Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

zelfsturend

Zelfsturende/zelforganiserende teams in de praktijk: Hoe succesvol in te voeren? In Company (Team)Coach/trainer zelfsturende/zelforganiserende teams: Principes, succesfactoren, coachvaardigheden, effectieve zelfsturende teams, teamfasering en samenwerken/leren, constructieve feedback, (team) ondernemerschap, proactief leiderschap, lerende teams. Aanleiding, motivatie en transitie: visie, kaders,  de rol van de top en veranderende rol en stijl van leidinggevenden; succesfactoren van zelfsturende en lerende teams en professionals. Stappenplan bij invoering. Tools passend bij uw organisatie, context, cultuur en klanten/doelgroepen: OIM Buurtzorg, Scrum Framework, Oplossingsgericht coachen: Maatwerk en keuzes passend bij de organisatie en gewenste resultaten. Teamfasering; rollen in het team en samenwerken; elkaar succesvol oplossingsgericht coachen, acht stappen model; klant meerwaarde en wendbaarheid, leer- en verbetercirkel, professionele en constructieve feedback; gewenste resultaten en voortgangsbewaking, transparantie en kengetallen; teamtaken/rollen en teamhandboek, kaders, praktijkgericht. Leer- en verbetercyclus: leren door te doen, leren van successen en van “fouten”. Diverse modules zelfsturing en tools. Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid ESF, o.a. ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers 2017. Optimaliseren toekomstbestendige performance naar klanten/doelgroepen. Intakegesprek zonder kosten bij u op locatie met betrokkenen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Teamcoachen zelforganiserende/zelfsturende teams – Coaching in Organisaties: Hoe Future Proof is uw organisatie en uw performance naar uw (potentiële) klant(en) en doelgroep(en)? Veranderingscurve Organisaties: Acht stappen plan voor organisatieverandering. Senge: Presencing U-curve. Uw team en organisatie als lerend expeditie-team; elkaar (laten) coachen op de weg en leerroute naar gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag (acht stappen coaching model). Benutten van constructieve en waarderende feedback. Intrainen van coachend oplossingsgericht en proactief leiderschap. Vijf interventie-niveaus voor de coachende  manager en professional om klantgericht te luisteren en te coachen. Lerende teams, professionals en klanten beluisteren. Analyse van ontwikkelingen op de markt en in de samenleving; SWOT-analyse en mogelijke scenario’s en gewenste verandering. Als lerend team/organisatie de U-curve doorlopen bij veranderingsprocessen onder en boven de waterlijn en eventueel te laten faciliteren door een (externe) coach. Omdenken. Paradigma-verschuiving: Reframing mental model en een lerende mindset om vanuit kansen, talenten en mogelijkheden, toekomstgericht positieve resultaten, doelen en gedrag te benoemen met elkaar, vanuit een dialoog (Talking stick). Coachen van zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen binnen teams en organisaties; klantgericht luisteren met een glimlach. Interventies inzetten om vertrouwen, veiligheid, respect, openheid en gelijkwaardigheid in het leerklimaat te borgen. Voortbouwen op successen; elkaar waarderend coachen vanuit verbinding en vertrouwen. Loslaten van oude paradigma’s of denkwijzen en benutten van metaforen voor nieuwe paradigma’s ten aanzien van de toekomstige performance. Benutten van 12 stappen plan bij gewenste verandering en actieplan voor teams of individueel.  Coaching in Organisaties: Inzet teamcoaches en training/intervisie om bij organisaties en teams de leerroute naar zelfsturende teams te faciliteren. Wat is zelfsturing? Wat levert zelfsturing op? Zelfsturing als middel, niet als doel. Bepaal je visie op zelfsturing. Hoe maak je een plan van aanpak? Hoe voer je zelfsturende teams in? Hoe organiseer je het veranderproces? Als aanname over medewerkers noemt een van de organisaties: "Onze medewerkers zijn creatieve, attente en volwassen mensen, in staat om belangrijke beslissingen te nemen; zijn aan te spreken op en verantwoordelijk voor hun beslissingen en handelingen; zijn feilbaar; zijn uniek; willen hun talenten en vaardigheden inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie en aan de wereld." Een shift als deze in het overtuigingssysteem is leidend naar succes van zelfsturing en eigenaarschap en optimaal benutten van de interacties en positieve energie binnen de organisatie en resultaten naar en met de klanten. Zelfsturing werkt, precies zoals de traditionele piramide waarvoor het in de plaats komt, met een op elkaar afgesteld systeem van structuren, processen en praktijken; die bepalen hoe teams worden opgezet, hoe besluiten worden genomen, hoe rollen worden gedefinieerd en verdeeld, hoe salarissen worden vastgesteld, hoe mensen worden aangenomen of ontslagen etc. Rollen worden soepel en flexibel opgepikt, afgeschaft of uitgewisseld. De macht wordt gedeeld, hetgeen tot meer gezamenlijke kracht kan leiden. Beslissingen worden genomen bij de bron. Vernieuwingen kunnen van alle kanten komen. Vergaderingen worden gehouden als ze nodig zijn. Iedere organisatie werkt aan de waarde en betekenis voor de klant en omgeving, met een daarbij passende organisatievorm van zelforganiserende/zelfsturende teams met gewenste vorm van sturing, besluitvorming, verantwoordelijkheden en interacties - vrij naar Laloux "Reïventing Organizations". Teamcoaching/Training/Intervisie: Oplossingsgerichte interventies op interactieniveau. Onze coaches zijn met de jaaropleiding "Coachen zelfsturende teams" gecertificeerd door IVS, het adviesbureau dat Buurtzorg geadviseerd heeft in de overgang naar zelfsturende teams en teamcoaches traint. Hiertoe benutten wij de instrumenten Oplossingsgerichte Interactie Methode, Oplossingsgericht vergaderen, conflicten op tijd bespreekbaar maken, samenwerking en rollen, constructieve feedback. Daarnaast benutten wij de methodieken vanuit Agile en SCRUM om de meerwaarde en wendbaarheid naar klanten te versterken en het leer- en verbetervermogen binnen de zelfsturende teams te optimaliseren.

Doelgroep: interne teamcoaches en professionals, (HR) managers/teamcoördinatoren, die organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams in gang zetten en teams/medewerkers coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid nemen met bijbehorende kaders en spelregels); fasen in teamontwikkeling coachen. In Company is een tijdelijk inzet van een externe teamcoach mogelijk en training en intervisie voor professionals en teamcoaches om teamcoachingsvaardigheden in te zetten. Coachen en trainen met elkaar rondom de volgende onderwerpen (in de overgang naar) zelfsturende en zelforganiserende teams: aannames en uitgangspunten, kaders, organisatiestructuur, staffuncties wat en hoe anders, coördinatie,  teamtaken en rollen, kengetallen op teamniveau, steeds optimalere afstemming van de producten/diensten naar de klant en markt, besluitvorming en vergaderen, informatieuitwisseling hoe anders, open en oplossingsgerichte communicatie, conflictoplossing, hoe anders met projecten om te gaan, crisismanagement, inkoop en investeringen, informatiestroom, prestatiemanagement /teamprestaties, beloning, werving en selectie. Maatwerk teamcoaching/training/intervisie per klant!

Tijdens dit traject kunt u onze teamcoaches en trainers inhuren en coachen en trainen met elkaar rondom de volgende onderwerpen, thema's (in de overgang naar) zelfsturende en zelforganiserende teams: "aannames en uitgangspunten, organisatiestructuur-afhankelijk van context, omvang van de onderneming, lengte en diepte in de waardeketen; staffuncties en projecten-wat en hoe anders; coördinatie, teamtaken, rollen - rolinhoud en toekennen van rollen, professionele ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van producten/diensten naar klant, informatieuitwisseling hoe anders, transparantie in communicatie, besluitvorming, conflictoplossing, hoe anders met projecten om te gaan, crises, inkoop en investeringen, informatiestroom, prestatiemanagement/teamprestaties, human resources- rekrutering, aan boord komen, training, flexibele gedetailleerde rollen, individueel/team/organisatiedoelen, flexibliteit en tijdtoezegging, prestatiemanagement in termen van teamprestaties, herschikking van rollen en verantwoordelijkheid delen en uitspreken, beloning, en ontslag (in de praktijk heel zeldzaam). Met ook aandacht voor dagelijkse levens: kantooromgeving, vergaderen-specifieke vergadermethoden, besluitvorming-specifieke besluitvormingsmethoden op interactieniveau en oplossingsgericht, conflicten-specifieke conflictoplossingsmethoden op interactieniveau-ieder wordt getraind in conflicthantering, informatiestroom-transparantie, heldere waarden uitgedrukt in expliciete spelregels, ruimtes voor reflectie-reflectie team op praktijk-verbeterpotentieel-supervisie en collegiale coaching, humeurmanagement-interactie en bestaansniveau, gemeenschapsgevoel opbouwen. Algemene organisatiekenmerken: doel, strategie, innovatie en productontwikkeling, leveranciersmanagement, inkoop en investeringen, verkoop en marketing, planning-budgettering en controle, initiatieven inzake duurzaamheid-milieu en maatschappij, verandermanagement, cirisismanagement. Neem geheel vrijblijvend contact met een van onze teamcoaches of trainer op, om te onderzoeken op welke wijze u ondersteuning wilt passend bij uw organisatie, markt en omgeving en collega's. Onze ondersteuning is interactief afgestemd om gewenste veranderingen in te zetten en te ondersteunen, als teamcoach/organisatiecoach of meer integraal voor de gehele organisatie middels passende training, afgestemd op gewenste ontwikkelingen met elkaar. Zelfsturing werkt, precies zoals de traditionele piramide waarvoor het in de plaats komt, met een op elkaar afgesteld systeem van structuren, processen en praktijken; die bepalen hoe teams worden opgezet, hoe besluiten worden genomen, hoe rollen worden gedefinieerd en verdeeld, hoe salarissen worden vastgesteld, hoe mensen worden aangenomen of ontslagen etc. Wat ons aanvankelijk bij zelfsturende organisaties vaak van stuk brengt, is dat ze niet zijn gestructureerd volgens de strak gecontroleerde modellen van de newtoniaanse wetenschap. Het zijn complexe, participatieve, onderling afhankelijke en voortdurende evoluerende/veranderende systemen, zoals de ecosystemen in de natuur. Vorm volgt behoefte en ontwikkelingen in de markt en omgeving. Rollen worden soepel en flexibel opgepikt, afgeschaft of uitgewisseld. De macht wordt gedeeld, hetgeen tot meer gezamenlijke kracht kan leiden. Beslissingen worden genomen bij de bron. Vernieuwingen kunnen van alle kanten komen. Iedere organisatie werkt aan de waarde en betekenis voor de klant en omgeving, met een daarbij passende organisatievorm van zelforganiserende/zelfsturende teams met gewenste vorm van sturing, besluitvorming, verantwoordelijkheden en interacties.". - Vrij naar Laloux "Reïnventing Organisations"

Teams zijn de bouwstenen van de lerende organisatie: de inzet van oplossingsgericht coachen en leiderschap vanuit successen en mogelijkheden voor teamontwikkeling en voor het faciliteren van steeds meer zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij professionals en teams. Laloux heeft met zijn boek Reinventing Organizations vanuit de praktijk van diverse organisaties en bedrijven de lessen en leerroutes voor organisaties en teams omschreven. Wat betekent dit voor uw organisatie en gewenste ontwikkelingen? Hoe vertaalt u dit naar uw eigen organisatie, professsionals en managers? Coaching in Organisaties ondersteunt met ervaren allround senior (team)coaches en trainers uw gewenste veranderingen te vertalen naar uw eigen leerroute: wat past en wat past niet? Op basis van een eerste intakegesprek ontvangt u van ons een maatwerk programma, afgestemd op de gewenste resultaten. Dit specifieke programma is hiermee afgestemd op de eigen-wijs-heid binnen uw organisatie. Coaching in Organisaties wordt al ruim 25 jaar ingezet op teamcoaching en op training coachend leiderschap en oplossingsgericht samenwerken. Coaching in Organisaties is met de Leergang Coaching gecertificeerd door NOBCO/EMCC met het European Quality Award. Als teamcoach benutten wij het coachingsmodel met oplossingsgerichte interventies op interactieniveau vanuit gelijkwaardigheid en respect. Hoe formuleert u de basisaannames over de medewerkers in uw organisatie? In een van de praktijkvoorbeelden formuleert een bedrijf deze als volgt: "onze medewerkers zijn creatieve, attente en volwassen mensen, in staat om belangrijke beslissingen te nemen; zijn aan te spreken op en verantwoordelijk voor hun beslissingen en handelingen; zijn feilbaar; zijn uniek; willen hun talenten en vaardigheden inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie en aan de wereld."Traditionele hiërarchieën en hun overmaat aan ingebouwde controlesystemen zijn in hun essentie ontzagwekkende machines die angst en wantrouwen produceren. Zelfsturende structuren en de adviesmethode bouwen na verloop van tijd een enorm gezamenlijk reservoir op van onderling vertrouwen en initiatief tussen collega's.". 

De organisatie van de toekomst: vanuit de maatschappelijk politieke en economische ontwikkelingen zien we dat de organisatie van de 21e eeuw qua organisatiestructuur en cultuur om organisatieontwikkelingstrajecten vragen.

Zelfsturende eenheden en teams, zelfsturende professionals, lerend vermogen verder optimaliseren, resultaatgericht en steeds meer persoonlijk ondernemerschap, meer medewerkerstevredenheid en zelfstandigheid, proactief leiderschap, samenwerking en afstemming. Deze processen van verandering vragen een overgang van sturend naar faciliterend, van wat naar hoe, van loslaten en vertrouwen en openheid. Ruimte en condities en randvoorwaarden bieden aan de zelfsturende teams, de zelfsturende professionals om nog meer klantgericht en resultaatgericht te kunnen samenwerken. het gaat hierbij ook om het intrainen van teamvaardigheden en benutten van verschillen en kwaliteiten in het team, als ook in de fasen van teamontwikkeling aandacht voor visie (kaders), bespreekbaar maken van verschillen als ook mogelijk eventuele conflicten en een goede verdeling van taken. De rol van de coach is om de onderlinge communicatie te faciliteren vanuit vertrouwen en openheid, zonder oordeel. Dit kan leiden naar de vraag om tijdelijk een allround teamcoach van ons bedrijf Coaching in Organisaties in te huren of/en training om overdracht van deze vaardigheden in te trainen bij de zelfsturende professionals binnen de zelfsturende teams.

Coaching in Organisaties is ruim 25 jaar actief in het faciliteren van professionele ontwikkeling en oplossingsgerichte coaching vanuit successen en eigen kracht en talenten (empowerment).  Op organisatie en teamniveau worden een achttal stappen doorlopen van "urgentie tot deze verandering en dit met elkaar te delen" naar het ontwikkelen van een visie met kernwaarden als ook een strategie van verandering met plan van aanpak te communiceren. Het is van belang in dit proces met elkaar te werken en te leren vanuit een draagvlak van betrokkenheid. Bij het plan van aanpak gaat het ook om het de zelfsturende professionals (nog meer) mogelijk te maken te handelen en op korte termijn successen te behalen, het tempo en de beweging te bewaken met elkaar en een cultuur van verdere innovatie, klant en resultaatgericht handelen te faciliteren. De concepten vanuit de lerende organisatie (reflectie, feedback, handelen door nieuw gedrag per direct in te zetten vanuit successen) en de coachingsvaardigheden van sturen naar loslaten en faciliteren, van aanbod naar vraaggericht werken. Het coachen is gericht op het faciliteren van het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij de zelfsturende professionals binnen het zelfsturend team. Coaching in Organisaties heeft ervaring vanuit de praktijk met teamcoaching en mediation als ook in de diverse Leergangen en Masters Teamontwikkeling, waarbij het gaat om de overdracht van hoe een team met professionals te coachen. Met de Leergang Coaching is ons bedrijf door NOBCO gecertificeerd met het European Quality Award. Bij deze organisatieontwikkelingstrajecten is de rol van de (team) coach die tijdelijk ingezet wordt van belang voor het doorlopen van de verschillende fasen in deze verandering. Bij teamcoaching  gaat het over het stimuleren, ondersteunen, richting geven en sturen van leer- en ontwikkelingsvragen in de samenwerking, zodat optimale teamprestaties worden geleverd en het team een goede uitvalsbasis vormt. Het gaat hierbij om het inschatten, benutten en creëren van samenhang tussen de (potentiële) talenten en (voorkeurs)stijlen in het team. De teamcoach herkent de fase van teamontwikkeling en weet passende interventies in te zetten. Onze teamcoaches werken vanuit de gedragscodes (vertrouwelijkheid) en competenties van de coach.De coach werkt in dit proces vanuit de gedragscodes neutraliteit, geen oordeel, faciliteren van een proces waarbij reflectie en actie elkaar versterken, zowel rationele als associatieve (innovatieve) werkvormen ingezet worden om het veranderingsproces met elkaar te doorlopen en te verankeren. De coach faciliteert het proces, de professionals vanuit het team het primaire proces en de gewenste resultaten hierin. Inzetten van praktische tools en werkvormen en deze overdragen naar de professionals gericht op zelfsturing en een effectieve uitvoering van het primaire proces (let op balans marktpositie en interne organisatieveranderingen; let op verhoging werkdruk bij aanvang van dit proces; tijd en ruimte reserveren om de verschillende fasen in deze veranderingsprocessen te doorlopen. Wij werken bij het faciliteren van het team en de organisatie vanuit het model oplossingsgericht coachen en werken. Op basis van een eerste gesprek met de klant, wordt een specifiek maatwerktraject voor uw organisatie ontworpen. Thema's:

 • Faciliteren van zelfsturend leren en werken in uw organisatie
 • Aandacht voor de context: organisatieontwikkelingstrajecten
 • Visie, kaders en gewenste resultaten
 • SWOT analyse, heldere visie, plan van aanpak, PDCA-cyclus
 • Professionele ontwikkeling van de zelfsturende professional
 • Faciliteren van teamontwikkeling en de teamprocessen (verschillen en talenten benutten); resultaatgericht werken
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Leer en verbetercyclus faciliteren
 • Model van oplossingsgericht coachen voor teams
 • Van controle naar 'loslaten' vanuit vertrouwen en verbinding (openheid; "delen van informatiesystemen klant")
 • Coachingsgesprekken: oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Coachen naar zelfsturing en nog meer klantgericht leiderschap (communiceren van randvoorwaarden en condities)
 • Change vanuit cocreatie en gelijkwaardigheid 

Doelgroep

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 25 jaar haar sporen verdiend in het trainen van professionals, (interne) (team)coaches en managers en bestuurders  met de In Company Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gericht op het faciliteren van zelfsturende teams en het zelfoplossend en zelflerend vermogen bij de professionals. Bij de huidige organisatieontwikkelingen samenhangend met de ontwikkelingen in de maatschappij en op de markt is het coachen van zelfsturende teams een waardevolle aanvulling om mensen en teams te faciliteren in ontwikkelingen naar persoonlijk ondernemerschap en proactief leiderschap. Wij richten ons  op professionals, (team)coaches en managers met de coachende stijl, die een verdieping zoeken op de interventies om organisaties, teams en medewerkers professioneel te faciliteren bij de organistieontwikkeling naar zelfsturende teams.   

nobcoWij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches - Foundation Level die medio 2012 door NOBCO/EMCC met het European Quality Award is gecertificeerd. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Coaching in Organisaties beschikt over (team)coaches om deze processen te faciliteren als ook verzorgt ons bedrijf al ruim 25 jaar trainingen gericht op het faciliteren van teamontwikkeling en teamcoaching, zowel in de Leergang Coaching en de Leergang Coachend Leiderschap als ook in deze Masterclass, waarbij wij methodieken vanuit het Oplossingsgericht Coachen en Werken inzetten.
De doelgroep voor deze Masterclass is de coachende manager en (interne) coach en professional in profit en non-profit organisaties, die anderen (bege-) leiden en gericht zijn op verdere ontwikkeling van het zelfsturend, zelfoplossend en lerend vermogen bij de professionals individueel (persoonlijk ondernemerschap) en in teamverband (benutten van verschillen). Deze Masterclass biedt een inspirerend leerklimaat, waarbij vertrouwen en persoonlijk leiderschap essentieel zijn (zie onze spelregels voor succesvol trainen). De praktijk van de deelnemers is leidend in het leren binnen deze Masterclass.  Vanaf 1989 heeft mw. drs. Astrid Anna Kuin samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer - gericht op persoonsgerichte vaardigheden en coachend leiderschap - verzorgd voor zowel de Koninklijke Marine als de Koninklijke Luchtmacht als ook voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen als ook voor Focus Nederland en diverse uitzendbureau's. Vanaf 1995 heeft zij de Leergang Coaching opgezet voor de trainers en adviseurs van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De Leergang Coaching is vervolgens jaarlijks als In Company en Open Inschrijving voor vele organisaties (profit en non-profit) verzorgd. Het opleidingsprogramma van deze Leergang Coaching is EQA (European Quality Award op Foundation-level) gecertificeerd door NOBCO/EMCC (European Mentoring & Coaching Council) en hiermee afgestemd op de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de coach en coachende professionals en adviseurs. U kunt ook kiezen voor verdere professionalisering met de Masterclass Oplossingsgericht Coachen/Leiderschap, zie Oplossingsgericht Coachen, nadere informatie op aanvraag en op deze website.

Deze Masterclass Coachen naar zelfsturende teams  is als In Company training te boeken. De onderwerpen in de verschillende blokken worden aangepast naar organisatie en beleid, visie en missie, een cultuur waarbij verbeteringen centraal staan en ruimte is te leren en te verbeteren met behulp van de leer- en verbetercyclus, stijlen van leidinggeven, coachend en dienend leiderschap,  de PDCA-cyclus, communicatieve en managementvaardigheden, leiderschap vanuit verbinding en vertrouwen, regels voor effectieve en opbouwende feedback en feed-forward, Solutions Focused Coaching en Leiderschap (oplossingsgericht coachen en werken), timemanagement en actuele ontwikkelingen. Wij werken vanuit de drieluik "Training - Team en Persoonlijke Coaching " om zoveel mogelijk de kennis en expertise binnen de organisatie bij de diverse afdelingen en betrokkenen te ontginnen en in te zetten tot oplossingsgericht en veranderend gedrag, waardoor resultaten en performance verbeterd worden afgestemd op de ontwikkelingen in de markt. Iedere In Company "Coachen naar zelfsturende teams" is maatwerk: inhoud, aantal dagdelen, programma en syllabus worden afgestemd op de doelgroep en gewenste resultaten van de klantorganisatie. Zoals benoemd is het ook mogelijk teamcoaches vanuit ons bedrijf Coaching in Organisaties in te zetten en deze expertise om op procesniveau te faciliteren aan het team over te dragen (eigenaarschap en zelfsturing bij het team).

Doelstelling; Resultaten

Per In Company traject worden door de organisatie en de gewenste resultaten benoemd. Vanuit de volgende modules worden de bouwstenen voor de desbetreffende organisatie samengesteld.

 • inzicht in de context van de lerende en veranderende organisatie: zelfsturende teams definitie (wat is het en wat levert het op), condities
 • visie zelfsturing, kader, kernwaarden
 • faciliteren van zelfsturend, zelfoplossend en zelflerend vermogen bij de professional en zijn/haar team; benutten van verschillen; en bij de klant 
 • coachingsvaardigheden en inzetten van het acht stappen plan bij oplossingsgericht coachen
 • leren werken met de vragenlijst om veranderingen vanuit successen te verankeren: toekomstgericht en positieve feedback/waardering
 • communicatie binnen het team en de fasen in teamontwikkeling
 • SWOT analyse; plan van aanpak en Plan-Do-Check-Action 
 • competenties van de (interne) (team) coach, professional, manager (met coachend stijl gericht op zelfsturing bij het team en de organisatie) en het eigen profiel
 • het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen professionele stijl
 • (steeds meer in staat zijn beter te ) kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant (resultaatgericht; persoonlijk ondernemerschap)
 • stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant (eigen kracht; ervaringsdeskundige en inhoudelijk deskundige)
 • input casuïstiek uit de praktijk en professionele leervragen benoemen en de geleerde interventies inzetten in dagelijkse praktijk (actieplan)
 • vertrouwensrelatie verder uitbouwen met behulp van verschillende interventieniveau's: fasering naar zelfsturing
 • vormgeven van de relatie met de (interne) klant - lees professional en klant - en ondersteunen op zelfsturing en ervarend leren (veranderen en verbeteren)
 • coachingsmethoden en technieken kunnen hanteren; uitnodigen tot persoonlijk ondernemerschap en benutten van diversiteit in het team
 • faciliteren van eigen kracht; zelfsturing; zelfoplossend en lerend vermogen bij klant en professional
 • het leren observeren van de relatie met de klant in het hier-en-nu: uitnodigen tot verandering in gedragsrepertoire
 • reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn; verdere professionele ontwikkeling en zelfsturing)
 • inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling en feedback uit de praktijk integreren
 • feedback kunnen geven en ontvangen in een leer en teamklimaat van veiligheid en vertrouwen
 • ervarend leren: leren van "fouten" en toepassen van "inzichten vanuit reflectie" in de praktijk; faciliteren van de dialoog; vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen communiceren met klant en met professionals
 • processen en aandacht voor teamontwikkeling; de diverse fasen in het team met elkaar doorlopen en faciliteren (SWOT analyse; plan van aanpak).

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de professionele leervragen en gewenste resultaten van de deelnemers besproken en geïntegreerd in het maatwerkprogramma (In Company). Hierbij kan sprake zijn van deels inhuren van een allround teamcoach en deels overdracht van de specifieke vaardigheden met daaraan gekoppeld een supervisie of intervisieformule.  

Inhoud

Bij dit organisatieontwikkelingstraject en de coaching van deze veranderingen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Context, de lerende organisatie (visie en resultaat; performance)
 • Visie op leiderschap en coachend leiderschap
 • Reflectie, bewustzijn en verantwoordelijkheid
 • Zelfsturing (interne) klant stimuleren, faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Eigenaarschap bij de klant
 • Houdingsaspecten en coachingsvaardigheden/managementvaardigheden
 • Directieve versus non-directieve vaardigheden: het spectrum van coachingsvaardigheden kunnen inzetten gericht op zelfsturing bij de ander; vragen stellen die aanzetten tot positieve verandering (zie vragenlijst Oplossingsgericht Coachen en acht stappen plan)
 • Coachingsvaardigheden van de professionals in het team: ontwikkelingslijnen benoemen en toetsen
 • Fasering in het team, interventies en vaardigheden
 • Oplossingsgericht coachen inzetten en mee oefenen onderling en naar de klant
 • De verschillende interventieniveaus; inhoud, procedure en interactie
 • Bestaansniveau, stimuleren van een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid
 • Ervarend leren: de persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Profiel: je persoonlijk profiel en leerdoelen
 • Gelaagdheden in niveau's van leren en veranderen; verankeren van leerprocessen 
 • IJsbergmodel McClelland (zichtbaar/bewust versus onzichtbaar/onbewust) (gedrag versus kwaliteiten en talenten versus overtuigingen)
 • Inzicht en reflectie op je persoonlijke en professionele stijl 
 • Kernwaarden, visie en missie, kwaliteiten, bewaken energiebalans
 • GROW-model (Goals –> Reality –> Options –> Will); toepassen in de praktijk; compact model in korte gesprekken
 • Het coachingscontract en werkwijze; gewenste resultaten benoemen en bewaken 
 • Leerstijlen leren te herkennen en diversiteit inzetten
 • Verantwoordelijkheid faciliteren; afsprakencultuur, actieplan en terugkoppeling PDCA-cyclus)
 • De leer en verbetercyclus van het team en van het individu
 • Valkuilen van de coach, professionals in het team (en indien sprake van de manager met coachende stijl); top tien kwaliteiten/talenten
 • Processen van zelfsturing faciliteren: van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek (hoe naar verantwoordelijkheid te sturen en om te buigen); bewustzijn van je eigen rol in interactie met de ander
 • Veranderingsprocessen in teams
 • Het situationele leiderschapsmodel voor professionals
 • Feedback leren toepassen in de praktijk
 • Associatieve methoden bij het verankeren van veranderingsprocessen; innoveren

Methode

Bij deze training wordt gebruik gemaakt van  het zelfsturend leren en het ‘ervarend leren’: leren door te doen. Hierbij wordt de volgende cyclus gevolgd: ervaringen inbrengen, reflecteren op deze ervaringen en toepassen van nieuwe inzichten in de praktijk. Het GROW-model van Whitmore sluit hier op aan en is het kloppend hart van de Leergang. De kracht van deze Leergang is dat de deelnemers zelf aan het werk gezet worden met hun eigen ervaringen middels het Reflectie en Actie Plan, dus .....wat zij in hun werk met hun klant en medewerker doen, ervaren zij ook in de rol van klant gedurende deze training.

Werkwijze

Tijdens de Masterclass worden methoden en interventies afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk en tijdens hun eigen ontwikkeling gedurende de training.

Maatwerk

Het programma van de training wordt afgestemd op de gewenste resultaten van de deelnemers en hun organisatie en de actuele organisatieontwikkelingen en context van de markt en de klanten-doelgroep van de organisatie. 

Programma

In overleg met de deelnemende organisatie wordt op basis van een aantal modules een maatwerk programma ontwikkeld en aangeboden. Voor een intakegesprek kunt u via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige. Al onze partners zijn senior coaches en trainers met ervaring op de werkvloer als (HR) manager en professional in profit en non-profit organisaties. Telefoon 0646065362

Trainers/Coaches

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR-professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Specialisaties zijn: Oplossingsgericht Coachen en Werken, Systemisch werken en coachen; Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en T.A., Teamcoaching; mediation.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ineke Pet (senior coach; voorheen adviseur bij GITP en met opleiding in systemisch werken en Transactionele Analyse bij Phoenix) als ook  Evert Hulleman (Transactionele Analyse; Situationeel Leiderschap Hersey and Blanchard) en andere deskundigen brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde. Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg."

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd. 

Masterclass Coachen naar zelfsturende teams, In Company 

Masterclass Coachend Leidinggeven/Oplossingsgericht coachen - In Company

nobcoDe Masterclass wordt vaak In-Company ingezet als een professionaliseringstraject voor managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Gericht op een lerende marktgerichte innovatieve organisatie, klantgericht (intern en extern), waarbij aandacht besteed wordt aan een leer- en communicatiestructuur en cultuur, waarbij dialoog, verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken in samenwerking (top-down en bottom-up) versterkt worden. Dit vraagt letterlijk ruimte, tijd en aandacht van het management en de professionals om zich te professionaliseren op deze gewenste managementstijl en interne communicatie en samenwerking. Persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie. Zie ook op deze website Leergang Coachend Leidinggeven. Zie ook de Leergang Oplossingsgericht Coachen, maatwerk aanbod op basis van een intakegesprek met de klant.

Studiebelasting en doorlooptijd - Tijdsinvestering en certificering

Deze Masterclass vraagt (uitgaande van HBO of WO niveau student of soortgelijk werk- en denkniveau; en/of de basis Leergang Coaching en Coachend Leiderschap) student 8 bijeenkomsten, waarvan vier keer in het najaar 2016 en vier keer in het voorjaar 2017. De Masterclass/Intensive vraagt van de student naast verplichte aanwezigheid, bestudering van de literatuur uit de syllabus; toepassen oefeningen uit het werkboek (Hand-outs per trainingsbijeenkomst) in de praktijk, het schrijven van reflectieverslagen met daarin meegenomen actieplan (datgene wat student in de komende periode in zijn/haar praktijk gaat toepassen vanuit het geleerde in de Masterclass). De student ontvangt een syllabus. De student presenteert op de laatste bijeenkomst zijn eindwerkstuk Professionele Ontwikkeling (zie Hand-out Eindwerkstuk te ontvangen halverwege de Masterclass - deels reflectie op theorie middels Top Drie en deels reflectie op bereikte professionele ontwikkeling op basis van benoemde leerdoelen en resultaten bij start en halverwege de Masterclass). Qua studie-uren vraagt dit naast aanwezigheid per trainingsdag, vier uur voorbereiding (syllabus); een uur reflectieverslag na iedere trainingsdag en tussentijds zelf in de eigen praktijk aan de slag met actieplan. De student wordt voorafgaand aan de daarop volgende trainingsdag gevraagd een half uur te besteden aan nalezen reflectie en actieverslag voorgaande bijeenkomst en voorbereiden leervragen, successen en ervaringen uit zijn/haar praktijk. Naast de theorie is dit mede input voor de volgende trainingsdag. Formule van ervarend leren: leren door te doen. 

 

Locatie

Amsterdam en/of Castricum aan zee. Of een locatie naar keuze van de klantorganisatie: in overleg.

Kosten

sail sloep
De trainingskosten van de Masterclass of van coaching naar zelfsturende teams zijn in overleg met klant en gewenst aantal dagdelen op offerte basis na een intakegesprek beschikbaar en afgestemd op het trainings- en opleidingsbudget van de klant(organisatie). 

Meer informatie over de Masterclass coach zelfsturende organisaties of het inhuren van een of meerdere allround teamcoaches? 

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin (senior coach en trainer; drs. Bedrijfskunde Erasmus Rotterdam Specialisatie Organisatieontwikkeling en zelfsturende teams) opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362

Masterclass Oplossingsgericht coachen en proactief leiderschap 

Zie ook de Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap 

Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.