Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

as15 200Met het Hybride werken zetten steeds meer organisaties onze (team)coaches en trainers in vanwege de meerwaarde. Coaching In Organisaties ondersteunt organisaties in het leveren van meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten en doelgroepen. Ons bedrijf is al 30 jaar leidend in de markt van persoonlijke coaching, executive coaching, team coaching en (maatwerk) trainingen op leiderschap, onderlinge samenwerking en communicatie. Elkaar onderling te coachen op eigenaarschap, werk- en leerplezier, de work-life balance, focus, flow en vitaliteit. Het Hybride werken vraagt om passend leiderschap en teamcoaching. Team Coaching is een krachtig instrument om resultaten en kwaliteit te verbeteren. De onderlinge communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren.  Met het team effectiviteitsmodel voor succesvolle team gaan teamleden aan de slag met een diversiteit aan tools die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We coachen op 1 Resultaat en Focus.  2 Commitment en Verantwoordelijkheid nemen 3 Betrokkenheid onderling vanuit vertrouwen en verbinding. 4 Delen van verschillen in stijl en inzichten; diversiteit en inclusie. Conflicten op gezonde wijze te hanteren. 5 Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen de teams. Met het hybride werken onderling de successen en "fouten", aandachtspunten te delen en met elkaar van te leren. Professioneel constructieve feedback zorgvuldig in te zetten om het potentieel aan krachtbronnen individueel en als team optimaal te benutten (diversiteit en inclusie). Elkaar empathisch te beluisteren en waarderen: de dialoog op boven en onderstroom, gedrag en mindset. Met elkaar de collectieve ambitie en persoonlijke ambitie te delen, kwaliteiten en valkuilen, gewenste professionele ontwikkeling. Te coachen vanuit een heldere visie van de organisatie met duidelijke kaders, het "wat" en het "hoe". Wat vraagt het hybride werken van leidinggevenden, professionals en teams? Lees ons interview in Elsevier "Omgaan met veranderende markten en het Hybride werken vraagt om teamcoaching". "Het team presteert optimaal als persoonlijke en collectieve ambitie samen kunnen komen.". Onze trainers en (team) coaches zijn actief in de profit en non-profit organisaties, onder andere Top Drie Beste Werkgevers, met een gemiddeld evaluatiescore van een negen, Gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO Register - Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

 

Hybride werken - Resultaatgericht Meerwaarde naar klanten - Wendbaarheid - Lerende teams en organisaties

Hybride werken: wat vraagt dit qua type leiderschap? De succescirkel, van controle naar vertrouwen en commitment. Model voor proactief leiderschap en gedrag om optimaal op elkaar af te stemmen vanuit (verbindend) eigenaarschap. Delen van heldere afspraken en vertaalslag naar de praktijk: wat gaat ieder (anders) doen. Teams te coachen naar een cultuur waarin het lerend en innoverend vermogen optimaal benut wordt in meerwaarde en kwaliteit naar (interne) klanten en doelgroepen, met werk- en leerplezier. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, bij AON, Aegon, De Baak, ING, Rabo, Volker Stevin, Shell, bij RWS, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie OCW, bij UVA/VU, ACTA, Hogeschool Rotterdam, VSO Amsterdam, ROC TOP, Rode Kruis Hoofdkantoor en Landelijk, Politie Amsterdam, Koninklijke Marine - Leiderschap, Veilig Thuis, Gemeente Amsterdam, Kinderopvang, Uitzendbureau Maandag, GGD. Voor persoonlijke coaching van (young) professionals en leidinggevenden verwijzen wij naar Coach Journey. Executive Coaching zie Coach Leidinggevenden. Wij coachen teams als lerende teams en onderlinge communicatie, zie ook feedback geven en ontvangen voor teams. Hybride werken en (persoonlijk) leiderschap, zie ook de Training Leiderschaps- en Coachingsvaardigheden Hybride Werken Skills, Tips en Tools. En voor mentoren, leidinggevenden en coaches de door NOBCO/EMCC Gecertificeerde Leergang Coaching en Coachend Leiderschap.

 

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 30 jaar In Company (Team)Coaching, Mediation en Training verzorgd voor leidinggevenden, professionals en teams. Zowel voor profit als non-profit organisaties in geheel Nederland. De locatie gaat in overleg met betrokkenen. Wij werken ook op voor ons vaste locaties aan zee. Coaching in Organisaties is internationaal gecertificeerd om professionals en leidinggevenden te trainen in persoonlijk en proactief leiderschap, communicatie en samenwerking (Certificaat European Quality Award NOCO/EMCC). 

Wij zijn aangesloten bij NOBCO/EMCC, NOBTRA en NVP. Ons bedrijf is CRKBO gecertificeerd. Mocht u persoonlijke coaching, teamcoaching als training willen inzetten met uw Persoonlijk Ontwikkel of Opleidingsbudget, dan is het mogelijk met PE-punten te certificeren.

Vragen? Voor een oriënterend eerste gesprek kunt u contact opnemen via Astrid Anna Kuin, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Onze teamcoaches zijn tijdens de teamcoaching en training niet goed bereikbaar. Dus lukt het niet ons telefonisch te bereiken stur dan gerust een mail met uw gewenste voorkeuren voor een belafspraak. Schroom niet ons te contacten met uw eerste vragen. Alle gedeelde informatie in gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld, zie onze gedragscode als coach en trainer.

Feedback van diverse klanten - Hybride Werken Coronamaatregelen

kanban“De kennis, vaardigheden en tools van deze training zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik heb de theorie en tools als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie trainingsdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

 

Het hybride werken en hiermee samenhangende ontwikkelingen voor teams en professionals vragen om een andere stijl van leiding geven en communiceren: van "sturen op " naar "verbinden en loslaten", van "controle" naar "vertrouwen en bekrachtigen".  Dit vraagt van de leidinggevenden, teamleiders om steeds meer coachingsvaardigheden in te zetten op eigenaarschap en eigen regie bij professionals. Een heldere visie te communiceren vanuit de bedoeling, waarden en met duidelijke kaders. Teams en professionals te faciliteren om optimaal meer waarde en kwaliteit als ook wendbaarheid doelgroepen en (interne) klanten te leveren. We trainen je in deze skills en tools om met elkaar tot optimaal resulaten en vitaliteit te komen. Te (leren te) faciliciteren op het "wat"en het "hoe". Teams en professionals met professioneel constructieve feedback te coachen op een lerende mindset en krachtige leer- en verbetercyclus. 

Tijdens Corona zal het advies van onze beroepsvereniging voor trainers, NOBTRA op basis van de Coronamaatregelen door de overheid afgekondigd, gevolgd worden. Dit betekent dat indien training, coaching, teamcoaching fysiek niet mogelijk is, deze online (zie het Hybride werken en trainen) gefaciliteerd zal worden.

 

Senior Trainers/(Team)Coaches

as72 200

Drs Astrid Anna Kuin Bedrijfskundige Delft, is senior trainer/(team)coach met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Zij traint en coacht (young) professionals, teams en leidinggevenden in communicatieve en leiderschapsvaardigheden, in feedback en assertiviteit. Zij wordt ingezet als coach voor teams, professionals en leidinggevenden. En als teamcoach om teams te coachen in resultaatgerichter te werken vanuit vertrouwen en commitment en effectieve samenwerking. Teamcoaching gaat over onderling vertrouwen, benutten van verschillen, onderlinge feedback en een afsprakencultuur. Daarnaast wordt zij veelvuldig gevraagd voor persoonlijke coaching van professionals en leidinggevenden en executive coaching. Haar aanpak is pragmatisch en strategisch, hoe lever je als professional en leidinggevende meerwaarde en wendbaarheid bij de actuele onzekerheden en compliexiteit in de markt en samenleving? Dit vraagt om professionele zelfreflectie, inzicht in (schaduw)patronen individueel en in de organisatie of het team. Om je minder effectieve gedrag vanuit de automatische piloot bij te sturen naar meer passend, effectief en vitaliserend gedrag. De professionals en teams uit te dagen op co-creatie, op innoverend en lerend vermogen. Als coach nodig ik teams, professionals en leidinggevenden uit om verworven inzichten in de praktijk toe te passen en juist deze ervaringen (zowel successen als "fouten") met elkaar te delen en van te leren. Ik coach en train vanuit/naar de lerende mindset, vanuit vertrouwen en psychologische veiligheid in teams. Zodat optimaal proactief leiderschap en ondernemerschap ingezet wordt. Met een toekomstgerichte focus en vitaliteit, vanuit kansen en mogelijkheden. Juist feedback te vragen vanuit eigenaarschap en feedforwaard ondersteunt de organisatie en teams in hun leer- en verbetercyclus naar de (interne) klanten en doelgroepen. Als teamcoach wordt ook ingezet voor conflictbemiddeling en onderlinge communicatie en samenwerking. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap. Haar kracht zit in het doelgericht begeleiden van teams en professionals. Zij heeft zich gespecialiseerd in sociale psychologie, professionele ontwikkeling van teams, professionals en leidinggevenden.  Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ahsan Mahmud (Teamcoach en trainer), Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Ahsan Mahmud, facilitator, trainer, agile coach: "Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
I believe that the success of any organization comes from the creation of collaboration based on positivity and transparency, in which people can and want to take ownership. I believe in a better outcome by working towards a common purpose together in a cross functional team. I am inquisitive, analytical and proactively looking for challenges to improve myself and my environment.  With over 15 years of experience in  facilitating, coaching, leading, developing, implementing change in various roles and functions.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaal communicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.".

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Werkwijze

 • Eerste kennismaking, aandacht voor gewenste situatie en resultaten
 • Maatwerk Programma met Plan van Aanpak waarin gewenste resultaten en onze werkwijze benoemd wordt. Met aantal sessies en frequentie van deze sessies afgestemd op de agenda van het team.
 • Diversiteit aan tips en tools waarbij vanuit eigenaarschap en zelfreflectie, nieuwe inzichten bewaakt en gedeeldd worden. En  vertaalt naar  actieplan om het geleerde met meer passend gedrag vanuit kansen en mogelijkheden in te zetten. We trainen om vanuit een lerende mindset kwaliteit en meerwaarde te optimaliseren. Trainen en coachen op het lerend vermogen van professionals, leidinggevenden, vanuit de leer- en verbetercyclus (zie GROW mdoel) leidt vaak tot verrassend resultaten en veelal meer zelfvertrouwen en initiatief. De ervaringen vanuit deze actieplannen zijn input voor de volgende bijeenkomst, om successen en "fouten" te delen en van te leren. Afgestemd op benoemde resultaten (het wat) en de leerroute (het hoe), vanuit leer- en werkplezier, vitaliteit (mentaal en fysiek)
 • Indien nodig ontvangt u maatwerk training, met skills, tools en tips om deze leerroute te versnellen vanuit eigenaarschap. 

 

Coaching in Organisaties - Train de Trainer - Gedragscodes

Vanaf 1991 zijn trainers door haar opgeleid in de Leergang Train de Trainer (o.a. communicatieve en managementvaardigheden, stress- en conflicthantering, leiderschap, groepsdynamica, metacommunicatie en counseling). Dit resulteerde in 1997 in een Leergang Coaching voor consultants, leidinggevenden en (team) coaches en loopbaancoaches.Onze trainers en coaches werken volgens de gedragscodes voor trainers, supervisoren en coaches.

Coaching in organisaties 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.