Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

supervisieSupervisie - Waarborgen Competenties en Ethische Gedragscodes Coaches, Professionals

Supervisie wordt ingezet voor professionals, leidinggevenden, (interne) coaches, teamcoaches: je brengt dagelijks praktijkervaringen in; zelfinzicht en zelfontwikkeling door te reflecteren en inzichten en feedback te integreren in je dagelijkse praktijk. Leercontext en meerwaarde naar je klanten/doelgroepen. Je leert je diverse interventies eigen te maken en te reflecteren op je eigen stijl en hoe deze te optimaliseren en af te stemmen op je klanten. Je benoemt gewenste veranderingen, professionele en persoonlijke ontwikkeling en gaat hier tussentijds mee aan de slag. Supervisie en intervisie voor (team)coaches is afgestemd op de competenties en ethische gedragscodes van de (team)coach, supervisor, intervisiebegeleider en overige professionals. Input vanuit jouw praktijk is leidend tijdens de supervisie of indien gewenst intervisie met een aantal collega's. Zie ook Coach Journey, Team Journey en Teambuilding, Leergang Coaching en Coachend Leiderschap en een diversiteit aan Masterclasses zoals de Masterclass Systemisch Werk (Opstellingen) en de Masterclass Mindfulness. Persoonlijk Ontwikkel of Opleidingsbudget? Contact ons en je ontvangt een maatwerk programma toegespitst op jouw gewenste resultaten. Zie ook Intervisie Lerende Teams of Opleiding tot Intervisie Begeleider, Teamcoach

Je leert te reflecteren op je praktijk, afstand te nemen en je eigen oplossingen te benoemen als ook je (interne) klanten steeds meer en beter te faciliteren in het zelf oplossend vermogen. Hoe om te gaan met het Hybride Werken, contact en verbinding te behouden? Ervaringen, kennis en creatieve oplossingen vanuit een lerende, accepterende mindset te benoemen en in te zetten, feedback op te vragen en te ontvangen. Vertaalslag naar de praktijk te faciliteren en flexibel af te stemmen op de veranderingen in de (werk)omgeving. Te faciliteren op mentale en fysieke vitaliteit, flow en focus. Toekomstgericht te bekrachtigen op (potentieel) aan krachtbronnen vanuit kansen en mogelijkheden. Je leert je te ontwikkelen op de competenties van de coach, zoals zelfinzicht, gerichtheid op zelfontwikkeling, vormgeven van de coachrelatie, stelt de ander in staat inzicht te verkrijgen en te leren, leerprocessen kunnen begeleiden gericht op zelfsturend (samen) werken en leren, coachen vanuit een gelijkwaardige relatie gericht op eigen regie bij de ander.

Astrid Anna Kuin heeft ruim 25 jaar ervaring als supervisor, coach, teamcoach en trainer en beschikt hiermee over een breed palet aan methoden, tools, skills en tips. Zij heeft ruim 25 jaar de internationaal erkende Leergang Coaching en Coachend Leiderschap verzorgd. Met als follow-up voor ervaren (team) coaches, professionals en leidinggevenden diverse Masterclasses.  Masterclass Systemisch Werk, Familie en Organisatie Opstellingen (fysiek en online) leveren inzicht en geven de beweging naar oplossingen aan. Via Europees Sociaal Fonds met het Vitaliteitsprogramma (stress, burn-out versus mentale en fysieke vitaliteit, flow, focus en werk/privébalans) ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Met de Masterclass Mindfulness en (Zelf)Compassie verwerf je inzicht in je gewoontepatronen, (schaduw)patronen bij stress, spanning mede ten gevolge van het Hybride Werken en leer je deze om te buigen naar meer gezonde routines, gedrag passend bij wie jij bent en waar jij behoefte aan hebt. In contact met jezelf en je (werk)omgeving. Met de Masterclass Voice Dialogue: inzicht in de verschillende kanten, kwaliteiten en valkuilen in jezelf om je eigen energiecurve (inspanning/ontspanning; opladen en draagkracht) beter te leren balanceren: Je innerlijk criticus? Innerlijke perfectionist? Je kwetsbare of onzekere kanten? Je ambitie en verlangen? Je behoefte aan verbinding, gehoord en gezien worden? Hoe draag je zelf zorg op wat voor jou nu belangrijk is? Hoe bouw je zelfzorg in jouw energiecurve en dagritme in? Met de Masterclass Transactionele Analyse: hoe voorkom je dat je jezelf of andere laat gijzelen in de dramadriehoek? Professionele zelfreflectie op je eigen rol en bijsturing naar persoonlijk leiderschap, eigen regie, grenzen te stellen, feedback in te zetten, behoeften kenbaar te maken? Niet perfect en wel van betekenis te zijn en effectief samen te werken en te leren. Effectief model om direct in je praktijk toe te passen. Diversiteit aan tools die passend zijn voor jouw gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling, afgestemd op jouw (werk)omgeving en (interne) klanten, doelgroepen. Vragen? Contact ons geheel vrijblijvend via Astrid Anna Kuin - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0646065362.

Supervisie richt zich op het verbeteren van het eigen functioneren in het werk (inzicht, vaardigheid, bewustzijn, attitude, loopbaan). Dit kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie (effectiviteit, klimaat van samenwerking en leren, professionaliteit, veranderingspotentieel, vernieuwing), maar dit is geen hoofddoel. Het belangrijkste doel is uiteindelijk om de eigen effectiviteit, zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten. Bij de supervisie breng je leervragen, gewenste veranderingen/resultaten in, je reflecteert op je casuïstiek en benoemt successen en lessen. Met oplossingsgerichte supervisie versterken wij het zelflerend en zelf-accepterend vermogen van de deelnemer. Met aandacht op de (verder te ontwikkelen) competenties, leercontext en beroeps- en gedragscodes van de professional. Je brengt zoveel mogelijk feedback en realiteit vanuit je praktijk in. De supervisie, action learning, is een continue ontwikkelingsspiraal van leren en je zelf verbeteren en verder professionaliseren met aandacht voor de polariteiten van betrokkenheid versus afstand/distantie, vanuit reflectie en actie (nieuw gedrag in te zetten). Supervisie en intervisie richt zich op de leercontext van de klant en met inzet van interventies vanuit het oplossingsgerichte en zelfsturende paradigma ("omdenken"), vanuit eigenaarschap bij de klant, vanuit (gezamenlijke) verantwoordelijkheid, vanuit innoveren en durven leren. Juist tijdens supervisie ontdek je de kracht van de kwetsbaarheid naar steeds meer focus op gewenste veranderingen met daarbij behorend stappen- en actieplan. Supervisie wordt ingezet vanuit sterkteperspectief, successen en  eigenaarschap bij de klant. Interventies (interactie- en bestaansniveau) zijn gericht op het faciliteren van het zelf-accepterend, zelflerend, zelfsturend en zelf-oplossend vermogen bij de klant. Wij werken vanuit het concept van levend leren van Ruth Cohn: de context waarbinnen de professional werkzaam is, de huidige en gewenste professionele performance (benoemen van gewenste verandering/doelen met daarbij behorend en passend gedrag), de interactie en samenwerking met betrokkenen. Vanuit je reflectie(verslagen) op de bijeenkomsten benut je deze output de daaropvolgende dagen/weken in je praktijk door ander meer passend gedrag in te zetten en feedback op te vragen.  

 

 

Evaluaties door klanten

“Astrid Anna weet door haar manier van vragen, je tot de kern te brengen van je vraagstuk. Als supervisor van mij na de Leergang Coaching heeft haar manier van werken ertoe geleid dat ik een goed en reëel zelfbeeld heb gekregen van waar mijn kracht en waar mijn uitdagingen liggen. Was zeer verhelderend!”
Interne Coach 

“Zeer professionele klantgerichte supervisie. Zeer goed in staat om vragen achter de vraag boven water te krijgen op natuurlijke wijze.”
Coach 

Degene die supervisie krijgt, leert het eigen handelen en denken en voelen tegen het licht te houden. Inzicht te verwerven in patronen van overdracht, projectie en tegenoverdracht. De supervisant wordt uitgenodigd zijn of haar leervragen, supervisievragen, van te voren voor te bereiden aan de hand van lopende opdrachten en na afloop een reflectieverslag te beschrijven, met daarin opgenomen het actieplan over hoe anders.

“Astrid weet door haar manier van vragen, je tot de kern te brengen van je vraagstuk. Als supervisor van mij na de Leergang Coaching heeft haar manier van werken ertoe geleid dat ik een goed en reëel zelfbeeld heb gekregen van waar mijn kracht en waar mijn uitdagingen liggen. Was zeer verhelderend!”.
Organisatieadviseur/Team Coach (zowel voor DUO, Ministerie OCW en overige Ministeries)

 

Professionele gedragscode en competenties professionals 

Astrid Anna Kuin heeft van 1992 tot 1993 bij PAO bij Philip H. van Praag haar opleiding supervisiemethodiek/supervisor gevolgd en is sindsdien aangesloten bij de LVSC en inzetbaar als supervisor en begeleider voor intervisie. Tijdens haar doctoraal Bedrijfskunde heeft zij zich gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en gedragsverandering. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in Voice Dialogue en Focussen, TGI (contextbewustzijn en persoonlijk leiderschap), lerende organisaties en teams, counseling en psychopathologie (RINO), Gestalt en Psychosynthese, systemische werk (opstellingen), Enneagram, cognitieve therapie (RET) en Mindfulness. Zij is door NOBCO gecertificeerd als trainer met het European Quality Award met de Leergang Coaching. Zij is aangesloten bij de LVSC, NOBTRA, NVP en het netwerk van Focussen. Als (team)coach en trainer zet zij ook met grote regelmaat zelf supervisie en intervisie in om professioneel "scherp en neutraal" te blijven en zich verder te ontwikkelen in haar "professionele vakmanschap".

as72 250In haar supervisie maakt zij gebruik van de gedragscodes en competenties voor de (team)coach.

Het doel van supervisie

Supervisie richt zich op het verbeteren van het eigen functioneren in het werk (inzicht, vaardigheid, bewustzijn, attitude, loopbaan). Dit kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie (effectiviteit, klimaat van samenwerking en leren, professionaliteit, veranderingspotentieel, vernieuwing), maar dit is geen hoofddoel. Het belangrijkste doel is uiteindelijk om de eigen effectiviteit, zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten.  

 

Certificaat van supervisie 

Alle deelnemers ontvangen een certificaat. Hiertoe moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • deelname aan alle sessies (aanwezigheid verplicht!)
 • (intervisie: bestuderen van de literatuur)
 • procesverslag van de sessies of individuele leerproces met verwijzing naar de competenties van de coach
 • uitvoeren van je actieplan (ervarend leren) en reflectie op het eigen persoonlijk en professionele proces (vakmanschap)

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.