Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

human castels

Deze Leergang Team Coaching - Coaching & Facilitation Skills and Tools voor ervaren (team)coaches, coachend leidinggevenden en professionals: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf verder te ontwikkelen in de rol van  (interne) teamcoach of agile coach, gaat in op interventies van de teamcoach en het faciliteren van gedragsverandering lerende teams (of zelforganiserende teams) en organisaties. Om teams te coachen in deze complexe en veranderende omgeving vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar klanten en doelgroepen. Hybride teams te coachen: als teamcoach doorleef je de visie en principes van coaching, de waarden als respect en transparantie, competenties en toepassingen. Je bent de ambassadeur en het rolmodel van jouw organisatie. Je begeleidt teams en de organisatie in de transitie naar/in het paradigma van "vertrouwen en loslaten", te faciliteren op de collectieve ambitie en doelen van de organisatie; op boven- en onderstroom. Leidinggevenden te coachen op een transitie in paradigma, rollen, professionele zelfreflectie en ontwikkeling; waarden en rolmodel. Om teams te coachen op resultaten vanuit visie, bedoeling met heldere kaders, onderling vertrouwen. Te coachen op een lerende, innoverende mindset, vanuit psychologische veiligheid in een optimaal leerklimaat, waarin successen en "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. Te coachen op diversiteit binnen en tussen teams, waar verschillen in perspectieven gedeeld worden. Maatwerk Programma voor ervaren (team)coaches, CRKBO-geregistreerd.

 

Teams en de organisatie te coachen vanuit de dialoog om de collectieve intelligentie, draagkracht, veerkracht en vitaliteit optimaal te benutten. Interventies om boven en onder de waterlijn systemisch te coachen. Op drijfveren, motivatie, van betekenis te zijn en gewenste verdere professionele ontwikkeling van (young) professionals en leidinggevenden. Om vanuit onderling vertrouwen, verbinding en commitment op waarden en resultaten professioneel constructieve en waarderende feedback in te zetten. Waarbij de professionals en leidinggevenden elkaar ook onderling leren te coachen op de volgende uitdaging als team en/of individueel. Waarbij je de teamleden leert middels coachingsvaardigheden elkaar te supporten op ieders volgende uitdaging, persoonlijke ambitie vanuit eigenaarschap. Je leert elkaar te bekrachtigen en te coachen op (potentieel) aan sterktekanten als team en individueel.  Interventies voor de teamcoach om te coachen boven en onder de waterlijn op focus, vitaliteit en groei, op verankeren van leer- en transitieprocessen. Op focus, vitaliteit en groei, op werk- en leerplezier, op een lerende mindset om duurzaam levenslang te leren. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de interventies, skills & tools:  u leert mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen - Certificaat CRKBO.  Zie ook de Training Persoonlijk Leiderschap en de Leergang Coaching, Coachend en Faciliterend Leiderschap 

Het faciliteren en coachen van teams (en organisaties) blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. In verband met de Corona- maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten). De training wordt fysiek gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis met Certificaat EQA, European Quality Award NOBCO/EMCC. Maatwerk In Company Programma op aanvraag. Start: Voorjaar en Najaar 2022  Op zoek naar een teamcoach? Zie Team Coaching Hybride Werken, communicatie en samenwerking voor MT en andere teams in uw organisatie. Over coachend leiderschap: Training Coachend Leidinggevenden Tips Tools & Skills - Coachingsvaardigheden teamleiders, leidinggevenden, (interne) teamcoaches. Contact ons over een maatwerk programma passend bij uw organisatie en gewenste resultaten en professionele ontwikkeling. Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2022? Contact ons over de mogelijkheden en startdata.

Al tijdens de opleiding bent u van meerwaarde voor de organisatie waar u werkt. Dit komt doordat u tussen elk blok opdrachten uitvoert in uw eigen praktijk en door een logboek bij te houden heeft u mogelijkheid om concrete casus in te brengen gedurende training dagen. Hiervoor krijgt u coaching van de trainer, zodat uw eigen organisatie meteen voordeel behaalt van uw opleiding.

pagina 2Uw professionele ontwikkeling als leerreis wordt zowel binnen het kader van het programma als daarbuiten uitgezet. Vervolgens wordt systemisch gekeken naar de organisatiecontext, dynamieken, interacties om te coachen op eigenaarschap en proactief leiderschap. U brengt eigen talenten in kaart en hulpmiddelen worden aangereikt om verdere ontwikkeling vorm te geven. Tevens gaan we specifiek in op verschillende coaching vaardigheden, modellen en interventies, bovenstroom (bewust, gedrag) en patronen in de onderstroom (onbewust, mindset). Praktijkvoorbeelden zijn leidend en u coacht elkaar op casuïstiek en ontvangt feedback en de vertaalslag naar uw organisatie en teams. Werkt aan uw zelfreflectie, skills en tools als (team)coach.

Om een team echt te kunnen coachen vanuit een lerende mindset moet u weten hoe u de versnelling en energie in een team kan brengen. Teamdynamiek, lerende (zelforganiserende) teams, een leer- en verbetercultuur waar successen en “fouten” gedeeld worden. Coachcontract leidinggevenden in het proces van transitie en anders organiseren.

De opleiding wordt afgerond met een product in de vorm van een presentatie die u kunt inzetten in uw organisatie. Hierin komen alle elementen die u heeft geleerd in de afgelopen maanden aan bod. Bij een goede eindpresentatie en uitvoering van de tussenopdrachten ontvangt u het certificaat Leergang (Team) Coaching.

Voor wie?pagina 3

Ervaren (Interne) teamcoaches, teamleiders, coördinatoren, (HR) leidinggevenden, (HR) Professionals, adviseurs en projectleiders. Kortom een change agent die organisaties begeleidt in verandertrajecten en daarbij een duurzaam effect beogen.

Ervaring in het coachen en in het werken in een veranderend omgeving en je wilt groeien als (HR) professional, leidinggevende, (in je rol als) teamcoach in het coachen van teams en van professionals, leidinggevenden, MT. Iedereen die zich breder willen ontwikkelen als teamcoach, coachend wil leidinggeven of faciliteren en meer waarde wil toevoegen gericht op duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu verbeteren in teams en organisaties. 

Werkt in een organisatie en met klanten (teams), waar tijdens de opleiding geleerde gelijk in praktijk kan worden gebracht en hiermee opgedane kennis verder verduurzamen.

U wilt een goed gevulde gereedschapskoffer met tools en skills.

Tijdens de opleiding krijgt u naast recente literatuur ook diverse instrumenten aangereikt die u meteen kunt gebruiken.

U ontvangt een maatwerk programma op basis van intakegesprek (en indien gewenst met betrokkenen vanuit uw organisatie). 

Vragen? Contact ons via 0646065362 drs Astrid Anna Kuin, senior trainer/(team)coach of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Onderstaand Programma wordt naar een Maatwerk Programma met keuzes in tools vertaald op basis van de ontwikkelingen in de context en gewenste performance naar klanten, doelgroepen; de hiermee samenhangende rol van de teamcoach en gewenste professionele ontwikkeling. 

                                            

Programma

Context Lerende Organisaties en Teams; de rol en journey van de teamcoach              Dag 1/ 2pagina 4 1

Context: ontwikkelingen in de complexe en dynamische omgeving, wat vraagt dit van de lerende (zelforganiserende) organisatie, de teams, leidinggevenden en (young) professionals? Veiligheid in leercultuur.  Tools lerende organisaties en lerende teams

De bedoeling, de visie van de organisatie:./ Meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen? Kansen en mogelijkheden, versus bedreigingen en blokkades? /Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten, doelgroepen. Coachen op het "wat" en het "hoe" - (Tool: Team Model Effectieve Teams) (Tool: sturing versus zelforganisatie) en de rol van de teamcoach

Competenties Team Coach

Zelfreflectie, sterkten- zwaktenanalyse, gewenste professionele ontwikkeling. Kansen - Bedreigingen

Team Coach: Profiel Teamcoach: nulmeting en gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling 

Coachen op eigenaarschap en een lerende mindset -  Diverse mindsets om te komen tot duurzaam en levenslang leren.  Toll: Cirkel van vitaliteit 

Ethische gedragscode en competenties

 

 

Skills, Tools & Tips om te coachen naar effectieve, succesvolle teams                   Dag  3/4/5pagina 4 2

Coachen op het paradigma van vertrouwen (en loslaten) vanuit heldere visie en kaders; waarden en  transitiecurve. Gewenste organisatie- en teamontwikkeling en performance naar (interne) klanten, doelgroepen?

Interventies boven en onder de waterlijn; gelaagdheden in leren en veranderen; coachen op eigenaarschap (Diverse Tools)

Coaching skills, verdieping op de basis gekopppeld aan rol en vaardigheden team coach

Het psychologisch contract met het team weten te faciliteren: doelstelling (het wat en het hoe), onderlinge verwachtingen, vertaalslag naar de praktijk, inbreng ervaringen, leren door te doen; tussentijdse evaluatie, eindevaluatie. (Diverse Tools)

Interventies team coach: interacties in het team te coachen vanuit gelijkwaardigheid, transparantie en onderling vertrouwen

Principes en spelregels veilig teamklimaat. Het team, ieder individueel coachen op eigenaarschap en professionele zelfreflectie. delen van kwetsbaarheden, onzekerheden, "fouten" en successen oogsten (Diverse Tools:leren en lerende teams) 

Coachen op eigenaarschap en autonome performance team (Situationeel Model; Spectrum)

Fasering in het (psychologisch) contract met je team; de driehoek

Directieve versus non-directieve vaardigheden: coachen op eigenaarschap en zelflerend vermogen binnen teams (Tools)

De cyclus van coachen, ervarend leren, de diverse leerstijlen in het  team; te faciliteren op professionele zelfreflectie en gewenste professionele ontwikkeling

Coachen op diversiteit - Interventies op interactie en bestaansniveau - (Senge, reframing; Fase I, II en III, Ontwikkelingsfasen in teams; Bewerking op Grow model voor lrerende teams); principes diversiteit en veiligheidsprincipes

Coach model voor lerende teams (Tools: meetlat en eigenaarschap) (Tools Systemisch)

Coachen op team ambitie en persoonlijke ambitie (Tool: een bewerking van het GROW model voor lerende teams om het innovatief en leervermogen te bekrachtigen) 

De rol van de teamcoach, neutraliteit en compassie; Presence, Hier-en-Nu (DiverseTools). Als teamcoach professionele reflectie op groeps- en teamdynamica  kunnen faciliteren. 

Coachen op gewenste verandering, op de volgende uitdaging, veranderingen, doelen en gedrag; feedback om te bekrachtigen (Diverse tools vanuit Oplossingsgegericht Coachen gericht op eigenaarschap en groei bij ieder individueel als ook team)

Coachen op vitaliteit in teams (Diverse Tools; Vitaliteitsmodel)

Coach Model voor Effectieve en Succesvolle Teams - Interventies boven en onderstroom, het "wat" en het "hoe" (Tool Effectieve Succesvolle Teams)

Coachen op eigenaarschap, de succescirkel en andere tools passend bij een leercultuur (Tools Training Mindfulness, (Zelf)Compassie; Training Transactionele Analyse) 

Coachen van de transitiecurve (diverse methodieken en invalshoeken)

Systemisch coachen: patronen en mindset, paradigmashift; De dialoog faciliteren in het team; multidisciplinaire teams: diversiteit en inclusie (Principes en Spelregels)

De diverse tools vanuit zelforganisatie: adviesmethode, vergadermethode, oplossingsgerichte interactie methode, lerend team

Feedback - (Diverse Tools  Waarderende Feedback op potentieel aan sterktekanten; stappenplan; leer en verbetercultuur

Teams coachen en trainen om onderling de dialoog te voeren, (TEAM) principes en vaardigheden van (de professionals in het) team trainen, coachen in  acht stappen model; continue feedback faciliteren (leer- en verbetercultuur binnen en tussen de teams)

Coachen op sterktekanten, toekomstgericht, kansen en mogelijkheden - Scan (Vragenlijst) - Dynamische visuele werkvormen

Lerend team : methodiek om het leren in teams te optimaliseren (diverse werkvormen) (Celebration Grid); inbreng casuïstiek en experiëntal learning

Reserve: The coach cycle, three phases; reframing mental model
Model of Co Active Coaching

Organisaties en teams coachen naar high performance - de weg en het doel                          Dag   6/7pagina 5 1

Hoe als organisatie voor teams en professionals een gezonde, vitale omgeving te bieden? Wat vraagt dit van de organisatie en HR?  (Manifest Agile + HR) (HEART model); Leercultuur hoe teams en (young) professionals te binden en uit te nodigen blijvend te leren, boven en onder de waterlijn (zes mindsets duurzaam leren, leerreis (young) professionals,

Teamfasering: interventies teamcoach om dynamiek te benutten naar gewenste veranderingen

Faciliteren van een leer- en verbetercultuur in teams: delen van successen en leren van, delen van "fouten" en leren van; verankeren van leerprocessen; elkaar ankeren ("Psychological safety") ("Care and dare" Transitiecirkel)

Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen; reflectie team: teamscan - Inzicht en gewenste bijsturing (meetlat en eigenaarschap) - hoe en wat anders, om blijvend te leren en te verbeteren - 

Fasering in het coach traject, tussentijdse evaluatie, oogsten en bijsturen; hoe te coachen op eigenaarschap bij het team en bij de professional - Interventies teamcoach per fase - Casuïstiek

Coachen op eigenaarschap, wat vraagt dit van de teamcoach? De succescirkel - Interventies op interactieniveau

Diversiteit binnen en tussen teams; diversiteit in persoonlijke stijl weten te faciliteren (dialoog, besluitvorming, afsprakencultuur) (Tools: Talking Stick; DD) 

Lerende (multidisciplinaire) teams, model lerende teams weten te faciliteren en optimaliseren; over vertrouwen en veiligheid in het team, elkaar borgen, jezelf borgen, kleine stapjes en evalueren en bijsturen (Tools vanuit Oplossingsgericht Coachen)

Collectieve intelligentie benutten om met elkaar te leren aan de hand van casuïstiek en teams op metaniveau te laten leren (Methodiek Fishbowl, diverse dynamische werkvormen boven en onderstroom; systemisch werk)

Lerende teams: Meetlat en eigenaarschap

Feedback, inzet van waarderende professionele feedback op gewenste doelen en resultaten

Hoe om te gaan met belemmeringen tegenslagen? "Successen en fouten": lessen, de moed van de kwetsbaarheid, interventies op het bestaansniveau en zingevingsniveau (betekenis) 

Vitaliteit en Happiness in het team; focus en flow (Diverse Tools)

Over coachen vanuit een lerende mindset (diverse tools: eerste, tweede en derde orde leren) 

Valkuilen Top Tien binnen het team en gewenste ontwikkeling - Tools het kernkwadrant en systemisch werk

Diverse tools om sessies af te ronden en vertaalslag naar de praktijk te faciliteren; eigenaarschap bij team en professional

Diverse stijlen in het team, coachen boven en onder de waterlijn (diverse tools afgestemd op organisatiecultuur) 

 

Coachen van transities - Organisatie en Teamontwikkeling                                                    Dag 8

pagina 5 2Fasering tijdens teamcoaching en coachen op eigenaarschap - Interventies (team) coach van tussentijdse evaluatie richting eindevaluatie

Innoveren binnen teams: Creatiespiraal; Fasering 

Organisatieontwikkeling: paradigma verschuiving  (Diverse Tools):

Vier axioma's en coachen "coachen from one step behind" (dienend leiderschap)

Lerende teams en lerende organisaties; casuïstiek vanuit de praktijk

Vertaalslag naar de dagelijkse praktijk en experimenteren (experiental learning); Cyclus ervarend leren: leren door te doen, uitnodigen tot professionele reflectie door teamleden

 

Op Safari: Praktijksimulaties - Reflectie en Feedback                       Dag 9

pagina 6 2Praktijksimulaties, aan de slag met casuïstiek en tools; feedback en elkaar inspireren, vertaalslag naar je praktijk; zelfreflectie als (team)coach, vertaalslag naar je praktijk

Inzet waarderende feedback 

Aanvullende tools afgestemd op vragen uit dit leerteam van (team)coaches

Psychological Safety: Ruimte om interventies uit te proberen en feedback te ontvangen

Coaching on the Job - Feedback op locatie

Reserve: methodiek om collectieve intelligentie in organisaties te benutten (Tools)

Reserve: Coachen op Happiness (Model Performance Organisatie; Organisatieontwikkeling en lerende organisatie en/of zelforganisatie (Principes en uitgangspunten: Model voor de organisatie; Model voor HR in de organisatie en bij de teams)

 

Leerpad en reflectie op je leerproces - Certificering                       Dag 10

 

Fasering en interventies (team)coach en dit lerend team: coachen eindevaluatiefase en verankeren leerprocessen

Presentatie van je leerproces, your learning journey

Broaden and Build: Vieren van successen gedurende deze expeditie - Lessen - Metafoor

Meerwaarde en duurzame ontwikkeling voor je organisatie en je (interne) klanten/doelgroepen

De volgende stap in je learning journey, duurzame verandering en ontwikkeling, het wat en het hoe

Certificering .

 

 

Studiebelasting - Certificaat  Leergang Team Coaching Coaching and Facilitation Skills & Tools - Competenties Team Coach 

crkbo

Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat Leergang Team Coaching op WO-niveau is afgestemd op de vereiste competenties voor de team coach. Coaching in Organisaties is gecertificeerd en geregistreerd door CRKBO, Centraal Register Kortdurende Beroeps Opleiding. Voor de studenten die ook met participatie aan deze Leergang ook het certificaat willen behalen, worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • De deelnemers, studenten werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - learning objectives
 • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
 • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
 • Bij aanvang van de Leergang Team Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor haar/hem als teamcoach.
 • Bestudering van vakliteratuur; uitwerking Top Tien en eigen visie op team coaching en werkwijze naar de eigen teams
 • Presentatie van behaalde resultaten als teamcoach bij de eigen teams en organisatie (verwijzend naar de Ethische Codes en competenties als teamcoach)
 • Inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
 • Feedback trainer vanuit het programma van deze Leergang en de competenties en ethische (gedrags-)codes van de (team)coach (Toetsing)
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en presenteert iedere deelnemer een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten bij de eigen teams en/of organisatie.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Team Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Team Coaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten.

Toetsing voor certificering (deze toetsing geldt voor deelnemers die ook voor het certificaat gaan): gedurende de Leergang zijn continu toets momenten ingebouwd: de student stuurt zijn/haar diverse reflectieverslagen naar de trainer en trainer geeft hierop feedback gebaseerd op de  competenties en ethische gedragscode teamcoach. Op dag 6 is het eerste officiële toets moment: de tussentijdse evaluatie. Student heeft hiertoe alle huiswerkopdrachten, inclusief BV IK en reflectieverslagen op dag 1 tot en met 5, reflectieverslagen op coachen van teams aangeleverd. De trainer beoordeelt of student voldoende inzicht en gedrag toont passend bij vereisten (competenties, ethische gedragscode). Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan dag 10 heeft student zijn/haar eindwerkstuk aangeleverd, en ontvangt hierop beoordeling trainer of hij/zij geslaagd is. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zie criteria certificering, ontvangt student op dag 10 het certificaat Leergang (Team)Coaching van Coaching in Organisaties CRKBO-logo.

NVPCoaching in Organisaties is ruim 20 jaar aangesloten bij NVP. Onze Leergang (Team)Coaching wordt ruim 20 jaar verzorgd (Open Inschrijving; In Company) voor HR-Professionals, Leidinggevenden en teams.

Onze trainers/(team)coaches zijn aangesloten bij NOBCO/EMCC, NOBTRA, NVP, Solutions Focused Community. Zij hebben de opleiding teamcoach zelforganiserende teams via Buurtzorg gevolgd. En zijn zelf als teamcoach/trainer ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, Rode Kruis, Heineken. Met de opleiding tot Professioneel Scrum Master en Agile voor leidinggevenden, zijn zij getraind in het coachen van organisaties naar zelforganisatie en lerende teams en organisaties.

 

 

Feedback deelnemers

 

pagina 6 1

“Belangrijkste inzicht hoe ik als teamcoach tijdens de bijeenkomsten voldoende veiligheid kon bieden, zodat er ruimte was voor de teamleden om zich kwetsbaar op te stellen en van elkaar te leren.” 

“Voor mij was een van de belangrijkste lessen dat ik de ander vragen blijf stellen en stop met oordelen en te adviseren hoe het moet. Ik leerde vanuit verstilling te luisteren en omgekeerd leerde de anderen naar mij te luisteren, waardoor wij als team bewuster werden van elkaars drijfveren en samen tot betere oplossingen kwamen.” 

“De teamcoach met veel ervaringen in het coachen van teams, leerde ons de essentie van persoonlijke aandacht en het stellen van open vragen. En om waarderende, professioneel constructieve feedback in te zetten. Met elkaar de volgende uitdaging als team te benoemen vanuit urgentie en ambitie. Wij leerden ieder afzonderlijk en als team te focussen op onze gewenste ontwikkeling met diverse en afwisselende werkvormen.” 

“Ik heb het team coachen als erg prettig, persoonlijk en doelgericht ervaren. Astrid Anna is betrokken en aandachtig op de leerbehoefte van ons team en stemt af zowel op de interacties in het team als ieder persoonlijk. Zij luistert oprecht en coacht ons naar oplossingen vanuit commitment.”

“Ik heb Astrid Anna ervaren als een sensitieve teamcoach die teams en professionals stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling op gewenste resultaten en (meer)waarde naar klanten en doelgroepen.” 

 

Kosten In Company - Open Inschrijving

De kosten voor tien bijeenkomsten zijn 5.800 euro, excl. btw, excl. locatie- en verblijfskosten. Bedrijven kunnen de btw bij de aangifte van de omzetbelasting weer terugvorderen. Maar non-profit organisaties krijgen dit btw bedrag niet terug op een later moment. In die gevallen factureert Coaching in Organisaties btw-vrij. Dit kan dankzij onze CRKBO-registratie. Training de keuze online en/of fysiek gaat in samenspraak met de klant. Deze Leergang wordt afgelopen jaren ook als Intensive gevolgd; dit is een-op-een training waarbij het programma optimaal afgestemd wordt op de gewenste organisatie en teamontwikkeling van uw organisatie/doelgroep, uw eigen kennis en ervaring, gewenste verdere professionele ontwikkeling en (leer)agenda. In Company, programma wordt afgestemd op de gewenste organisatieontwikkeling en profiel teamcoaches met inbreng praktijk (tips en tools afgestemd op de praktijk teamcoach), en gewenste verdere professionele ontwikkeling van de teamcoaches.

In Company Maatwerkprogramma en offerte op aanvraag via Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor een In Company Programma is het mogelijk een keuze te maken uit bovenstaande modules en aantal dagen. Op aanvraag: In Company Programma Coachen en Faciliteren voor leidinggevenden in uw gewenste organisatietransitie, cultuur van coachend en proactief leiderschap als lerende organisaties, teams, professionals en leidinggevenden. 

Data Open Inschrijving - In Company Maatwerkprogramma

pagina 7

Wilt u In Company modules afgestemd op de ontwikkelingen bij uw teams en in uw organisatie, contact ons voor een Maatwerkprogramma. Belangstelling te participeren?  Je kunt gerust via mail jouw voorkeur dag in de week doorgeven. Wij nemen de voorkeursdata van de deelnemers zoveel mogelijk mee in de definitieve planning. Zomer en Najaar 2023; Voorjaar 2024 op aanvraag via drs. Astrid Anna Kuin, Senior (Team)Coach, Trainer, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en binnenkort op deze website. Data In Company of Intensive voor ervaren teamcoaches, een combinatie van training en coaching, maatwerk programma en tools afgestemd op uw praktijk, agenda en organisatie) op aanvraag! In overleg een combinatie van fysieke en alleen als nodig online training, afhankelijk van actuele ontwikkelingen. 

 

Senior Trainers/(Team)Coaches

as7

Drs. Astrid Anna Kuin Bedrijfskundige Delft, is senior trainer/(team)coach met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Zij traint en coacht (young) professionals, teams en leidinggevenden in communicatieve en leiderschapsvaardigheden, in feedback en assertiviteit. Zij wordt ingezet als coach voor teams, professionals en leidinggevenden. En als teamcoach om teams te coachen in resultaatgerichter te werken vanuit vertrouwen en commitment en effectieve samenwerking. Team coaching gaat over onderling vertrouwen, benutten van verschillen, onderlinge feedback en een afsprakencultuur. Praktijkgericht en pragmatisch, leren door te doen! Als teamcoach wordt ook ingezet voor conflictbemiddeling en onderlinge communicatie en samenwerking. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap. Haar kracht zit in het doelgericht begeleiden van teams en professionals. Zij heeft zich gespecialiseerd in sociale psychologie, professionele ontwikkeling van teams, professionals en leidinggevenden.  Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Wij hebben onder andere mogen samenwerken met Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, Ministeries Buitenlandse Zaken, OCW (DUO), Defensie (Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht), diverse onderwijsinstellingen waaronder ACTA UVA/VU, Hogeschool Rotterdam, ROC TOP Amsterdam, VSO, Primair Onderwijs, TNO, ING, Shell, Rijkswaterstaat, Ballast Nedam, Heineken, Geveke Werktuigbouw, De Baak, Talent in Opleiding, Veilig Thuis, Gezinscoaches, RIBW, Heineken, GGD, Jeugd- en Gezinszorg, Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Rode Kruis Hoofdkantoor en landelijk, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam.   

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ahsan Mahmud (Teamcoach en trainer) en Ineke Pet (Systemisch Werk en Transactionele Analyse) brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Ahsan Mahmud, facilitator, trainer, agile coach: "Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
I believe that the success of any organization comes from the creation of collaboration based on positivity and transparency, in which people can and want to take ownership. I believe in a better outcome by working towards a common purpose together in a cross functional team. I am inquisitive, analytical and proactively looking for challenges to improve myself and my environment.  With over 15 years of experience in  facilitating, coaching, leading, developing, implementing change in various roles and functions.

.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.