Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Image

Masterclass Persoonsgericht Coachen - Module 2: Associatief en (ver)beeldend  (leer)vermogen bij je klant faciliteren; o.a. Mindmapping

De kracht van de verbeelding, metaforen, verhalen! 

Inzetten van narratieve/associatieve en creatieve methoden en metaforen om het leervermogen en leerproces bij je klant te bekrachtigen en te bestendigen.

De Masterclass Coaching - Persoonsgericht Coachen - geeft je als coach (coachende manager of professional) na de basis van Leergang Coaching (HR) managers, professionals en(interne) coaches, een verdieping aan instrumenten vanuit de Transactionele Analyse, Voice Dialogue en het leren werken met de kernkwadranten bij je klant en jezelf als ook een verdieping hierop vanuit de polariteitenleer, RET - Rationeel Emotieve Training inzetten in levens-, leer- en werkbiografie van de klant, associatieve en creatieve methoden (out of the box denken; onder de waterlijn) zoals Mindmapping, en het systemisch werken en coachen onder andere met (tafel)opstellingen.

De Masterclass bestaat uit zes losse dagen met een frequentie van eens in de vijf a zes weken. De planning wordt afgestemd op de agenda van de deelnemers. Per bijeenkomst ontvangt u een syllabus met achtergronden en diverse artikelen over de per dag aan te bieden methodiek.

Tijdens de Masterclass worden mini-colleges afgewisseld met oefeningen om je deze coachingsinstrumenten eigen te maken. Oefeningen gericht op je eigen ontwikkeling als coach (professional) in interactie met je klanten en om de coachingsvaardigheden toe te passen en hierop feedback te ontvangen. Aan het einde van de dag is er ruimte voor het inbrengen van lastige praktijksituaties - intervisie. Het programma is afgestemd op de verdere professionalisering van de coaches (zie de competenties van de EQA competenties NOBCO/EMCC). Deelnemers worden gevraagd in hun reflectie en verslaglegging op het geleerde en de casuïstiek een relatie te leggen naar deze competenties en de gewenste en behaalde professionele ontwikkeling.

nobcoAan deze opleiding Masterclass Associatief en Beeldend Vermogen zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

Doelgroep

Coaches, (HR) managers en professionals met ervaring in het coachen van medewerkers en klanten. Je hebt eerder deelgenomen aan de Leergang Coaching (of elders een soortgelijke opleiding genoten) en wilt een verdieping op het geleerde, intervisie en feedback op klantervaringen uit de eigen praktijk. We gaan er vanuit dat het coachend leiderschap en het coachen passend zijn in je praktijk en dat je je praktijkervaring als coach in opleiding of als coachende manager of professional opnieuw gaat inbrengen om van te leren vanuit verschillende methodieken en interventies. 
In deze Masterclass Coaching besteden we zowel aandacht aan de persoonsgerichte interventies en methoden, als aan de professionele ontwikkeling van de coach (sterkten-zwakten analyse van de coach, competenties van de coach en verdere professionele ontwikkeling) dit door het inbrengen van succesvolle maar ook van lastige en ingewikkelde klantsituaties en hierop te reflecteren en te leren door af te sluiten met een kort actieplan per trainingsdag. 

Supervisie

Astrid Anna Kuin, senior coach/trainer en supervisor heeft in 1992 haar opleiding tot supervisor en supervisiemethodieken gevolgd en is sindsdien inzetbaar als supervisor voor coaches en als begeleider voor intervisie. Zie Supervisie van coaches in het kader van verdere professionalisering gerelateerd aan de competenties en gedragscodes van de coach. Astrid Anna Kuin heeft naast haar studie Bedrijfskunde de opleiding tot creatief therapeute gevolgd en is in haar vrije tijd fotograaf en beeldhouwster. Daarnaast laat zij zich in haar werk en persoonlijk leven graag inspireren door kunst en de natuur. Trainingen worden aan zee of in de duinen van Castricum gegeven, waarbij we ook associatieve methoden inzetten om leerprocessen bij klanten (teambuilding) te verankeren en te bestendigen.

Modules

Deze Masterclass is een verdieping op de basis Leergang Coaching. Deze Masterclass kan gevolgd worden in een cyclus van zes dagen of In Company voor interne coaches, waarbij de organisatie haar eigen keuzes voor de aangeboden modules maakt. De modules zijn:

 • Module 1: RET bij stress: Rationeel Emotieve Training leren in te zetten bij stress en de gewenste veranderingen bij uw klant. RET is een methodiek vanuit de cognitieve gedragstherapie die ingaat op hoe de klant zelf via zijn of haar (ir)rationele gedachten stress kan versterken. Over een aantal typen van veel voorkomende irrationele gedachten, zoalsde liefdesjunk en de perfectionist.  De coach wordt geleerd wanneer en hoe RET toe te passen bij de klant. RET in acht stappen, het A-B-C schema (Activating Event; Belief/Overtuigingen; Consequence) en ABCDE-model leren toe te passen bij de klant. Resultaten na deze Master RET: inzicht in theorie en achtergronden van RET. Kunnen toepassen van de methodiek daar waar passend bij de vraag en gewenste ontwikkelingen van de klant.
 • Module 2: Associatief en (ver)beeldend vermogen bij je klant faciliteren; Mindmapping: Aandacht voor linker- en rechter hersenhelft, de rationele versus intuïtieve/creatieve en innovatieve vermogens bij de klant te faciliteren in zijn of haar gewenste veranderingsproces. Metaforen inzetten. Co-creatie en de creatiespiraal, lees de natuurlijke cycli bij ontwikkeling en groei. Leervragen klant en gewenste ontwikkeling: de gelaagdheden in leren en de verschillende interventieniveaus voor de coach: bestaans-, zingevings-, existentieel en archetypisch niveau. Vanuit de gelaagdheden van het onderbewuste: benutten van het beeldend vermogen vanuit de binnenwereld van de klant.  Mindmapping, verstilling, ontspanning en visualisaties, kaarten, beelden, metaforen, teksten, poëzie. Als coach leren hoe je de leerprocessen van de klant kunt verankeren. Omdenken. De student leert naast de ratio ook de bij haar of zijn klant passende associatieve interventies in te zetten. Astrid Anna Kuin is in haar vrije tijd beeldhouwster en werkt samen met de kunstenaar Anja Vosdingh onder andere in de In Company workshops beeldend vermogen en tekenen met je rechterhersenhelft, als ook model boetseren. In de trainingen zelfmanagement en looopbaancoaching voor Shell heeft zij als trainer naast de rationele methodieken ook methoden als ontspanningsoefeningen, schilderen en visualisaties ingezet. Ook bij teambuilding zoals voor de Koninklijke Luchtmacht, als ook voor Woningcorporatie als ook voor Kinderopvang het management, zijn associatieve/creatieve werkvormen ingezet voor de klant.
 • Module 3: Transactionele Analyse (TA): transacties – doelgerichte interacties - van de coach afstemmen op de verschillende subpersoonlijkheden van je klant (ouder, volwassene en kind). Inzicht in het OVKmodel en egoposities en deze kunnen toepassen bij je klant. De TA is een persoonlijkheidstheorie en een communicatiemodel met heldere, overdraagbare begrippen waarin de ontwikkeling, de zorg en het respect voor mensen centraal staan. Aandacht voor het levensscript (Berne), strooks en scriptbesluiten van de klant (inzicht in de drama- driehoek: wat en hoe anders naar de winnaarsdriehoek; Covey; cirkel van acht). Bepaalde klanten hebben een sterk kritische ouder ontwikkeld, hoe de omslag naar de voedende en accepterend ouder en het vrije kind. Daarnaast het failiteren naar het zelfsturend, zelfoplossend en zelflerend vermogen bij je klant door als coach de interactie met klant in te zetten vanuit de Volwassene.
 • Module 4 en 5: Focussen en Voice Dialogue: lichaamsgericht luisteren en focussen. Achtergronden Voice Dialogue. Technieken en stappenplan Voice Dialogue. Polariteiten en dilemma’s coachen. Bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat … maar anderzijds ook … Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ‘ikken’. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens. Je kunt ze maar beter de ruimte geven, want ze zwijgen opleggen werkt alleen maar averechts. Koester je innerlijk kind. Het bewustzijnsmodel – oefenen. Het huwelijk van de keizer en keizerin in je loopbaan; een oefening over polariteiten in jezelf en bij je gecoachte. Na afloop: lessen voor de coach.
 • Module 6: Werken met (tafel)opstellingen als coach: het werken met opstellingen is gebaseerd op de systeemtheoretische inzichten en wordt daarom ook wel aangeduid als "systemisch" werk. Zowel door de relaties met het systeemdenken als het gebruik van de intuïtie heeft het een verwantschap met het werk van Senge (lerende organisatie)."Net als een familie is een organisatie een systeem. Door elementen van dat systeem op te stellen, wordt letterlijk zichtbaar in welke richting de oplossing voor dilemma’s gezocht mogen worden." De principes van de methode worden toegelicht en er wordt centraal en in tweetallen geoefend. Werken met o.a. tafelopstellingen is een zeer inzichtelijk instrument voor coach en gecoachte. De deelnemers oefenen met casuïstiek (inbreng van klanten vanuit de eigen praktijk).

Werkwijze

We leren door met nieuwsgierigheid en onbevangenheid naar het bewuste en onderbewuste bij de leervraag en gewenste ontwikkeling van de klant te luisteren en te interveniëren. Denk aan de gelaagdheden en dimensies in leren en veranderen (Bateson en de IJsberg van McClelland). Tijdens de bijeenkomsten worden klantsituaties besproken en geoefend: leren door te doen. Als deelnemer breng je zowel klantsituaties in, als ook je eigen persoonlijke thema’s (zelfreflectie coach) in relatie tot je klant. De Masterclass Coaching is een klankbord voor de persoonsgerichte en professionele ontwikkeling van de coach, coachende manager of professional.

Leerklimaat van vertrouwelijkheid; "Wees je eigen leider"

We werken en leren met hulp van het TGI-model (Thema Gecentreerde Interactie) en ontlenen hieraan de spelregels voor het dynamisch leren in teams en organisaties. Dit model benadrukt het belang en de invloed vanuit de context (organistieontwikkeling, de markt, maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen). TGI stimuleert ieder individu en organisatie om vanuit maatschappelijk bewustzijn en persoonlijk leiderschap verantwoordelijkheid te nemen: "Be your own chairman" - “Wees je eigen leider”. Vanuit dit axioma wordt de klant uitgedaagd zijn of haar persoonlijk leiderschap op te pakken en vorm te geven. Vanuit de polariteiten nabijheid versus afstand nemen, faciliteert de coach de klant zijn of haar potentieel te vergroten. 

Certificering

Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan (ervarend leren en reflectie op het leerproces). De coach  wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De coach kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te intensiveren. Daarnaast presenteert iedere deelnemer op dag 6 een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten.

Masterclass Persoonsgerichte Coaching - In Company

Deze Masterclass is ook In Company te geven; modules worden dan afgestemd op de vraag van de klant(organisatie). U kunt voor een oriënterend gesprek geheel vrijblijvend contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 06 46065362.

Voor deze Masterclass of teamcoaching geldt: u kunt deze In Company reserveren voor uw team of organisatie en in overleg op basis van de ontwikkelingen in uw organisatie het aantal dagdelen, data en de locatie. U kunt zich ook als coach, (HR)manager of professional individueel aanmelden voor deze Masterclass Open Inschrijving: in onderling overleg met de ingeschreven deelnemers wordt de planning en locatie vastgelegd. Zie ook regelmatig op deze website de actuele planning najaar 2015 en voorjaar 2016. U kunt deze ook op uw mailadres ontvangen, als u uw gegevens naar Coaching in Organisaties toestuurt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter attentie van mw. drs. Astrid Anna Kuin.

Data

Najaar 2015; 5 of 6 november 2015
Totaal zes bijeenkomsten van 9.00 u tot 18.30 u (avond in overleg tot 19.00 u)

Najaar 2015 en voorjaar 2016

Dit najaar 2015 gaat er weer een Masterclass Coaching - Persoonsgericht Coachen - van start:

Wil je participeren in een van de Masterclasses najaar 2015, laat het ons weten via een email en wij zenden je de data hiervan toe. Planning en je voorkeursdag in de week gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers. Start: najaar 2015 en voorjaar 2016. 

Bij belangstelling nodigen wij je je adresgegevens via de mail door te sturen naar onze contactpersoon Astrid Anna Kuin (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Op deze wijze ben je betrokken in de planning van de trainingsdagen van deze Masterclass.

Voor zover mogelijk worden deze data in overleg met de agendamogelijkheden van de deelnemers gezamenlijk gepland.

De (voorlopige) data voor het najaar 2015 en voorjaar 2016 zijn (in overleg) een keuze uit de donderdag of de vrijdag:Master RET: 8 of 9 oktober 2015; Master Associatieve methoden en Mindmapping: 5 of 6 november 2015; Master TA: 3 of 10 of 11 december 2015; Master Voice Dialogue deel I: 21 of 22 januari 2016; Master Voice Dialogue en Focussen deel II: 11 of 12 februari 2016; Master Systemisch Werken: 10 of 11 maart 2016. 

Check de planning van deze data regelmatig: zij worden aangepast op basis van de aanmeldingen van deelnemers en de mogelijkheden in de agenda.

 

Locatie

Castricum (duinen) en/of Castricum aan zee.Voor een In Company Masterclass: locatie in overleg.

Castricum (NH) heeft een Intercitystation.

Intakegesprek

Toelating op basis van een intakegesprek.

Syllabus

Per bijeenkomst wordt een syllabus aangeboden. Ter voorbereiding op deze Masterclass ontvang je van de trainer 2 weken voorafgaand aan deze Master huiswerkopdrachten die op de dag zelf gebruikt gaan worden. 

Aantal deelnemers

Minimaal vier tot zes deelnemers

Kosten

Voor het najaar 2015  zijn de kosten 330 euro per dag, exclusief btw; exclusief locatie- en verblijfskosten. Totaal zes dagen. Daarnaast kunt u als coach extra uw supervisiegesprekken boeken.

 

Trainers; senior coaches

Drs. Astrid Anna Kuin senior coach en trainer; de heer Evert Hulleman, senior coach en trainer. Ineke Pet, senior coach en trainer. 

Astrid Anna Kuin is Managing Director van Coaching in Organisaties. Met haar  doctoraal bedrijfskunde achtergrond Erasmus Rotterdam, specialisatie organisatieontwikkeling en sociale psychologie en TA, heeft zij een eclectische en pragmatische aanpak. Astrid Anna Kuin werkt samen met partners uit diverse disciplines en organisaties, die zich richten zich op persoonlijk, professionele en organisatieontwikkeling. Zij geniet van het werken met teams en professionals. Haar aanpak is divers en zij heeft ruim 25 jaar ervaring als senior coach en trainer en als adviseur en interim-manager in de profit en non-profit organisaties. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Zij werkt met een team van coaches, trainers en adviseurs uit diverse disciplines en werkvelden. 

Astrid Anna Kuin verzorgt sinds 1988 trainingen persoonlijk leiderschap en zelfmanagement. Zij heeft onder andere zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica en teamontwikkeling en leiderschap en gedurende zeven jaar trainers opgeleid in de Leergang Train de Trainer.  Zij heeft o.a. haar bijscholing gedaan op Psychosynthese en Gestalt voor organisatieadviseurs, de avondopleiding psychologie (Europees Instituu), therapeutische modules (psychopathologie en counseling) bij het RINO, counseling en TA, Enneagram (Nathans en Palmer), Transactionele Analyse, Voice Dialogue (Robert Stamboliev), Mindfulness (RINO en Rob Brandsma verdiepingsmodules) en Focussen (lichaamsgericht luisteren - Focusnetwerk Ann Weiser Cornell en verdiepingsmodules bij René Maas).

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Ineke Pet is een vijftal jaren actief geweest bij GITP, en heeft haar opleiding TA en systemisch werken gevolgd bij Phoenix en Plata.

Coaching in Organisaties www.kuincoaching.nl

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.