Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

stress verzuimCoach Labs - professionele leergemeenschappen met peer-feedback, lerende organisaties en teams: voor leerkrachten, interne coaches en begeleiders, (young)professionals, teamcoaches, afdelingscoördinatoren, leidinggevenden, werkende ouders, collega's een (lerende) teams: creëer tijd en ruimte en reserveer een korte serie coachingssessies met een leergroep/team of individueel! Individueel: Tijdens deze serie staan we stil bij uw actuele ontwikkelingsthema's en gewenste resultaten, veranderingen en gedrag in de praktijk. Action Learning en interventies boven en onder de waterlijn. U-curve. Coachcirkel met leergroep of team: vraag onze brochure via mail aan of boek nu een eerste afspraak! Onze allround coaches zetten per klant maatwerk in. Met onze ruim 25 jaar ervaring en positieve evaluaties van klanten,(young) professionals, managers uit profit en non-profit organisaties combineren wij inzichten vanuit het systemisch werk, positieve pscyhologie en het pragmatisch acht stappen coachingsmodel, waarbij u na afloop met duidelijke inzichten en opdrachten in uw praktijk aan de slag gaat.

‘You can’t change the  waves,

but you can learn  how to surf them’. 

 

Coach Labs zijn leergroepen/teams, waarbij deelnemers individueel en met elkaar leren. Doelgroep: leerkrachten, interne coaches, interne begeleiders, (young) professionals, (HR)managers, overige leidinggevenden, teamcoaches, team- en afdelingscoördinatoren, lerende teams, professionele leergemeenschap. Je kunt met een eigen (leer)groep of team intekenen voor een coachcirkel, een aantal coachings-bijeenkomsten (naar keuze) met aandacht op je gewenste verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.Coachen van je doelgroep: coachen op werk en loopbaan, balans werk/privé, naar jezelf, naar je omgeving, naar je klant steeds meer van betekenis en waarde te zijn. Met een uitdagende coachingsmethodiek waarbij wij (voort)bouwen op successen, dromen, kansen en mogelijkheden. Werken aan dromen, ambities vanuit sterkteperspectief, toekomstgericht en vanuit constructieve en positieve feedback.Bij onze coaching en training is altijd sprake van maatwerk!Ook in te zetten als teambuilding of intervisie.

Aanvraag Amsterdamse of Rotterdamse Lerarenbeurs: kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse of Rotterdamse Scholen- en/of Lerarenbeurs aanvragen. Lees hier hoe u subsidie kunt aanvragen. Neem geheel vrijblijvend contact op voor een eerste intake, u ontvangt met uw leergemeenschap op basis van gewenste verdere professionalisering een maatwerk aanbod en offerte met modules vanuit de diverse Masterclasses.

Coaching in Organisaties

nobcoHet bureau Coaching In Organisaties is (inter)nationaal gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC met de Leergang Coaching en Coachend en Persoonlijk Leiderschap voor professionals, leidinggevenden, (team)coaches en coördinatoren. Als allround coaches worden wij de afgelopen tien jaar ook door o.a. Aon Hewitt Corporate Wellness ingezet op vitaliteit, stress en burn-out, preventie en re-integratie ziekteverzuim. Astrid Anna Kuin is door haar hoogleraar sociale psychologie geïnspireerd door Senge, the fifth discipline, action learning en lerende en succesvolle teams. Professionals en leidinggevenden zijn het professioneel kapitaal van de organisatie en in direct contact met de klant en doelgroep. Hoe van steeds meer waarde en betekenis te zijn voor en in dialoog met je klanten en doelgroep. Met diverse methoden dagen wij hen uit te reflecteren en steeds meer passend gedrag in de praktijk te toetsen. De leerteams en leercirkels inspireren en motiveren elkaar, waardoor je professioneel gezien op een hoger niveau insteekt, door continu te leren, een lerende mindset in te zetten en te oefenen vanuit het positieve, vanuit talenten en diversiteit, vanuit sterkteperspectief en toekomstgericht, vanuit verbinding, een en een is drie. Elkaar waarderend coachen, proactief leiderschap en vitaliteit (winning teams) zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Zie Reframing Mental Model van Senge, van reactief naar proactief leiderschap met aantal schitterende en uitdagende methoden en direct resultaat in je praktijk! Single en double loop learning: de kracht van het metaniveau, derde positie en keuze in interventies als professionals en leidinggevenden vanuit een optimaal leerklimaat met vertrouwen en veiligheid. VEranderingen faciliteren met het model van de U curve, Senge Presence; inzetten van sterktekaarten op gewenste verdere professionele ontwikkeling! Uw team als expeditieteam, via dalen en toppen. Onderweg en lerend met elkaar vanuit uw praktijk: action learning en leren door (anders) te doen. Zie ons model leer- en verbetercyclus; zie acht stappen plan proactief leiderschap; zie vijf interventieniveaus voor de professional en leidinggevende om steeds optimaler naar de klant te luisteren; in dialoog en cocreatie.

Filosofie en werkwijze

Wij coachen en trainen onze klanten op proactief leiderschap en verdere professionele ontwikkeling vanuit een lerende mindset. Onze filosofie en werkwijze is dat wij klanten stimuleren te denken en te handelen vanuit kansen en mogelijkheden, toekomstgericht op gewenste resultaten, verandering en gedrag. De coach is tijdelijk je gids op dit pad van gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. De methodiek volgt de praktijk van de klant. Astrid Anna Kuin heeft zich de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in een diversiteit aan coachingsmethoden en heeft een pragmatische aanpak en werkt doelgericht en met humor.

Evaluatie klant

“Astrid Anna weet mensen te raken, in beweging te laten komen en in zichzelf te laten geloven vanuit eigen kracht. Als coach en trainer weet ze mij en mijn collega’s heel goed de andere en de positieve kant te laten benoemen. Ze straalt een enorme rust uit, wijsheid en deskundigheid. Vanuit het oplossingsgericht coachen en systemisch werken stemt zij haar interventies af op de daadwerkelijke vraag en gewenste ontwikkelingen passend binnen onze organisatie en mensen. Haar kracht ligt absoluut in het coachen en trainen van teams en van managers en professionals, ze daagt je uit….”. Zie evaluaties onderaan deze pagina en zie evaluaties klanten op deze website.

Astrid Anna Kuin

astridSenior allround coach/trainer. Werkt in geheel Nederland met professionals, werkende ouders, leidinggevenden en (team)coaches (IB) uit het onderwijs, jeugd- en gezinscoaches, gezinsvoogden, sociaal maatschappelijk werk, financiële en verzekeringsorganisaties, kinderopvang, MKB, bouw en metaal sector en techniek. Zij is als werkende ouder in 2006 vanuit Amsterdam naar Castricum verhuisd met het bureau Coaching in Organisaties – actief vanaf 1988 met training en coaching op leiderschap, communicatie en samenwerking. In haar vrije tijd is zij beeldhouwer en fotograaf en geniet van het wandelen hier langs de kust en door het duin.

 

Voor teambuilding/teamcoaching en voor verdere professionalisering en opleiding verwijzen wij naar de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap en naar de diverse Masterclasses, in leergroep en/of individueel als Intensive te volgen:

 • Masterclasses (Team)Coachen zelfsturende teams;
 • Masterclass Oplossingsgericht en Coachend Leiderschap;
 • Masterclass multidisciplinaire interventies voor de coach, professional en leidinggevende bij stress werkdruk, bij burn-out en het coachen op herstel; 
 • Masterclass Kleurenleer;
 • Masterclass Vitaliteit en Happiness;
 • Masterclass Enneagram;
 • Mindfulness en Compassietraining
 • Intervisie. 

Voor individuele coaching verwijzen wij naar:

 • Persoonlijke coaching APK;
 • Work/Life Balance;
 • Executive coaching;
 • Supervisie
 • Coaching à la carte.

Voor teams, coaches en professionals en leidinggevenden verzorgen wij ook supervisie en intervisie, met een uitdagende methodiek waarbij wij (voort)bouwen op successen en dromen/ambities vanuit sterkteperspectief en constructieve feedback. Bij onze training en coaching is er altijd sprake van maatwerk!

Certificering PE-punten; aanvraag Amsterdamse of Rotterdamse Lerarenbeurs

Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan (ervarend leren en reflectie op het leerproces). De deelnemer  wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te intensiveren. Daarnaast presenteert iedere deelnemer op de laatste dag een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten. Om te voldoen aan de certificeringseisen is participatie aan de trainingsdagen (contacturen) verplicht; wordt student gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen; casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden; het geleerde uit de trainingsdagen toe te passen in de eigen praktijk (actieplan; leeropbrengst vertalen naar praktijk en deze ervaringen inbrengen op de volgende trainingsdag); reflectieverslag per dag te schrijven waarin omschreven de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode (reflectieverslag en actieplan); oefeningen vanuit de trainingsdag toe te passen; op de laatste dag van de coachcirkel schrijft de student een eindwerkstuk (met in de bijlage de reflectieverslagen per dag). De student verzorgt een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van dit gezamenlijk leertraject presenteert. U ontvangt een certificaat met per dagdeel een PE punt. De coachcirkel wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma. Wilt u een aanvraag doen voor de Amsterdamse of Rotterdamse Lerarenbeurs  door deze coach labste volgen, individueel of met een groep (professionele leergemeenschap - peer-feedback)?  In ons intakegesprek benoemt u uw gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling en kunnen de programma onderdelen voor uw programma en coach labvastgesteld worden. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor een eerste intakegesprek en een maatwerkaanbod en offerte. Voor de informatie over deze subsidie verwijzen wij u naar : https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/

 

Opdrachtgevers en klanten

Onze opdrachtgevers, klanten zijn (young) professionals, leidinggevenden, coaches, teamcoaches en teamcoördinatoren van onder andere KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Politie Amsterdam, Rode Kruis, Veilig Thuis, Onderwijs, Jeugd- en gezinscoaches, Kinderopvang, MKB, Bouw en techniek, Gemeente Amsterdam, Gemeente Alkmaar, bank- en verzekeringssector, Ministerie OCW, EZ, BuZa, SZW en BZK, Koninklijke Marine  en Koninklijke Luchtmacht.

Coachoefeningen

Keuze uit een serie coach oefeningen voor verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling:

 • Oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap: Acht stappen plan; je gewenste persoonlijke en professionele resultaten, doelen en gedrag benoemen en inzetten in de praktijk; GROW-model
 • Vitaal en persoonlijk leiderschap
 • Mindfulness- en Compassietraining: ontspannings-  en ademhalingsoefeningen bij stress; compassieoefening bij stress/spanning
 • Verkorte bodyscan; ontspanningsoefening work/life balance
 • Oefening glimlach; leren van ‘fouten’ en ‘tegenslagen/crises’; lerende mindset ontwikkelen
 • Timemanagement: oefening Vita pizza
 • Levensscript - overlevingsmechanismen bij stress/spanning, bijsturen naar gewenst toekomstbeeld
 • Future Proof: Oefening Droombeeld; innerlijk kompas
 • Coach en Talentkaarten verleden heden
  toekomst – visualisaties – bergmeditatie
 • Talking stick – kampvuur – transitiefasen in het leven – loslaten versus controle
 • Sterktekaarten/Tips – hoe je gewenste
  ontwikkeling te bekrachtigen in de praktijk!
 • Persoonlijk en proactief leiderschap: leiden vanuit je talent (in plaats van lijden aan je
  talent): een lerende mindset inzetten op proactief leiderschap: doen wat je zegt; leren door te doen;  ‘Teach what you preach’.
 • De zeven Pijlers voor vitaal en proactief leiderschap; Mindfulness, oefening bij stress: SAM
 • Van Wens/Droombeeld naar Actieplan; 12 stappen plan
 • Omdenken: van klacht naar kracht; Wish Hand;  constructieve en positieve feedback
 • Kansen en mogelijkheden, omdenken en handelen, Hand-out stappenplan/actieplan praktijk
 • Successen 2+1; de kracht van visualiseren en zelf steeds meer de regie nemen
 • Sprankelend moment en passie; vitaliteit en successen uitbreiden en versterken
 • Transitie, crises en vitaliteit en Mindfulness; hoe te leren vanuit een mogelijke crisis (ziekte,
  ontslag, scheiding) in je (werk)leven; zingeving: van betekenis en waarde zijn
 • De leer- en creatiespiraal bij gewenste
  verandering of crisis; leer- en verbetercyclus
 • Systemisch en biografisch werk: loopbaan en evenwichtiger Work/Life Balance
 • Aanvullend coachingsmateriaal: een keuze op basis van de actuele thema's en gewenste ontwikkelingen professioneel en persoonlijk

Aanmelden

Stel je eigen leergroep samen of teken individueel in. We werken met relatief kleine groepen, zes avonden, start op de dinsdag- en/of woensdagavond

Startdata januari en februari (data maart op aanvraag): 8 of 9 februari 2017, en 15 of 16 februari 2017, 28 februari, 1 of 2 maart 2017 van 19.30 u tot 21.15 u (of in overleg van 20.00 u tot 22.00 u) in de praktijkruimte van Coaching in Organisaties, Mient 67 te Castricum. Reserve: vrijdag-/zaterdagavond of dagdeel in weekend. Overige startdata via de website en Astrid Anna Kuin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Totaal zes bijeenkomsten om de 2 weken afgestemd op vakanties. Een telefonisch intakegesprek gaat vooraf aan deelname en toelating tot de coachcirkel (Castricum/Amsterdam). Mocht je als team of groep een ander(e) dag/dagdeel of locatie/frequentie (of eenmalige bijeenkomst) wensen, laat dan je voorkeur als team/groep aan ons horen.Ook in te zetten als teambuilding of intervisie met je team (reflecting team).

Evaluaties klanten over coaching - Wat levert het op?

Kun je een omschrijving geven wat de coaching je heeft opgeleverd?

Klant 1: Meer duidelijkheid over mijn mogelijkheden en wensen wat betreft carriere ontwikkeling, ik ben echt even stil gaan staan bij wat ik echt belangrijk vind en waar ik me goed bij voel. 

Klant 2: Het heeft me geholpen om weer goed naar mijn gevoel te luisteren. En om weer goed na te denken over wat echt goed voor me is.

Klant 3: Een moment van rust en zelfreflectie over onzekerheid en functioneren in een nieuwe baan in een onrustige periode in mijn leven. En een mogelijkheid om me eerlijk te kunnen uitspreken over mijn werk in relatie tot mijn persoonlijke leven en gezondheid. Iemand die met mij meekijkt over hoe ik het (ook) kan zien, kan aanpakken.

Klant 4: Meer inzicht in de keuzes die ik maak, meer nadenken over de afwegingen die daarbij een rol spelen. Ook meer inzicht in mezelf, waarbij het prettig was dat niet alleen de werksituatie werd besproken, maar ook mijn privéleven. Die hebben toch invloed op elkaar. Goed om zaken in een bepaald perspectief te zetten.

Klant 5: -       Overzicht  -       Rust  -       Inzicht in werkwijze

Klant 6: Astrid heeft me geholpen om van een afstand naar mijn team te kijken en beter aan te sluiten bij de individuele behoeften van de medewerkers. Ze heeft me ook laten zien dat datgene wat ik tot nu toe gepresteerd heb iets is om trots op te zijn. Ze heeft me geholpen lastige gesprekken voor te bereiden en te analyseren wat ik uit die gesprekken wil halen. Ik weet ook waar ik nog aan moet werken.

Klant 7: Beter balans in werk en privé. Ook het maken van de juiste keuzes op basis van eigen competenties en wensen en mogelijkheden

Hoe werkt de coaching door in je dagelijks leven:

Klant 1: Meer vertrouwen in mijn eigen kracht en functioneren. Niet teveel bezig met wat collega’s denken of vinden, maar geloof in mezelf en doen wat ik graag wil doen of zeggen.

Klant 2: Het heeft voor weer voor wat lucht en beweging gezorgd. Ik kijk weer wat bewuster naar wat ik doe en waarom ik dat doe. Dat heeft mij weer wat meer rust en meer energie gegeven. Hoewel ik toch ook merk dat ik daar nog steeds heel voorzichtig mee moet zijn.

Klant 3: Op het moment dat ik Astrid Anna benaderde had ik totaal geen overzicht meer van de vele werkzaamheden die er lagen te wachten. Ik kreeg last van paniek gevoelens en sliep slecht.

Nu gaat het een stuk beter. Ik ben er nog niet, maar heb zeker het gevoel weer overzicht te hebben en heb bijna geen last meer van paniek vanwege de vele klussen die liggen te wachten. Moet nog wel werken aan mijn manier van werken door een goede planning te maken en deze ook te volgen.

Klant 4: Ik ben heel tevreden over het coachingstraject. Ik heb ook veel steun ervaren voor mijn aanpak en heb ook een beter beeld van waar ik vandaan kom en waar ik naar toe wil met mijn team en de afdeling.

In je eigen bewoordingen hoe tevreden je bent over je coachingstraject?

Klant 1: Erg tevreden. Ik begon zonder verwachtingen, maar heb er echt wat uitgehaald in die drie sessies. Astrid Anna geeft je een gevoel van vertrouwen en de ruimte om je open te stellen en te reflecteren. Ze houdt je een spiegel voor en doet dat met leuke opdrachtjes, vragen en kaarten. Deze manier spreekt me aan.    

Klant 2: Ik vond het fijn. Ook om vooraf ‘gedwongen’ te worden om terug en vooruit te kijken. Actief met mijn eigen gevoel en ontwikkeling bezig te zijn. Zeer tevreden ben ik dus.

Klant 3: Ik was heel erg tevreden. Ik vond het prettig om met Astrid Anna te praten, er was een klik. En ik vind het bijzonder dat onze organisatie haar personeel deze coaching aanbiedt.

Klant 4: Over het coachingstraject ben ik heel tevreden. Astrid Anna nam de tijd, stelde je op je gemak en had ook het gevoel dat je alles aan de orde kon brengen. Door het stellen van bepaalde vragen en/of oefeningen krijg je meer inzicht.

Klant 5: Ik ben heel blij met Astrid als coach. Heb echt heel veel aan haar gehad. Door haar steun voelde het ineens of ik er niet meer alleen voor stond.

Zou je deze coach bij andere collega’s aanbevelen?

Klant 1: Ja. Ik vind Astrid Anna erg professioneel, open, hartelijk, ze luistert goed en stelt ook vragen die je aanzetten tot dieper denken. Daarnaast is haar praktijkruimte fijn en is haar agenda flexibel.

Klant 2: Ja zeker!  Deze coach zou ik zeker bij collega’s aanbevelen, aangezien ik tevreden ben over het traject!

Klant 3: Ik zou deze coach zeker aanbevelen. Ik heb heel erg bewust gekozen voor Astrid Anna Kuin naar aanleiding van haar profiel of deze bij mij zou kunnen passen, om mij te kunnen coachen op basis van kennis kunde en vaardigheden.

surfer coach

 

U kunt deze coaching ook als Intensive inzetten: u neemt dan een aantal aaneengesloten dagen coaching en verblijft hier in de buurt in een van de accomodaties. U boekt per dag een sessie, afwisselend aan zee en in de praktijkruimte Mient Castricum. De praktijk leert dat u met het creëren van uw eigen ruimte en tijd, steviger in uw schoenen staat (fokus; keuzes vanuit uw eigen kompas en gewenste koers/snelheid). Wij trainen dan ook met elkaar vanuit de Compassie en Mindfulnesstraining om structureel rust en ademruimte in te bouwen. 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2020 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.