Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

EnglishOplossingsgericht coachen

Feedback, mits goed ingezet is een van de krachtigste methoden om diversiteit binnen het team te benutten. Met deze training "Feedback vragen en ontvangen" leren professionals feedback in te zetten om meerwaarde naar klanten en doelgroepen te verbeteren. De kwaliteit van je houding bepaalt de verhouding. Je leert met elkaar de basis regels van communicatie om feedback vanuit vertrouwen en veiligheid in te zetten. Leer- en verbetercultuur: zowel successen als aandachtspunten, lastige situatie of "fouten" met elkaar te bespreken en van te leren. Effectieve teams, resultaten en performance verbeteren door te investeren in het lerend vermogen van de professionals en teams (binnen en tussen teams). Diversiteit en inclusie in teams en organisaties. Professioneel constructieve feedback vanuit een lerende mindset.Met de spelregels voor het geven en ontvangen van feedback, investeer je in het lerend vermogen, transparantie, vitaliteit en focus. Lerende teams, oplossingsgericht mindset en gedrag - methodiek en stappenplan. Dynamische en speelse werkvormen. Iedere training is maatwerk. Het programma wordt afgestemd op de context en cultuur van het team en de organisatie.  Maatwerk programma op aanvraag; eerste gesprek bij u op locatie zonder kosten.

 

Feedback vragen en ontvangen. "De kwaliteit van je houding, bepaalt de verhouding". Wij leren dagelijks door te doen en daarop te reflecteren. Daarbij vergelijken wij onszelf met onszelf in een andere situatie of op een ander moment. Je reflectiecirkel wordt daarin bepaald en gevoed door eigen gedachten en waarheden. Zodra we feedback vragen aan anderen en het perspectief daarmee verbreden en vergroten, kunnen we ons gedrag gaan waarderen en leren we over over ons denken en handelen. 

Als je niet openstaat voor feedback, omdat deze onjuist of oppervlakkig is, dan sluit je je af voor nieuwe, potentiële inzichten. De verantwoordelijkheid voor het leren na de feedback ligt bij de ontvanger en niet bij degene die de feedback geeft. 

Feedback, kritiek of advies: de verschillen.

Feedback vragen, feedback geven, feedback krijgen, stappen en spelregels. Aandacht voor spelregels om feedback te geven in teams, leerklimaat van veiligheid en vertrouwen. Communicatieve vaardigheden bij feedback, gelaagdheden in communicatie (gedrag en mindset/overtuigingen en waarden). Over luisteren. 

Johari Venster is een grafisch model waarin weergegeven is hoe iemand zichzelf ziet en hoe anderen diegene zien. Het is een hulpmiddel binnen teams voor communicatie: vertellen, vragen stellen en feedback geven/ontvangen).

In Company Maatwerk Programma; keuze uit programmaonderdelen na contact met opdrachtgever/contactpersoon van het team of de organisatie.

Programmaonderdelen, in overleg met opdrachtgever:

 • Context en doelstelling team en professionals; diversiteit in het team benutten
 • Heden en Toekomst: gewenste verdere professionalisering individueel en als team
 • Communicatieve vaardigheden, warming up
 • Spelregels veilig en vertrouwd team- en/of gespreksklimaat voor feedback
 • Achtergronden Johari Window
 • Regels en stappen bij feedback - Kaartenset met feedback kaarten en oefeningen
 • Feedback, kritiek, advies, de verschillen
 • Diversiteit en inclusie: oplossend en lerend vermogen in het team optimaliseren (mindset en gedrag)
 • Divers dynamische oefeningen
 • Lerend team: aandacht en bespreken van succes, lastige situaties en "fouten", hoe van te leren? Methodiek en stappen plan. Lerende mindset: inzet waarderende professioneel constructieve feedback
 • Leren, leren, vertaalslag naar de praktijk, de eerste stappen en follow-up
 • Diverse speelse, dynamische werkvormen afgestemd op de cultuur van het team en de organisatie
 • lerend vermogen op teamniveau - vertaalslag en voortgang (afspraken)
 • Evaluatie en hoe het leervermogen binnen het team verder te optimaliseren? Vanuit het potentieel aan krachtbronnen in het team? Oplossingsgericht coachen. Van klacht naar kracht, zie krachtgerichte gespreksvoering en oplossingsgericht coachen.

Uitgangspunten zijn dat je de communicatie inricht  vanuit gelijkwaardigheid en eigen regie. Waarbij het gaat om "en/en" (omdenken) in plaats van “of/of”.

In Company 

Heeft u vragen over een maatwerk In company Programma? Neem gerust contact op met ons via drs Astrid Anne Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362 

Coaching in Organisaties - NOBCO/EMCC Global  Code of Ethics 

EMCC logonobcoCoaching in Organisaties is EQA (European Quality Award) certified by EMCC/NOBCO - Global Code of Ethics for Coaches & Mentors. The Code aligns with the content and requirements set out in the Professional Charter for Coaching and Mentoring. The Charter, drafted in accordance with European law, is registered on the dedicated European Union database, which lists selfregulation initiatives in Europe and worldwide.

 

 

Senior Trainers/(Team)Coaches:astridanakuin2

Drs Astrid Anna Kuin, is senior coach, team coach and trainer with over 30 years of experience in the profit and non-profit sector. Since 1995 she arranges the Course Coaching in which coaches learn to coach professionals, teams and leaders towards self-organizing teams and organizations delivering value to their clients/customers and markets. Her strength is to coach teams towards high performance, learning and innovating culture. With the program Course Coaching we are certified with the European Quality Award NOBCO/EMCC.

Astrid Anna has a background as Business Economics Consultant, with a focus towards Social Psychology, Transactional Analysis and Group Dynamics. She has specialized in psychology, therapy, and counselling. Together with Jan Remmerswaal she hosted the Course Train the Trainer. Characteristic for her approach are her listening skills, empathy, result orientation, stillness, analytical capabilities, humour and creativity. Worked with clients: KIT, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers, ING, Shell BV, Aon Hewitt, Aegon, Geveke Handelsorganisatie, Politie Amsterdam/Amstelland, Ministerie van Economische Zaken, TNO, Geveke Werktuigbouw,  several Educational institutions in Amsterdam and Rotterdam, Rode Kruis HQ Den Haag and National, Rabobank, BNP PariBas Real Estate, ACTA VU/UVA, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine en Luchtmacht, DUO.

Ahsan Mahmud, facilitator, trainer, agile coach: "Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
I believe that the success of any organization comes from the creation of collaboration based on positivity and transparency, in which people can and want to take ownership. I believe in a better outcome by working towards a common purpose together in a cross functional team. I am inquisitive, analytical and proactively looking for challenges to improve myself and my environment.  With over 15 years of experience in  facilitating, coaching, leading, developing, implementing change in various roles and functions.

Feedback participants

“Het meest leerzaam voor ons waren de teamdynamiek en het lerend vermogen van ons team in te zetten tijdens de training. De interventies van de trainer zorgden voor voldoende vertrouwen en veiligheid waardoor teamleden open waren en kwetsbaarheid en behoeften wisten te benoemen, zodat wij als team optimaal geleerd hebben en de feedback in de praktijk verder hebben weten in te zetten."pagina 6 1

"Ik heb geleerd eerst te luisteren naar de ander en niet direct te oordelen vanuit mijn eigen referentiekader en advies te geven. Ik heb geleerd de ander feedback te geven, zodat hij zelf naar aanleiding van mijn feedback zijn oplossingen benoemt en in de praktijk weet in te zetten."

"De trainer, een ervaren teamcoach leerde ons de essentie van open communicatie en constructieve feedback kennen. Verrassend hoe effectief waarderende feedback en complimenten doorwerken in de dagelijkse praktijk. De trainer leerde ons de essentie van feedback aan de hand van voorbeelden vanuit de praktijk, erg leerzaam. Heeft ons gestimuleerd het dagelijks in de praktijk in te zetten."

"Ik heb de trainer als prettig, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij is energiek en betrokken op ieders verschillende leervragen binnen ons team. Zij weet deze gemakkelijk te verbinden naar theorie en naar praktijkoefening. De tools en kaarten feedback zijn effectief en uitnodigend en efficiënt geheugensteuntje in de praktijk."  

"Ik heb Astrid Anna als een sensitieve en professionele teamcoach en trainer ervaren. Zij stimuleert ieder in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid feedback te vragen, te geven of te ontvangen en dit te vertalen naar de eigen praktijk."

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze training naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele training wordt tussentijds en aan het einde van de training geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze training en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende training meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de training (zie ook Leergang Coaching) te borgen: zie EQA certificering Leergang Coaching (Foundation-level) door EMCC/NOBCO en de daarmee samenhangende competenties voor de (team)coach/coachende professional of leidinggevende.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.