Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

klantgerichtMotiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Als communicatiestijl wordt u getraind in het hanteren van een samenwerkende stijl. Motivatie is een dynamisch proces en is aan verandering onderhevig. Motivatie zorgt ervoor, dat gedrag ‘geactiveerd wordt’, ‘richting krijgt’ en ‘volgehouden’ of juist ‘gestopt’ wordt. De motivatie van een persoon is beïnvloedbaar in een gesprek. In feite is motiveren het beïnvloeden van gedrag van een ander (patiënt, cliënt)  naast het overdragen van informatie. Bij motiverende gespreksvoering gaat het er om dat de ander actief bezig is met het bedenken van oplossingen en ideeën die bijdrage aan gedragsverandering. Bij motiverende gespreksvoering wordt er vanuit gegaan dat intrinsieke motivatie succesvoller is bij het inplannen van behandelingen bij verandering dan extrinsieke motivatie. Deelnemers worden hierin getraind afgestemd op werkwijze en cultuur van de organisatie. Concept Programma In Company Training op aanvraag.

Trainen met behulp van voorbeelden uit de praktijk. Leren door te doen. En feedback te ontvangen. Trainen in houding, vaardigheden en stappen plan bij motiverende gespreksvoering.

 

 

"Believing in yourself is the first secret to succes"

De grondleggers van Motiverende gespreksvoering splitsen motivatie uit in drie componenten: bereidheid, capaciteit en gereedheid, of wel:

 • Willen Het belang van verandering inzien (bereidheid)
 • Kunnen Het hebben van vertrouwen in verandering (capaciteit)
 • Klaar zijn Het stellen van prioriteiten (gereedheid) Deze gespreksstijl gaat uit van ambivalentie als eerste stap naar verandering van gedrag vanuit motivatie patiënt, cliënt. Het plannen van ander gedrag (en/of behandeling).

De gedragsverandering zal niet van het ene op het andere moment plaatsvinden, maar het gesprek kan de cliënt/patiënt wel een duwtje in de rug geven.

De gesprekstechnieken – ORBSI - ontlokken door:

v  Open vragen te stellen,

v  Reflecterend te luisteren,

v  Bevestigen,

v  Samen te vatten en Informatie te geven met toestemming (ORBS+I) kunnen de cliënt/patiënt helpen bij het gewenste gedrag.

Basishouding Motiverende gespreksvoering is samenwerking, de professional is vak-deskundige en de cliënt/patiënt ervaringsdeskundige. Deze expertises vullen elkaar aan. Motiverende gespreksvoering gaat uit van het idee dat iedereen persoonlijke krachten, motivatie en mogelijkheden heeft. Deze moeten in een consult aangesproken, naar boven gehaald en geactiveerd worden. De professional ondersteunt, benadrukt en respecteert de keuzevrijheid van de cliënt/patiënt en zet de behoeften van de cliënt/patiënt centraal.

Motiverende gespreksvoering bestaat uit vier opeenvolgende maar ook overlappende trapsgewijze processen. In de loop van het gesprek worden deze processen vaak opnieuw doorlopen en herzien, bijvoorbeeld omdat er obstakels en andere prioriteiten kunnen ontstaan.

1. Engageren, gericht op de relatie: “Zullen we samenwerken?” Het aangaan van een werkrelatie, het bouwen en onderhouden van een relatie, het is een voorwaarde voor alles wat erop volgt.

2. Focussen: Wat wil je veranderen? Jullie kiezen een richting in het gesprek. Als er een basis van engagement is, dan kan het uitwisselen van informatie helpen bij het focussen en ontlokken.

3. Ontlokken/voorbereiden op verandering: Waarom wil je veranderen? Dit is één van de kernelementen van motiverende gesprekvoering – de cliënt/patiënt wordt gestimuleerd om zelf de argumenten voor verandering te verwoorden, om zelf tot oplossingen te komen. Je maakt zichtbaar wat er al is.

4. Plannen: Hoe wil je veranderen? In dit proces wordt de cliënt vastbesloten om te veranderen en formuleert hij een actieplan.

We trainen professionals in de omslag van expert rol (diagnose-recept model) naar de participerende en coachende rol, waarbij de patiënt/cliënt gemotiveerd wordt om vanuit intrinsieke motivatie en eigen regie (mondiger patiënt, cliënt) gedragsverandering door te voeren. Wet van Maier: E = K x A. Met inzet van waarderende feedback, waarbij de professional, de vak-deskundige de cliënt informeert over voordelen en de cliënt deze aanvult en gedragsverandering gaat inzetten vanuit intrinsieke motivatie.

Een manier om te informeren en adviseren met toestemming is de strategie Vragen - Aanbieden van informatie - Vragen (VAV). Hierbij vraag je eerst toestemming voor het geven van informatie. Je vraagt wat de cliënt al weet, welke informatie hij wil krijgen of zoekt. Vervolgens verstrek je objectieve informatie over wat de cliënt wil weten. Tot slot vraag je naar een reactie. 

Alternatieve gespreksvormen zijn werken met constructief waarderende feedback en informatie, waarbij de ander (patiënt, cliënt) tot actie komt. Toepassen van de stappen in het gespreksmodel waarbij de ander eigenaarschap neemt op gewenste stappen en veranderingen, met behulp van het GROW-model.

Coaching in Organisaties

Coaching in Organisaties heeft haar sporen verdiend in het trainen van professionals met de In Company Training Motiverende gespreksvoering. Onder andere bij Top Drie Beste Werkgevers in de zorg MBO- en HBO-niveau, Rode Kruis, Vroedvrouwen Amsterdam, ACTA, Kock en Partners. Bij ROC TOP kleinschalig onderwijs en klantgericht communiceren. Deelnemers leren met diverse persoonlijke stijlen van cliënt/klant om te gaan: leren door te doen. De diverse modellen voor gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering met cliënt, klant, worden tijdens de training geoefend door voorbeelden vanuit de eigen praktijk in te brengen. En hierop feedback te ontvangen en deze in te zetten in de eigen dagelijkse praktijk.

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 30 jaar trainingen verzorgd in het bedrijfsleven (MKB en grote bedrijven, zoals Shell, ING, Aon Hewitt, Aegon, Rabobank, Geveke Werktuigbouw) als ook in het onderwijs, Koninklijke Luchtmacht Woensdrecht en in de zorg. In het onderwijs onder andere het ROC TOP Amsterdam Noord; diverse onderwijsinstellingen Adam Noord, Oost en West. En ook bij Top Drie Beste Werkgevers Verzorgings- en Verpleeghuis, Kinderopvang Amsterdam en Rotterdam, Jeugd- en gezinscoaches, William Schrikker Amsterdam, RIBW Haarlem, Veilig Thuis, Socius MD Velsen, Rode Kruis Hoofdkantoor en landelijk, PVP - GGZ. Coachen en trainen van professionals en teams van diverse onderwijsinstellingen van HBO tot MBO niveau. Coaching in Organisaties is gecertificeerd internationaal om professionals en leidinggevenden te trainen communicatie en samenwerking (European Quality Award NOCO/EMCC). Astrid Anna Kuin bedrijfskundige en sociaal psycholoog, senior trainer en (team)coach, zij traint teams, professionals en leidinggevenden in communicatieve vaardigheden en gewenste veranderingen op gedragsniveau. Astrid Anna Kuin heeft zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op teamontwikkling en training, groepsdynamica en conflicthantering. Zij heeft ook bijscholing gevolgd op psychopathologie, counseling, Transactionele Analyse, Mindfulness en Systemisch werk bij het RINO. De training Effectieve Communicatie en Samenwerking is een kortdurend training (Certificering met PE punten afhankelijk van het aantal dagdelen. Bijvoorbeeld een dag: Certificaat met 2 PE punten).

Onze trainers zijn lid van LVSC, NVO2, NVP, Solutions Focused Community RINO Amsterdam.

nobcoWij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching en Communicatie voor professionals - Foundation Level is in 2012 en 2017 door NOBCO/EMCC met het European Quality Award gecertificeerd. Coaching in Organisaties is vanaf 2013 geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

 

Intakegesprek

klantgericht2In een intakegesprek met opdrachtgever/contactpersoon en bij start van de training worden de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Daarnaast worden de persoonlijke leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Actieplan van de deelnemer.

 

 

Maatwerk Programma

In overleg met de deelnemende organisatie wordt een maatwerk programma aangeboden. Deze kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen. of neem geheel vrijblijvend contact op met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin. Al onze partners zijn senior trainers met ervaring op de werkvloer in profit en non-profit organisaties. Ons instituut is CRKBO geregistreerd en heeft het European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC. Telefoon 0646065362

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat op basis van het aantal dagdelen.

Trainers/Coaches

klantgericht 3Drs. Astrid Anna Kuin, is senior trainer met 30 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching en Communicatie. Haar kracht zit in het klantgericht begeleiden van teams en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie communicatietrainingen en teambuilding/effectiviteit in resultaten naar klanten.  Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaal-communicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

 

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze training naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele training wordt tussentijds en aan het einde van de training geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze training en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende training meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de training (zie ook Leergang Coaching) te borgen: zie EQA certificering Leergang Coaching (Foundation-level) door EMCC/NOBCO en de daarmee samenhangende competenties voor de (team)coach/coachende professional of leidinggevende.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

 

 

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.