Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

sail2Als een leidinggevende transparant en open is, goed luistert, stimuleert en autonomie faciliteert, zal iedere medewerker en ieder team opbloeien. Een gezond en vitaal team met betrokken medewerkers levert bijdrage aan resultaatgericht werken. Met deze training coachend leiderschap gaan we in op vaardigheden, gedrag en mindset. Hoe je door je medewerkers op de eerste plaats te zetten, de medewerkers jouw klanten/doelgroepen op de eerste plaats zetten. Als rolmodel vraagt dit om het juiste gedrag, feedback weten te geven en te ontvangen. Als leidinggevende vraagt dit om continue zelfreflectie en wordt van je gevraagd vooral anders te communiceren, meer te luisteren, open vragen te stellen. Teams en professionals te erkennen en te waarderen. Een heldere visie, missie vanuit de bedoeling van de organisatie, waarden, kaders en resultaten met elkaar te communiceren, Oplossingsgericht  coachen met acht stappen model om meerwaarde en wendaarbaarheid naar klanten/doelgroepen te creëren vanuit kansen en mogelijkheden. Stap voor stap met inzet van waarderende professioneel constructieve feedback.

 • “The role of a leader is not to come up with all the great ideas. The role of a leader is to create an environment in which great ideas can happen.” - Simon Sinek  

Coachend leiderschap is hierbij van groot belang. Leiders die een inspirerende visie delen en een voorbeeldrol vervullen, dragen bij aan de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Coachende leiders bieden een empathische en structurele dialoog waarin de medewerker zich gehoord voelt. Ze kansen te bieden om talenten te ontwikkelen, ruimte om fouten te maken en nieuwe uitdagingen om de tanden in te zetten. Het leiderschap en de cultuur van een organisatie zijn met elkaar verweven. Ook bij het creëren van een sfeer waarin autonomie en innovatie worden aangemoedigd, hebben leidinggevenden een grote rol. Coachend leiderschap faciliteert teams en professionals in eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen en in een transparante cultuur. In het delen van successen en leren van fouten, in een leer- en verbetercultuur, waarin wendbaarheid en het leveren meerwaarde naar klanten/doelgroepen centraal staat. In Company en Open Inschrijving.

Tijdens deze training breng je praktijkvoorbeelden in, je oefent met ‘skills & tools’ en ontvangt hierop feedback om in je praktijk toe te passen. Zelfreflectie op jouw persoonlijke stijl van leidinggeven feedback integreren in je dagelijkse praktijk, leren door te doen: “Wees de verandering die je zelf wilt zien”.

Resultaat

 • Visie en missie, meerwaarde en wendbaarheid naar je (potentiële) klanten en doelgroepen: wat vraagt dit van de organisatie, de teams en wat betekent dit voor jouw rol en stijl als leidinggevende? Situationeel leiderschap: huidig profiel en gewenste ontwikkeling
 • Leiderschap afstemmen op teams en professionals, hoe te coachen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid (pragmatisch model)
 • Leiderschapsvaardigheden, mindset en gedrag, acht stappen model kunnen toepassen
 • Aansturen van teams. Verschil tussen managersrol en rol leidinggevende. Hoe te coachen op een leer- en teamklimaat/cultuur van veiligheid en vertrouwen, leer- en verbetercultuur waarin successen en “fouten” gedeeld worden en van geleerd wordt. Afstemmen van je leiderschapsstijl op wat nodig is. Waarden en spelregels met elkaar benoemen en bewaken.
 • Inzet van verschillende tools van leiderschap om professionals en teams autonomie en vrijheid geven om resultaatgericht te kunnen werken en een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen te creëren
 • Skills: Leiderschapsvaardigheden, de basis en de verdieping
 • Feedback vanuit een lerende mindset effectief weten in te zetten.

 

Inhoud

 • Situationeel leiderschap, wat verstaan we er onder; visie, waarden en profiel, coachen op zelf-organiserend en zelf-oplossend vermogen (autonomie en verantwoordelijkheid; werkplezier). Jouw visie als leidinggevende/manager: de bedoeling en meerwaarde naar klanten/doelgroepen "Why-How-What", het “wat” en het “hoe”
 • Leiderschapsmodel effectieve teams, resultaatgericht leidinggeven, het wat en het hoe. Teamfasering en jouw rol als leidinggevende, situationeel leiderschap, inzicht in jouw eigen stijl en wat wordt er gevraagd van je, nu en in de toekomst?
 • De cirkel van proactief en persoonlijk leiderschap: succesdriehoek vanuit je rol als leidinggevende
 • Seven Habits Covey proactief en effectief leiderschap: de zeven gewoonte om effectief leiding te geven aan jezelf en je medewerkers
 • Leiderschapsvaardigheden en communcatie met je medewekers en klanten: inzicht in je eigen profiel en gewenste ontwikkeling, trainen met behulp van voorbeelden vanuit je praktijk
 • Luisteren zonder oordeel en open vragen stellen; coachen vanuit successen en krachtbronnen, talenten en drijfveren
 • Gelaagdheden in communiceren en veranderen
 • U-curve Senge en Scharmer, transities 
 • Coachen vanuit gelijkwaardigheid, het wat en het hoe (afgestemd op professionals motivatie en eigenaarschap, alignment)
 • Fasering in het gesprek met je teams en medewerkers
 • Effectief leiderschap; proactief en persoonlijk leiderschap, de cirkel van proactief leiderschap - Seven Habits
 • Spelregels voor een leerklimaat, leer- en verbetercultuur vanuit vertrouwen en veiligheid
 • Diversiteit in je teams en organisatie, hoe te coachen? Inzicht in je eigen persoonlijke leerstijl en de diverse leerstijlen in een team
 • Model om teams en professionals te coachen, resultaatgericht: coachen op het potentieel aan krachtbronnen 
 • Waarden en mindset, coachen vanuit een lerende mindset
 • Oplossingsgericht, progressiegericht coachen, acht stappen plan
 • Feedback, inzetten van waarderende en professioneel constructieve feedback vanuit een lerende en groei mindset; DKW formule, “one step behind”
 • Teamontwikkeling en jouw leiderschapsstijl: jouw teams en professinals als lerende teams, hoe zet je teams in the lead, hoe faciliteer je teams in eigenaarschap en verantwoordelijkheid (Visie, kaders en resultaten, meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen, leer- en verbetercultuur)
 • Kernkwadrant, kwaliteiten, valkuilen en gewenste ontwikkeling (=als leidinggevende; in gesprek met je professionals en teams

 

Doelgroep; Gecertificeerd met European Quality Award - NOBCO/EMCC

Doelgroep: leidinggevenden, teamleiders uit profit en non-profit organisaties. Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met het trainen van leidinggevenden in coachend en persoonlijk leiderschap. Met ons programma van de Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap zijn wij in 2012 en 2017 gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de (team)coach. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.nobcoCRKBO-logo

Klanten zijn onder andere leidinggevenden en professionals van ING, RaboBank, diverse onderwijs-instellingen, Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, diverse Kinderopvang organisaties in Amsterdam, Amstelveen (Locatiemanagers), Bergen en Rotterdam, Aon Hewitt, Aegon, MEE, uitzendbureau Maandag, Outplacementbureau Focus Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Alkmaar, Koninklijke Marine en Luchtmacht, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Orthoteam Amsterdam, Politie Amsterdam, GGZ, Rode Kruis, Onderwijs, MEZ, Zorggroep Apeldoorn, DUO, UVA/VU, RIBW, diverse onderwijsinstellingen. Als verdieping op de basis uit deze training participeren deelnemers in diverse Masterclasses, zie de Masterclass Oplossingsgericht Coachen/Leiderschap, zie Oplossingsgericht Coachen, nadere informatie op aanvraag en op deze website.


astridanakuin2

Evaluaties 

Een inspirerende training waaruit mooie ontwikkelingen voor ons team zijn voortgevloeid. Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om op bestaansniveau open en kwetsbaar te zijn.  Ik waardeer de combinatie van theorie en oefeningen en de verbeterde samenwerking in ons team op basis van de inzichten in de verschillende leiderschapsstijlen.  - Leidinggevende Uitzendbureau

De manier van werken van de trainer - 'learning by doing' - en het werken met veel praktijkopdrachten, heeft mij geïnspireerd en enthousiast gemaakt tijdens deze training. De trainer weet in erg korte tijd een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren; dit was bijzonder en fijn om te ervaren. De trainer heeft ons de essentie van het coachend leiderschap laten ontdekken door juist in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen. Openheid en empathie, deskundigheid en inspirerend leren. - HR leidinggevende Gemeente

De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in een woord super. De meest leerzame onderdelen waren voor mij het inzicht en werken met de gespreksmodellen, het verschil in aanpak tussen directief en non-directief communiceren, de diverse leiderschapsstijlen en hoe de ontwikkeling bij mijn medewerkers te stimuleren, inzicht in de verschillende niveaus van communicatie (IJsbergmodel). Erg nuttig en leerzaam! -  Leidinggevende RaboBank

De training heeft bij onze afdeling leiderschap tot zeer positieve resultaten geleid. Mijn doelstellingen als (interim)manager waren drieledig: 1. leren coachen in de rol van coachend leidinggevende  2. het geleerde meenemen in onze eigen training coachend leiderschap 3. elkaar coachen in ontwikkeling tot trainer en senior-trainer. Dankzij deze training is "coachend leiderschap" nu verwerkt in onze nieuwe Training Coachend Leiderschap, door de kennis en ervaring die de trainers bij jou als coach en trainer hebben opgedaan. En mede door de training is het team een prima club geworden met een uitstekende samenwerking en verbeterde onderlinge verhoudingen. Ik heb Astrid Anna  ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert. - Interim manager - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine

Certificering PE-punten

Ieder deelnemer ontvangt een certificaat Training Coachend Leiderschap met 6 PE punten (Open Inschrijving). Hiertoe is participatie verplicht als ook het doen van verschillende opdrachten binnen de training.  Het maatwerk In Company programma wordt afgestemd op wensen en mogelijkheden klant per dag twee PE-punten op certificaat.

Trainers/Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Specialisaties zijn: systemisch coachen, Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching; Agile organiseren.

Indien gewenst wordt er tijdens de Training Coachend Leiderschap samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse), Ineke Pet en andere deskundigen brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Kosten - Open Inschrijving - In Company

Open Inschrijving: De basistraining Coachend Leiderschap van 2 dagen en vervolgens twee losse dagdelen Kosten op aanvraag. Start Najaar 2019. Voorjaar 2020. Data op aanvraag. Intake via telefoon of korte afspraak.

Voor In Company Training Coachend Leiderschap kunt u voor een maatwerkprogramma en offerte contact opnemen met Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige en senior trainer/teamcoach van Coaching in Organisatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362

 

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Training Coachend Leiderschap naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap.
De gehele Training Coachend Leiderschap wordt tussentijds en aan het einde van de training geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze training en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende training meegenomen.
De trainers volgen intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden. Om de kwaliteit van het trainingsprogramma te waarborgen is deze afgestemd op de kwaliteitscriteria van de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap met het European Quality Award NOBCO/EMCC. 

Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.