Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

pagina 1

Leergang Supervisor, Supervisie en Coaching (Interne) (Gezins)Coaches: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als professionele supervisor en coach, gaat in op interventies van de supervisor, de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij jouw doelgroep. Duurzame inzetbaarheid, Learning and Development, wendbaarheid en meerwaarde: medewerk(st)ers, klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving Covid-19, waarbij de klant/medewerk(st)er haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. Als supervisor doorleeft u de visie en principes van supervisie, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw klanten/cliënten. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de supervisor en coaching vaardigheden en leert u mensen in beweging te brengen om gewenste leerresultaten vanuit eigenaarschap te bereiken. Supervisie van klanten blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach, supervisor met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten). Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2021? Of spreiden over 2021 en 2022? Start: Najaar 2021 of Voorjaar 2022 - Zie ook Supervisie en Intervisie, en de Opleiding Intervisoren als ook Leergang (Loopbaan)Coaching en Masterclasses.

 

Al tijdens de opleiding bent u van meerwaarde voor de organisatie en doelgroepen waar u mee werkt. Dit komt doordat u tussen elk blok opdrachten uitvoert in uw eigen praktijk en door een logboek bij te houden heeft u mogelijkheid om concrete casus in te brengen gedurende training dagen. Hiervoor krijgt u supervisie van de trainer, zodat uw eigen organisatie meteen voordeel behaalt van uw opleiding.

pagina 2Uw professionele ontwikkeling als journey wordt zowel binnen het kader van het programma als daarbuiten uitgezet. Vervolgens wordt systemisch gekeken naar de organisatiecontext, dynamieken, interacties om te coachen op eigenaarschap en proactief leiderschap. U brengt eigen talenten in kaart en hulpmiddelen worden aangereikt om verdere ontwikkeling vorm te geven. Tevens gaan we specifiek in op verschillende coaching vaardigheden, modellen en interventies, bovenstroom (bewust, gedrag) en patronen in de onderstroom (onbewust, mindset). Praktijkvoorbeelden zijn leidend en u geeft supervisant supervisie op casuïstiek en ontvangt hierop feedback. Werkt aan uw zelfreflectie, skills en tools als supervisor. Supervisievragen gaan over leren, onderzoeken en reflecteren op praktijkervaringen door supervisant. De werkvragen gaan over het omgaan met jezelf, met klanten, collega's, over het meer benutten van eigen vermogens. Supervisie in social work: in de praktijk werken sociale professionals veeal in contexten die zowel hoge verwachtingen hebben als ook tegenstrijdige eisen stellen. "Ik ken geen andere baan waar je zo hard werkt en waar de hele wereld boos op je is, waar je altijd tekortkomt ... (maar) wie doet het dan, voor die kinderen in de bres springen?". Het zijn de sociaal werkers die zich bezighouden met sociale, complexe en meervoudige vraagstukken van mensen en de impact daarvan voor hun gezinnen, families en anderen in hun omgeving. Professionals en experts in het vak leren door ervaringsleren, net als beginnende professionals in supervisie.

 

De opleiding wordt afgerond met een product in de vorm van een presentatie die u kunt inzetten in uw organisatie en bij uw doelgroepen, (interne) klanten (cliënten). Hierin komen alle elementen die u heeft geleerd in de afgelopen maanden aan bod. Bij een goede eindpresentatie en uitvoering van de tussenopdrachten ontvangt u het certificaat Leergang Supervisor en Coaching.

Voor wie?pagina 3

(Interne) (gezins)coaches, teamleiders, coördinatoren, leidinggevenden, adviseurs en projectleiders. Kortom een change agent die organisaties en klanten begeleidt in verandertrajecten en daarbij een duurzaam effect beogen.

Ervaring met werken in een veranderend omgeving en je wilt groeien als professional. Iedereen die zich breder willen ontwikkelen als supervisor en als coach en meer waarde wilt toevoegen gericht op duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu verbeteren bij coaches, klanten, teams en organisaties. 

Werkt in een organisatie en met klanten, waar tijdens de opleiding geleerde gelijk in praktijk kan worden gebracht en hiermee opgedane kennis verder verduurzamen.

U wilt een goed gevulde gereedschapskoffer met tools en skills.

Tijdens de opleiding krijgt u naast recente literatuur ook diverse instrumenten aangereikt die u meteen kunt gebruiken. U beschikt over HBO of Academisch werk- en denkniveau, dus minimaal HBO werk- en denkniveau.

 

Vragen? Contact ons via 0646065362 drs Astrid Anna Kuin of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

Doelstelling is een verdere professionalisering van de supervisor, de coach,  conform de kwaliteitseisen, competenties en ethische gedragscodes van de supervisor en coach (NOBCO/EMCC). We werken aan bewustwording van en inzicht in de persoonlijke stijl en gewenste ontwikkeling en het integreren van verschillende coachingsmethoden in de persoonlijke stijl. Door te oefenen met coachingsgesprekken leren de deelnemers de coachingsvaardigheden en methoden toe te passen. Met de ontvangen feed­back leren zij dit te integreren in de rol van supervisor en  coach, teamcoach (ervarend leren: leren door te doen).

Resultaten

Gewenste resultaten van deze Leergang zijn:

- inzicht in de theorie en achtergronden van supervisie (en coaching) binnen de context van de lerende organisatie en lerende en wendbare teams in het leveren van (meer)waarde naar de klanten, doelgroepen

- bewustzijn van de houdingsaspecten van de supervisor en coach en het eigen profiel

- het leren toepassen van de supervisor- en coachvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke stijl

- kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant (professionele zelfreflectie en ontwikkeling)

- stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant (zelfsturend leren)

- vertrouwensrelatie; (psychologisch) contract en fasering in supervisierelatie kunnen hanteren

- diverse leermodellen kennen en situationeel hanteren - waarnemen in het hier-en-nu  en interventies supervisor op meta-niveau

- reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn): inbreng eigen klanten/supervisanten

- inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste professionele ontwikkeling

- feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk

- op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de (inter)nationale gedragscodes van de supervisor (en coach).

                                            

Programma - Op basis van het intakegesprek ontvangt u een definitief maatwerkprogramma met keuzes uit onderstaande modules

Context Visie op supervisie & coaching -  de rol en journey supervisor              Dag 1/ 2/ 3pagina 4 1

Context en bedoeling: ontwikkelingen in complexe en dynamische omgeving, visie/missie van de organisatie, purpose. Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/cliënten 

Supervisie: visie, definitie: wat is supervisie

Context - TGI Actuele ontwikkelingen en vertaalslag naar gewenste professionele kwaliteit, spelregels

Zelfreflectie, sterkten- zwaktenanalyse, gewenste professionele ontwikkeling

Profiel, nulmeting en gewenste ontwikkeling - Competentieprofiel

Fasering tijdens supervisie

Spanningsvelden voor de supervisor, polariteiten

Over leren en begeleiden: the change theory - diverse achtergronden: wat is passend voor jouw stijl en doelgroepen?

Supervisie: te doelgericht? te procesgericht? De dilemma's voor de supervisor in de praktijk

Gespreksmodel tijdens de supervisiebijeenkomst

Supervisie een-op-een en in groep

Leren in groepen - Groepsdynamica, Inclusie (Schutz), fasering (Tuckmann toegepast op supervisiegroepen) 

Over proactief leiderschap, eigenaarschap, lerende mindset

Ethische gedragscode en competenties; Waarden veiligheid, vertrouwen en respect; Spelregels en principes veilig leerklimaat - Psychological Safety 

Over de paradigma's en mindset in organisaties (hiërarchisch paradigma versus het paradigma van zelforganiseren en alle varianten daar tussen): waar staat jou organisatie en wat is de gewenste ontwikkeling? Meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen? Kansen en mogelijkheden, versus bedreigingen en blokkades?

Fasering in het (psychologisch) contract met je klant, de driehoek; fasering tijdens het traject met je klant/cliënt en de interventies als supervisor

 

 

Vaardigheden supervisor                                 Dag  4/ 5/ 6 pagina 4 2

Interventies supervisor boven en onder de waterlijn; gelaagdheden in leren en veranderen

Directieve versus non-directieve vaardigheden: resultaat versus leerproces

Coachen op eigenaarschap; eigen regie: leren door te doen

Diverse leermodellen, o.a. ervarend leren, de diverse leerstijlen in het  team; situationeel kunnen inzetten van passend leermodel bij je klant zodat deze optimaal leert en reflecteert 

De rol van supervisie in social work

Spanningsvelden - een verdieping aan de hand van casuïstiek

Systemisch werk in supervisie

Mindfulness in supervisie

Gestallt en beeldend werk in supervisie

Kleurenleer - Persoonlijke stijl van je supervisant - Je eigen stijl als supervisor -  

Roos van Leary - over patronen van supervisant binnen haar/zijn organisatie, naar doelgroepen - Parallelproces tijdens supervisie - Metapositie en waarnemen van patronen (zie Systemisch werk; zie Mindfulness)

Het GROW model

Coachen op de volgende uitdaging, veranderingen, doelen en gedrag: 11 stappen model met inzet van visualisaties (de kracht van visualisaties); schaalvragen

Als supervisor stiltes kunnen faciliteren, mindset. Presence. Mindfulness, praktische tools (het brein; stress en ontspanning weten te faciliteren) Reserve: RET Rationeel Emotieve Training, zie cognitieve therapie) Kantelen inner talk, van innerlijke criticus, perfectionist irrationele gedachten, gedrag en beleving naar rationele gedachten en positieve focus en doelen

Supervisie op de transitiecurve (diverse methodieken en invalshoeken)

Systemisch supervisie geven - Senge Lerende Teams Model U, de (individuele U curve bij transities en leerprocessen: patronen en mindset, paradigmashift (U curve)

Transactionele Analyse: coachen van zelfreflectie klanten en gewenste verandering, van reactief naar proactief gedrag; van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek - Mindset - Coachen boven en onder de waterlijn

Inbreng casuïstiek en experiëntal learning, ervarend leren - Leerstijlen, diverse leerstijlen bij klanten/cliënten

Reserve: The coach cycle, three phases; reframing mental model

Klanten/Cliënten coachen naar gewenste resultaten - de weg en het doel                     Dag   7/ 8pagina 5 1

Interventies supervisor om dynamiek te benutten naar gewenste veranderingen

Faciliteren van een leer- en verbetercultuur : delen van successen en leren van, delen van "fouten" en leren van; verankeren van leerprocessen; elkaar ankeren (safety): over psychologische veiligheid in teams en leergropen; (Reserve: Care and dare Transitiecirkel)

Fasering in het supervisietraject, tussentijdse evaluatie, oogsten en bijsturen; hoe supervisie in te zetten op eigenaarschap bij de supervisant - Interventies supervisor per fase - Casuïstiek

Supervisie op eigenaarschap, wat vraagt dit van de supervisor? De succescirkel - Interventies op interactieniveau

Interventies bij transities, o.a. Talking Stick

Complimenten oefening, zelfvertrouwen en zelfaccepterend vermogen bij klant; Methodiek Fishbowl, diverse dynamische werkvormen

Feedback, inzet van waarderende professionele feedback op gewenste doelen en resultaten

Hoe om te gaan met terugslag, blokkades? Eigen onzekerheid als supervisor? "Successen en fouten": lessen, de moed van de kwetsbaarheid, interventies op het bestaansniveau en zingevingsniveau (betekenis) Supervisie op intrinsieke motivatie professionals: purpose (van betekenis zijn), autonomie, 

Vitaliteit en Work/Life Balance; focus en flow; tools

Valkuilen Top Tien en gewenste ontwikkeling - o.a. het kernkwadrant en systemisch werk

Diverse tools om sessies af te ronden en vertaalslag naar de praktijk te faciliteren; afspraken cultuur; eigenaarschap bij klant (ervaringsdeskundige)

Invloeden vanuit context op supervisant: invloed van overige betrokkenen binnen en buiten het netwerk van de klant om (leer)resultaten te behalen 

 

Supervisie op transities - Creatiespiraal                                                     Dag 8 / 9

pagina 5 2Doorloop en verdieping op programmaonderdelen  blok 4 - 7

Fasering tijdens supervisie en over eigenaarschap en zelflerend vermogen bij supervisant tijdens de supervisie - Interventies supervisor van tussentijdse evaluatie richting eindevaluatie

Creatiespiraal en transities: Seizoenen en cycli gidsen en coachen

Vier axioma's en coachen "from one step behind"; dienend leiderschap

Lerende teams en lerende organisaties; casuïstiek vanuit de praktijk

Aan de slag en feedback; integreren in je dagelijkse praktijk en experimenteren (experiental learning) cyclus ervarend leren: leren door te doen

 

Praktijksimulaties - Reflectie en Feedback                       Dag 9

pagina 6 2Praktijksimulaties, aan de slag met casuïstiek en tools; feedback en elkaar inspireren, vertaalslag naar je praktijk; zelfreflectie als coach, vertaalslag naar je praktijk

Inzet waarderende feedback - Appreciative Inguiry

Aanvullende tools afgestemd op vragen van de supervisor in opleiding

Pschological Safety: Ruimte om interventies uit te proberen en feedback te ontvangen

Supervisie door trainer op ingebrachte casuïstek supervior in opleiding; passende tools

Reserve: Liberating Structures - Supervisie op collectieve kennis in het systeem en team

 

Leerpad en reflectie op je leerproces - Certificering                       Dag 10

Fasering en interventies supervisor: supervisie eindevaluatiefase en verankeren leerprocessen

Presentatie van je leerproces, your learning journey

Vieren van successen gedurende deze expeditie - Lessen - Metafoor

Meer waarde en duurzame ontwikkeling voor je organisatie en je klanten

De volgende stap in je learning journey, duurzame verandering en ontwikkeling, het wat en het hoe, volgende eerste stap

Certificering 

 

 

Studiebelasting - Certificaat  - NOBCO/EMCC Ethische Gedragscodes 

EMCC logonobco

Het trainingsprogramma van de Leergang Coaching is EQA (European Quality Award) gecertificeerd op Foundation-level door EMCC/NOBCO. Deelnemers ontvangen een diploma, certificaat Leergang Coaching. De volgende voorwaarden worden gesteld:

 • De deelnemers, studenten werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - leerdoelen en gewenste resultaten
 • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
 • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
 • Bij aanvang van de Leergang Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor haar/hem als coach.
 • Bestudering van vakliteratuur; uitwerking Top Tien en eigen visie op coaching en werkwijze naar de eigen klanten/cliënten
 • Presentatie van behaalde resultaten als coach bij de eigen klanten/cliënten en organisatie (verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach)
 • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre zij/hij de geleerde stof van de Leergang Coaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en presenteert iedere deelnemer een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten bij de eigen klanten.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten gevolgd en volgen een aantal supervisie en/of coachingssessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Coaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten. Met het diploma, certificaat van de Leergang Coaching kunt u zich indien gewenst ook registeren als NOBCO/EMCC coach bij NOBCO/EMCC; zie de website NOBCO/EMCC voor de procedure en aanmelding.

Met het certificaat, onze opleiding is met het EQA certificaat door NOBCO/EMCC als opleidingsinstituut, kunt u zich als NOBCO/EMCC coach laten registreren. Onze trainers/(team)coaches zijn aangesloten bij NOBCO/EMCC, LVSC, NOBTRA, NVP, Solutions Focused Community. Zij verzorgen ook de Leergang (Team)Coaching voor zelforganiserende teams en In company als ook de Leergang Loopbaancoaching. 

 

Feedback deelnemers

“ Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om open en kwetsbaar te zijn.”

pagina 6 1"Eén van de meest invloedrijke inzichten van supervisie geven, is dat ik geleerd heb mij te blijven concentreren op de vraag/het probleem van de ander: het is aan de supervisant. Dus, niet invullen of oordelen, maar gewoon echt actief luisteren." 

"De trainer/coach heeft ons de essentie van supervisie laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." - externe supervisor

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."   

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach en supervisor, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." 

 

Kosten In Company - Open Inschrijving

In Company Maatwerkprogramma Coachen, en offerte op aanvraag via Astrid Anna Kuin, senior trainer/(team)coach, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Voor In Company Programma is het mogelijk een keuze te maken uit bovenstaande modules en aantal dagen afgestemd op gewenste ontwikkeling, resultaten, doelen en gedrag.

Open Inschrijving: kosten per deelnemer zijn 5.850 euro excl. btw, excl. locatie en accomodatiekosten; inclusief studiemateriaal. Exclusief intervisie en indien gewenst: supervisie. U kunt de kosten indien gewenst met uw opleidingsbudget spreiden over 2020 en 2021. Voor klanten van non-profit organisaties geldt een btw-vrijstelling.

 

 

Data Open Inschrijving - In Company Maatwerkprogramma

pagina 7

Wilt u In Company modules afgestemd op de ontwikkelingen bij uw organisatie en klanten, doelgroepen, contact ons voor een Maatwerkprogramma. Data Planning op aanvraag via Astrid Anna Kuin Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en binnenkort op deze website.  

Voorjaar 2020:- Open Inschrijving: 10 April 2020, 17 April 2020, 1 Mei 2020, 12 Juni 2020, 3 Juli 2020, 29 Juli 2020, 11 en 25 November 2020, 8 December 2020 en 22 December 202o.    Startdata in het voorjaar 2020: 8 Januari 2020, 4 Maart 2020, 10 Juli 2020.

Stardata Najaar 2020: 13 November 2020, 27 November 2020 en 10 December 2020.

Startdata Voorjaar en Najaar 2021: op aanvraag en in overleg. 

 

 

Senior Trainers/(Team)Coaches

Drs Astrid Anna Kuin, is senior coach, team coach and trainer with over 30 years of experience in the profit and non-profit sector. Since 1995 she arranges the Course Coaching in astridanakuin2which coaches learn to coach professionals, teams and leaders towards self-organizing teams and organizations delivering value to their clients/customers and markets. Her strength is to coach teams towards high performance, learning and innovating culture. With the program Course Coaching we are certified with the European Quality Award NOBCO/EMCC.

Astrid Anna has a background as Business Economics Consultant, with a focus towards Social Psychology, Transactional Analysis and Group Dynamics. She has specialized in psychology, therapy, and counselling. Together with Jan Remmerswaal she hosted the Course Train the Trainer. Characteristic for her approach are her listening skills, empathy, result orientation, stillness, analytical capabilities, humour and creativity. Worked with clients: Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers, ING, Shell BV, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam, TNO, Geveke Werktuigbouw,  several Educational institutions in Amsterdam and Rotterdam, Rode Kruis HQ Den Haag and National, Rabobank, BNP PariBas Real Estate, ACTA VU/UVA, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine en Luchtmacht, DUO.

Klachtenprocedure - Evaluatie in Kwaliteit van de dienstverlening

Alle diensten van Coaching in Organisaties worden tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Zorgvuldigheid en kwaliteit in de dienstverlening naar onze klant staat hierbij voorop. Feedback uit evaluaties wordt meegenomen in de diensten van Coaching in Organisaties ten behoeve van een goede kwaliteit van de gewenste resultaten van deze diensten.

Als u klachten heeft over coaching en of training uitgevoerd door een van de trainers of coaches van Coaching in Organisaties, dan kunt u dit op de volgende wijze indienen:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Coaching in Organisaties in eerste instantie bij mw. drs. A. A. Kuin.
 2. De ontvangst van de klacht wordt terstond maar in ieder geval binnen acht werkdagen bevestigd.
 3. Indien een klacht ontvankelijk is, verricht Coaching in Organisaties binnen een afhandelingstermijn van acht weken de werkzaamheden zoals overeengekomen.
 4. Indien een termijn van acht weken onmogelijk is wordt de klant hierover uiterlijk in week vier van eerdergenoemde acht weken geïnformeerd; de termijn van uitstel is dan vervolgens wederom maximaal acht weken.
 5. Als het niet meer zinvol is de werkzaamheden alsnog uit te voeren, omdat voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden zal Coaching in Organisaties slechts aansprakelijk zijn vanuit de inspanningsverplichting van Coaching in Organisaties (zie onze algemene voorwaarden bij het contract met de opdrachtgever). De opdrachtgever moet schriftelijk kenbaar maken dat hij het niet meer zinvol vindt dat de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd.

Onze trainers van Coaching in Organisaties zijn ook aangesloten bij NOBTRA. Mocht bovenstaande niet naar tevredenheid afgehandeld worden: ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent de NOBTRA een Klachtencommissie, een door het bestuur ingestelde commissie, die is belast met behandeling, verzameling en registratie van klachten. Iedere klant van Coaching in Organisaties heeft het recht een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie over het niet naleven van deze beroepscode en klachtenprocedure door Coaching in Organisaties. Zie de Ethische Gedragscode NOBTRA; contact met NOBTRA kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Het advies en de uitspraak van de Klachtencommissie van NOBTRA is voor Coaching in Organisaties bindend. Coaching in Organisaties draagt zorg voor de naleving van de uitspraak binnen acht weken na de melding van de uitspraak (met een eenmalige termijn van uitstel van wederom acht weken, waarover de klant tijdens de eerste termijn in week vier geïnformeerd wordt). Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alle klachten worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.