Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

scholenbeurs19

Coachend Leiderschap Tips Skills & Tools  - Teams en professionals coachen - Maatwerk Programma als Intensive -  Online en/of Fysiek
Coachend Leidinggeven: hoe doe je dat? Om het maximale uit een team te halen, is coachend leidinggeven belangrijk. Daarmee bevorder je de zelfstandigheid van de medewerkers, stimuleer je ze om verantwoordelijkheid te nemen en zich te ontwikkelen. Maar hoe krijg je dat als leidinggevende voor elkaar zonder al te sturend te zijn? Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven die er voor zorgt dat je medewerkers het beste uit zichzelf halen, dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren en zelfstandig met hun functie om kunnen gaan. Daarnaast zorg je er als leidinggevende ook voor dat jouw medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. Wanneer je coachend leiding geeft, spreek je medewerkers aan op hun verantwoordelijkheid en gedrag, op de effecten van hun houding en manier van communiceren. Met als doel dat de nodige resultaten worden behaald. Coachend leidinggeven is dus leidinggeven aan de ene kant, wat betekent dat je doelen stelt en deze doelen behaalt. En coachen wil zeggen dat je jouw medewerkers begeleidt en dat ze zich kunnen ontwikkelen. Coachend leidinggeven combineert dus twee zaken. Jouw medewerkers hebben ruimte nodig om te leren en dus ook om fouten te mogen maken. Gebruik die momenten als een echt coachmoment, om te bekijken wat er mis ging en wat ze er van kunnen leren. T
e helpen zich verder te ontwikkelen en hen te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie. Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren. De coachende leiderschapsstijl is een van de verschillende leiderschapsstijlen, je stemt jouw stijl af situatie en context, op maturity medewerker en gewenste ontwikkeling en performance; meerwaarde en wendbaarheid naar je (interne)klanten, doelgroepen. Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze trainers in vanwege de meerwaarde. Behoefte aan training coachingsvaardigheden? Brochure op aanvraag! Start: Voorjaar 2021. Het is mogelijk uw opleidingsbudget over 2021 en 2022 te benutten.

Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie ook onze Training Feedback geven en ontvangen - Samenwerking - Effectieve teams

 

Coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag

             “The role of a leader is not to come up with all the great ideas.

The role of a leader is to create an environment

in which great ideas can happen.”                     - Simon Sinek  

In Company Programma, keuzes onderdelen in overleg met opdrachtgever/contactpersonen. Maatwerk Programma In Company en als Intensive, een-op-een, combinatie van training/coaching met tips en tools. Combinatie online en fysiek, in overleg en afgestemd op actuele ontwikkelingen! 

Training Coachend Leiderschap en coachingsvaardigheden, om professionals en teams te helpen zich verder te ontwikkelen en hen te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie. Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren. Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze trainers in vanwege de meerwaarde. Behoefte aan training coachingsvaardigheden? Te coachen vanuit vertrouwen en  autonomie door te vragen naar mentale welzijn. Wat heeft medewerker en team nodig om voldoende op te laden en zijn er voldoende contactmomenten om mett elkaar ervaringen te delen en elkaar op te vangen? Te coachen naar/in een leer- en verbetercultuur vanuit vertrouwen en psychologische veiligheid door "successen" te vieren en "fouten" te delen en van te leren. Om meerwaarde en wendbaarheid naar doelgroepen en (interne) klanten te leveren. De coachend leidinggevende en/of teamcoach speelt hierbij een cruciale rol. Wij trainen je in de skills en tools passend bij je eigen team en  organisatie. Je brengt je eigen praktijkvoorbeelden in. Je leert te coachen vanuit gelijkwaardigheid en erkenning op eigenaarschap en resultaat, op samenwerking en zingeving, op autonomie en onderlinge afstemming. Je coacht medewerkers op innoverend en zelflerend vermogen vanuit autonomie binnen een duidelijke visie met heldere kaders. Je leert steeds beter empathisch te luisteren, anderen ook naar elkaar vanuit de dialoog te laten luisteren en leren vanuit een lerende, oplossingsgerichte mindset; open vragen te stellen, doel en relatiegericht te coachen, feedback te geven en te vragen. Diverse effectieve gespreksmodellen om te coachen op intrinsieke motivatie, talenten en persoonlijke ontwikkeling, werk- en leerplezier, meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen, eigenaarschap en (gezamenlijke) verantwoordelijkheid vanuit collectieve ambitie. Lerende teams, professionals en leidinggevenden, professionele zelfreflectie. Brochure op aanvraag! Start: Voorjaar 2021. Het is mogelijk uw opleidingsbudget over 2021 en 2022 te benutten.

       

Eindevaluaties van diverse klanten:

kanban“De kennis, vaardigheden en tools van deze training zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik heb de theorie en tools als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie trainingsdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

 

Organisatieveranderingen en teamontwikkelingen vragen om een andere stijl van leiding geven en van communiceren: van sturen naar verbinden en loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de leidinggevenden, teamleiders, professionals, teams om coachingsvaardigheden in te zetten: elkaar te coachen op eigenaarschap en eigen regie vanuit een heldere visie vanuit de bedoeling, waarden en met duidelijke kaders. Om elkaar te coachen op wendbaarheid en meerwaarde naar doelgroepen, (interne) klanten.  

Vragen? Neemt u gerust via mail coach@kuincoaching met Astrid Anna Kuin of  0646065362

Coaching in Organisaties heeft het European Quality Award (2012 en 2017) en is internationaal gecertificeerd met haar trainingen door NOBCO/EMCC. En geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De training coachend leiderschap en oplossingsgericht coachen is in 2017 en 2018 ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Wij zijn aangesloten bij NVP, NOBTRA, Solutions Focused Community Amsterdam.

Programma - In Company - Keuze diverse onderdelen

 • Coachen: Vertaalslag en relatie naar de eigen context (organisatie en markt/klanten/doelgroepen); eigenaarschap, coachen op zelfsturend en zelf-oplossend vermogen bij teams en professionals

 • Visie, collectieve ambitie, meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten/doelgroepen; het wat en het hoe (kaders); stakeholders
 • Professionele zelfreflectie en competenties en vaardigheden van de coachend leidinggevende; profiel en gewenste professionele ontwikkeling

 • Teams en professionals coachen op lerend en innoverend vermogen, (potentieel aan) talenten, sterkte punten, persoonlijk en professionele ontwikkeling, leer- en werkplezier, professioneel constructieve en waarderende feedback; toekomst en focus, transparantie en gezamenlijke verantwoordelijkheid; dialoog en open communicatie
 • Interventies van de coachend leidinggevende, gelaagdheden in leervragen en gewenste resultaten (gedrag en mindset) - IJsbergmodel

 • Coachingsvaardigheden, de basis, luisteren en open vragen stellen; stiltes kunnen hanteren, reflectie en actie; eigenaarschap bij de coachee (profiel van de coachend leidinggevende)

 • Praktijkvoorbeelden en vragen en het geleerde tussentijds toepassen in je eigen praktijk met je (interne) klanten/doelgroepen

 • Oplossingsgericht coachen, van statische (controle) naar lerende mindset (vertrouwen), kantelen naar taal en interventies vanuit gelijkwaardigheid, coachen op mogelijkheden en oplossingen vanuit eigen regie en eigenaarschap 

 • Interventies coachend leidinggevende om te coachen op zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen: leren door te doen vanuit een lerende mindset. Omdenken, van denken en handelen in problemen (negatieve energie) naar denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden (positieve energie, flow)

 • Verwachtingenmanagement: Interventies voor de coachend leidinggevende te coachen vanuit gelijkwaardigheid op eigenaarschap, Transactionele Analyse, interactiepatronen bij te sturen naar autonomie, eigenaarschap en gezonde samenwerkingspatronen - De Succescirkel

 • Inzicht in leerstijlen, fasering in leerprocessen, het model van ervarend leren en het GROW model voor coaching, resultaatgericht coachen, motiveren, potentieel aan krachtbronnen, vertaalslag naar de praktijk, actieplan

 • Het coachmodel, acht stappen model (toepassen in de praktijk en feedback); successen bekrachtigen, krachtbronnen benoemen: innoveren en leren vanuit veerkracht en flow

 • Systemisch waarnemen en luisteren: interventies boven en onder de waterlijn afstemmen op huidige en gewenste ontwikkeling team
 • Inzet van constructieve professionele feedback; stappenplan, feedbackcultuur: delen van successen en "fouten", met en van elkaar leren - 4 Axioma's lerend team

 • Lerende teams; methodiek om teams te coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag  - diverse tools

 • Coachen op de volgende uitdaging en krachtbronnen team (en individueel); wondervraag, schaalvragen, first steps

 • Professionele zelfreflectie: input voorbeelden vanuit je praktijk en hoe bij te sturen naar gewenste professionele ontwikkeling, volgende uitdaging, doelen en gedrag. Feedback opvragen en toepassen in je praktijk.

 • Hoe te coachen op een teamklimaat van veiligheid en vertrouwen - Interventies: coachen op het delen van “successen” en “fouten” en leren van, innoveren naar en interactie met je klant. Spelregels veilig leerklimaat, de driehoek veilig leerklimaat en performance als team (TGI)

 • Kernkwadrant
 • Deelnemers brengen gedurende de gehele training praktijkvoorbeelden, ervaringen vanuit het werk in en nemen oplossingen in actieplan mee naar hun praktijk

Kosten en Certificering  - Maatwerk Programma - Fysiek en/on Online naar keuze en in onderling overleg

Deze training bestaat uit een basistraining van acht losse dagen. Indien gewenst kunt u vervolgens nog twee extra follow-up bijeenkomsten van een dagdeel boeken, waarin de praktijkervaringen gekoppeld worden aan de verdieping en verankering van uw leerproces, uw learning journey. Open Inschrijving en In Company met een maatwerkprogramma afgestemd op de gewenste ontwikkelingen, veranderingen, doelen en gedrag.  Bij een Maatwerk Programma ontvangt u een specifiek aanbod met offerte op basis van uw budget en keuzes. Planning Open Inschrijving Najaar 2020: 17 December 2020. Voorjaar 2021: 22 April 2021 (Reserve: 23 April 2021), 27 Mei 2021 (Reserve: 28 Mei 2021), 10 Juni 2021 (Reserve: 11 Juni 2021). Data In Company en Intensive (een combinatie van training en coaching, maatwerk tools afgestemd op uw praktijk en uw agenda) in onderling overleg en afgestemd op uw agenda en praktijk! Combinatie van fysieke en online training, afgestemd op de actuele ontwikkelingen en uw mogelijkheden.

De kosten voor de basistraining met certificaat van zes dagen zijn 3.280 euro exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten (bij een Maatwerk Programma, Masterclass Intensive, 'Een-op-Een' Training/Coaching: geen extra locatie- en verblijfskosten). Maatwerkprogramma mogelijk, in overleg met opdrachtgever - In Company. U kunt de kosten indien gewenst met uw opleidingsbudget indien gewenst of spreiden over 2021 en 2022. 

Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het CRKBO keurmerk. Voor non-profit organisaties betekent dit dat wij geen btw in rekening brengen.

Belangstelling voor verdere verdieping? Zie onze Masterclasses, Maatwerk programma, keuze uit o.a. Systemisch werken. coachen met Transactionele Analyse, Mindfulness: aantal dagdelen en offerte in overleg op basis van behoefte en gewenste verdere ontwikkeling bij klant.

Trainer/(Team)Coach

Astrid Anna Kuin, is senior (team)coach en trainer met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Haar kracht zit in het coachen en trainen van teams en leergroepen, zowel In Company als de Open Inschrijving. Zij is afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie en lerende teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach en als gecertificeerd teamcoach zelforganiserende teams OIM - Buurtzorg. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Met de Leergang Coaching zijn wij gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC (2012 en 2017). Wij hebben onder andere mogen samenwerken met Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, Ministeries Buitenlandse Zaken, OCW (DUO), Defensie (Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht), diverse onderwijsinstellingen waaronder ACTA UVA/VU, Hogeschool Rotterdam, ROC TOP Amsterdam, VSO, Primair Onderwijs, TNO, ING, Shell, RWS, De Baak, Talent in Opleiding, Veilig Thuis, Gezinscoaches, Jeugd- en Gezinszorg, Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Rode Kruis Hoofdkantoor en landelijk, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam.   .

Specialisaties zijn: Systemisch coachen, Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching; Agile organiseren, Teamcoach zelforganiserende teams, adaptive learning.

Werkwijze Training Coachingsvaardigheden

Methodiek ervarend leren:  u brengt uw actuele ervaringen en gewenste ontwikkeling in en ontvangt maatwerk tools voor uw organisatie. U ontvangt ook een syllabus met relevante actuele literatuur met hand-outs en tools voor de coachend leidinggevende. Tijdens de training oefent de deelnemer met skills en tools in de praktijk. Ervaringen met uw teams brengt u de volgende bijeenkomst weer in. Eevarend leren, leren door te doen. Het maatwerkprogramma wordt afgestemd op de praktijk en gewenste professionele ontwikkeling van deelnemer (en organisatie).

De deelnemer benoemt bij start de gewenste verdere professionalisering en per bijeenkomst worden deze nader gespecificeerd aan de hand van de ervaringen in de praktijk en daarop de programmaonderdelen per bijeenkomst.

De deelnemer benut reflecties tijdens en na de training gemaakt: een reflectieverslag waarin ook opgenomen de vertaalslag naar de praktijk en actieplan met eerste (kleine) stappen komende dagen.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.