Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

as15 200Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren. Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze coaches in vanwege deze meerwaarde op mentale en fysieke vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in teams en organisaties. Wij bekrachtigen met de opdrachtgever een (leer)cultuur van psychologische veiligheid en vertrouwen. Tools, tips en werkvormen worden afgestemd op de context van de organisatie, de diversiteit en inclusie in het team  en gewenste professionele ontwikkeling en resultaat. 

Onze coaches coachen met maatwerktrajecten op vitaliteit, (preventie) burn-out, long covid of andere psychosociale of medische klachten en op re-integratie. Het Plan van Aanpak en de werkwijze wordt afgestemd op gewenste ontwikkeling in samenspraak met de klant en opdrachtgever. Zie ook ons aanbod Loopbaan Coaching.

Persoonlijke Coaching (Preventie) Burn-out en Re-integratie: werkstress is een groeiend probleem in Nederland. Een vijfde van de beroepsbevolking had afgelopen jaar burn-outklachten, blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van TNO. Een belangrijke oorzaak van die problemen is een verstoorde werk-privébalans. De toename van thuiswerken heeft de grens tussen vrije tijd en werk doen vervagen. En veel mensen hebben het gevoel altijd ‘aan’ te moeten staan; e-mail en sociale media zijn continu aanwezig. Prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale druk de belangrijkste bronnen van stress. Het gevoel altijd alles goed te moeten doen, constant bereikbaar te zijn, zorgtaken en de combinatie van werk en gezin verhogen de druk die wordt ervaren. 

Persoonlijk en Coachend Leiderschap, Lerende Teams en Team Coaching: Deep Democracy, benutten van de collectieve wijsheid en het potentieel in teams en organisaties, diversiteit en inclusie. Spelregels veilig leerklimaat, diverse werkvormen om te  faciliteren op boven en onderstroom. Check-In en Check-Out, basis gespreksmodel, de groep als ijsberg, vissen en haaien, het niet gevoerde gesprek, gesprek op voeten, pijlen gooien, besluitvorming.

Team Coaching als krachtig leerinstrument om resultaten en kwaliteit te verbeteren. Om de onderlinge communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren. Met vertrouwen als kompas de dialoog te faciliteren op boven en onderstroom, diversiteit en inclusie. De onderlinge communicatie vanuit proactief leiderschap in te zetten, diverse skills & tools. Waarderende feedback in te zetten, Gezien, gehoord en (h)erkend worden. Wat betekent dit voor ieders gedrag in de dagelijkse praktijk? Vanuit verbinding collectief te reflecteren en te leren en meer passende oplossingen te creëren. Met het team effectiviteitsmodel voor succesvolle teams gaan teamleden aan de slag met een diversiteit aan tools, die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We coachen op:

 1. Resultaat en Focus. 
 2. Commitment en Verantwoordelijkheid nemen
 3. Betrokkenheid onderling vanuit vertrouwen en verbinding.
 4. Delen van verschillen in stijl en inzichten; diversiteit en inclusie. Conflicten op gezonde wijze te hanteren.
 5. Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen de teams. Met heldere vertaalslag naar de praktijk, commitment en eigenaarschap.

 

 

Training Coachend en Persoonlijk Leiderschap - Vitaliteit - Lerende organisaties, teams, leidinggevenden en professionals

Training Coachend en Persoonlijk Leiderschap: wij trainen en coachen leidinggevenden in coachend en faciliterend leiderschap: psychologische veiligheid, principes  van diversiteit en inclusie. Onveilig werkklimaat? Signalen van grensoverschrijdend ongewenst gedrag? Coachen op een organisatiecultuur van gelijkwaardigheid, transparantie en diversiteit;  bouwstenen voor een cultuur van vertrouwen. Inclusief Transitie Model: transities vanuit een lerende en vitale mindset.

Maatwerk Training leiderschap, onderlinge samenwerking, communicatie en feedback vanuit een lerende en waarderende mindset. Lerende teams en organisaties te faciliteren in de dialoog op boven en onderstroom. Vanuit een heldere visie van de organisatie met duidelijke kaders, het "wat" en het "hoe". Elkaar te coachen op eigenaarschap, werk- en leerplezier, de werk-privébalans, fysieke en mentale vitaliteit. Persoonlijk en coachend leiderschap: hoe van controle naar vertrouwen met inzet van coach skills & tools. In een psychologisch veilig leerklimaat "successen", "fouten" en kwetsbaarheden te delen en met elkaar collectief te reflecteren en te leren. Team ontwikkeling: passende leiderschapsstijlen en interventies boven en onder de waterlijn. Hoe de collectieve ambitie en intelligentie optimaal te benutten. Benutten van de diversiteit aan kwaliteiten binnen en tussen teams. Faciliteren van gewenste professionele ontwikkeling, verandering op boven en onderstroom met heldere vertaalslag naar de praktijk.

Persoonlijke Coaching: diversiteit aan tips en tools voor de dagelijkse praktijk passend bij gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling, balans werk/privé. De innerlijke dialoog: we kennen ze allemaal, de diverse stemmen en rollen van de perfectionist, criticus, schuld, schaamte, kwetsbaarheid,  onzekerheid. Hoe deze te erkennen en ieder ruimte te bieden passend bij de situatie en vanuit eigen regie? Wat heb je nodig, grenzen stellen, hulp en feedback vragen. Rust inbouwen, professionele zelfreflectie, (zelf)compassie. Tools  Systemisch Werk, Opstellingen: Inzicht en Intentie.

Klanten: Top Drie Beste Werkgevers,  ING, Rode Kruis, MEE, RIBW, UVA/VU, Politie Amsterdam, Heineken, De Baak, RWS Young Professionals-Mentoren, Hotelschool Den Haag, Onderwijs, GGD Alkmaar, Kinderopvang, Sociaal Domein, SMD, Veilig Thuis, Gemeente Amsterdam, Ministerie van Onderwijs, Koninklijke Marine - Leiderschap, Ministerie BuZa, Ministerie EZK.

Lees ons interview in Elsevier "Omgaan met veranderende markten en het Hybride werken vraagt om team coaching". "Het team presteert optimaal als persoonlijke en collectieve ambitie samen kunnen komen.". Onze trainers en (team) coaches zijn actief in de profit en non-profit organisaties, onder andere Top Drie Beste Werkgevers, met een gemiddeld evaluatiescore van een 9. Coaching in Organisaties was ruim 15 jaar gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO Register - Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Training Persoonlijk en Coachend Leiderschap, Skills, Tips en Tools. En voor mentoren, leidinggevenden en (team)coaches:  Leergang Coaching en Coachend Leiderschap.

 

Vragen? Contact ons gerust! CRKBO Registratie

Vragen? Voor een oriënterend eerste gesprek kunt u contact opnemen via Astrid Anna Kuin, Senior Team Coach, Coach, Facilitator en Trainer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0646065362. Wij werken op projectbasis samen met een breed netwerk aan ervaren en gecertifoceerde coaches. 

Coaching in Organisaties was tussen 2012en 2023 internationaal gecertificeerd via NOBCO met het European Quality Award met de Leergang Coachend en Persoonlijk Leiderschap. Onze trainers zijn aangesloten bij NOBTRA. Wij zijn CRKBO geregistreerd.

 

Feedback van diverse klanten 

kanban

 

“De kennis, vaardigheden en tools van deze training zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

 

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

 

“Ik heb de theorie en tools als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie trainingsdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

 

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft en hierdoor kost het me minder energie.”.

 

 

 

Senior Team Coaches, Coaches, Facilitators en Trainers

as72 200

Drs. Astrid Anna Kuin Bedrijfskundige (Sociale Psychologie en Organisatieontwikkeling), is CEO van het bureau Coaching in Organisaties. Als Senior Trainer en (Team)Coach, coacht en traint zij organisaties, teams, professionals en leidinggevenden van zowel profit als non-profit organisaties.

Zij is analytisch, pragmatisch en resultaatgericht en heeft plezier in het coachen van teams in hun teamdynamiek en gewenste professionele ontwikkeling. Zij beluistert en faciliteert teamleden op boven- en onderstroom vanuit waardering, rust, analytisch overzicht (helicopterview), kracht en humor.

Zij heeft zich gespecialiseerd in de psychologie, psychotherapie, counseling, supervisie en intervisie, Systemisch Werk (Tafel Opstellingen Systeem en Context: Intentie). Zij is gecertificeerd Teamcoach Buurtzorg. Internationaal gecertificeerd Trainer Coach Skills en Tools, Certificaat European Quality Award NOBCO.  Met therapeutische bijscholing (25 jaar RINO Amsterdam). Trainer met Jan Remmerswaal: Leergang Train De Trainer. Zij is Trainer van de Leergang (Team)Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap.

Certificaten zijn behaald in systeemtheorie en opstellingen (RINO Amsterdam), Team Coaching, Liberating Structures, Transactionele Analyse, RET, Kleurenleer,  Enneagram, Mindfulness, Focussen en Voice Dialogue, Non Violent Communication, Positieve Psychologie, Appreciative Inquiry, Theory U, Deep Democracy (de dialoog op boven en onderstroom faciliteren). 

Onze (Team) Coaches, Facilitators en Trainers handelen vanuit de gedragscodes van coaches en trainers. Indien gewenst wordt er samengewerkt met passende partners vanuit ons netwerk.  Zoals onder andere Ahsan Mahmud (Team Coach en Trainer) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Ahsan Mahmud, facilitator, trainer, agile coach: "Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
I believe that the success of any organization comes from the creation of collaboration based on positivity and transparency, in which people can and want to take ownership. I believe in a better outcome by working towards a common purpose together in a cross functional team. I am inquisitive, analytical and proactively looking for challenges to improve myself and my environment.  With over 15 years of experience in  facilitating, coaching, leading, developing, implementing change in various roles and functions.

Ineke Pet, Senior Coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Werkwijze

 • Eerste kennismaking, aandacht voor actuele ontwikkelingen in de context, cultuur, huidige situatie en gewenste ontwikkeling en resultaten
 • Maatwerk Programma afgestemd op agenda en budget.
 • Indien nodig ontvangt u maatwerk training, met skills, tools en tips om deze leerroute te versnellen vanuit eigenaarschap. 

 

Coaching in Organisaties - Train de Trainer - Gedragscodes

Vanaf 1991 zijn trainers door haar opgeleid in de Leergang Train de Trainer (o.a. communicatieve en managementvaardigheden, stress- en conflicthantering, leiderschap, groepsdynamica, metacommunicatie en counseling). Dit resulteerde in 1997 in een Leergang Coaching voor consultants, leidinggevenden, trainers, (team en loopbaan)coaches. Onze trainers en coaches werken volgens de gedragscodes voor trainers, supervisoren en coaches.

Coaching in organisaties 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.