Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

dolfijnenSystemisch werk: een opstelling is een creatieve, levendige manier van werken om een dynamiek in een vraagstuk anders waar te nemen dan alleen verbaal. Eigen beelden zichtbaar te maken en je te laten raken, helpt je je te richten op je focus, ambitie toekomstgericht vanuit je krachtbronnen. Als (team)coach, jobcoach, (loopbaan)begeleider, leidinggevende of teamleider interventies vanuit systemisch werken je eigen te maken: met professionele zelfreflectie en input vanuit je praktijk. Lerende teams en organisaties te coachen in hun transities. Te coachen op boven- en onderstroom in de paradigmashift van "controle" naar "vertrouwen en loslaten". Principes voor psychologische veiligheid en faciliteren van de dialoog. Model om boven en onder de waterlijn te coachen: vanuit collectieve intelligentie de dialoog, innovatie en co-creatie te faciliteren. Interventies op interactie- en zingevingsniveau. Elkaar te coachen op meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen in een VUCA wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity):  diverse tools om te faciliteren vanuit verstilling, compassie en nieuwsgierigheid.  Presence, aanwezig te zijn en waarnemen in het hier-en-nu: metapositie systemische opstelling: Faciliteren transities naar nieuwe paradigma, prototype vanuit co creatie. "This model encourages you to step into the emerging future."  Organisatieopstelling, Teamopstelling.  Kantelen van tegenslagen naar kansen en mogelijkheden: model transities te coachen vanuit lerende mindset, persoonlijk en verbindend leiderschap. Empathisch te luisteren. Te coachen op dilemma's en polariteiten: Voice Dialogue, faciliteren van de interne dialoog: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat ... maar anderzijds ook ... Het paradigma van controle, schuld, angst, onzekerheid versus het pardadigma van vertrouwen, groei, erkenning en co creatie, van ego naar eco. Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Diverse methoden om snel tot de kern te komen op de onderstroom. Transactionele Analyse: van drama- naar winnaarsdriehoek, eigen regie en gelijkwaardigheid, vertrouwen en veiligheid. Vitaliteit, werk- en leerplezier. Maatwerk Programma's afgestemd op gewenste ontwikkeling en organisatiecultuur, einge praktijk. Tips en tools. Zie ook Team Coaching, de Leergang Team Coaching, faciliterende interventies voor teams en de Opleiding Intervisiebegeleiders.

Tijdens deze Masterclass breng je ervaringen vanuit je praktijk in en leert in de rol van coach je doelgroep boven en onder de waterlijn te coachen: gedrag en mindset. Een creatieve leerwerkplaats om ervarend te leren en vanuit persoonlijk leiderschap en lerende organisaties Senge, Transactionele Analyse van Eric Berne, Mindfulness je doelgroep passend en effectief te coachen. Te coachen op zowel context als gewenste verandering bij je doelgroep.

Focussen bij stress en dilemma's is een procesgerichte, lichaamsgeoriënteerde werkwijze om het lichamelijk bewustzijn van de coachee te vergroten om hiermee van binnenuit blijvende verandering in gang te zetten. De coach leert deze werkwijze in de eigen werkwijze toe te passen. De coach leert de coachee stapsgewijs zelf te focussen (het aanleren van de vaardigheid en om via een aantal processtappen het lichamelijk ervaren gevoel te herkennen. De coach leert de zes stappen van focussen toe te passen.

Met de coachingstechniek van Voice Dialogue ga je in dialoog met de innerlijke stemmen van de coachee. Iedere stem, iedere kant van een persoon heeft een functie.  Iedere stem kent emoties en energie en geeft richting aan iemands gedrag. Door in dialoog te gaan met de innerlijke stemmen kan de coachee leren deze verschillende kanten van zichzelf te omarmen (zelfaccepterend vermogen, to embrace obstacles, herberg, lerende mindset). De coachee leert door deze dialoog de verschillende kanten te ervaren, waar te nemen en de energie steeds bewuster in te zetten en onbenutte talenten van zichzelf toe te laten. De coachee ervaart iedere kant, subpersoonlijkheid van zichzelf als iets wat bij hem/haar hoort, met de daarbij behorende energie, emotie en innerlijk stem als een deel van zichzelf en meer rust, acceptatie en vitaliteit ervaren. Voice Dialogue gaat uit van drie verschillende bewustzijnsniveaus: onbewust handelend ego, bewust ego en gewaar zijn. We bewegen ons op het onbewust handelend ego als we hier niet over nadenken en soms een van onze sub-personen (diverse kwaliteiten in jezelf) het stuur overneemt (zie metafoor "de bus met ikken"). Coachen we de klant vanuit het bewuste ego dan denken we na, reflecteren over dit handelend ego en realiseren we ons dat we verschillende keuzemogelijkheden hebben. Dan begeven we ons op het niveau van het bewuste ego. Op het moment dat we vanuit ons bewuste ego waardevrij kunnen kijken naar onze innerlijke sub-personen, dan zijn we aan het coachen vanuit het niveau van gewaar-zijn in het hier-en-nu. Je kijkt als het ware naar jezelf van een afstandje (het bewuste ego): wie er achter het stuur zit (het handelend ego), wie er op de achterbank zitten (de primaire subpersonen) en wie ver weggestopt zijn, verborgen, je verstoten kanten/subpersonen. Oefening successen coachee: vanuit positieve energie reeds behaalde successen en gewenste successen/veranderingen neerzetten ("If you can think it, you can do it"). De kracht van de verbeelding optimaal te benutten. Oefenen met diverse technieken vanuit Psychodrama.

ijsbergmodelSystemische benadering; als coach leer je de basisprincipes van systemisch werk, we coachen vanuit inclusie, de klant en zijn context/systeem. In coaching hebben we te maken met ‘onzichtbare dynamieken’ die gericht zijn op het handhaven van patronen in het systeem van de coachee. We nodigen de coachee uit datgene wat impliciet aanwezig is expliciet te maken. Grondhouding en werkprincipes systemisch werk. Diverse tools.

Model en tools transitiecurve: wendbaarheid en meerwaarde, hoe optimaal en klantgericht af te stemmen om veranderingen in de omgeving, klantgericht, meerwaarde en wendbaarheid. 

Transactionele Analyse (TA): de verschillende egoposities (ouder, volwassene en kind). Inzicht in het OVK-model en egoposities en deze kunnen toepassen bij je klant. Inzicht in drivers bij stress en ombuigen naar gewenste positieve ontwikkeling (Ik ben OK; jij bent OK). Benutten van de collectieve intelligentie en diversiteit in teams en organisaties met diverse vormen van systemisch werk en opstellingen. Versnellen in leren en onderlinge kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen, innoverend vermogen vanuit co creatie

 

Doelgroep: (ervaren) interne (team) coaches en interne begeleiders, loopbaancoaches; (HR) professionals en leidinggevenden; intervisiebegeleiders; (MZ) professionals, trainers, adviseurs.

 

dolfijnenHouding en principes systemisch werk: zowel door de relaties met het systeemdenken als het gebruik van de intuïtie heeft het een verwantschap met het werk van Senge (lerende organisatie).´Net als een familie is een organisatie een systeem. Door elementen van dat systeem op te stellen, wordt letterlijk zichtbaar in welke richting de oplossing voor dilemma´s gezocht mogen worden.´ De principes van de methode worden toegelicht en er wordt centraal geoefend. Diverse tools om te faciliteren.

Maatwerkprogramma en keuze modules met programmaonderdelen op basis van intake, gewenste professionele ontwikkeling:

 • Faciliteren van de dialoog en van de innerlijke dialoog (je innerlijke stem en kompas - Covey)
 • Mindfulness: ademruimte om waar te nemen in het hier-en-nu;  meta-positie
 • Coachen op boven- en onderstroom; context en persoonlijk leiderschap 
 • Grondhouding en principes systemisch werk
 • Principes en spelregels psychologische veiligheid
 • Dialoog faciliteren en empathisch luisteren, luisteren om te leren
 • Faciliteren Transitiecurve boven- en onderstroom, collectieve intelligentie
 • Onderlinge communicatie/interactie: Transactionele Analyse, de drie ego-posities in jezelf: innerlijke criticus/perfectionist versus voedende ouder en vrije/creatieve kind
 • Persoonlijk en proactief leiderschap: model om de ander en jezelf te coachen op eigen regie en eigenaarschap
 • De succescirkel "How to embrace obstacles" - hoe met belemmeringen om te gaan vanuit een lerende mindset. 
 • Transactionele Analyse: hoe de ander en je zelf te coachen naar meer (zelf)vertrouwen 
 • Gewoontepatronen bij stress, gedrag bij spanning, onzekerheid en stress: hoe bij te sturen vanuit (zelf)compassie 
 • Voice Dialogue en persoonlijk leiderschap: de interne dialoog faciliteren naar meer eigen regie (regisseur, intern kompas)
 • Coachen op transities, paradigmashift van controle naar vertrouwen en loslaten (binnen de kaders, het wat en het hoe)
 • Transities: faciliteren op dialoog en co-creatie; de creatiespiraal en seizoenen/fasering
 • Gewenste professionele ontwikkeling, ambities
 • Coachen op polariteiten angst, verdriet, schuld, woede   versus  verlangen, dromen, ambities, groei, Professionele zelfreflectie
 • Onderstroom, mindset, overtuigingen: coachen van belemmerende overtuigingen naar helpende overtuigingen; van onmogelijkheden naar mogelijkheden en kansen: (potentieel) aan krachtbronnen
 • Oogsten van successen: faciliteren op innoverend en lerend vermogen
 • Presence: Mindfulness oefeningen: verstilling, waarnemen, gewaar-zijn vanuit het hier-en-nu. Kunnen switchen tussen doe-modus en zijns-modus; afstand kunnen nemen. Opmerkzaam zijn van …zonder er mee samen te vallen. Vanuit je automatische piloot naar bewust-zijn in het hier-en-nu om vanuit focus en transparantie keuzes te maken. Vanuit verbinding en in dialoog met elkaar.

 

Praktische informatie; Certificering crkbo

 • Doelgroep: professionals, (HR/MD)leidinggevenden, ervaren (team)coaches, loopbaanbegeleiders/coaches, re-ïntegratie coaches/adviseurs, interne begeleiders, mentoren en overige (MZ en OR) professionals
 • Planning is in overleg met de betrokkenen die zich reeds hebben ingeschreven. Start: Zomer en Najaar 2022; Voorjaar 2023
 • Frequentie en tijdsduur: in onderling overleg 
 • Toelating: na een intakegesprek
 • Certificering. 

Coaching in Organisaties is erkend en CRKBO-gecertificeerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. 

Intakegesprek

Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. 

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company programma voor medewerkers, leidinggevenden en (young) professionals in een organisatie.

Kosten en data

Voor het voorjaar en najaar 2022  zijn de kosten 570 euro per module, exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten. Bij kleine leergroepen werken wij op eigen locatie en vervallen deze verblijfskosten. Het is mogelijk deze opleidingskosten te spreiden over de twee schooljaren of kalenderjaren. Voor non-profit organisaties mogen wij in verband met onze CRKBO-certificering en registratie btw-vrij factureren.

Opleidings/Scholingsbudget - Persoonlijk Ontwikkel Budget

Mocht u uw opleidings-/scholingsbudget of Persoonlijk Ontwikkel Budgetwillen spreiden over 2022 en 2023 dan kan er afhankelijk van de planning van de Masterclass, onderzocht worden of het mogelijk is de kosten over 2022/2023 te spreiden. 

Certificering

De Masterclass wordt afgesloten met een certificaat. Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan. De student wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te borgen en te intensiveren.

Certificeringseisen

 • Participatie aan de trainingsbijeenkomsten
 • Student wordt gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen
 • Casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden
 • Het geleerde uit de trainingsbijeenkomst toe te passen in de eigen praktijk
 • Dagelijks een reflectieverslag te schrijven over de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode
 • Oefeningen vanuit de trainingsbijeenkomst toe te passen
 • Op de laatste dag van de Master schrijf je een eindwerkstuk en vindt toetsing plaats op basis van aangeleverd literatuur gedurende de Masterclass
 • Een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van de Masterclass presenteert.

De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma.

 

Senior trainers/coaches

Astrid Anna Kuin, senior coach en trainer van Coaching in Organisaties. Met culturele antropologie en bedrijfskunde met als specialisaties team- en organisatieontwikkeling en sociale psychologie, heeft zij een eclectische en pragmatische aanpak. Vanaf 1992 wordt zij na haar opleiding tot supervisor (PAO Supervisiemethodieken) frequent ingezet als coach. Astrid Anna Kuin werkt samen met partners uit diverse disciplines en organisaties, die zich richten zich op persoonlijk, professionele en organisatie- en teamontwikkeling. Zij geniet van het werken met teams en professionals. Haar aanpak is divers en zij heeft ruim 25 jaar ervaring als senior coach en trainer en als adviseur en interim-manager in de profit en non-profit organisaties. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Zij werkt met een team van coaches, trainers en adviseurs uit diverse disciplines en werkvelden. 

Astrid Anna Kuin verzorgt ruim 20 jaar trainingen persoonlijk leiderschap en zelfmanagement. Zij heeft onder andere zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica en teamontwikkeling en leiderschap en gedurende zeven jaar trainers opgeleid in de Leergang Train de Trainer.  Zij heeft o.a. haar bijscholing gedaan op Psychosynthese en Gestalt voor organisatieadviseurs, de avondopleiding psychologie (Europees Instituut), therapeutische modules (psychopathologie en counseling) bij het RINO, counseling en TA, Enneagram (Nathans en Palmer), Transactionele Analyse, Voice Dialogue (Robert Stamboliev), Mindfulness (RINO en Rob Brandsma verdiepingsmodules) en Focussen (lichaamsgericht luisteren - Focusnetwerk Ann Weiser Cornell en verdiepingsmodules bij René Maas).

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Ineke Pet is een vijftal jaren actief geweest bij GITP, en heeft haar opleiding TA en systemisch werken gevolgd bij Phoenix en Plata.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.