Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

EnglishOplossingsgericht coachen

Succesvolle en effectieve teams, afsprakencultuur: Feedback, mits goed ingezet is een van de krachtigste methoden om de samenwerking binnen en tussen teams te optimaliseren.Verdere professionele ontwikkeling als team, professional of leidinggevende? Coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag: zie ons aanbod in de volgende alinea! Met de training "Feedback vragen en ontvangen" leren professionals onderlinge feedback in te zetten om productie naar klanten en doelgroepen te verbeteren. "Als je feedback vraagt, wil je jezelf verbeteren. Als je feedback krijgt, kun je iets verbeteren. Als je feedback geeft, wil je iets verbeteren." Je leert met elkaar de basisregels van communicatie om feedback vanuit vertrouwen en veiligheid in te zetten naar een leer- en verbetercultuur. Een teamklimaat waarin zowel successen als "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. Elkaar aan te kunnen aanspreken op wat wel en wat niet goed gaat. Spelregels om succesvol en effectief feedback te geven en te ontvangen. Stappenplan bij feedback. Resultaten en performance te verbeteren door te investeren in het lerend vermogen van de professionals binnen en tussen de teams. Verschillen in het team te benutten: verschillende ziens- en werkwijzen bespreekbaar te maken. Professioneel constructieve feedback in te zetten door te oefenen met praktijksituaties;vertaalslag naar de praktijk, afsprakencultuur. Dynamische werkvormen; gamification. Iedere training in combinatie met coaching op de werkvloer is maatwerk. Praktische tools. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Het programma wordt afgestemd op de context en cultuur van het team en de organisatie. Maatwerk programma op aanvraag; eerste gesprek bij u op locatie zonder kosten.

 

 

Heeft u nog een opleidingsbudget 2019 of 2020 te besteden? Vragen over verdere professionalisering als team, professional, coach of leidinggevende? Om de samenwerking en communicatie in teams te verbeteren om van meerwaarde naar klanten/cliënten te zijn, zie Training/Team Coaching Effectieve Communicatie en Samenwerking. Coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag, zie ook persoonlijke coaching. Wil je als (team)coach of leidinggevende teams effectiever coachen naar succesvolle teams met gemotiveerde medewerkers? Zie Leergang (Team) Coaching - European Quality Award NOBCO/EMCC. Als leidinggevende meer tools en tips om coachend leiderschap in te zetten op verantwoordelijkheid en afsprakencultuur, op effectieve teams, zowel op resultaat als onderling vertrouwen, zie Training Coachend Leiderschap.

Met feedback wil je de resultaten, productie naar klanten/doelgroepen verbeteren. Als je niet openstaat voor feedback, omdat deze volgens jou onjuist of oppervlakkig is, dan sluit je je af voor nieuwe, potentiële inzichten. De verantwoordelijkheid voor het leren na de feedback ligt bij de ontvanger en niet bij degene die de feedback geeft. Elkaar feedback geven zodat er onderling een teamcultuur ontstaat, waarin successen en "fouten" gedeeld worden, besproken mogen worden en van geleerd wordt. Afsprakencultuur, praktijkvoorbeelden, vertaalslag van theorie met diverse hand-outs naar de praktijk. Borging van deze training door coaching op de werkvloer (follow-up bijeenkomsten).

Feedback de verschillen tussen feedback, kritiek of advies.

Feedback vragen, feedback geven, feedback krijgen, stappenplan. Aandacht voor spelregels om feedback te geven in teams, leerklimaat van veiligheid en vertrouwen. Communicatieve vaardigheden bij feedback, gelaagdheden in communicatie (gedrag/tools en mindset/overtuigingen/waarden). Over luisteren, vijf niveau's, luisteren om te leren van elkaar. 

Johari Venster is een grafisch model waarin weergegeven is hoe iemand zichzelf ziet en hoe anderen diegene zien. Het is een hulpmiddel binnen teams voor de onderlinge communicatie en samenwerking en ieders vrije ruimte te vergroten en meer potentieel in te zetten. Werkvormen, gamification wordt afgestemd op team en organisatie.

Door feedback te geven, wissel je informatie uit over hoe je het gedrag of de houding van de ander ziet en ervaart. De informatie is nodig om gewenste werkresultaten te krijgen; een bevredigende werkrelatie en werksfeer te creëren, waarin ieder zich kan ontplooien; resultaten en gedrag te evalueren en zo nodig bij te sturen; te kunnen leren en veranderen. En om je meer bewust te worden van je eigen uitstraling, elke vorm van feedback die je geeft en ontvangt, zegt ook iets over jezelf. Om elkaar enthousiast te houden en te motiveren vanuit respect, openheid, focus en commitment.

 

In Company Maatwerk Programma; keuze uit programmaonderdelen na contact met opdrachtgever/contactpersoon van het team of de organisatie.

Programmaonderdelen, in overleg met opdrachtgever:

 • feedbackAchtergronden, onderlinge samenwerking tot nog toe en gewenste verbetering?
 • Resultaten bij klanten/doelgroepen, onderlinge communicatie en feedback
 • Communicatie en samenwerking, de basis, afsprakencultuur, het wat en het hoe
 • Over communicatie en samenwerking, effectief communiceren, oplossingsgericht
 • Communiceren boven en onder de waterlijn, tools en mindset
 • Over luisteren, open vragen stellen en feedback geven
 • Condities en voorwaarden veilig teamklimaat, vertrouwen
 • Feedback, verschillen tussen feedback, kritiek en advies
 • Het geven en ontvangen van feedback, bedoeld om te leren en te verbeteren
 • De verschillende persoonlijke stijlen van communiceren - kracht en valkuilen
 • Elkaar feedback geven en ieders vrije ruimte, zelfbeeld vergroten - JOHARI Window
 • Regels en stappenplan bij feedback - Kaartenset met feedback kaarten; vertaalslag naar de praktijk
 • Effectieve teams: resultaten en onderlinge samenwerking, hoe om te gaan met verschil in aanpak?
 • Communicatie en win/win situaties, effectief samenwerken binnen/tussen teams en persoonlijk leiderschap
 • Verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, persoonlijk en proactief leiderschap (+ Cirkel van Invloed)
 • Feedback geven en ontvangen vanuit een lerende mindset, klantgericht (doelgroep)
 • Succescirkel, win-win communicatie binnen teams (naar klanten/doelgroepen)
 • Het oplossend en lerend vermogen in het team onderling benutten: beter samenwerken, samen verantwoordelijk voor productie
 • Elkaar aanspreken op "fouten" en/of het niet nakomen van afspraken; signaleren zonder waardeoordeel
 • Diverse werkvormen afgestemd op deelnemers, leerstijlen en cultuur team/organisatie
 • Lerend team: aandacht en bespreken van succes, lastige situaties en "fouten", hoe van te leren? Methodiek en stappen plan. Lerende mindset: inzet waarderende professioneel constructieve feedback
 • Vertaalslag naar de praktijk, actieplan en afsprakencultuur
 • Coaching/training op de werkvloer, verankeren van leerprocessen - Nazorg op werkvloer bij teams
 • Terugkoppeling ervaringen en bijsturing

Uitgangspunten zijn dat je de communicatie inricht  vanuit positieve focus, gelijkwaardigheid en eigen regie. Waarbij het gaat om "en/en" (omdenken) in plaats van “of/of”.

In Company 

Heeft u vragen over een maatwerk In company Programma? Neem gerust contact op met ons via drs Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362 

Coaching in Organisaties - NOBCO/EMCC Global  Code of Ethics 

EMCC logonobco

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 30 jaar haar sporen verdiend in het trainen van (young) professionals, teams en leidinggevenden met de In Company Trainingen Communicatieve Vaardigheden, Leiderschap, Feedback en Assertiviteit. Onder andere bij Top Drie Beste Werkgevers (Zorg), Geveke Werktuigbouw BV, ROC TOP Business Amsterdam, Rijkswaterstaat, Woningcorporatie, Shell BV, MKB Metaalindustrie, Gemeente Amsterdam, Ministerie OCW, Buitenlandse Zaken - Klimaat, Defensie en Binnenlandse Zaken, Economische Zaken - Klimaat, Onderwijs (van MBO tot HBO- en Universitair niveau), Zorg, Jeugdzorg, diverse onderwijsinstellingen (Adam Oost, West en Noord), VSO Amsterdam, de Baak, Ballast Nedam , Rabobank en ING, Hoofdkantoor Rode Kruis en landelijk, Regionale Politie Amsterdam/Amstelland, Veilig Thuis, Socius MD Velsen, RIBW Haarlem, Aon, Aegon, Deloitte, ACTA o.a. Afdeling Finance, VU/UVA, Nationaal Coördinator Groningen, Kock en Partners, Koninklijke Marine.

De Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap  is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC (2012 en 2017). Coaching in Organisaties is vanaf 2013 geregistreerd in het CRKBO-register - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Het Vitaliteitsprogramma Oplossingsgericht coachen en communiceren is bij de Top Drie Beste Werkgevers ingezet met subsidie ESF.

 

 

Senior Trainers/(Team)Coaches:astridanakuin2

Drs Astrid Anna Kuin Bedrijfskundige Delft, is senior trainer/(team)coach met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Zij traint en coacht (young) professionals, teams en leidinggevenden in communicatieve en leiderschapsvaardigheden, in feedback en assertiviteit. Zij wordt ingezet als coach voor teams, professionals en leidinggevenden. En als teamcoach om teams te coachen in resultaatgerichter te werken vanuit vertrouwen en commitment en effectieve samenwerking. Teamcoaching gaat over onderling vertrouwen, benutten van verschillen, onderlinge feedback en een afsprakencultuur. Praktijkgericht en pragmatisch, leren door te doen! Als teamcoach wordt ook ingezet voor conflictbemiddeling en onderlinge communicatie en samenwerking. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap. Haar kracht zit in het doelgericht begeleiden van teams en professionals. Zij heeft zich gespecialiseerd in sociale psychologie, professionele ontwikkeling van teams, professionals en leidinggevenden.  Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ahsan Mahmud (Teamcoach en trainer), Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

 

Ahsan Mahmud, facilitator, trainer, agile coach: "Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
I believe that the success of any organization comes from the creation of collaboration based on positivity and transparency, in which people can and want to take ownership. I believe in a better outcome by working towards a common purpose together in a cross functional team. I am inquisitive, analytical and proactively looking for challenges to improve myself and my environment.  With over 15 years of experience in  facilitating, coaching, leading, developing, implementing change in various roles and functions.

Feedback deelnemers

“Het meest leerzaam voor ons waren de teamdynamiek en het lerend vermogen van ons team in te zetten tijdens de training. De interventies van de trainer zorgden voor voldoende vertrouwen en veiligheid waardoor teamleden open waren en kwetsbaarheid en behoeften wisten te benoemen, zodat wij als team optimaal geleerd hebben en de feedback in de praktijk verder hebben weten in te zetten."pagina 6 1

"Ik heb geleerd eerst te luisteren naar de ander en niet direct te oordelen vanuit mijn eigen referentiekader en advies te geven. Ik heb geleerd de ander feedback te geven, zodat hij zelf naar aanleiding van mijn feedback zijn oplossingen benoemt en in de praktijk weet in te zetten."

"Gewaardeerd: vertrouwde sfeer, flexibel in opdrachten. Leuke opbouw: niet te veel/te eenzijdig theorie. Afwisseling was prettig tussen theorie, praktijk, opdrachten en werkvormen. Delen van cases en ervaringen delen, veel samen bespreken en elkaar helpen."

"Leuke interactieve training. Goede mix van werkvormen; veilige plek om dingen te delen. Inlevingsvermogen en sfeer."

"De trainer, een ervaren teamcoach leerde ons de essentie van open communicatie en constructieve feedback kennen. Verrassend hoe effectief waarderende feedback en complimenten doorwerken in de dagelijkse praktijk. De trainer leerde ons de essentie van feedback aan de hand van voorbeelden vanuit de praktijk, erg leerzaam. Heeft ons gestimuleerd het dagelijks in de praktijk in te zetten."

"Ik heb de trainer als prettig, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij is energiek en betrokken op ieders verschillende leervragen binnen ons team. Zij weet deze gemakkelijk te verbinden naar theorie en naar praktijkoefening. De tools en kaarten feedback zijn effectief en uitnodigend en efficiënt geheugensteuntje in de praktijk."  

"Ik heb Astrid Anna als een sensitieve en professionele teamcoach en trainer ervaren. Zij stimuleert ieder in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid feedback te vragen, te geven of te ontvangen en dit te vertalen naar de eigen praktijk."

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze training naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele training wordt tussentijds en aan het einde van de training geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze training en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende training meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de training (zie ook Leergang Coaching) te borgen: zie EQA certificering Leergang Coaching (Foundation-level) door EMCC/NOBCO en de daarmee samenhangende competenties voor de (team)coach/coachende professional of leidinggevende.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2020 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.