Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

teamcoaching teambuildingTeam Journey: teams coachen op ambitie, volgende uitdaging: om medewerkers betrokken te houden en te binden. Diversiteit in teams levert meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen. Hoe zorg je dat je onderling vanuit commitment en verantwoordelijkheid de samenwerking en communicatie optimaal faciliteert? Employee journey: "Een gelukkige medewerker (team) zorgt voor een gelukkige klant".  De teamcoach werkt met het team aan een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen, waarbij successen en aandachtspunten/belemmeringen gedeeld worden en van geleerd wordt. Soms verkeert het team in een fase waarbij conflicten in samenwerking zijn, waardoor de resultaten naar de klanten onder druk komen te staan. Ruimte om vanuit duidelijke spelregels en open communicatie verwachtingen, eventuele pijn of onzekerheid te delen en met elkaar oplossingen te benoemen: de kracht van de kwetsbaarheid. Inclusie en erkenning. Wat verbindt ons als team, wat is onze gezamenlijke visie en opdracht, meerwaarde naar klanten/doelgroepen en hoe kunnen wij elkaar hierin ondersteunen en de diverse rollen op elkaar afstemmen? Inzet van waarderende, professioneel constructieve feedback. Inzicht in mijlpalen, drijfveren, wat kost en wat geeft energie. Waar moeten we mee stoppen, waar moeten we mee beginnen en wat gaat goed? Ervarend leren en benutten praktijkvoorbeelden om van en met elkaar te leren: leerplezier en humor, respect en openheid, afspraken, eerstvolgende stap. Sterktekaarten en visualiseren. Systemisch en oplossingsgericht teamcoachen vanuit een lerende mindset en resultaatgericht! Liberating Structures.

Focus op de bedoeling, de betekenis en (meer)waarde naar klanten/doelgroepen

Als teams onderling samenwerken, zijn er soms ook blokkades, strubbelingen, gedoe. Het kan dan helend werken om met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding van een externe teamcoach. Spelregels van open communicatie in te zetten en van feedback. Met elkaar opnieuw de visie, de bedoeling te benoemen en kaders en spelregels af te spreken voor een veilig en vertrouwd teamklimaat. Iedere crisis is een kans, om met elkaar van te leren. Over de eigen grenzen heen te kijken en (meer)waarde te leveren naar je klanten/doelgroepen. Hiertoe coachen wij teams in hun verdere gewenste ontwikkeling en teams in hun onderlinge samenwerking en afstemming. Op de gelaagdheden in communicatie, op boven- en onderstroom, op erkenning en een lerende mindset vanuit waarderende en constructieve feedback, waarin verschillen binnen en tussen teams benut worden.

Als bedrijfskundige, sociaal psycholoog en (team)coach, onderzoeken wij met teams waar zij staan en wat zij nodig hebben om effectief en met plezier te kunnen werken en optimaal resultaat naar klanten/doelgroepen te leveren. De methode stemmen we af op wat passend is voor het team en de professionals. In een eerste gesprek met betrokkenen expliciteren we onderlinge verwachtingen en gewenste resultaten. Wij zijn met ons bureau ingezet bij zowel gezonde teams met ambitie als ook teams in een crisis of conflict, dus vanuit urgentie. Om met elkaar in dialoog te gaan, te luisteren en open vragen te stellen vanuit met heldere spelregels en kaders voor een teamklimaat van veiligheid en vertrouwen. Als trainer en teamcoach zijn wij door de internationale beroepsvereniging van coaches (EMCC/NOBCO) gecertificeerd met het European Quality Award om organisaties en teams te coachen en te trainen. Met de Leergang (Team)Coaching en diverse modules Transactionele Analyse, systemisch werken en coachen, oplossingsgericht/progressiegericht coachen, coachen op werkgeluk en vitaliteit in teams en organisaties. Ieder team heeft zijn eigen dynamiek. Vanaf onze eerste opdracht, destijds voor de top van ING, ontvang ik als feedback dat teams en professionals en managers de (team)coaching met diverse tools voor onderlinge gespreksvoering, samenwerking en onderlinge feedback als waardevol ervaren en direct in de praktijk toepassen (afronding met afspraken).

Feedback van klanten:

“Voor ons als team was het belangrijkste dat er tijdens de bijeenkomsten voldoende veiligheid was om ons kwetsbaar op te stellen en van elkaar te leren.” - MT

“Voor mij was een van de belangrijkste lessen dat ik de ander vragen blijf stellen en stop met oordelen en te adviseren hoe het moet. Ik leerde vanuit verstilling te luisteren en omgekeerd leerde de anderen naar mij te luisteren, waardoor wij als team bewuster werden van elkaars drijfveren en samen tot betere oplossingen kwamen.” – Leidinggevenden overheidsinstelling

“De teamcoach met veel ervaringen in het coachen van teams, leerde ons de essentie van persoonlijke aandacht en het stellen van open vragen. En om waarderende, professioneel constructieve feedback in te zetten. Met elkaar de volgende uitdaging als team te benoemen vanuit urgentie en ambitie. Wij leerden ieder afzonderlijk en als team te focussen op onze gewenste ontwikkeling met diverse en afwisselende werkvormen.” – twee teams na fusie overheidsinstelling

“Ik heb het teamcoachen als erg prettig, persoonlijk en doelgericht ervaren. Astrid Anna is betrokken en aandachtig op de leerbehoefte van ons team en stemt af zowel op de interacties in het team als ieder persoonlijk. Zij luistert oprecht en coacht ons naar oplossingen vanuit commitment.”- Professional team overheidsinstelling

“Ik heb Astrid Anna ervaren als een sensitieve teamcoach die teams en professionals stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling op gewenste resultaten en (meer)waarde naar klanten en doelgroepen.” - Professional Team onderwijsinstelling

Teamcoaches

Onze trainers/teamcoaches hebben zowel ervaring in het bedrijfsleven en andere organisaties. Daarnaast worden wij regelmatig ingezet als teamcoach en als vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, werkgeluk en vitaliteit) vanuit het oplossingsgerichte coachen: faciliteren vanuit eigen kracht en eigen regie. Gecertificeerd teamcoach Buurtzorg, gecertificeerd trainer met het programma Leergang Coaching  (European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC in 2012 en 2017), Management 3.0 Klanten onder andere: Diverse organisatie in het onderwijs, Rode Kruis Nederland, ING, AON, AEGON, Shell BV, KPN, Kinderopvang, Jeugdzorg, Socius, Veilig Thuis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, DUO, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam, ROC TOP Amsterdam. Onze partners zijn deskundigen met ervaring als (team)coach/trainer op organisatie- en teamontwikkeling in diverse organisaties

 

"Als we over problemen praten, willen we weten waarom die er zijn;
als we over doelen praten, willen we weten hoe je die bereikt
en gaan we aan de slag met elkaar.”

 

 

astridanakuin2

Meer informatie over Teamcoaching of Teambuilding? 

Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige met als specialisatie de organisatieontwikkeling en persoonlijke en teamcoaching. Zij is door NOBCO/EMCC gecertificeerd en leidt 30 jaar professionals, coaches en coachende managers op in onder andere de Leergang Coaching (HR) professionals, leidinggevenden en (interne) (team)coaches. Kenmerkend voor haar stijl van werken met teams is haar humor, pragmatische aanpak en in korte tijd een sfeer van vertrouwen en veiligheid op te bouwen. Haar methodiek vanuit het ervarend leren en het GROW-model is er opgericht hoe de klant in zo kort mogelijke tijd ander gedrag weet in te zetten (begeleiden van veranderingsprocessen op basis van feedback uit de praktijk). Zij is zowel supervisor van professionals en managers, coaches als ook intervisie begeleider. Zij heeft zich vanaf 1988 gespecialiseerd in de sociale psychologie en groeps-dynamica samen met Jan Remmerswaal, counseling, Transactionele Analyse, systemisch werk en organisatieontwikkeling, oplossingsgericht werken. Coachen van teams en professionals om hen steeds verder te versterken in hun zelflerend en zelfoplossend vermogen. Met inzet van waarderende, professioneel constructieve feedback vanuit sterkteperspectief. Zij werkt vanuit diverse methoden en certificaten: enneagram, de rollen van Belbin als ook in thema's als vitaliteit in leiderschap: work-life balance, trainen in competenties werkgeluk in teams en organisaties, Mindfulness en (Zelf)Compassietraining, RET, TA. Bij de start van het bureau Coaching in Organisaties zijn wij ingezet op conflictbemiddeling, teamcoaching en loopbaancoaching bij diverse organisaties, profit en non-profit. Ons bureau werkt op projectbasis samen op het coachen en trainen van teams met een aantal partners die als (interim) manager en/of professional ervaring en expertise op de werkvloer van zowel profit als non-profit organisaties hebben. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via Drs. Astrid Anna Kuin Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.