Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

teamcoaching teambuildingEen effectief en succesvol team en een teamklimaat van onderling vertrouwen waarin ieder leert en feedback passend ingezet wordt? Hebben teamleden zicht en focus op resultaten, meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen? Zijn teamleden bereid om elkaar aan te spreken op het (niet) realiseren van de afgesproken acties op gezamenlijk afgesproken resultaten vanuit een lerende mindset? Verbinden teamleden zich aan genomen besluiten en actieplannen? Wordt diversiteit en verschil in mening of conflicten op een open manier besproken?  Stellen de teamleden zich kwetsbaar op? Is er vertrouwen in elkaar? Tools voor open communicatie, naar elkaar te luisteren, dialoog. Zicht op bovenstroom (zichtbaar gedrag) en onderstroom (patronen en mijlpalen in de tijdlijn, gedeelde visie, overtuigingen, waarden, mindset). Aan de hand van de teamscan bespreken wij deze resultaten met het team.

Wij coachen teams in het bouwen aan vertrouwen om optimale resultaten, meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen te leveren. Zie ook: Effectieve teams, communicatie en samenwerking, teams, MT en organisatie.

Focus op de bedoeling, (meer)waarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen

Aan de hand van de teamscan bespreken wij deze resultaten met het team. Wij coachen teams op het beginpunt van elk team: het vertrouwen tussen de teamleden te ontwikkelen. In de basis blijkt dat een team altijd bestaat uit verschillende persoonlijkheden. Wij coachen teams met tips en tools om deze diversiteit (zie het onderzoek Diversiteit en Inclusie) optimaal te benutten. De coach faciliteert het team in de dialoog om constructief de verschillende perspectieven in kaart te brengen. Vanuit transparantie, respect, focus en commitment. Tools om sterke kanten en talenten optimaal te benutten. Te coachen naar/in een teamklimaat waar ieder teamlid zich kan uitspreken. Het team luistert naar elkaars overtuigingen en brengt deze samen tot gedragen afspraken, Het wat en het hoe: over de weg die het team moet inslaan om doelen te behalen. Principes in besluitvorming: gehoord te worden, zodat je volledig achter de besluiten van het team als geheel kunt staan. Alleen als je gezamenlijke afspraken maakt, kun je als teamlid verantwoordelijkheid nemen. En kan je elkaar als team verantwoordelijk houden voor de gemaakte afspraken. Aandacht voor professioneel constructieve feedback. Focus op teamresultaten: om gezamenlijk naar resultaat toe te werken is het van belang om de gezamenlijke doelstellingen en duidelijk omschreven resultaten vast te leggen. Met als grootste uitdaging om teamleden voortdurend vanuit het teamdoel te laten denken. Wij coachen teams in het bouwen aan vertrouwen om optimale resultaten, meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen te leveren. Zie ook: Effectieve teams, communicatie en samenwerking, teams, MT en organisatie.

Effectieve communicatie en samenwerking

Als teams onderling samenwerken, zijn er soms ook blokkades, strubbelingen, gedoe. Het kan dan helend werken om met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding van een externe teamcoach. Spelregels van open communicatie en feedback/feedforward in te zetten op actuele voorbeelden en gewenste ontwikkeling. Met elkaar opnieuw de visie, de bedoeling te benoemen en kaders en spelregels af te spreken voor een veilig en vertrouwd teamklimaat. Reflectie als team op patronen en mijlpalen, tijdlijn en gedeelde visie naar de toekomst, doelen en gedrag. Om successen te delen en van te leren. Om te leren van tegenslagen of belemmeringen met tips en tools voor lerende teams om passende innoverende oplossingen te vinden en in te zetten. Iedere crisis is een kans, om met elkaar van te leren. De positieve resultaten tijdens deze 'team journey' hebben directe invloed op 'employee journey and experience'. Diversiteit en inclusie; psychologische veiligheid en feedback vanuit een lerende mindset om de vrije ruimte te vergroten. Vertaalslag naar de praktijk: leren door te doen: afspraken en eigenaarschap.

Teams coachen met Liberating Structures

Elke persoon die geïnteresseerd is in het leiden van verandering in organisaties en teams, kan Liberating Structures voor teams gebruiken om verandering en innovatie te faciliteren en effectieve resultaten te genereren. Als je je betrokken en geëngageerd voelt, doe je het dan beter? Denk je dat teams waarin mensen goed samenwerken, veel betere resultaten opleveren? 

Feedback van teams

“Voor ons als team was het belangrijkste dat er tijdens de bijeenkomsten voldoende veiligheid was om ons kwetsbaar op te stellen en van elkaar te leren.” - MT Bedrijfsleven

“Voor mij was een van de belangrijkste lessen dat ik de ander vragen blijf stellen en stop met oordelen en te adviseren hoe het moet. Ik leerde vanuit verstilling te luisteren en omgekeerd leerde de anderen naar mij te luisteren, waardoor wij als team bewuster werden van elkaars drijfveren en samen tot betere oplossingen kwamen.” – Leidinggevende Overheid

“De teamcoach met veel ervaringen in het coachen van teams, leerde ons de essentie van persoonlijke aandacht en het stellen van open vragen. En om waarderende, professioneel constructieve feedback in te zetten. Met elkaar de volgende uitdaging als team te benoemen vanuit urgentie en ambitie. Wij leerden ieder afzonderlijk en als team te focussen op onze gewenste ontwikkeling met diverse en afwisselende werkvormen.” – Twee teams na fusie Overheid

“Ik heb het team coachen als erg prettig, persoonlijk en doelgericht ervaren. Astrid Anna is betrokken en aandachtig op de leerbehoefte van ons team en stemt af zowel op de interacties in het team als ieder persoonlijk. Zij luistert oprecht en coacht ons naar oplossingen vanuit commitment.”- Professional Overheid

“Ik heb Astrid Anna ervaren als een sensitieve teamcoach die teams en professionals stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling op gewenste resultaten en (meer)waarde naar klanten en doelgroepen.” - Professional Onderwijs

Coaching in Organisaties - Team Coaches

"Als we over problemen praten, willen we weten waarom die er zijn;
als we over doelen praten, willen we weten hoe je die bereikt
en gaan we aan de slag met elkaar.”

Coaching in Organisaties werkt samen met haar partners, trainers/teamcoaches hebben zowel ervaring in het bedrijfsleven en andere organisaties. Daarnaast worden wij regelmatig ingezet als teamcoach en als vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, werkgeluk en vitaliteit) vanuit het oplossingsgerichte coachen: faciliteren vanuit eigen kracht en eigen regie. Gecertificeerd teamcoach Buurtzorg, gecertificeerd trainer met het programma Leergang Coaching  (European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC in 2012 en 2017), Belbin teamrollen, Mission Possible, Mindfulness, Transactionele Analyse, Management 3.0, Agile coach. Klanten: diverse organisatie in het onderwijs, Rode Kruis Nederland, ING, AON, AEGON, Shell BV, KPN, Kinderopvang, Jeugdzorg, Socius, Veilig Thuis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, DUO, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam, ROC TOP Amsterdam. Onze partners zijn deskundigen met ervaring als (team)coach/trainer op organisatie- en teamontwikkeling in diverse organisaties.

Meer informatie over Team Coaching/Training? 

Vragen over (Team) Coaching of Training?  Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via Drs. Astrid Anna Kuin Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362

astridanakuin2

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.