Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

stress verzuimCoach Labs - professionele leergemeenschappen met peer-feedback, lerende organisaties, lerende teams, leidinggevenden en professionals. Met deze coach labs faciliteren wij organisaties en communities om tot creatieve oplossingen en initiatieven hoe om te gaan met ontwikkelingen ten gevolge van Corona. Vanuit verbinding faciliteren wij de dialoog, waarbij wij coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Hoe voor en met elkaar van betekenis te zijn in deze transitie, waarbij we effectief bewegen op wat nodig is. Meer waarde leveren onder veranderende omstandigheden, collectieve ambitie benoemen. Kennis en vaardigheden benutten met directe vertaalslag naar ieders praktijk. Deze ervaringen worden in de volgende sessie ingebracht . Coachen op boven en onderstroom, op mindset (overtuigingen) en gedrag. Met inzet van diverse creatieve tools om elkaar te coachen en tot optimaal resultaat te komen. Action Learning en interventies boven en onder de waterlijn. U-curve. Coachcirkel met leergroep of team: vraag onze brochure via mail aan of boek nu een eerste afspraak! Onze allround coaches zijn gewend maatwerk te leveren in samenspraak met de klant (organisatie). Wij benutten collectieve kennis, inzichten, vaardigheden en innovatieve oplossingen. Met onze ruim 25 jaar ervaring en positieve evaluaties van klanten,(young) professionals, managers uit profit en non-profit organisaties combineren wij inzichten vanuit het systemisch werk, positieve pscyhologie en het pragmatisch acht stappen coachingsmodel, waarbij u na afloop met duidelijke inzichten en opdrachten in uw praktijk aan de slag gaat.

‘You can’t change the  waves,

but you can learn  how to surf them’. 

 

Coach Labs zijn leergroepen/teams, waarbij deelnemers individueel en met elkaar leren. Actuele Corona ontwikkelingen: hoe elkaar Future Proof te coachen. Elkaars supporter, buddy op gewenste veranderingen, nieuwe uitdagingen, doelen en gedrag. Eigen regie bij transities en veranderingen? Coachmodel met 11 stappen.

 • Wat zijn jouw automatische gedragspatronen bij spanning, stress/werkdruk?
 • Levensposities, oude en nieuwe codes: Ouder-, Volwassene- en Vrije Kindpositie
 • Zelfreflectie en bijsturing; regisseur op gewenste verandering?!
 • Bewust keuzes maken vanuit eigen regie – de ladder van eigenaarschap
 • Proactief en persoonlijk leiderschap: de succesdriehoek
 • Assertief en proactief gedrag: kent eigen gevoelens en behoeften, geeft grenzen aan, vraagt hulp waar nodig.
 • Lerende mindset naar je zelf en naar de ander, de compassieladder: luisteren zonder oordeel; successen delen en aandachtspunten benoemen, coachen op innovatieve oplossingen (duurzaam, wendbaar, van meerwaarde)
 • Waarderende feedback, nieuwe uitdagingen, doelen en gedrag bekrachtigen en inzetten op (potentieel) aan krachtbronnen; coachen op innovatieve oplossingen vanuit co-creatie
 • Op weg naar “Ik ben Oké, jij bent Oké”: Zelfzorg en zelfwaardering.
 • Coachen op vitaliteit (mentaal en fysiek) en werk-, leer- en coachplezier vanuit verbinding en vertrouwen. Elkaar tot steun te zijn, te inspireren in wat wel mogelijk is, nieuwe kansen benoemen en inzetten op passend gedrag. 
 • Wat hebben jullie als team of organisatie nodig van elkaar om Future Proof samen te werken en leren ten tijde van Corona. Hoe kan je onderling in verbinding blijven in je pereformance naar (interne) klanten en doelgroepen? Hoe wil je met elkaar de gewenste volgende uitdaging benoemen? 11 stappen plan en vertaalslag naar de praktijk. Inbreng nieuwe ervaringen, leren door te doen. Faciliteren van ander, meer passend gedrag (habits), elkaar feedback geven en coachen op (potentieel) aan krachtbronnen. Inzet waarderende feedback en coaching op wat wel mogelijk is (van crisis- naar kansenmanagement). 

 

Onze (Team)Coaches/Trainers zijn onder andere ingezet  op een Vitaliteitsprogramma bij Rode Kruis en bij Top Drie Beste Werkgevers in de zorg.

Je kunt met een eigen (leer)groep of team intekenen voor een coachlab, een aantal coachings-bijeenkomsten (naar keuze) met aandacht op je gewenste verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Coachen van je doelgroep: coachen op werk en loopbaan, balans werk/privé, naar jezelf, naar je omgeving, naar je klant steeds meer van betekenis en waarde te zijn. Met een uitdagende coachingsmethodiek waarbij wij (voort)bouwen op successen, dromen, kansen en mogelijkheden. Werken aan dromen, ambities vanuit sterkteperspectief, toekomstgericht en vanuit constructieve en positieve feedback.Bij onze coaching en training is altijd sprake van maatwerk!

 

Coaching in Organisaties

nobcoHet bureau Coaching In Organisaties is (inter)nationaal gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC met de Leergang Coaching en Coachend en Persoonlijk Leiderschap voor professionals, leidinggevenden, (team)coaches en coördinatoren. Als allround coaches worden wij de afgelopen tien jaar ook door o.a. Aon Hewitt Corporate Wellness ingezet op vitaliteit, stress en burn-out, preventie en re-integratie ziekteverzuim. Astrid Anna Kuin is door haar hoogleraar sociale psychologie geïnspireerd door Senge, the fifth discipline, action learning en lerende en succesvolle teams. Professionals en leidinggevenden zijn het professioneel kapitaal van de organisatie en in direct contact met de klant en doelgroep. Hoe van steeds meer waarde en betekenis te zijn voor en in dialoog met je klanten en doelgroep. Met diverse methoden dagen wij hen uit te reflecteren en steeds meer passend gedrag in de praktijk te toetsen. De leerteams en leercirkels inspireren en motiveren elkaar, waardoor je professioneel gezien op een hoger niveau insteekt, door continu te leren, een lerende mindset in te zetten en te oefenen vanuit het positieve, vanuit talenten en diversiteit, vanuit sterkteperspectief en toekomstgericht, vanuit verbinding, een en een is drie. Elkaar waarderend coachen, proactief leiderschap en vitaliteit (winning teams) zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Zie Reframing Mental Model van Senge, van reactief naar proactief leiderschap met aantal schitterende en uitdagende methoden en direct resultaat in je praktijk! Single en double loop learning: de kracht van het metaniveau, derde positie en keuze in interventies als professionals en leidinggevenden vanuit een optimaal leerklimaat met vertrouwen en veiligheid. VEranderingen faciliteren met het model van de U curve, Senge Presence; inzetten van sterktekaarten op gewenste verdere professionele ontwikkeling! Uw team als expeditieteam, via dalen en toppen. Onderweg en lerend met elkaar vanuit uw praktijk: action learning en leren door (anders) te doen. Zie ons model leer- en verbetercyclus; zie acht stappen plan proactief leiderschap; zie vijf interventieniveaus voor de professional en leidinggevende om steeds optimaler naar de klant te luisteren; in dialoog en cocreatie.

 

Evaluaties 

feedback geven coach“Het meest leerzaam voor ons waren de teamdynamiek en het lerend vermogen van ons team in te zetten tijdens de training. De interventies van de trainer zorgden voor voldoende vertrouwen en veiligheid waardoor teamleden open waren en kwetsbaarheid en behoeften wisten te benoemen, zodat wij als team optimaal geleerd hebben en de feedback in de praktijk verder hebben weten in te zetten."

"Ik heb geleerd eerst te luisteren naar de ander en niet direct te oordelen vanuit mijn eigen referentiekader en advies te geven. Ik heb geleerd de ander feedback te geven, zodat hij zelf naar aanleiding van mijn feedback zijn oplossingen benoemt en in de praktijk weet in te zetten."

"Gewaardeerd: vertrouwde sfeer, flexibel in opdrachten. Leuke opbouw: niet te veel/te eenzijdig theorie. Afwisseling was prettig tussen theorie, praktijk, opdrachten en werkvormen. Delen van cases en ervaringen delen, veel samen bespreken en elkaar helpen."

"Leuke interactieve training. Goede mix van werkvormen; veilige plek om dingen te delen. Inlevingsvermogen en sfeer."

"De trainer, een ervaren teamcoach leerde ons de essentie van open communicatie en constructieve feedback kennen. Verrassend hoe effectief waarderende feedback en complimenten doorwerken in de dagelijkse praktijk. De trainer leerde ons de essentie van feedback aan de hand van voorbeelden vanuit de praktijk, erg leerzaam. Heeft ons gestimuleerd het dagelijks in de praktijk in te zetten."

"Ik heb de trainer, coach als prettig, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij is energiek en betrokken op ieders verschillende leervragen binnen ons team. Zij weet deze gemakkelijk te verbinden naar theorie en naar praktijkoefening. De tools en kaarten feedback zijn effectief en uitnodigend en efficiënt geheugensteuntje in de praktijk."  

"Ik heb Astrid Anna als een sensitieve en professionele teamcoach en trainer ervaren. Zij stimuleert ieder in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid feedback te vragen, te geven of te ontvangen en dit te vertalen naar de eigen praktijk."

"Ik heb de training feedback vragen en ontvangen als zeer prettig ervaren, en om wanneer dat nodig was, direct even te kunnen sparren. Ik wil je bedanken voor je kunde en bezieling en heldere uitleg. Maar ook voor je humor en je luisterend oor."

Astrid Anna Kuin

astridSenior allround coach/trainer. Werkt in geheel Nederland met professionals, leidinggevenden en (team)coaches (uit het onderwijs, jeugd- en gezinscoaches, gezinsvoogden, sociaal maatschappelijk werk, financiële en verzekeringsorganisaties, kinderopvang, overheid, MKB, bouw- en metaalsector. Zij is in 2006 vanuit Amsterdam naar Castricum aan zee verhuisd met het bureau Coaching in Organisaties – actief vanaf 1988 met training en coaching op leiderschap, communicatie en samenwerking. In haar vrije tijd is zij beeldhouwster en fotografe en geniet van het wandelen in het strand- en duingebied van Castricum aan zee. Naast trainingen leiderschap en samenwerking in teams, lerende teams en organisaties, is zij  persoonlijk coach, loopbaancoach  en teamcoach en verzorgt zij Mindfulness- en Compassietraining. “Astrid Anna weet mensen te raken, in beweging te laten komen en in zichzelf te laten geloven vanuit eigen kracht. Als coach en trainer weet ze mij en mijn collega’s heel goed de andere en de positieve kant te laten benoemen. Ze straalt een enorme rust uit, wijsheid en deskundigheid. Vanuit het oplossingsgericht coachen en systemisch werken stemt zij haar interventies af op de daadwerkelijke vraag en gewenste ontwikkelingen passend binnen onze organisatie en mensen. Haar kracht ligt absoluut in het coachen en trainen van teams en van managers en professionals, ze daagt je uit….”. Zie evaluaties klanten op deze website.

 

 

 

Opdrachtgevers en klanten

Onze opdrachtgevers, klanten zijn (young) professionals, leidinggevenden, coaches, teamcoaches en teamcoördinatoren van onder andere KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Politie Amsterdam, Rode Kruis, Veilig Thuis, Onderwijs, Jeugd- en gezinscoaches, Kinderopvang, MKB, Bouw en techniek, Gemeente Amsterdam, Gemeente Alkmaar, bank- en verzekeringssector, Ministerie OCW, EZ, BuZa, SZW en BZK, Koninklijke Marine  en Koninklijke Luchtmacht.

 

Contact - Maatwerk a la Carte - In Company

Voor informatie neem geheel vrijblijvend contact op met op met Astrid Anna Kuin, senior (team)coach/trainer via 0646065362 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

surfer coach

 

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.