Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Oplossingsgericht coachenMet deze training krachtgerichte en oplossingsgerichte gespreksvoering leert u op basis van praktijkvoorbeelden hoe u gesprekken positief, oplossingsgericht gaat voeren, waarbij u de ander uitnodigt tot zelfsturing en verantwoordelijkheid te nemen. U krijgt inzicht in uw eigen stijl van gespreksvoering en leert deze bij te sturen naar de gewenste veranderingen/doelen en gedrag bij uw klanten, uw medewerkers en collega’s. Uiterst effectief en pragmatisch acht stappen model, oefenen baart kunst. In te zetten bij gewenste professionele ontwikkeling in uw organisatie en ook met uitstekend resultaat bij organisatieontwikkelingen naar zelfsturende teams. En uiterst geschikt voor professionals en leidinggevenden in het contact en de communicatie met klanten en met medewerkers. Zie ook onze training klantgerichte communicatie en gespreksvoering.

 

Doelstelling: U leert in uw gespreksvoering met uw klant, medewerkers en collega’s:

 • De verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de ander te faciliteren
 • Om te buigen van problem-island (paradigma) naar solutions-island (paradigma)
 • Te werken met elkaar vanuit sterkteperspectief
 • Fasering in het gesprek in te zetten
 • Zowel op relatie als inhoud te interveniëren
 • Van klacht naar kracht te gaan
 • Niet op de persoon maar naar oplossingen te faciliteren
 • Klantgericht te luisteren, ieder gesprek is een kans tot …
 • Krachtbronnen van de ander te benoemen, door onder andere de uitzonderingsvraag te stellen als ook de wondervraag en schaalvragen
 • Het acht stappen model toe te passen middels oefeningen en vervolgens in de eigen praktijk
 • De ander te laten benoemen wat zijn/haar oplossingen zijn en uit te nodigen hiermee in het actieplan aan de slag te gaan
 • In teamverband professionele en positieve feedback te hanteren
 • Te werken en leren met elkaar vanuit compassie, complimenteren en verbinding
 • In teamverband diverse gespreksmethoden vanuit intervisie te hanteren en toe te passen
 • Omdenken en om-handelen; drie stappen plan (input casuïstiek)
 • Life-demonstraties met de trainer
 • Leren en feedback vanuit inner- en outercircle
 • Persoonlijke en professionele ontwikkelingsvragen en thema’s in te brengen; oefening met trainer en feedback
 • Rollenspelen, speels coachen, methoden vanuit psychodrama toe te passen; acht stappen model en vragenlijst met elkaar oefenen en leren van feedback en toepassen in de eigen praktijk
 • Benutten van het werken en leren met metaforen en ander beeldend materiaal
 • Hoe de gesprekken op effectieve en positieve wijze af te ronden en uit te nodigen tot effectief en ander gedrag
 • Hoe binnen je team de gewenste veranderingen/doelen bespreekbaar te maken
 • Onderlinge professionele feedback te faciliteren.

Uitgangspunten zijn dat je de communicatie dusdanig inricht dat er vanuit gelijkwaardigheid, partners in zorg, in business met elkaar gewerkt wordt. Waarbij het gaat om en/en (omdenken) in plaatst van “of/of”.

In Company – Open Inschrijving 

Bovenstaande onderwerpen kunnen in een maatwerk training voor de deelnemers uit uw organisatie samengesteld worden, waarbij wij het scholingsbudget en de beschikbare dagdelen van de organisatie volgen in het maatwerk pakket. Zie ook onze training klantgerichte communicatie en gespreksvoering.

U kunt ook een Open Inschrijving of Intensive volgen. Voor de data zomer en najaar neemt u geheel vrijblijvend contact op met onze contactpersoon, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze training naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele training wordt tussentijds en aan het einde van de training geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze training en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende training meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de training (zie ook Leergang Coaching) te borgen: zie EQA certificering Leergang Coaching (Foundation-level) door EMCC/NOBCO en de daarmee samenhangende competenties voor de (team)coach/coachende professional of leidinggevende.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.