Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

agileInzet Agile coach bij transitie en organisatie-ontwikkeling naar zelforganiserende teams en Agile organiseren. "Trust is more important than control.". Agile paradigma, mindset, tools. Sparring partner, Teamcoach/trainer bij gewenste verandering in organisatiestructuur, cultuur en innoverend vermogen om meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen te kunnen realiseren. Agile Manifesto, waarden, principes, succesfactoren en tools. Vertaalslag naar je eigen organisatie, context en cultuur. Leren door te doen - "Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm.". Toepassen van Scrum en overige Agile methoden op alle niveaus in de organisatie.

Toepassen van Scrum en overige Agile methoden op alle niveaus in de organisatie: 

 • Inzet agile teamcoach en training van MT, leidinggevenden, professionals en teams
 • Agile organiseren: de wet van de klant, de wet van het kleine Agile team, de wet van netwerken: vertaalslag naar de eigen organisatie, context en gewenste veranderingen, doelen en gedrag
 • Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen; interactie en co-creatie, korte cycli, inzet feedback
 • Faciliteren van transitie naar Agile organiseren; Teamcoach Sparring partner
 • Toolkit Agile organiseren, Agile mindset en tools 
 • Faciliteren eigenaarschap, zelfsturend leren en werken
 • Agile Manifesto en de 12 principes
 • Product Owner, Scrum Master, Stakeholders
 • Sprint Backlog, Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum, Sprint Review, Increment, Customer, Sprint Retrospective
 • Storytelling, pokercards, Sprint Burndown, Scrum Board
 • Agile Learning - Tools voor managers en professionals
 • Agile values en mindset; klantfocus; intrinsieke motivatie 
 • Scrum Framework
 • Transitie, verandering, fasering en start, little steps, first steps, successen vieren, een veilig leerklimaat en cultuur van vertrouwen, delen van fouten en leren van, innoverend vermogen faciliteren
 • Trainen naar coachend en faciliterend leiderschap vanuit vertrouwen: leren door te doen; Sparring Partner
 • Transparant communiceren; gewenste resultaten en kaders
 • Professionele en constructieve feedback, 3 axioma's
 • Innoveren, leren door te doen, verantwoordelijkheden en autonomie in de zelforganiserende teams, transparantie en inzicht in cijfers, kengetallen
 • Maatwerk formule en In company programma
 • Tools passend bij de organisatie en cultuur; bv. Scrum, KANBAN, OIM (Buurtzorg) Oplossingsgericht Coachen, besluitvorming en samenwerking, vergaderen)
 • Management 3.0 met creatieve tools als delegation cards, motivation cards, 12 steps to Happiness, mental mindmap
 • Coachen en faciliteren van eigenaarschap vanuit nieuwe paradigma (van industriële paradigma "control-and-demand" naar agile paradigma, vertrouwen en autonomie, snelheid en wendbaarheid, interactie met klant)
 • Klant impact en value meten en bijsturen
 • Teams coachen/trainen, MT coachen/trainen; SCRUM Masters trainen in coachingsvaardighede naar teams en professionals
 • Retrospectives, diverse tools om het team kracht en fun te faciliteren; leren van successen en van "fouten", lerende Agile mindset trainen.

Agile is een beweging die sinds 2001 populair werd nadat in dat jaar een verzameling waarden en principes werd beschreven in het Agile Manifesto van 2001, al waren er talloze antecedenten, waaronder Quality Management en Design Thinking. In de loop van de tijd omvat het Manifesto verschillende managementmethoden, waaronder Scrum, DevOps, Lean en Kanban. Gaandeweg evolueerde het in een beweging van mensen met een specifieke mindset: het continu leveren van waarde aan klanten als het primaire doel van het werk. Er wordt gewerkt met een iteratieve stapsgewijze aanpak in kleine teams en er wordt gestreefd naar organisatiebrede agility door te opereren als een netwerk.

Scrum is de belangrijkste Agile methode. Het gaat uit van multidisciplinaire teams die waarde leveren aan organisaties en klanten, met speciale rollen voor de Productowner en de Scrum Master. Het team respecteert individuele bijdragen en ontleent zijn kracht aan eigenaarschap, hechte persoonlijke relaties, samenwerking en teamwork. Managers zijn geen bazen, maar Agile coaches die obstakels uit de weg ruimen en het pad effenen voor teams die waarde leveren aan klanten door gefocust en creatief te blijven.

Agile teamcoach bij invoering Agile organiseren, zelforganiserende teams met SCRUM, KANBAN, en de methodieken van oplossingsgericht coachen, vergaderen, besluitvorming en samenwerking. Voor training/coaching van teams en Scrum Masters op coachingsvaardigheden, zie Training Coachingsvaardigheden Scrum.

"Want vergis je niet: de managementrevolutie is al lang en breed begonnen. De enige vraag voor jou is of jij en je bedrijf leiders of volgers zullen zijn."

- Gary Hamel

To embrace AgileBedrijven die Agile omarmen allemaal werken met drie wetten: 1. De Wet van het Kleine Team, 2. De Wet van de Klant, 1 De Wet van het Netwerk. Het eerste universele kenmerk van Agile organisaties is de Wet van het Kleine Team. Beoefenaars van Agile delen de gedachte dat werk in principe moet worden uitgevoerd in kleine, autonome, multifunctionele teams die in korte cycli aan relatief kleine opdrachten werken en voortdurend feedback krijgen van de uiteindelijke klant of gebruiker. Grote, complexe problemen worden opgelost door ze in kleine, behapbare stukken op te delen. Als we in zo'n team zitten, kunnen we situaties analyseren, knopen doorhakken en in actie komen alsof al die zaken één ononderbroken handeling zijn. Er is geen baas die ons vertelt wat we moeten doen. We vertrouwen onze collega's. Dat vertrouwen wordt beloond met prestaties. Het is alsof de groep een collectief brein heeft. Meningsverschillen worden in persoonlijke gesprekken opgelost. Werk is leuk geworden. De groep verkeert in een constante flow.

Practices: Morningstar, de grootste speler op de tomatenmarkt. Het bedrijf heeft geen managers. Alle belangrijke investeringsbeslissingen worden genomen door mensen die in de meeste andere bedrijven zouden gelden als 'arbeiders'. Het merendeel van die medewerkers kan verfijnde financiële modellen maken; ze kunnen bij nieuwe investeringen de netto contante waarde en het intern rendement berekenen. Bij Morningstar worden beslissingen niet naar boven geduwd; men heeft de competentie naar beneden verplaatst en in handen gelegd van mensen die beschikken over voldoende informatie en begrip van context om de beste beslissingen te nemen. Als je wilt dat mensen gaan denken en zich gaan gedragen als eigenaren, moet je de Organisatie opsplitsen in kleine, lokale units, die allemaal verantwoordelijk zijn voor hun eigen winst- en verliesrekening. Alle medewerkers moeten een rechtstreeks verband kunnen zien tussen hun eigen bijdrage en de winstgevendheid van het microbedrijfje waarin ze werken. In grote, monolithische bedrijven bestaat nauwelijks het gevoel dat men verantwoordelijk is voor de resultaten en is er weinig speelruimte bij het nemen van beslissingen. Het gevolg is dat medewerkers fysiek op de werkvloer verschijnen, maar een groot gedeelte van hun energie thuis laten. Als je wilt dat mensen het beste van zichzelf geven, moet je ze een motief geven: een kans op persoonlijke en financiële groei. In de meeste organisaties geven vaste salarissen en functieomschrijvingen het individu weinig prikkels om meer te doen dan alleen hun doelen te halen. Er is nauwelijks ruimte voor intern ondernemerschap. "Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm." - Abraham Lincoln.

Bij organisaties die Agile management hebben verwelkomd, creëren zelfsturende teams voortdurend nieuwe waarde voor de klanten. Aangezien het werk wordt verricht op een iteratieve manier en op basis van voortdurende interactie met de klant, kan de organisatie voortdurend en soms zelfs in real-time het product verbeteren en opwaarderen. Als teams in hetzelfde ritme werken - korte iteraties van dezelfde lengte die steeds op dezelfde dag beginnen - kunnen verschillende teams gecoördineerd samenwerken aan grote, complexe uitdagingen en onberispelijke producten en diensten leveren. Als Agile goed wordt uitgevoerd, werken de teams binnen een bedrijfsmodel waarin de Organisatie waarde genereert voor zowel zichzelf als de klant. Alles - het werk dat wordt gedaan, de informatie en het geld - beweegt soepel, op een geïntegreerde manier, vaak met imposante schaalopbrengsten.

Practices, lessons to learn, learned lessons: ING, Spotify, Netflix, Morningstar, Google ... Principes, values, mindset, structuur en cultuur, tools, de klanten/doelgroepen vertaalslag en aan de slag, leren door te doen, te experimenteren, rolmodel. 

Inhoud maatwerkprogramma (team)coaching/training

In de transitie en organisatieontwikkeling tijdens en naar Agile organiseren, ontvangt u een maatwerkprogramma afgestemd op uw organisatie en context en gewenste en passende verandering en "reis", door met elkaar in gesprek te gaan over een Agile mindset en nieuw paradigma, door tools in te zetten en te experimenteren en te leren en indien gewenst een Agile teamcoach in te zetten: 

 • Agile Manifesto en de 12 principes van Agile leiderschap en organisaties
 • Faciliterend en coachend leiderschap inzetten vanuit vertrouwen, transparantie en duidelijke kaders, tools
 • Teamcoachen en trainen in passende methodiek
 • Coachen/Adviseren organisatieontwikkeling en transitie naar zelforganiserende/zelfsturende teams
 • Transitiecurve naar nieuwe mindset en paradigma, gewenste en passende verandering, doelen en gedrag (rolmodel), fasering in veranderingsproces
 • Succesfactoren voor High Performance Teams en Organisaties (Tools Impact en Value)
 • Agile en lerende mindset trainen, meesterschap, feedback, zelfreflectie en experimenterend leren; kortcyclisch
 • Veelgebruikte technieken checklist kleine agile teams, multidisciplinaire teams, van hiërarchische naar wendbare organisaties (paradigmashift in mindset en praktijk)
 • Faciliteren van eigenaarschap (doelen/gewenste resultaten en kaders); inzetten van de “values voor zelforganiserende teams en organisaties”, teamcoachen/trainen van teams en leidinggevenden
 • Meerwaarde naar klant, to inspect and adapt, korte cycli, resultaatgericht en kaders
 • Topdown en Bottomup
 • Leiderschapstools, rolmodel, voorbeeldgedrag, leiderschap vanuit vertrouwen en inspiratie
 • Trainen in oplossingsgerichte coachingsvaardigheden en coachend en faciliterend leiderschap naar steeds meer eigenaarschap bij zelforganiserende teams en leidinggevenden passend bij de gewenste transitie naar Agile leiderschap, organisatie
 • Oplossingsgericht coachen, acht stappen model, next challenge, innoveren en inspireren; netwerken en cocreatie vanuit diverse gelaagdheden en disciplines in de organisatie, korte lijnen; wendbare organisatie en teams
 • Toolkit voor Agile organiseren
 • Best Practices, lessons learned and to learn.

In Company Maatwerk Teamcoaching/training 

U kunt een In company Maatwerk Teamcoaching boeken waarbij uw eigen praktijk, organisatie en context leidend is. Doelgroepen zijn: MT, zelforganiserende of zelfsturende teams, professionals, leidinggevenden, Scrum masters, Stakeholders, Product Owners.

Teamcoach/trainer

Bedrijfskundige, specialisatie organisatie en teamontwikkeling, corporate coach (tribes, dialoog, netwerk organisatie), vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, Happiness and Fun), oplossingsgerichte (team)coach (coachen van uw performance als organisatie naar uw klanten, meerwaarde en wendbaarheid, innoverend vermogen, interactie en cocreatie met klant), gecertificeerd teamcoach IVS (Buurtzorg), gecertificeerd trainer met het programma Leergang Agile Coaching en Coachend/Faciliterend Leiderschap voor (HR) managers en professionals - European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC, Professional Scrum Master (scrum.org), Agile teamcoach. Ruim 25 jaar expertise en ervaring in het teamcoachen en trainen van professionals en hoger management in profit en non-profit organisaties. (ING, RABO, AON, AEGON, Shell BV, KPN) (Rode Kruis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, Onderwijs, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam). 

Citaat klant  - Organisatie in transitie:

Je kunt niet teruggaan in de tijd en het begin veranderen. Je kunt wel beginnen bij waar je bent en het einde veranderen.”

Meer informatie 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 06-46065362  Coaching in Organisaties heeft een landelijke dekking met haar partners (senior teamcoaches trainers).

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.