Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

intervisie 11Intervisie houdt in dat een groepje collega's met elkaar in gesprek gaat over successen, problemen en verbeterpunten op het werk. Gewenst resultaat is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Dit kan ook onder (bege-)leiding van een deskundig begeleider. De problemen, verbeterpunten worden geanalyseerd en van oplossingen voorzien. De deelnemers geven elkaar tips of adviezen. Het leerproces bij intervisie is onderzoekend en reflectief van aard. Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten. Met de opleiding tot intervisor leer je succesvol intervisie te begeleiden, Toe te lichten aan deelnemers wat intervisie van hen vraagt, wat het inhoudt en wat de voordelen zijn. Je licht de werkwijze van intervisie toe en begeleidt vanuit de regels en afspraken van intervisie. Je leert het basis werkmodel intervisie te begeleiden. En maakt kennis met diverse werkvormen passend bij jouw organisatie en doelgroep en ontvangt tips om intervisie effectief te begeleiden. Je leert te reflecteren op je eigen rol en hoe deze te verbeteren. Intervisie kan de deelnemers helpen een goede aanpak of oplossing voor een actueel werkprobleem te vinden. Succesvolle intervisie vanuit oplossingsgericht coachen: reflectie en actieplan, vertaalslag naar de praktijk. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, verzorgingshuis. Programma op aanvraag!

WAT IS INTERVISIE? TRAINING INTERVISOREN

Je geeft toelichting op wat intervisie inhoudt: Intervisie houdt in dat een groepje collega's met elkaar in gesprek gaat over problemen op het werk. Dit kan ook onder leiding van een deskundig begeleider. De problemen worden geanalyseerd en van oplossingen voorzien. De deelnemers geven elkaar tips of adviezen. Het leerproces bij intervisie is onderzoekend en reflectief van aard. Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten.

Je geeft aan wat de ideale groepsgrootte is en werktijden voor intervisie, in overleg met en afgestemd op mogelijkheden betrokkenen.

Je benoemt Resultaten en inventariseert met de deelnemers wat voor hen de resultaten zijn. De resultaten van intervisie zijn onder andere:

• aandacht voor elkaars werksituaties, contacten met cliënten, successen en problemen, verbeterpunten (leer- en verbetercultuur team/organisatie)

• onderling begrip en steun

• gedragsverandering en verbetering in contact met cliënten

• strategisch kunnen denken

• betere communicatieve vaardigheden

• in staat tot zelfsturend leren

• ervaring met nieuwe werkvormen

en natuurlijk veel tips, adviezen en ideeën waaruit je zelf een keuze maakt.

 

Training voor Intervisoren - Begeleiders van intervisie

In de opleiding, training voor intervisoren, leer je het volgende naar je deelnemers te vertellen:

Wat is intervisie? Vertaalslag naar je eigen organisatie en professionals. Basis intervisiemodel. Reflecting team model (spelregels lerend team). Oplossingsgerichte werkvormen: Vier oplossingsgerichte vragen bij intervisie - Tips. Diverse intervisie werkvormen afgestemd op jouw verschillende intervisiegroepen (Hand-outs en Tips).

Regels en afspraken bij intervisie; veilig leerklimaat (veiligheid en vertrouwen)

Het basismodel voor intervisie, de stappen leren te begeleiden. Evaluatie en zelfreflectie. Vertaalslag naar de praktijk.

Tips bij intervisie en de diverse werkvormen. .

Inbreng casuïstiek, ervaringen vanuit de praktijk (successen en “fouten”, aandachtspunten, die je wilt verbeteren) van de deelnemers op te vragen: intervisiegroep als lerend team: ieder leert individueel door eigen leervragen en leerdoelen in te brengen en af te ronden met een actieplan, vertaalslag naar de eigen praktijk. En ieder leert van elkaar, vertaalslag individueel van het geleerde in het leerteam (de intervisiegroep) naar de eigen praktijk en gezamenlijk voor het team.

Evaluaties:

"Tijdens de training voor intervisoren heb ik geregeld situaties kunnen bespreken met professionals uit het veld; o.a. collega's. Onder deskundige begeleiding heb ik niet alleen meerdere oplossingen aangedragen gekregen, waaruit ik mijn eigen keuzes heb kunnen maken, maar ben ik me ook bewuster geworden van mijn houding en gedrag tijdens intervisiebijeenkomsten. Bijvoorbeeld hoe ik een intervisiegroep sneller in de actiemodus krijg bij lastige vraagstukken of hoe ik mijn allergie jegens een bepaald persoon/cliënt heb kunnen omzetten in doelgerichte actie. Door periodiek aan intervisie deel te nemen en intervisie te begeleiden heb ik ontdekt wat ik zelf anders kan doen om meer grip op situaties te krijgen."

"Het belangrijkste dat Astrid Anna mij biedt is veiligheid; zij geeft mij erkenning en biedt structuur. Astrid Anna is duidelijk en geeft mij alle ruimte te leren wat ik moet leren. Haar kracht is voor mij goed kunnen luisteren. Ik voel me altijd gehoord. en natuurlijk de stof en diversiteit aan methoden afgestemd op mijn verschillende intervisiegroepen."

Toelichting intervisie

IntervisieIntervisie wordt ingezet voor en door professionals in de zorg en het onderwijs. Intervisie is met collega's - door uitwisseling, feedback, reflectie en experimenteren - leren over de eigen vakuitoefening en te werken aan optimalisering van de eigen performance en die van het team naar de cliënten.

Het werk en het eigen functioneren staan centraal. bijvoorbeeld het optreden naar cliënten, samenwerking, vaardigheden, attitude, stijl, gedragspatronen, dilemma's, persoonlijke en professionele stijl en communicatieve vaardigheden. Centraal staat steeds dat betreffende persoon ervan leert en er beter door gaat functioneren. Wat er aan de orde gesteld wordt en hoe diep het gaat, bepaalt de inbrenger van de intervisie zelf. Van belang is dat de begeleiders van de intervisie, de intervisoren de organisatorische voorwaarden scheppen en bewaken (aanwezigheid!) zodat iedere deelnemer een inzet wil leveren zowel door zelf met vragen te komen als door anderen actief te helpen leren. Uiteraard is deelname vrijwillig. 

Intervisie - Ervarend leren  - Succesvolle intervisie - Interventies vanuit Oplossingsgerichte Intervisie - Reflecting Team

Als intervisor nodig je je deelnemers uit om te werken met het ervarend leren model van Kolb en met het “levend leren model” van Ruth Cohn. Dit betekent dat ieder zijn/haar eigen leider is in zijn/haar leerproces en zelf verantwoordelijk is voor de gewenste resultaten. Leerthema’s van ieder individueel en van de groep worden ondersteund met passende werkvormen voor intervisie. Je leert je het basismodel voor intervisie eigen te maken. Je ontvangt een syllabus met diverse werkvormen en tips. En leert een aantal van deze werkvormen toe te passen en te reflecteren op je eigen rol Je ontvangt tips per werkvorm. Je leert een vertaalslag te maken welke werkvormen het beste passen bij jouw organisatie en doelgroepen. 

De lerende organisatie, het lerende team

Je leert spelregels voor lerende teams, intervisiegroepen in te zetten en af te stemmen op de intervisiegroepen. Speelse en dynamische werkvormen om een leer- en verbetercultuur in de organisatie te ondersteunen. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Leerklimaat van vertrouwen en veiligheid.

Certificaat Opleiding Intervisor - Certificaat met PE-punten

Alle deelnemers ontvangen een certificaat. Hiertoe moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • deelname aan de opleiding  
 • uiteraard is deelname vrijwillig!
 • reflectieverslagen 
 • syllabus bestuderen en toepassen in je dagelijkse praktijk als intervisor 

Coaching in Organisaties - Certificering

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 30 jaar trainingen verzorgd in welzijn en zorg en het onderwijs. Onder andere Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, verzorgingshuis St. Jozefoord Nuland. Gecertificeerd als trainer/(team)coach Buurtzorg. In het onderwijs onder andere ROC TOP Amsterdam. Daarnaast hebben wij de afgelopen tien jaar diverse professionals opgeleid in de Leergang Coaching, Training Intervisor en diverse Trainingen Oplossingsgericht Coachen en Communiceren. Coaching in Organisaties is gecertificeerd internationaal om professionals in de zorg en het onderwijs te trainen (Certificaat European Quality Award NOCO/EMCC in 2012 en 2017; Coaching en Intervisie). Intervisie, trainingen worden ingezet om organisaties te ondersteunen in een leer- en verbetercultuur waarbij cliënten steeds betere zorg ontvangen en gecoacht worden op eigen regie. Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige met specialisatie sociale psychologie, senior trainer, intervisor en (team)coach.Zij traint met veel energie en compassie lerende teams en intervisiegroepen in gewenste veranderingen op gedragsniveau. Zij is gecertificeerd als (team)coach Buurtzorg. De training Intervisor is een kortdurend training (Certificering met PE punten afhankelijk van het aantal dagdelen; een dag: Certificaat met 2 PE punten).

Onze trainers zijn lid van LVSC, NVO2, NVP, Solutions Focused Community (RINO Amsterdam).

 

Meer informatie over Opleiding/Training Intervisor?

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons via de contactpersoon Astrid Anna Kuin opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of via 06-46065362

Een eerste intakegesprek is overigens zonder kosten. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.