Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

ImageLeergang Loopbaancoaching en begeleiding voor (interne) jobcoaches, (loopbaan)coaches die in korte tijd achtergronden, visie, houding en vaardigheden van coaching willen begrijpen en inzetten (mindset en gedrag/tools). Trainen van coachings vaardigheden en methoden. Inzicht in de eigen persoonlijke en professionele stijl en gewenste ontwikkeling, inbreng praktijksituaties, toepassen tools en feedback. Ervarend leren, diverse leerstijlen (h)erkennen en op kunnen afstemmen, zodat eigenaarschap bij cliënt/klant is en blijft. Ervaringen inbrengen, reflecteren en actieplan toepassen in de praktijk. Inzet GROW-model en Oplossingsgericht Coachen volgende uitdaging in loopbaan, doelen en gedrag. Waarderende feedback, doelgericht inzetten. Zie ook onze diverse Masterclasses, Oplossingsgericht Coachen (volgende uitdaging; schaalvragen, complimenterende feedback en eigen regie. "To embrace obstacles, leermindset en creatiespiraal, Systemisch coachen (boven- en onderstroom), Transactionele Analyse en Voice Dialogue, Mindfulness en overige methoden om (interne) klanten te coachen bij transities in levensloop en loopbaanfasen (transitiecurve).

 • Faciliteren van loopbaantraject bij klant, zowel fasering (voorfase, start, tussentijdse evaluatie en evaluatie) als interventies loopbaancoach
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling van de (interne) jobcoach, loopbaancoach, professional
 • Veranderende rol van de loopbaanprofessional, (interne) jobcoach
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Coachingsgesprekken: veel oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Trainen in competenties jobcoach
 • Professionele attitude jobcoach, loopbaancoach
 • Kennismaking methoden, technieken, loopbaaninstrumenten 

Doelgroep - Coachen op veerkracht en loopbaantransities

De doelgroep voor deze Leergang Loopbaan Coaching is de (interne) jobcoach,loopbaanprofessional, coach en loopbaancoaches, die anderen begeleiden  in loopbaancoaching en verdere ontwikkeling van competenties en kwaliteiten en persoonlijk ondernemerschap in de loopbaan. Deze Leergang biedt een inspirerend leerklimaat, waarbij theorie en praktijk afwisselend ingezet worden. Onze coaches worden ook regelmatig ingezet voor coaching on the job, persoonlijke coaching, onder andere bij Top Drie Beste Werkgevers, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, diverse onderwijsinstellingen in Amsterdam en Noor-Holland, Rode Kruis landelijk en Utrecht, Uitzendbureau Maandag, DUO, gemeente Amsterdam, Kinderopvang Amsterdam en Rotterdam.

Training Coaching - Skills & Tools: Coachen op veerkracht en loopbaantransities. Luisteren met aandacht op zelfzorg, veerkracht  en eigen regie op wat nodig is en gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling: Actuele ontwikkelingen, wat nodig individueel en van elkaar? Van je collega's, team en leidinggevende? Een tien-daagse trainingsavontuur (of een maatwerkprogramma met keuze uit deze modules) om jezelf te ontwikkelen in de rol van (loopbaan) coach gaat in op interventies van de (loopbaan)coach en het faciliteren van gedragsverandering bij gesprekspartners. Om collega's, medewerkers of klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving waarbij de ander haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. Zie: Aandacht - Coachen op veerkracht en verbinding: Training (Loopbaan)Coaching - Skills & Tools

NOBCO certificaat

nobcoDe Leergang Coaching is in 2017 en 2012 door NOBCO/EMCC (European Mentoring & Coaching Council) met het European Quality Award op Foundation-level gecertificeerd en hiermee afgestemd op de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de coach. Mocht u voor NOBCO certificering willen gaan, dan verwijzen wij u naar:  https://www.kuincoaching.nl/22-masterclasses/69-nobco-coaches.html Met uw certificaat van deze Leergang Coaching kunt u uw registratie als NOBCO coach compleet maken via NOBCO/EMCC.

Evaluaties Leergang Loopbaancoaching

Een inspirerende Leergang waaruit mooie ontwikkelingen zijn voortgevloeid. Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om op bestaansniveau open en kwetsbaar te zijn.  Ik waardeer de combinatie van theorie en oefeningen en de inzichten in ons team op basis van de leerstijlen. 

Loopbaan Professional: "Vanwege het feit dat wij als organisatie intern de employability van medewerkers nog meer aandacht willen geven, kwamen we bij de instrumenten van coaching en loopbaancoaching. Omdat ik ook zelf participeer in dit traject, zocht ik naar een training die aanluist bij mijn manier van werken en stijl van leren. De manier van werken van de trainer - learning by doing - en het werken met veel praktijkopdrachten, heeft mij geïnspireerd en enthousiast gemaakt voor deze Leergang Coaching. De trainer weet in erg korte tijd een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren; dit was bijzonder en fijn om te ervaren. De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door juist in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen. De trainer/coach zijn openheid en empathie, deskundigheid en inspirerend leren vanuit je persoonlijke kracht op het lijf geschreven." 

 

De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in een woord super. De meest leerzame onderdelen waren voor mij het inzicht en werken met de modellen van Egan, het verschil in aanpak tussen directief en non-directief begeleiden en de daarbij behorende vaardigheden, de leerstijlen van Kolb en hoe de ontwikkelingslijnen bij mijn medewerkers te stimuleren, inzicht in de verschillende niveaus van coaching (IJsbergmodel). Erg nuttig en leerzaam!

Resultaten

Gewenste resultaten van deze Leergang zijn:

 • inzicht in de theorie en achtergronden van coaching en de context van de lerende organisatie
 • kennis op het gebied van doelgroepen en arbeidsmarkt
 • bewustzijn van de houdingsaspecten van de (loopbaan)coach en het eigen profiel
 • het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke stijl
 • kunnen afstemmen op de leervraag van de coachee en gewenste verandering bij de coachee vanuit verantwoordelijkheid bij de cliënt en onvoorwaardelijke aandacht en vertrouwen
 • stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij klant
 • inzicht geven aan klant in loopbaan: verleden, heden, toekomst en keuzes maken
 • kennis en kunnen toepassen van methoden, technieken en instrumenten
 • professionele attitude en comptetenties van de jobcoach
 • zelfreflectie op de eigen praktijk
 • inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling
 • feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de beroeps- en gedragscodes voor de HRM professional.

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Met deelnemers wordt ook aandacht besteed aan de condities voor deelname aan de Leergang Loopbaancoaching (selectie voor deelname).

Inhoud - In Company afgestemd op klantorganisatie - Keuzes uit onderstaande modules

Bij de Leergang Loopbaancoaching (interne) jobcoaches komen de volgende onderwerpen aan bod. Op basis van intakegesprekken met deelnemers ontvangt iedere groep een maatwerkprogramma, waarin met elkaar keuzes gemaakt worden.

 • Context, de lerende organisatie
 • Visie op (loopbaan)coaching
 • Definities van (loopbaan)coaching
 • Reflectie, bewustzijn en verantwoordelijkheid van de professionele (loopbaan)coach
 • Zelfsturing klant stimuleren, faciliteren van zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend leren en werken
 • Eigenaarschap bij de klant, zelfvertrouwen cliënt/klant (erkenning; inclusie)
 • Houdingsaspecten van de (loopbaan)coach
 • Directieve versus non-directieve gespreksvaardigheden: een spectrum van communicatieve vaardigheden
 • Coachingsvaardigheden van de loppbaancoach en HRM professional en manager
 • Fasering gedurende coaching en de verschillende vaardigheden
 • Verwachtingen expliciteren: van contact naar psychologisch contract; gelijkwaardige interactie
 • De verschillende interventieniveaus; inhouds-, procedure-, interactie-, bestaans- en zingevingsniveau (IJsberg McClelland, Bateson)
 • Senge "the ladder of inference": reframing mindset naar lerende mindset
 • Proactief en persoonlijk leiderschap (de succesdriehoek: van drama- naar winnaarsdriehoek, win-win situatie) 
 • Bestaansniveau, een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid
 • Ervarend leren: de persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Coachingsprofiel: je persoonlijk profiel en leerdoelen
 • Gelaagdheden in leren en coachen, NLP
 • IJsbergmodel McClelland
 • Oplossingsgericht coachen; waarderend coachen op krachtbronnen en potentieel
 • Empowering
 • Transactionele Analyse
 • RET, Rationeel Emotieve Training, ombuigen van irrationele gedachten vanuit of je innerlijke criticus, perfectionist of liefdesjunk naar rationele gedachten. Van belemmerende overtuigingen naar stimulerende overtuigingen, denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden (van DIP naar DIM)
 • Inzicht en reflectie op je persoonlijke en professionele stijl; onderlinge feedback, de moed van de kwetsbaarheid 
 • Inzicht in waarden, visie en missie, kwaliteiten, energiebalans
 • oefening beroepenprofiel, inzicht in kwaliteiten; Kernkwadrant, inzicht in valkuilen en te ontwikkelen kwaliteiten; Leermeesters
 • Ideale organiisatie, ideale functie; netwerken het hoe
 • GROW-model (Goals –> Reality –> Options –> Will)
 • Fasering in het coachingstraject: van intake tot (tussentijdse) evaluatie
 • Het coachingscontract en werkwijze
 • Kennismaking loopbaaninstrumenten (Big Five, loopbaanankers)
 • Inbreng casuistiek
 • De coachingsrelatie in het hier-en- nu, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid
 • Valkuilen van de (loopbaan)coach
 • De dramadriehoek: Transactionele Analyse, egoposities en hoe te coachen vanuit gelijkwaardigheid
 • Veranderingsprocessen kunnen coachen, de leer- en verandercyclus kunnen faciliteren
 • Persoonlijk Ontwikkelings Plan kunnen faciliteren vanuit eigenaarschap bij cliënt, klant
 • Kernkwaliteiten, profiel
 • Reserve:  STAR-model
 • Rollen en competenties van de (interne) jobcoach
 • Feedback ontvangen en integreren in dagelijkse praktijk
 • Ontspanningsmethoden en visualisaties; coachen met associatieve werkvormen, diverse kaartensets

Methode

We maken bij deze Leergang gebruik van het zelfsturend leren en het ‘ervarend leren’: leren door te doen. We volgen hierbij de cyclus: ervaringen inbrengen, reflecteren op deze ervaringen en toepassen van nieuwe inzichten in de praktijk. Het GROW-model van Whitmore sluit hier op aan en is het kloppend hart van de Leergang. De kracht van deze Leergang is dat de deelnemers zelf aan het werk gezet worden met hun eigen ervaringen middels het Persoonlijk Ontwikkelings Plan, dus .....wat zij in hun werk met hun klant en medewerker doen, ondergaan zij in de rol van klant gedurende deze Leergang.

Syllabus Leergang Loopbaancoaching

De syllabus van de Leergang Loopbaancoaching (interne) jobcoaches is een soort handboek met historische en actuele literatuur, artikelen en publicaties over loopbaancoaching, achtergronden en context, visie en definities, principes en houding, vaardigheden en methoden. Er zijn ook veel voorbeelden opgenomen van coachingsgesprekken.  Er is ook een werkboek.

Werkwijze

Tijdens de Leergang worden mini-colleges over eerder genoemde thema’s afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk en tijdens hun eigen ontwikkeling gedurende de Leergang. We maken ook gebruik van associatieve en ontspanningsmethoden (Mindfulness).

Deelnemers bestuderen per blok de literatuur uit de syllabi Leergang Loopbaancoaching. Daarnaast sluit ieder aan het eind van het blok af met een persoonlijk en professioneel ontwikkelingsplan, waarmee zij of hij tussentijds aan het werk gaat. Deze ervaringen zijn de input voor het oefenen in de rol van klant in het coachingsgesprek van het daaropvolgende blok.

Maatwerk - In Company 

Het programma van de Leergang Loopbaancoaching (interne) jobcoaches wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerdoelen van de individuele deelnemers. Minimaal HBO werk- en denkniveau is vereist.

Programma

Het In Company Programma Leergang Loopbaancoaching (interne) jobcoaches wordt afgestemd op leerbehoefte en resultaten doelgroep.

Blok I, dag 1 en 2  Visie, definitie, leerklimaat voor coaching

Programma-onderdelen dag 1 en 2, onder andere:

 • Context, de lerende organisatie
 • Lerende organisatie, strategie, structuur en cultuur
 • Visie op coaching
 • Definities van (loopbaan)coaching: een keuze
 • Oefenen coachend gesprek

Blok II, dag 2  Houding en vaardigheden van de loopbaancoach

Programma-onderdelen dag 2, onder andere:

 • Het spectrum van directief versus non-directief
 • Aandacht voor weerstand
 • Expert versus coach rol
 • Houding van de loopbaancoach
 • Coachingsvaardigheden
 • Zelfsturend vermogen bij klant, eigenaarschap
 • Persoonlijk profiel coachingsvaardigheden
 • Gewenste ontwikkelingslijn coachingsprofiel
 • Coachingsgesprekken, oefenen met vaardigheden en feedback loopbaancoach

Blok III, dag 3  Ervarend leren, zelf-sturend leren

Programma-onderdelen dag 3, onder andere:

 • Coaching: fasering, houding en vaardigheden
 • Kolb, leerstijlen, coachingscyclus
 • Inzicht in persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Inzicht in leerstijl van je klant, je medewerker en hoe te coachen?
 • Cyclus van zelfsturend leren tijdens coaching
 • Coachingsgesprekken, oefenen en feedback coach

Blok IV, dag 4  Cirkel van zelfsturend leren en het Grow-model

Programma-onderdelen dag 4, onder andere:

 • Verhoeven, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn
 • Circulair model van het coachingsproces Whitmore: het GROW-model
 • Verhoeven, tien principes van coaching
 • Coachingsgesprekken, oefenen en feedback

Blok V, dag 5  De persoonlijke stijl van de (loopbaan)coach

Programma-onderdelen dag 5, onder andere:

 • De persoonlijkheid en gelaagdheden bij coaching, Bateson
 • Het IJsbergmodel van McClelland
 • Codes vanuit levens- en werkbiografie
 • Valkuilen Top Tien van de coach en je persoonlijke uitdaging
 • De persoonlijke stijl van de coach
 • Oefenen met coachingsvaardigheden, fasering en vaardigheden

Blok VI, dag 6  Fasering, methodieken en interventies

Programma-onderdelen dag 6, onder andere:

 • Inbreng casuïstiek, ervaringen uit de praktijk als loopbaancoach, HRM manager/professional
 • Observatieschema: fasering, houding en vaardigheden van de coach
 • Interventiestijlen en fasering tijdens het coachingstraject
 • Opnieuw: open vragen stellen

Blok VII, dag 7  Over veranderen en leren.

Gedragscodes en kwaliteit en professionele ontwikkeling van de coach     

Programma-onderdelen dag 7, onder andere:

 • Over veranderen en leren; Veranderingsprocessen
 • Competenties en Gedragscodes van de coach
 • Leren professionaliseren als coach
 • Reflectie leerproces
 • Feedback
 • Evaluatie Leergang Coaching

Follow-up dagdelen (twee keer een dagdeel)

 • Intervisie: casuïstiek uit de praktijk

Certificaat Leergang Loopbaancoaching

Deelnemers ontvangen een certificaat van de Leergang Coaching, op basis van een aantal condities afgestemd op de landelijke ontwikkelingen en ethische gedragscodes en competenties van de coach. Mocht u voor het certificaat van de Leergang Coaching willen gaan, dan verwijzen wij u naar de informatie over de Leergang Coaching op deze website. Dit betreft 10 dagen training.

Trainer/Coach

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als loopbaan professional en coach, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich vervolgens bijgeschoold in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Leergang Loopbaancoaching, In Company en Open Inschrijving

Leergang Loopbaancoaching In Company

De Leergang Coaching wordt in-company vaak ingezet als een professionaliseringstraject voor managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Gericht op een lerende marktgerichte innovatieve organisatie, klantgericht (intern en extern), waarbij aandacht besteed wordt aan een leer- en communicatiestructuur en cultuur, waarbij dialoog, verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken in samenwerking (top-down en bottom-up) versterkt worden. Dit vraagt letterlijk ruimte, tijd en aandacht van het management en de professionals om zich te professionaliseren op deze gewenste managementstijl en interne communicatie en samenwerking. Persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie

 

Intake gesprek

Er zijn intakegesprekken op afspraak.

Data

De Leergang Coaching bestaat uit zeven trainingsdagen en twee follow-up dagdelen. De werktijden van de trainingsdagen zijn van 9.00 tot 17:00 uur

 • Startdatum Open Inschrijving: op aanvraag: start medio December 2021, medio Januari 2021/begin Februari 2021
 • Startdatum In Company: in overleg met klantorganisatie

De planning van de data gaat voor zover mogelijk in overleg met deelnemers. Deze Leergang kent een Open Inschrijving en de In Company variant. Voor referenties kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Najaar 2020 en voorjaar 2021

 • Blok 1 op 15 of 16 December 2020;
 • Dag 2 op 12 of 13 Januari 2021;
 • Dag 3 op 2 of 3 Februari 2021;
 • Dag 4 op 3 of 4 Maart 2021;
 • Dag 5 op 24 Maart 2021;
 • Dag 6 op 12 of 13 Mei 2021;
 • Dag 7 op 16 of 17 Juni 2021.

Follow-up dagen in overleg met deelnemer. De keuze van de dag gaat zoveel mogelijk in onderling overleg. Daarna vindt u de definiteve data op deze website.

Intensive

In verband met de Corona maatregeen is het mogelijk deze Leergang als Intensive te volgen.

Locatie

Amsterdam-Centrum. Castricum aan zee. Locatie naar keuze klantorganisatie.

Kosten 

In Company/Maatwerkprogramma keuze modules en dagdelen: kosten op aanvraag. Open Inschrijving: kosten per deelnemer zijn 5.990 euro excl. locatie en accomodatiekosten; inclusief studiemateriaal. Exclusief intervisie en indien gewenst: supervisie. U kunt de kosten indien gewenst met uw opleidingsbudget spreiden over 2020 en 2021. De kosten voor deze bijeenkomsten zijn 5.990 euro excl. locatie- en verlbijfskosten. In dit bedrag is verwerkt de standaard btw heffing over de opleiding/training 21% btw. De meeste bedrijven kunnen deze btw bij de aangifte van de omzetbelasting weer terugvorderen. Maar o.a. particulieren en non-profit organisaties betalen als eindgebruiker het volledig bedrag en krijgen dat niet op een later moment terug. In die gevallen factureert Coaching in Organisaties btw-vrij. Dat kan dankzij onze CRKBO-registratie. 

Meer informatie over de Leergang Loopbaancoaching? 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 06-46065362

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Leergang Loopbaancoaching naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Loopbaancoaching.
De gehele Leergang Loopbaancoaching wordt tussentijds en aan het einde van de Leergang geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Leergang en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Leergang  meegenomen.
De trainers volgen intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.

Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw. A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl  

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.