Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

assertiviteitLerende organisaties, teams en het Hybride werken en effectief samenwerken vragen om proactieve communicatie en gedrag, vanuit eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.. Hoe je mentale en fysieke vitaliteit optimaal te bewaken vanuit veerkracht en een lerende mindset, vanuit zelfvertrouwen en zelfzorg. Aandacht hoe je open communicatie en gedrag dusdanig in te zetten dat je (schaduw)patronen vanuit je automatische piloot doorbreekt en bijstuurt naar gezond en proactief gedrag. Duidelijk je grenzen te stellen en behoeften onderling te delen. Hoe van reactief naar proactief gedrag en je gewenste professionele ontwikkeling vorm te geven. Bewust te zijn van je persoonlijke stijl, tips en tools. Inzicht in je kwaliteiten en eventuele valkuilen en hoe je volgende uitdaging in de praktijk vorm te geven en feedback te benutten. Transactionele Analyse en Mindfulness. De regisseur van je eigen levensreis en loopbaan. Tijdens deze coaching, training leer je de verschillende gedrags- en communicatiestijlen te herkennen, op af te stemmen en te beïnvloeden. 

assertiviteitOpen communicatie en persoonlijk Leiderschap gaat over net dat stukje zelfvertrouwen waardoor je proactief en assertief gedrag kunt inzetten, nee kunt zeggen en/of advies kunt geven, grenzen kunt stellen. Het gaat over zowel respect naar jezelf als respect naar de ander. Uiteraard heeft lichaamstaal invloed op een assertieve houding, en je gaat ontdekken dat complimenten kunnen geven en ontvangen ook een positieve benadering bevordert. En dat je weet hoe je je voelt en dat je duidelijk en direct bent. Het houdt in: luisteren naar en accepteren van meningen van andere mensen, maar tegelijkertijd opkomen voor je eigen rechten. En weten wanneer je voet bij stuk moet houden en wanneer het beter is te onderhandelen om tot een compromis te komen. Je ontdekt hoe belangrijk het is om je verantwoordelijkheid te nemen en de schuld van de gevolgen van je interacties niet op andere mensen af te schuiven.

Een van de belangrijkste stappen is dat je duidelijk en specifiek kunt aangeven welke aspecten van je gedrag en communicatie je wilt veranderen en waarin je assertiever wilt worden. Na het invullen van de Assertiviteitstest heb je al een goed idee welke aspecten dat zijn. Een van de belangrijkste stappen is dat je duidelijk en specifiek kunt aangeven welke aspecten van je gedrag en communicatie je wilt veranderen en waarin je assertiever wilt worden.

Wat levert deze coaching, training je op? Meer rust in je (werk)leven, je leert beter nee te zeggen en meer voor jezelf op te komen. Je verwerft inzicht in je sterke en zwakke punten en leerdoelen in je communicatie met je (werk)omgeving. Je leert passende en effectieve communicatieve vaardigheden in te zetten. Proactief gedrag draagt bij aan win-win situaties tussen jou en andermans belangen en het levert betere en effectievere relaties op in je (werk)omgeving. Proactief gedrag draagt bij aan win-win situaties tussen jou en andermans belangen en het levert betere en effectievere relaties op in je (werk)omgeving. Assertieve mensen zetten zich in voor een gelijkwaardige behandeling van iedereen vanuit respect voor jezelf en respect voor de ander. “Proactief gedrag houdt in dat je op een zelfverzekerde en directe manier aan anderen laat weten wat je wel en niet wilt. Het betekent ook dat je openstaat voor de visie en mening van anderen, ook als die verschillen van jouw mening.” Als jij je assertief gedraagt en communiceert, is de kans groot dat andere mensen je behandelen op de manier die jij van hen verwacht: met respect! In Company en Individueel Maatwerkprogramma!  Zie ook Persoonlijke Ontwikkeling en Leiderschap - Mindfulness/Compassie Training/Coaching. Zie ook Feedback. Zie ook Team Coaching - Effectieve Communicatie en Samenwerking. Voor teams en organisaties: Liberating Structures, meer focus, transparantie en energie!

Wij trainen in zowel je houding (ik ben oké, jij bent oké; flexibel en open, optimistisch, zeker van zichzelf, besluitvaardig en positief), als in gedrag (constructief, probleemoplossend, oplossingsgericht, bereid te onderhandelen en behulpzaam) als ook non-verbale communicatie, zoals stem, wijze van communiceren in taalgebruik en lichaamstaal.

We werken met inbreng vanuit je eigen praktijk, praktijkgerichte voorbeelden en afwisselende werkvormen: leren door te doen. Het programma is afgestemd op de dagelijkse praktijk van de deelnemer, we ronden iedere dag af met een actieplan. De ervaringen worden de volgende dag ingebracht. De training is inclusief trainingsmateriaal en een certificaat.

Programmaonderdelen Persoonlijk en Proactief Leiderschap, Communicatie en gedrag

Voor In Company Training worden de programmaonderdelen met de opdrachtgever vertaald naar een maatwerkprogramma per leergroep. Iedere trainingsdag sluiten we af met een actieplan: de vertaalslag naar je praktijk: wat ga je morgen anders doen? Hernieuwde leervragen, doelen en positieve en negatieve ervaringen met je actieplan breng je de volgende trainingsdag in aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De training bestaat uit drie dagen en een follow-up bijeenkomst na twee maanden waarbij leerervaringen verankerd worden.

In overleg met betrokkenen een keuze uit de volgende programmaonderdelen:

 • Context: Bedrijfscultuur, communicatie en stijl van leidinggeven in jouw organisatie of team. Jouw positionering binnen deze context: huidige situatie en gewenste professionele ontwikkeling 
 • Successen en krachtbronnen benoemen, wat geeft jou energie, wat kost energie in je relatie met je (werk)omgeving
 • Spelregels veilig leerklimaat (Spreken in Ik taal; Wees je eigen leider in je leerproces)
 • Respect voor jezelf en respect voor anderen: vier vormen van gedrag of communicatie.
 • Proactief en persoonlijk leiderschap, wat verstaan we er onder? Vertaalslag naar je eigen praktijk en (werk)omgeving
 • Zelfanalyse Assertiviteit: Test 
 • Betekenis van je scores, leerdoelen assertiviteit specificeren en concretiseren
 • Inzicht in de diverse gedrags- en communicatiestijlen en hoe op af te stemmen. 
 • Communicatie inhoudelijk en relationele aspecten: je relatie en positie regelen, Behoeften kenbaar maken en je mening delen
 • Gelaagdheden in communicatie, communicatie onder de waterlijn, niet zichtbaar: mindset, waarden en overtuigingen; zelfvertrouwen, onzekerheden, faalangst. Communicatie boven de waterlijn, zichtbaar: gedrag. Inzicht en bewustwording van je sterke punten en zwakke punten en gewenste professionele ontwikkeling. Zeven stappen plan bij gedragsverandering
 • Open communicatie: Houding en gedrag, verbale en non-verbale communicatie (lichaamshouding assertief gedrag). Oefening Actief luisteren en (ongevraagd) je mening delen. Feedback en vertaalslag naar je praktijk.
 • Hoe verloopt communicatie? Interpretatie van gebeurtenissen naar gedachten naar gevoel naar gedrag. Hoe ineffectief gedrag bij te sturen naar effectief, assertief gedrag en een win-win situatie. Oefening Omdenken, ineffectieve, irrationele gedachten (innerlijke criticus, perfectionist) kantelen naar effectieve en rationele gedachten.
 • Omgaan met verwachtingen en verzoeken van anderen uit uw (werk)omgeving – verzoeken doen en weigeren
 • Onderhandelen en Grenzen stellen, uw verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat versus schuldgevoelens
 • Leren omgaan met conflicten, diverse stijlen, gewenste ontwikkeling benoemen en inzetten (zelfreflectie en bijsturing; analyse cultuur organisatie en team, hoe conflicten en diversiteit kunnen bijdragen aan optimale oplossingen in meerwaarde naar klanten/coelgroepen
 • Kritiek en feedback geven en ontvangen, stappen plan. Doorbreken van de negatieve spiraal, het geven van opbouwende feedback. Complimenten geven en ontvangen (win-win situatie, oplossingsgericht vanuit een lerende mindset - zelfvertrouwen).
 • Win-win situatie en de succesdriehoek: Cirkel van invloed, Cirkel van proactief leiderschap (assertieve communicatie en gedrag): Van reactief naar proactief leiderschap in je communicatie met je (werk)omgeving – Cirkel van proactief leiderschap. Persoonlijk leiderschap, van reactief naar proactief gedrag
 • De kunst van nee zeggen, zeggen wat u wel en niet wilt. Weten hoe u zich voelt, schuldgevoelens, faalangst. Tips om nee te zeggen en voorbeelden van assertieve communicatie en de rechten in uw omgang met anderen. Oefening en Feedback. Vertaalslag naar de praktijk.
 • Assertief communiceren met je (werk)omgeving: vier stappen gespreksmodel
 • Niet-assertief gedrag in relatie tot spanning en ontspanning: de curve en fasering spanning en ontspanning; ontspanningsoefening.
 • Hulp vragen en behoeften benoemen en (h)erkennen, jezelf positioneren
 • Verwachtingen expliciteren; effectieve relaties, focus, delen van onzekerheden
 • Gamification
 • Reserve: Gespreksmodel om tot gezamenlijke inzichten en oplossingen en profilering te komen, het GROW model: Doelen, Realiteit, Opties en Uitvoering/Actie

Maatwerkprogramma op aanvraag en in overleg en samenspraak met contactpersoon en opdrachtgever. 

Feedback deelnemers 

 • Zinvol Leerzaam Avontuurlijk .
 • Als heel prettig ervaren. Dit kwam doordat we casussen in konden brengen en daar werd over gesproken.
 • Inspirerend Bevestigend Motiverend.
 • Verduidelijking, helder, leerzaam en proactieve training,
 • Zinvol, verbindend, bewustwording.
 • Leerzaam.
 • Goeie tips/tools gekregen
 • De positieve kwaliteiten van mijn collega’s zien, gaan benoemen en beter gaan benutten.
 • Ik ben mezelf meer bewust hoe ik iets moet brengen naar bepaalde collega’s, zodat het door hen ook positief opgepakt wordt.
 • Uitspreken van verwachtingen naar leidinggevende.
 • Voor mij was het ontzettend prettig dat door dit traject er veel meer openheid ontstond tussen mij en mijn collega’s. Er is een wederzijds vertrouwen en waardering ontstaan en dat is heel waardevol. Dat maakt dat ik nu effectiever ben in mijn werk.
 • Daarnaast wat echt meerwaarde had tijdens de trainingen was het leren feedback te geven op collega’s die met een probleem vanuit de praktijk kwamen.

Coaching in Organisaties                                                                                                

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 20 jaar haar sporen verdiend in het trainen van (young) professionals, teams en leidinggevenden met de In Company Trainingen Communicatieve Vaardigheden, Leiderschap, Feedback en Assertiviteit. Onder andere bij Ministerie OCW, BuZa, Defensie en BiZa, bij Top Drie Beste Werkgevers, de Baak, Ballast Nedam en Shell, Geveke BV, Rabobank en ING, Hoofdkantoor Rode Kruis en landelijk, Regionale Politie Amsterdam/Amstelland, Aon, Aegon, ACTA, Nationaal Coördinator Groningen, Kock en Partners, Koninklijke Marine, Rijkswaterstaat (Leergang Coaching).

De Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap  is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC (2012 en 2017). Coaching in Organisaties is vanaf 2013 geregistreerd in het CRKBO-register - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Het Vitaliteitsprogramma Oplossingsgericht coachen en communiceren is bij de Top Drie Beste Werkgevers ingezet met subsidie ESF.

 

4 logos

Trainers/Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin Bedrijfskundige, is senior trainer/(team)coach met ruim 20 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Zij traint en coacht (young) professionals, teams en leidinggevenden in communicatieve en leiderschapsvaardigheden, in feedback en assertiviteit. Zij wordt ingezet als coach voor professionals en leidinggevenden. En als teamcoach om teams te coachen in resultaatgerichter te werken vanuit vertrouwen en commitment en effectieve samenwerking. Zij wordt ook ingezet voor conflictbemiddeling. Wij verzorgen vanaf de start van de beroepsvereniging NOBCO de Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap. Haar kracht zit in het doelgericht begeleiden van teams en professionals. Zij heeft zich gespecialiseerd in sociale psychologie, professionele ontwikkeling van teams, professionals en leidinggevenden.  Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ahsan Mahmud (Teamcoach en trainer), Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en Belbin. Na verschillende opleidingen (sociaal-communicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met communicatie en coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en trainees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd. Coachen op wat wel werkt, krachtbronnen. Problemen vertalen naar gewenste ambitie en oplossingen, wat wil je wel? 10 stappenplan.

 

impossible

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met dit trainingsprogramma naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
Het gehele trainingsprogramma wordt tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Masterclass en binnen de professionele gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Masterclass  meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom (team) coaching/training op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma te borgen: zie onze EQA certificering Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap (Foundation-level) door EMCC/NOBCO.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.