Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

dolfijnenPersoonlijk Leiderschap en Systemisch werk: een opstelling is een creatieve, levendige manier van werken om dynamiek en context anders waar te nemen dan alleen verbaal. Team Opstelling. Organisatie Opstelling. Familie of Loopbaan Opstelling. Beelden systemisch zichtbaar te maken en je te laten raken, helpt je je te richten op je focus, ambitie. Toekomstgericht vanuit kansen en mogelijkheden, diverse scenario's.  Interventies gericht op professionele zelfreflectie en eingen regie op gewenste verandering met input vanuit je praktijk. Lerende teams en organisaties te coachen in hun transities, op boven- en onderstroom. Aandacht voor de paradigmashift van "controle" naar "vertrouwen en loslaten". Principes voor psychologische veiligheid en inclusie. Interventies op interactie- en zingevingsniveau: te faciliteren vanuit de dialoog op co creatie, collectieve intelligentie. Elkaar te coachen op meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen in een VUCA wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).

Maatwerk Programma's afgestemd op gewenste ontwikkeling. Tips en tools voor in de eigen praktijk. Zie ook Team Coaching, de Leergang Team Coaching, faciliterende interventies voor teams en de Opleiding Intervisiebegeleiders.

Transitiecurve: "This model encourages you to step into the emerging future."  Organisatieopstelling, Tijdens deze Masterclass breng je ervaringen vanuit je praktijk in en je leert je doelgroep boven en onder de waterlijn te coachen op gewenste verandering, gedrag, mindset en context. Een creatieve leerwerkplaats om te faciliteren op persoonlijk leiderschap in de context van lerende organisaties.  Houding en principes systemisch werk: zowel door de relaties met het systeemdenken als het gebruik van de intuïtie heeft het een verwantschap met het werk van Senge (lerende organisatie).´Net als een familie is een organisatie een systeem. Door elementen van dat systeem op te stellen, wordt letterlijk zichtbaar in welke richting de oplossing voor dilemma´s gezocht mogen worden.´ De principes van de methode worden toegelicht en er wordt geoefend met eigen praktijkvoorbeelden. 

ijsbergmodelSystemische benadering; je leert de basisprincipes van systemisch werk, we coachen vanuit inclusie, de klant en zijn context/systeem. Bij transities hebben we te maken met ‘onzichtbare dynamieken’ die gericht zijn op het handhaven van patronen in het systeem van de klant. We nodigen de klant uit datgene wat impliciet aanwezig is expliciet te maken. Grondhouding en werkprincipes systemisch werk. Diverse tools. Teamopstelling.  Leren van crises: kantelen van tegenslagen naar kansen en mogelijkheden (Presence; empathisch luisteren).  

Model en tools transitiecurve: wendbaarheid en meerwaarde, hoe optimaal en klantgericht af te stemmen op veranderingen in de omgeving? Fasering, interventies en principes.

Transactionele Analyse (TA): coachen op persoonlijk leiderschap, eigen regie en gelijkwaardigheid, vertrouwen en veiligheid. Dit levert focus en vitaliteit, werk- en leerplezier. De verschillende egoposities (ouder, volwassene en kind). Inzicht in het OVK-model en egoposities en deze kunnen toepassen bij je klant. Inzicht in drivers bij stress en ombuigen naar gewenste positieve ontwikkeling (Ik ben OK; jij bent OK). Benutten van de collectieve intelligentie en diversiteit in teams en organisaties met diverse vormen van systemisch werk en opstellingen. Versnellen in leren en onderlinge kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen, innoverend vermogen vanuit co creatie.

Focussen bij stress en dilemma's is een procesgerichte, lichaamsgeoriënteerde werkwijze om het lichamelijk bewustzijn van de coachee te vergroten om hiermee van binnenuit blijvende verandering in gang te zetten. De coach leert deze werkwijze in de eigen werkwijze toe te passen. De coach leert de coachee stapsgewijs zelf te focussen (het aanleren van de vaardigheid en om via een aantal processtappen het lichamelijk ervaren gevoel te herkennen. De coach leert de zes stappen van focussen toe te passen.

Met de coachingstechniek van Voice Dialogue ga je in dialoog met de innerlijke stemmen van de coachee. Iedere stem, iedere kant van een persoon heeft een functie.  Iedere stem kent emoties en energie en geeft richting aan iemands gedrag. Door in dialoog te gaan met de innerlijke stemmen kan de coachee leren deze verschillende kanten van zichzelf te omarmen (zelfaccepterend vermogen, lerende mindset). Je leert door deze dialoog de verschillende kanten te ervaren, waar te nemen en de energie steeds bewuster in te zetten en onbenutte talenten van jezelf toe te laten. Je ervaart iedere kant, subpersoonlijkheid als iets wat bij je hoort, met de daarbij behorende energie, emotie en innerlijk stem als een deel van jezelf. Dit geeft meer rust, acceptatie en keuze vrijheid. Benutten van de diverse methoden van Psychodrama en opstellingen, associatieve versus rationele brein: de kracht van de verbeelding.  

dolfijnenHouding en principes systemisch werk: zowel door de relaties met het systeemdenken als het gebruik van de intuïtie heeft het een verwantschap met het werk van Senge (lerende organisatie)."Net als een familie is een organisatie een systeem. Door elementen van dat systeem op te stellen, wordt letterlijk zichtbaar in welke richting de oplossing voor dilemma´s gezocht mogen worden."

Maatwerkprogramma en keuze diverse modules op basis van intake, gewenste professionele ontwikkeling:

 • Faciliteren van de dialoog en van de innerlijke dialoog (je innerlijke stem en kompas - Covey)
 • Mindfulness: ademruimte om waar te nemen in het hier-en-nu;  meta-positie
 • Coachen op boven- en onderstroom; context en persoonlijk leiderschap 
 • Grondhouding en principes systemisch werk
 • Principes en spelregels psychologische veiligheid; check-in, check-out
 • Dialoog faciliteren, drie principes en empathisch luisteren, luisteren om te leren
 • Faciliteren Transitiecurve boven- en onderstroom, collectieve intelligentie
 • Onderlinge communicatie/interactie: Transactionele Analyse, de drie ego-posities in jezelf: innerlijke criticus/perfectionist versus voedende ouder en vrije/creatieve kind

masterclass opstelling

 • Persoonlijk en proactief leiderschap: model om de ander en jezelf te coachen op eigen regie en eigenaarschap
 • De succescirkel "How to embrace obstacles" - hoe met belemmeringen om te gaan vanuit een lerende mindset. 
 • Transactionele Analyse: hoe de ander en je zelf te coachen naar meer (zelf)vertrouwen 
 • Gewoontepatronen bij stress, gedrag bij spanning, onzekerheid en stress: hoe bij te sturen vanuit (zelf)compassie 
 • Voice Dialogue en persoonlijk leiderschap: de interne dialoog faciliteren naar meer eigen regie (regisseur, intern kompas)
 • Coachen op transities, paradigmashift van controle naar vertrouwen en loslaten (binnen de kaders, het wat en het hoe)
 • Transities: faciliteren op dialoog en co-creatie; de creatiespiraal en seizoenen/fasering
 • Gewenste professionele ontwikkeling, ambities
 • Coachen op polariteiten angst, verdriet, schuld, woede   versus  verlangen, dromen, ambities, groei, Professionele zelfreflectie
 • Onderstroom, mindset, overtuigingen: coachen van belemmerende overtuigingen naar helpende overtuigingen; van onmogelijkheden naar mogelijkheden en kansen: (potentieel) aan krachtbronnen
 • Oogsten van successen: faciliteren op innoverend en lerend vermogen
 • Presence: Mindfulness oefeningen: verstilling, waarnemen, gewaar-zijn vanuit het hier-en-nu. Kunnen switchen tussen doe-modus en zijns-modus; afstand kunnen nemen. Opmerkzaam zijn van …zonder er mee samen te vallen. Vanuit je automatische piloot naar bewust-zijn in het hier-en-nu om vanuit focus en transparantie keuzes te maken. Vanuit verbinding en in dialoog met elkaar.

 

Praktische informatie; Certificering crkbo

 • Doelgroep: professionals, (HR/MD)leidinggevenden, ervaren (team)coaches, loopbaanbegeleiders/coaches, re-ïntegratie coaches/adviseurs, interne begeleiders, mentoren en overige (MZ en OR) professionals
 • Planning is in overleg met de betrokkenen die zich reeds hebben ingeschreven. Start: Najaar 2023; Voorjaar 2024
 • Frequentie en tijdsduur: in onderling overleg 
 • Toelating: na een intakegesprek
 • Certificering. 

Coaching in Organisaties is erkend en CRKBO-gecertificeerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. 

Intakegesprek

Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. 

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company programma voor (team)coaches, leidinggevenden en (young) professionals.

Opleidingsbudget - Persoonlijk Ontwikkel Budget

Mocht u uw opleidings-/scholingsbudget of Persoonlijk Ontwikkel Budgetwillen spreiden over 2023 en 2024 dan kan er afhankelijk van de planning van de Masterclass, onderzocht worden of het mogelijk is de kosten over 2023/2024 te spreiden. 

Certificering

De Masterclass wordt afgesloten met een certificaat. Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan. De student wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te borgen en te intensiveren.

Certificeringseisen

 • Participatie aan de trainingsbijeenkomsten
 • Student wordt gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen
 • Casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden
 • Het geleerde uit de trainingsbijeenkomst toe te passen in de eigen praktijk
 • Dagelijks een reflectieverslag te schrijven over de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode
 • Oefeningen vanuit de trainingsbijeenkomst toe te passen
 • Op de laatste dag van de Master schrijf je een eindwerkstuk en vindt toetsing plaats op basis van aangeleverd literatuur gedurende de Masterclass
 • Een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van de Masterclass presenteert.

De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma.

 

Partners Coaching in Organisaties - Senior Team Coaches/Trainers

Astrid Anna Kuin, senior (team) coach en trainer van Coaching in Organisaties. Met culturele antropologie en bedrijfskunde met als specialisaties team- en organisatieontwikkeling en sociale psychologie, heeft zij een eclectische en pragmatische aanpak. Astrid Anna werkt samen met partners uit diverse disciplines en organisaties, die zich richten zich op persoonlijk, professionele en organisatie- en teamontwikkeling. Zij geniet van het werken met teams en professionals. Haar aanpak is divers en zij heeft ruim 25 jaar ervaring als senior coach en trainer en als adviseur en interim-manager in de profit en non-profit organisaties. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Zij geeft ruim 20 jaar trainingen persoonlijk leiderschap, coaching tools en skills, teamcoaching.. Zij heeft zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica, teamontwikkeling en leiderschapsstijl en trainers opgeleid in de Leergang Train de Trainer.  Zij heeft o.a. haar bijscholing gedaan op Psychosynthese en Gestalt voor organisatieadviseurs, de avondopleiding Psychologie (Europees Instituut), therapeutische modules (psychopathologie en counseling RINO), counseling en Transactionele Analyse (RINO), Enneagram (Nathans en Palmer), Voice Dialogue (Robert Stamboliev), Mindfulness (RINO en Rob Brandsma) en Focussen (lichaamsgericht luisteren bij dilemma's en stress - Focusnetwerk), Systemisch Werk en Opstellingen (Wibe Veenbaas en RINO).

Alle partners van het bureau werken vanuit de ethische gedragscodes van de coach.  Coaching in Organisaties heeft ruim 20 jaar ervaring met het coachen van (young) professionals en leidinggevenden (en teams) in profit en non-profit organisaties. Onze allround senior (team)coaches waren afgelopen 20 jaar door NOBCO/EMCC geaccrediteerd als trainers/(team)coaches Leergang Coachend en Coachend Leiderschap met het European Quality Award. Maatwerk Programma's Vitaliteit en Veerkracht, Persoonlijk Leiderschap ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, diverse onderwijsinstellingen, Rode Kruis Nederland,  Heineken, RWS, GGD, Veilig Thuis, Kinderopvang, Gezinscoaches, Onderwijs, Aon Hewitt Corporate Wellness, ING, Volker Stevin, Aegon, RABO, Politie Amsterdam, Gemeente Amsterdam, UVA/VU, Rotterdam Hogeschool. 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Ineke Pet is een vijftal jaren actief geweest bij GITP, en heeft haar opleiding TA en systemisch werken gevolgd bij Phoenix en Plata.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.