Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

ImageTraining Timemanagement en proactief leiderschap

Een training voor het team of een Intensive voor u als manager of als professional: Maatwerk met effectieve tools voor timemanagement! 

 

Timemanagement vanuit breder perspectief, het betreft de invloed van huidige ontwikkelingen in werk en organisaties, de zelfsturende en zelforganiserende teams, zelf verantwoordelijk op uitvoering van je werk, duurzaamheid, een digitale stroomversnelling, 24/7 uur bereikbaarheid?, begrenzen, werkstress versus plezier, balans werk/privé , stressstrategie versus draagkracht en gezondheid, communicatie en overleg, beïnvloeding en managementstijlen, van reactief naar proactief leiderschap, ondernemerschap in je job, klant en servicegerichte houding en mentaliteit, netwerken en samenwerken, ambities en professionele en persoonlijke ontwikkeling, begrenzen en de innerlijke criticus of perfectionist in jezelf of van je manager, de ‘pleaser’ in je.

Zowel de context waarbinnen je werkzaam bent, omgevingsfactoren die elke keer nieuwe eisen stellen, je collega’s en manager(s), de klant stellen eisen aan jou als professional of manager. In deze trainingen maken we zichtbaar hoe jij functioneert binnen deze complexiteit aan factoren en hoe je zelf zorg draagt voor je timemanagement.

Deze training wordt zowel In Company als ook als Intensive (Coaching/Timemanagement) voor zowel teams als ook voor professionals en hun managers verzorgd. In het kader van timemanagement, de visie dat alleen jijzelf in staat bent hierin je eigen methodieken in te zetten voor een gezonde en effectieve en resultaatgerichte performance, wordt deze training ook vaak als maatwerk individueel ingezet. Uiteindelijk ben jij degene die aan de knoppen zit. Je leert meer af te stemmen op je eigen draagkracht (kompas) versus vragen en eisen vanuit je organisatie en klantengroepen.

Deze training wordt al vanaf 1996 als In Company training verzorgd. De keuzes uit verschillende modules wordt na een intakegesprek met de klant in een maatwerk traject aangeboden.

timemanagement5Reorganisaties? Werkdruk, werkstress, balans werk/privé? Noodzaak de puntjes op de in te zetten met een Timemanagement training?  
Ga in gesprek met een van onze partners over maatwerk training of coaching. De partners van Coaching in Organisaties zijn allen senior coaches en/of trainers met ervaring als manager en professional op de werkvloer. Zij bieden met hun diverse gecertificeerde opleidingen een multidisciplinaire aanpak bij organisatieverandering. Benut deze expertise voor de organisatieontwikkeling in uw onderneming met positieve gevolgen voor uw medewerkers, managers, teams en klant.

Doelstelling

Inzicht in uw eigen patronen en bijsturen met behulp van een aantal praktisch timemamagement tools. Daarnaast aandacht voor achtergronden (uw eigen waarden en opvattingen) en uw energiemanagement, balans werk/privé, planning en to do lijst; leren prioriteiten te stellen; hoe om te gaan met mail); effectief tijdbeheer afgestemd op uw persoonlijke stijl gewenste ontwikkeling in uw timemanagement. Bewaken en bijsturen actieplan.

Onderwerpen en tools 

U kunt kiezen voor uit de volgende onderwerpen. Op basis van de timemanagementvraag wordt een specifiek training op maat in samenspraak met de opdrachtgever aangeboden variërend tussen vier a zes bijeenkomsten: 

 • Functie en Activiteiten van de professional/manager: activiteitenanalyse en planning
 • Context: inzicht invloeden omgeving/organisatie en klantgericht werken
 • Het persoon-werk-tijd model: je persoonlijke stijl en tijdbeleving en indeling
 • Persoonlijke stijl: overtuigingen en bijsturing? Ineffectieve overtuigingen en gedrag bijsturen: persoonlijke en professionele ontwikkeling door ook andere stijlen te leren toepassen en situationeel in te zetten (breedte in stijlen in plaats van monocultuur)
 • Timemanagement: van reactief naar proactief leiderschap (leren te luisteren naar de ander/de klant en naar jezelf: je innerlijk kompas, waar ligt je kracht? Wat is je valkuil? Wat is je uitdaging, te ontwikkelen en aanvullende kwaliteiten? Professionele ontwikkeling: een volgende fase in je levens- en werk- en leerbiografie. Leren door te doen: ‘anders’  te doen, ander gedrag in te zetten afhankelijk van de vraag van je klant en de situatie, breder spectrum in te kunnen zetten.
 • Communicatie en beïnvloeding; overleg, afstemmen en grenzen stellen
 • Persoonlijk ondernemerschap
 • Klant en servicegericht communiceren; communicatieve vaardigheden
 • Kwaliteit en klant: servicegerichte houding naar de klant je collega’s en naar jezelf.
 • Team Transparantie: heldere en duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden; afsprakencultuur en terugkoppeling verstoringen en verbetering kwaliteit en samenwerking
 • Planning: energiebronnen en draagkracht; energiecurve per persoon (je planning van de dag en week hierop afstemmen in overleg met betrokkenen)
 • Keuzes maken = timemanagement: prioriteiten stellen en nee zeggen; grenzen stellen en overleg/afstemming (schema)
 • Stress en ontspanning (Wat is jouw stressstrategie? Hoe om te buigen naar gezond timemanagement; keuzes maken en bijsturen). Ombuigen: van werkstress naar werkplezier
 • Planning van je activiteiten vanuit flow in plaats van roofbouw (werk indelen naar vraag klant en jouw organisatie en je eigen draagkracht en energiecurve)
 • Vitaal leiderschap: gezond leven en werken; hoe draag je zorg voor de balans werk/privé; vitaliteit en gezondheid
 • Waarden en normen t.a.v. tijd en prestatie en kwaliteit en samenwerken versus zelfsturing
 • Verantwoordelijkheden afbakenen, zelfsturing versus afstemming en delegeren
 • Communicatie en afstemmen/overleg met collega’s/management
 • Assertiviteit; dit onderdeel is facultatief
 • timemanagement4Persoonlijke ontwikkeling: onderzoeken van eigen overtuigingen, waarden en normen ten aanzien van je werk bijvoorbeeld met behulp van de Rationeel Emotieve Training - RET (aandacht voor de innerlijke perfectionist en/of criticus in je en hoe anders mee om te gaan of met de ‘pleaser’ in je of de workaholic in je; hoe anders te doen in het kader van timemanagement)
 • Methoden van ontspanning tijdens het werk en gedurende je week – (keuzes uit deze methodieken stemmen we af op klant en klantorganisatie; een keuze uit methoden vanuit Time en zelfmanagement: actief lichaamsgericht ontspannen (bewegen, wandelen sport) of meditatief ontspannen bv. Mindfulness of Yoga en/of andere korte meditaties die praktisch toepasbaar zijn om in je werk en privé te ontspannen (cortisol en adrenaline - hersenen prikkels -  afremmen door ontspanning en vooral uit het hoofd, denken, piekeren etc. te komen). De doe- versus de zijnsmodus. De wilskracht versus je fysieke, mentale draagkracht en emoties. Van moeten naar mogen: een planning van je dag en week van roofbouw naar flow; aandacht voor wat veel energie kost versus datgene wat jou energie geeft en hoe hier mee om te gaan vanuit time- en zelfmanagement.
 • Energiehuishouding en timemanagement: op tijd beginnen en op tijd stoppen; grenzen stellen (afstemmen en communiceren)
 • Innerlijke tijd & kompas versus de klok: helder inzicht in je innerlijk kompas en zelfsturing, keuzes maken om zo effectief mogelijk je werk te doen. Zelf je verantwoordelijkheid hierin leren in te zien, te benoemen en je keuzes te leren maken (en te communiceren met betrokkenen)

Ieder maatwerktraject – coaching of training – kan vanuit verschillende extra invalshoeken ingezet worden. 

Onze partners bieden in ieder maatwerktraject voor de klant(organisatie) een multidisciplinaire aanpak met keuzemogelijkheden afgestemd op de wensen van de klant. Ook teamtraining m.b.v. de Belbin-teamroldynamiek behoort tot de mogelijkheden.

Locaties en kosten

Amsterdam – Castricum aan zee – Rotterdam of Den Haag of een door de klant gewenste locatie.

de kosten zijn per bijeenkomst van max. twee en half uur 300 euro exclusief btw; wij adviseren 6 a 7 bijeenkomsten en een follow-up bijeenkomst. Voor teams en In Company Training Timemanagement gaan we uit van 5 trainingsdagen en een follow-up dag. Offerte wordt evenals het programma op maat gemaakt op basis van de leervragen en gewenste resultaten bij de opdrachtgever.

Contact

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons nemen via mw. drs. Astrid Anna Kuin. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 0251670026 en 0646065362. Een intakegesprek is zonder kosten en met een of twee partners van Coaching in Organisaties.

Coaching in Organisaties; onze partners zijn senior coaches en trainers met ervaring als manager op de werkvloer

25 jaar expertise op timemanagement en zelfsturing en leiderschap; leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling; talentmanagement; organisatie en teamontwikkeling; Leergang Coaching NOBCO – start najaar 2015. Executive Coaching - Coachend leidinggeven - Persoonlijke Coaching - Mindfulness in Leiderschap - Outplacement/Loopbaancoaching –Teamcoaching –Intervisie – Training Transactionele Analyse.

workaholic

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.