coaching

Met dit lerend team en de facilitator als rolmodel trainen de deelnemers zichzelf en elkaar in leiderschapsvaardigheden en feedback. Bij coachend leiderschap is het vooral belangrijk dat deelnemers elkaar beluisteren op boven en onderstroom. Vragen te stellen zonder oordeel en vanuit verstilling aanwezig te zijn, energetisch te werken. De ander te coachen om zijn/haar eigen oplossingen te laten benoemen en te leren; elkaars verschillen en grenzen te respecteren. Het mooie daarvan is dat dit paradoxaal genoeg leidt tot openheid en transparantie. Diverse speelse en dynamische werkvormen die energie geven. 

Organisatie- en Teamontwikkeling: Context en meerwaarde

Leiders van organisaties willen graag werken met medewerkers die actief bijdragen aan de strategie en de organisatiedoelen van de onderneming. Daarmee kan worden geanticipeerd op  marktontwikkelingen en blijft een  bedrijf, organisatie aantrekkelijk voor de klant. Het is wenselijk om met regelmaat de richting, de strategie en de concrete doelstellingen scherp te stellen en toe te lichten. Wat betekent dit voor jou als (HR) leidinggevende of professional? Doe ik de juiste dingen? Hoe doe ik het eigenlijk?

Vertrouwen, veiligheid en vitaliteit, hoe een cultuur van kwetsbaarheid te stimuleren: het creëren van een ruimte waarin mensen fouten durven in te brengen zonder bang te zijn hun baan te verliezen. Hoe het verschil te maken tussen leiderschapssucces en falen? Hoe als leider niet vanuit angst te handelen maar veerkracht te tonen als onderdeel van de moed om te navigeren in deze VUCA-tijden. Ervoor te zorgen dat de strategie in de cultuur van de organisatie in ontwikkeling blijven - overtuigingen, gedrag, doel en waarden.  

Programma Maatwerk per Lerend Team

Op basis van een intakegesprek ontvang je een maatwerk programma met breed spectrum aan tips, tools en werkvormen vanuit de diversiteit aan opdrachten Leiderschap, Organisatie en Team Ontwikkeling. 

Klanten: Top Drie Beste Werkgevers in de zorg; Heineken, ING, GGD, Vellig Thuis; ROC Amsterdam; Politie Amsterdam; Gezinscoaches Alkmaar; Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Ministerie OCW, Ombudsman, Coördinator vertrouwenspersonen; Rode Kruis Hoofdkantoor, Rode Kruis Locaties; ACTA, Rijkswaterstaat, Ministerie Economische Zaken en Klimaat, Ministerie Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine.

Data: Voorjaar 2024. Per Lerend Team wordt planning en locatie onderling met elkaar afgestemd.

Op zoek naar een Team Coach voor uw team, contact ons gerust over Team Coaching. Zie ook de Leergang Team Coaching en de Leergang Coaching en Faciliterend Leiderschap. Zie ook de Masterclass Systemisch Werk (Familie en Organisatie- en Teamopstellingen). Coaching in Organisaties is CRKBO gecertificeerd en geregistreerd.

 

Evaluaties 

Intervisie

 “Ik ben erg tevreden over dit lerend team met interventies boven en onder de waterlijn. Er is veel nieuwe leerstof die ik direct kan gebruiken in de praktijk. Astrid stelt zich kwetsbaar op. Je voelt gelijkwaardigheid en een click. Ik vind Astrid deskundig en inspirerend.”  

"Deze begeleiding heeft mij geholpen te bezinnen op mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn koers te bepalen. Ook heeft het mij geholpen de interne reorganisatie binnen mijn werk door te voeren en tot een goed einde te brengen. Ik heb geleerd zelf te veranderen en tegelijkertijd de professionals en organisatie te coachen in het proces van veranderen.".  

“Dankbaarheid en bewondering voor professionele en empathische, inspirerende werkwijze van jou Astrid! Dit is jouw schatkist!” 

"Het belangrijkste dat Astrid Anna mij biedt is veiligheid; zij geeft mij erkenning en biedt structuur. Zij is duidelijk en geeft mij alle ruimte te leren wat ik moet leren. Haar kracht is voor mij goed kunnen luisteren. Ik voel me altijd gehoord. en natuurlijk de stof en diversiteit aan methoden."

  

Certificaat 

crkboCoaching in Organisaties is CRKBO is gecertificeerd en erkend in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat. Hiertoe moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • intakegesprek; jouw gewenste ontwikkeling en resultaten
 • participatie programma en toepassen van het geleerde in je praktijk  
 • reflectieverslagen van de bijeenkomsten en van toepassing van het geleerde in de eigen praktijk/organisatie
 • eindverslag/presentatie professioneel leerproces ("to celebrate"; oogsten).   

Voor data en maatwerk programma's kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Astrid Anna Kuin, Trainer, (Team)Coach en facilitator via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362. 

 

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 25 jaar training en coaching verzorgd onder andere Top Drie Beste Werkgevers in de zorg; Heineken, ING, GGD, Vellig Thuis; ROC Amsterdam; Politie Amsterdam; Gezinscoaches Alkmaar; Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Ministerie OCW, Ombudsman, Coördinator vertrouwenspersonen; Rode Kruis Hoofdkantoor, Rode Kruis Locaties; ACTA, Rijkswaterstaat, Ministerie Economische Zaken en Klimaat, Ministerie Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine.

Wij zijn gecertificeerd als trainer/(team)coach Buurtzorg. Daarnaast hebben wij de afgelopen 20 jaar professionals opgeleid in de erkende Leergang Coaching (ruim 15 jaar gecertificeerd met het Certificaat European Quality Award NOCO/EMCC), Training Intervisiebegeleider en diverse Trainingen Oplossingsgericht Coachen. 

Astrid Anna Kuin is als Bedrijfskundige (Organisatie en teamontwikkeling) actief in diverse rollen, zoals senior coach, team coach en trainer als ook facilitator, intervisiebegeleider en supvervisor. Zij faciliteert met veel energie en compassie lerende teams en intervisiegroepen in gewenste veranderingen op gedrags- en onderliggende niveaus (drijfveren, overtuigingen, zingeving en van betekenis te zijn). Zij heeft ruim zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal (Auteur van diverse Handboeken Groeps- en Teamdynamica; Interventies voor de facilitator op boven- en onderstroom).

Onze trainers zijn lid van LVSC, NOBTRA, NVP, Solutions Focused Community (RINO Amsterdam).

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.