Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

EnglishOplossingsgericht coachen

Feedback is een belangrijk instrument voor effectieve succesvolle en lerende teams, afsprakencultuur en aanspreekcultuur: praten met elkaar in plaats van praten over elkaar. Feedback, mits goed ingezet is een van de krachtigste methoden om de samenwerking binnen en tussen teams te optimaliseren. Vanuit de open dialoog, vertrouwen, elkaar aan te spreken met impact en de vertaalslag naar feedforward.  Vanuit een lerende mindset elkaar feedback te vragen, geven en ontvangen gericht op meerwaarde, vanuit kwaliteiten en sterke kanten, kansen en mogelijkheden. Met deze training "Feedback vragen en ontvangen" leren deelnemers (managers, professionals) onderlinge feedback in te zetten om de onderlinge samenwerking en de gewenste resultaten naar klanten/doelgroepen te verbeteren.  "Als je feedback vraagt, wil je jezelf verbeteren. Als je feedback krijgt, kun je iets verbeteren. Als je feedback geeft, wil je iets verbeteren." Je leert met elkaar de basisregels van communicatie om feedback vanuit vertrouwen en veiligheid in te zetten. Professioneel constructieve feedback te geven zonder dat er spanningen ontstaan.Te benutten naar een leer- en verbetercultuur waar zowel "successen" als lastige situatie of "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. Om (meer)waarde en kwaliteit te optimaliseren. Om elkaar aan te spreken op wat wel en wat niet goed gaat (eigenaarschap en accountability). Spelregels om succesvol en effectief feedback te geven, te ontvangen en te vragen. Stappenplan feedback. 

Met feedback wil je de resultaten (productie naar doelgroepen) en de onderlinge samenwerking en werkplezier optimaliseren. Als je niet openstaat voor feedback, omdat deze volgens jou onjuist of oppervlakkig is, dan sluit je je af voor nieuwe, potentiële inzichten. De verantwoordelijkheid voor het leren na de feedback ligt bij de ontvanger en niet bij degene die de feedback geeft. Elkaar feedback geven zodat er een teamcultuur ontstaat, waarin successen en "fouten" gedeeld worden, besproken mogen worden en van geleerd wordt. Afspraken cultuur, praktijkvoorbeelden, vertaalslag van theorie met diverse hand-outs naar de praktijk. Reserve: Borging van deze training door coaching op de werkvloer (follow-up bijeenkomsten).

Feedback de verschillen tussen feedback, kritiek of advies. Richtlijnen Feedback vragen, feedback geven, feedback krijgen. Stappenplan feedback. Aandacht voor spelregels om feedback te geven in teams, leerklimaat van veiligheid en vertrouwen. Communicatieve vaardigheden bij feedback, gelaagdheden in communicatie (gedrag en overtuigingen). Lerende mindset en Win-Winsituatie, over luisteren en open vragen stellen (Tips en Tools).

Johari Venster is een grafisch model waarin weergegeven is hoe iemand zichzelf ziet en hoe anderen diegene zien. Het is een hulpmiddel binnen teams voor de onderlinge communicatie en samenwerking en vrije ruimte en potentieel bij jezelf en bij de ander in het team te benutten: meer resultaat en meer werkplezier.

Door feedback te geven, wissel je informatie uit over hoe je het gedrag of de houding van de ander ziet en ervaart. De informatie is nodig om gewenste werkresultaten te krijgen; een bevredigende werkrelatie en werksfeer te creëren, waarin ieder zich kan ontplooien; resultaten en gedrag te evalueren en zo nodig bij te sturen; te kunnen leren en veranderen. En om je meer bewust te worden van je eigen uitstraling, elke vorm van feedback die je geeft en ontvangt, zegt ook iets over jezelf. Om elkaar enthousiast te houden en te motiveren. 

Uitgangspunten zijn dat je de communicatie inricht  vanuit respect en een positieve focus, vanuit gelijkwaardigheid en eigen regie. Open communicatie en win-win gedrag waarbij het gaat om "en/en" (omdenken en denken vanuit mogelijkheden waarin je elkaars perspectieven en oplossingen benut) in plaats van “of/of”. Zie de tools voor feedback geven, ontvangen en vragen. Over het verschil tussen feedback, kritiek en advies. Het stappenplan voor feedback. Iedere training is maatwerk, afgestemd op huidige situatie en gewenste ontwikkeling in doelen en gedrag bij de opdrachtgever en betrokkenen. Schroom niet contact met ons op te nemen, zodat u een maatwerkprogramma In Company Training Feedback ontvangt.

Stappenplan feedback. Vanuit het model voor effectieve en succesvolle teams: vertrouwen, omgaan met conflicten, commitment en accountability, resultaten. Kracht en verbeterpunten, gewenste ontwikkeling (doelen en gedrag) van team/organisatie te benoemen en in te zetten, waarbij feedback benut wordt. Diversiteit in perspectieven en oplossingen te benutten. Cultuuromslag van hiërarchische organisatie naar team effectiviteit, van afhankelijk of reactief naar proactief gedrag. De cirkel van persoonlijk en proactief leiderschap. Vertaalslag naar de praktijk, effectieve werkvormen om vanuit motivatie en eigenaarschap te leren: lerende teams vanuit respect, vertrouwen en transparantie (binnen en tussen teams). Praktische tools. Leren door te doen. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Maatwerkprogramma wordt afgestemd op gewenste verandering, doelen en gedrag in uw organisatie/team.

In Company Maatwerk Programma; keuze uit programmaonderdelen na contact met opdrachtgever/contactpersoon van het team of de organisatie.

Programmaonderdelen, in overleg met opdrachtgever en betrokkenen:

feedback

 • Achtergronden en aanleiding voor de training feedback; Leerdoelen en gewenste resultaten – Model voor effectieve en succesvolle teams
 • Kracht en verbeterpunten teamcultuur, onderlinge communicatie en samenwerking
 • Spelregels voor feedback geven en ontvangen; veiligheid en vertrouwen
 • Communicatie, basisregels voor open communicatie; win-win (over luisteren en vragen stellen); over gelaagdheden in communicatie boven en onder de waterlijn (IJsbergmodel: gedrag/tools en overtuigingen/mindset
 • Feedback geven en ontvangen vanuit een lerende mindset, zonder oordeel, vanuit respect, focus, transparantie en commitment – Lerende mindset versus Statische mindset: wat zeg je tegen jezelf, wat zeg je tegen de ander
 • Aanspreekcultuur, vertrouwen en veiligheid; zelfreflectie; praten met in plaats van praten over
 • Verschillen tussen feedback, kritiek en advies – Kritiek ontvangen en benutten
 • Feedback geven – Tips en tools, oefenen
 • Feedback ontvangen – Tips en tools, oefenen
 • Stappenplan bij feedback – Oefenen tijdens de training; Tools voor in de praktijkJ
 • Johari Window, onderlinge feedback, je blinde vlek: vrije ruimte bij jezelf en bij de ander vergroten en potentieel benutten
 • Van feedback naar feedforward vanuit een lerende, oplossingsgerichte mindset
 • Afsprakencultuur: zeven gewoonten voor effectieve teams en effectieve teamleden; win/win; cirkel van invloed en proactief leiderschap
 • de Succescirkel en persoonlijk leiderschap.
 • Reserve: Verschillen in persoonlijke stijlen en communicatiestijlen in het team; kwaliteiten, valkuilen en allergie: gewenste persoonlijke ontwikkeling.
 • Diverse leerstijlen in het team. Hoe kan je elkaar versterken? TEAM: Together Each Achieves More
 • Inzet van waarderende en ondersteunende feedback (leerklimaat van veiligheid en vertrouwen). Op individueel niveau: zelfreflectie en persoonlijk leiderschap: wat ga je anders doen?
 • Spelregels en methodiek lerende teams: praktijksituaties inbrengen, inzet professionele constructieve feedback; afspraken op teamniveau en op individueel niveau; voortgangsbewaking en feedback. TEAM: Together Each Achieves More: “Praten over problemen creëert problemen. Praten over oplossingen creëert oplossingen”. Elkaar oplossingsgericht coachen en feedback geven op positief geformuleerde doelen/resultaten.
 • Reserve: Emoties bij feedback geven en ontvangen - Hoe mee om te gaan – Hoe om te gaan met je innerlijke criticus, perfectionist - RET - Cognitieve (Gedrags-)Training
 • Fasering bij veranderingsprocessen: de leercyclus
 • Vier Axioma’s bij samenwerking: stoppen, starten, meer doen van wat wel werkt, leren van en aan elkaar

Uitgangspunten zijn dat je de communicatie inricht  vanuit positieve focus, gelijkwaardigheid en eigen regie. 

In Company Maatwerk Programma Training Feedback

Heeft u vragen over een maatwerk In Company Programma? Neem gerust contact op met ons via drs Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362 

feedback geven coach

Feedback deelnemers

“Het meest leerzaam voor ons waren de teamdynamiek en het lerend vermogen van ons team in te zetten tijdens de training. De interventies van de trainer zorgden voor voldoende vertrouwen en veiligheid waardoor teamleden open waren en kwetsbaarheid en behoeften wisten te benoemen, zodat wij als team optimaal geleerd hebben en de feedback in de praktijk verder hebben weten in te zetten."

"Ik heb geleerd eerst te luisteren naar de ander en niet direct te oordelen vanuit mijn eigen referentiekader en advies te geven. Ik heb geleerd de ander feedback te geven, zodat hij zelf naar aanleiding van mijn feedback zijn oplossingen benoemt en in de praktijk weet in te zetten."

"Gewaardeerd: vertrouwde sfeer, flexibel in opdrachten. Leuke opbouw: niet te veel/te eenzijdig theorie. Afwisseling was prettig tussen theorie, praktijk, opdrachten en werkvormen. Delen van cases en ervaringen delen, veel samen bespreken en elkaar helpen."

"Leuke interactieve training. Goede mix van werkvormen; veilige plek om dingen te delen. Inlevingsvermogen en sfeer."

"De trainer, een ervaren teamcoach leerde ons de essentie van open communicatie en constructieve feedback kennen. Verrassend hoe effectief waarderende feedback en complimenten doorwerken in de dagelijkse praktijk. De trainer leerde ons de essentie van feedback aan de hand van voorbeelden vanuit de praktijk, erg leerzaam. Heeft ons gestimuleerd het dagelijks in de praktijk in te zetten."

"Ik heb de trainer als prettig, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij is energiek en betrokken op ieders verschillende leervragen binnen ons team. Zij weet deze gemakkelijk te verbinden naar theorie en naar praktijkoefening. De tools en kaarten feedback zijn effectief en uitnodigend en efficiënt geheugensteuntje in de praktijk."  

"Ik heb Astrid Anna als een sensitieve en professionele teamcoach en trainer ervaren. Zij stimuleert ieder in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid feedback te vragen, te geven of te ontvangen en dit te vertalen naar de eigen praktijk."

"Ik heb de training feedback vragen en ontvangen als zeer prettig ervaren, en om wanneer dat nodig was, direct even te kunnen sparren. Ik wil je bedanken voor je kunde en bezieling en heldere uitleg. Maar ook voor je humor en je luisterend oor."

Kosten - NOBCO/EMCC Global  Code of Ethics 

EMCC logonobco

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 30 jaar haar sporen verdiend in het trainen van (young) professionals, teams en leidinggevenden met de In Company Trainingen Communicatieve Vaardigheden, Leiderschap, Feedback en Assertiviteit. Onder andere bij Top Drie Beste Werkgevers (Zorg), Geveke Werktuigbouw BV, ROC TOP Business Amsterdam, Rijkswaterstaat, Woningcorporatie, Shell BV, MKB Metaalindustrie, Gemeente Amsterdam, Ministerie OCW, Buitenlandse Zaken - Klimaat, Defensie en Binnenlandse Zaken, Economische Zaken - Klimaat, Onderwijs (van MBO tot HBO- en Universitair niveau), Zorg, Jeugdzorg, diverse onderwijsinstellingen (Adam Oost, West en Noord), VSO Amsterdam, de Baak, Ballast Nedam , Rabobank en ING, Hoofdkantoor Rode Kruis en landelijk, Regionale Politie Amsterdam/Amstelland, Veilig Thuis, Socius MD Velsen, RIBW Haarlem, Aon, Aegon, Deloitte, ACTA o.a. Afdeling Finance, VU/UVA, Nationaal Coördinator Groningen, Kock en Partners, Koninklijke Marine.

Met de Leergang Coaching en Proactief Leiderschap  zijn wij gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC (2012 en 2017). 

Voor maatwerkprogramma In Company ontvangt u op basis van een eerste gesprek een maatwerkprogramma en offerte.

Kosten per dagdeel 900 euro excl. btw excl. locatie- en verblijfskosten (deze vervallen als de training op locatie klant is). Coaching in Organisaties is CRKBO gecertificeerd, dus voor non-profit organisaties is de kostprijs btw-vrijgesteld. In verband met Corona, in onderling overleg live of/en online training. Wij volgen hierin het protocol voor trainingen van onze beroepsvereniging voor trainers. Contact ons over al uw vragen!

Senior Trainers/(Team)Coaches:

as72 200

Drs Astrid Anna Kuin Bedrijfskundige Delft, is senior trainer/(team)coach met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Zij traint en coacht (young) professionals, teams en leidinggevenden in communicatieve en leiderschapsvaardigheden, in feedback en assertiviteit. Zij wordt ingezet als coach voor teams, professionals en leidinggevenden. En als teamcoach om teams te coachen in resultaatgerichter te werken vanuit vertrouwen en commitment en effectieve samenwerking. Teamcoaching gaat over onderling vertrouwen, benutten van verschillen, onderlinge feedback en een afsprakencultuur. Praktijkgericht en pragmatisch, leren door te doen! Als teamcoach wordt ook ingezet voor conflictbemiddeling en onderlinge communicatie en samenwerking. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap. Haar kracht zit in het doelgericht begeleiden van teams en professionals. Zij heeft zich gespecialiseerd in sociale psychologie, professionele ontwikkeling van teams, professionals en leidinggevenden.  Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ahsan Mahmud (Teamcoach en trainer), Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

 

Ahsan Mahmud, facilitator, trainer, agile coach: "Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
I believe that the success of any organization comes from the creation of collaboration based on positivity and transparency, in which people can and want to take ownership. I believe in a better outcome by working towards a common purpose together in a cross functional team. I am inquisitive, analytical and proactively looking for challenges to improve myself and my environment.  With over 15 years of experience in  facilitating, coaching, leading, developing, implementing change in various roles and functions.

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze training naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele training wordt tussentijds en aan het einde van de training geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze training en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende training meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de training (zie ook Leergang Coaching) te borgen: zie EQA certificering Leergang Coaching (Foundation-level) door EMCC/NOBCO en de daarmee samenhangende competenties voor de (team)coach/coachende professional of leidinggevende.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.