Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

klantgerichtTraining Krachtgerichte gespreksvoering met leerlingen (en ouders): motiveren van leerlingen, gepersonaliseerd leren, coachen vanuit eigenaarschap op doelen. Acht stappen coach model. De professional in de didactische coachrol, van directieve naar non-directieve communicatieve vaardigheden.  Professionals (leraren en schoolleiders van een Amsterdamse of Rotterdamse school (PO/VO/MBO incl. Speciaal Onderwijs): zie Scholenbeurs en Lerarenbeurs Gemeente Amsterdam en Rotterdam), teamleiders/coördinatoren en leerkrachten, mentoren in de rol van coach en coaches en intern begeleiders. Deze training is opgezet vanuit oplossingsgericht coachen en stappenplan. Kids skills voor jongeren. Deze maatwerktraining is te volgen voor verdere professionalisering, om jezelf verbeteren in je contact met de leerlingen, om hen te coachen op eigen oplossingen vanuit steeds meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Bij eventuele conflicten of problemen deze om te buigen naar wat wel en de leerling vanuit vertrouwen en veiligheid te coachen op de gewenste next challenge, doelen en gedrag. Brochure op aanvraag.

We benutten hiertoe het oplossingsgericht coachen en positieve, waarderende feedback als ook Wish Hand (gericht feedback geven op wat je wel wilt van de leerlingen en ouders. We maken hierbij o.a. gebruik van de methodiek Kids Skills, een stappenplan om leerlingen en ouders te coachen in gewenste ontwikkeling passend bij de leerling, doelen en gedrag. Wij trainen en coachen vanuit successen (en wat wel mogelijk is) en situaties vanuit werk die aandacht vragen en waarop de deelnemers leert te communiceren en te coachen vanuit kracht (in plaats vanuit klacht/conflicten). Vanuit Transactionele Analyse inzicht in patronen van interactie: van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek! De leerling te coachen op zelfvertrouwen en zelflerend vermogen vanuit openheid, transparantie en gelijkwaardigheid.

Als professional in de didactische rol van coach de vaardigheden van luisteren en open vragen stellen naar een lerende mindset. Van expertgedrag waarbij je jezelf als deskundige of expert ziet, die zichzelf daarmee ook verantwoordelijk maakt voor de oplossingen, naar een gelijkwaardig gesprek waarbij de leerlingen met elkaar oplossingen benoemen en inzetten. Gepersonaliseerd leren, maatwerk formule en diverse leervormen in de klas. Met als uitgangspunt dat de leerling erkend en gezien wordt in zijn/haar (potentiële) krachtbronnen en verantwoordelijkheid op te behalen resultaten. Voor leraren en schoolleiders van een Amsterdamse of Rotterdamse school (PO/VO/MBO/HBO incl. speciaal onderwijs): zie Leraren-/Scholenbeurs Gemeente Rotterdam en Gemeente Amsterdam

Van klacht naar kracht! Oplossingsgericht coachen naar gewenste resultaten. Stappenplan en gesprekstechnieken. Luisteren en open vragen stellen. Doelgerichte feedback. Transactionele Analyse en eigen regie. Kids Skills. Leer- en verbetercirkel. Te coachen op dromen en ambities vanuit kleine successen en "little steps".

Doelgroep

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 25 jaar haar sporen verdiend in het trainen van professionals en leidinggevenden met de In Company Leergang Coaching. De training klantgericht gespreksvoering (en dienend leiderschap naar de doelgroep) is een kortdurend training.

nobcoWij verwijzen ook naar de uitgebreide Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches - Foundation Level is begin 2017 (en 2012) door NOBCO/EMCC met het European Quality Award gecertificeerd. Coaching in Organisaties is ook geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Onze trainers zijn lid van LVSC, NVO2, en Solutions Focused Community Amsterdam (RINO).

De doelgroep voor deze training is de coachende professional uit profit en non-profit organisaties, die anderen (bege-) leiden op eigen regie, eigenaarschap en te coachen op zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen. Deze training biedt een inspirerend leerklimaat, waarbij theorie en praktijk afwisselend ingezet worden. De trainers drs. Astrid Anna Kuin samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer - gericht op communicatieve vaardigheden en de coachende gespreksstijl, didactische vaardigheden - verzorgd voor zowel de Koninklijke Marine als de Koninklijke Luchtmacht en diverse instellingen in het onderwijs. 

Inhoud - Maatwerkprogramma per organisatie afgestemd op gewenste resultaten en ontwikkelingen 

Wij maken gebruik van de volgende modules in deze training, deze worden op maat gemaakt voor uw organisatie, team en professionals en leerkrachten:

 • communicatie: de twee gespreksmodellen
 • oplossingsgericht coachen, omdenken en 12 stappen model
 • acht stappen plan bij vragen stellen in de leer- en verbetercirkel teams en individueel
 • inzicht in egotoestanden Transactionele Analyse: eigen stijl; en van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek
 • Kids Skills als methodiek om oplossinsgericht te coachen
 • waarderende en constructieve feedback inzetten op wat wel: Wish Hand
 • leerlinggericht communiceren, wat en hoe anders?
 • gepersonaliseerd leren, diverse vormen, maatwerk per klas en per leerling, benutten van diverse vormen, motiveren van leerlingen vanuit eigen kracht, eigen regie en eigenaarschap, stap voor stap (supporters peergroup, waarderende feedback), volgende stap (schaalvragen; wondervraag visualiseren)
 • input vanuit uw praktijk: de lastige klant (de lastige leerling, de lastige collega)
 • uw eigen professionele stijl qua communiceren, kracht en ontwikkelingslijn
 • inzetten van oplossingsgericht communiceren met uw leerlingen
 • hoe om te gaan met emoties?
 • 100% luisteren, voelt de klant (leerling, collega) zich gehoord? uw eigen allergie? emoties?
 • de gelaagdheden in communicatie, hoe zorgt u dat u de leerling erkent?
 • interventies voor de professional om vanuit gelijkwaardigheid met de leerling te communiceren en gezamenlijk tot verbetering te komen (oplossingsgericht; focus positief inzetten)
 • hanteren van positieve en professionele feedback
 • een gespreksmodel: de fasen in het gesprek
 • krachtgericht communiceren (van klacht naar kracht); toekomstgericht en focus op positieve verandering en kleine stapjes hierbij
 • waarderend luisteren; positieve feedback (complimenten) op natuurlijke wijze; echt
 • oefenen met elkaar met "lastige klanten" hoe zelf anders te doen, inzetten van praktijksimulaties
 • het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke stijl
 • kunnen afstemmen op de (leer)vraag van de klant en gewenste verandering bij de klant (resultaat)
 • voorbeeldfunctie "Teach what you preach"
 • zelfzorg: wat heb je zelf nodig?
 • stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant (de leerling, de collega)
 • vertrouwensrelatie: hoe draag je zorg voor vertrouwen, transparantie? 
 • vormgeven van de relatie met de (interne) klant en ondersteunen op zelfsturing en ervarend leren (veranderen en verbeteren)

Intakegesprek

klantgericht2In een intakegesprek worden de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer(s) besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Daarnaast worden de persoonlijke leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Actieplan en maatwerkprogramma van de deelnemer en aan het einde en tussentijds en aan het einde geëvalueerd. 

Werkwijze - Data

Tijdens de training worden mini-colleges over communicatie en gespreksvoering afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk en tijdens hun eigen ontwikkeling gedurende de training.

Deelnemers bestuderen per blok de literatuur uit de syllabus en het werkboek. Daarnaast sluit elke deelnemer het blok af met een reflectie en actieplan, waarmee zij of hij tussentijds aan het werken en leren gaat. Deze ervaringen zijn de input voor het daaropvolgende trainingsdag (dagdeel). Aan het einde van de training evalueert en presenteer de deelnemer haar/zijn behaalde resultaten en professionale ontwikkeling.

Data Najaar 2018 en Voorjaar 2019: 28 november 2018, 19 december 2018, 23 Januari 2019, 13 februari 2019, 27 Maart 2019, 19 Juni 2019

 

Maatwerk - Evaluatie deelnemers

Het programma van de training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gewenste resultaten van de deelnemers de actuele organisatieontwikkelingen als ook ontwikkelingen op hun markt. Wij houden rekening met het opleidingsbudget van de klant.

Voor het onderwijs kan de training ingezet worden vanuit het concept van oplossinsgericht en krachtgericht coachen, van klacht naar kracht, o.a. met het model kid skills.

Evaluatie deelnemers: "Ik zet ook in samenspraak met mijn collega's andere tools in op eigen regie bij de leerling. Door meer zelfbewustzijn op mijn eigen rol in de interactie met de leerling, waarbij ik voorheen mij verantwoordelijk voelde voor de prestaties van de leerling zet ik nu tools in om samen met de leerling tot oplossingen te komen en deze feedback te geven waardoor zelfvertrouwen groeit, dus meer eigen regie op leerproces en leerresultaten bij de leerling. Ik doe dit door minder als expert te zenden, maar meer vragen te stellen en de leerling aan het denken te zetten: wat vind je zelf? wat kunnen we daarmee bereiken? Bv. bij toetsen en examens. Dus steeds meer de verantwoordelijkheid bij de leerling te faciliteren en te coachen." - Leerkracht SO

"Ik leer steeds meer feedback op gedrag te geven in plaats van op de persoon. En het besef dat ik voor de leerlingen met de positieve constructieve feedback en door te investeren in de relatie met leerlingen, korte prettige gesprekjes, een rolmodel ben voor leerlingen. Door te benoemen welk gedrag wel passend is in de klas en hierop positieve feedback te geven is het leerklimaat in de klas prettiger en is er meer vertrouwen hoe leerlingen zelf met oplossingen kunnen komen (in plaats van deze voor hen te bedenken doordat ik mij (te) verantwoordelijk voel. - Leerkracht VO in de rol van coach

"Ik vond Astrid Anna competent, wijs, behulpzaam en aardig. Zij weet wat de deelnemers nodig hebben en helpt ze daarmee.". - Leerkracht VO

Programma

In overleg met de deelnemende organisatie wordt op basis van onderstaande modules een maatwerk programma ontwikkeld en aangeboden. Deze kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen. of neem geheel vrijblijvend contact op met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige. Al onze partners zijn senior coaches en trainers met ervaring op de werkvloer als (HR) manager en professional in profit en non-profit organisaties. Telefoon 0646065362

Certificaat - Oplossingsgericht coachen in het onderwijs: van klacht naar kracht

Deelnemers ontvangen een certificaat op basis van een aantal condities gekoppeld aan het programma. 

Oplossingsgericht coachen in het onderwijs

“De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.”

Van de professionals, leerkrachten en leidinggevenden en doelgroepen in het onderwijs wordt steeds meer een coachende houding en rol gevraagd. Wij helpen je om je het model van oplossingsgericht coachen eigen te maken en in te zetten bij je leerlingen, waarbij je hen ondersteunt in het zich eigen maken van 21e eeuwse vaardigheden. Deze methode is te gebruiken door leidinggevenden, leerkrachten, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, teamcoördinatoren als ook door leerlingen zelf onderling in te zetten om als winning team betere (leer)resultaten te behalen door elkaar te coachen op het (weer) benoemen van dromen, ambities, gewenste resultaten/veranderingen en elkaar te coachen gedurende deze leerroute met successen en terugval, zie het 12 stappen plan om zowel teams/klassen als individueel oplossingsgericht te coachen en lerende teams.

Van klacht naar kracht: de kracht van oplossingen vanuit eigenaarschap en eigen regie

Oplossingsgericht coachen:  de oplossingsgerichte methode (“solution focus”)  focust op de oplossing en niet (of in mindere mate) op het probleem.  Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wel werkt (in plaats van wat niet, of waarom niet), naar uitzonderingssituaties (wanneer is het probleem er niet). De oplossing komt meer in beeld als de probleem vrager vanuit eigenaarschap in staat is om te beschrijven wat hij eigenlijk zou willen. Welke eindsituatie. Een helder toekomstbeeld. Van dat toekomst beeld maak je een zo concreet mogelijke voorstelling, en dan verken je welke kleine stapjes je kunt zetten om dat toekomstbeeld dichterbij te brengen. Het oplossingsgerichte zit hem in deze methode in de wijze van vragen stellen, gericht op mogelijkheden, op wat werkt, op hulpbronnen, op het benoemen van vooruitgang. Elkaar als supporters te ondersteunen in het trainen van vaardigheden (van “klacht naar kracht”!).

Een oplossingsgerichte houding betekent:

 • denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit moeilijkheden (aandacht).
 • veel vragen stellen en geen oordeel vellen (vertrouwen en verbinding).
 • het niet beter weten dan de inbrenger, maar de inbrenger ondersteunen en suggesties doen om zijn eigen oplossingen te formuleren (coachen op eigenaarschap).
 • vooral een focus op de toekomst houden en  niet op het verleden.
 • elkaar als team en klas als supporters positief te ondersteunen in het jezelf trainen van vaardigheden en je gewenste leerroute vol te houden en tussentijdse successen te delen.
 • benutten van waarderende en constructief professionele feedback vanuit een groei- en lerende mindset!

Trainers/Coaches

klantgericht 3Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 25 jaar ervaring, ook als (interim)manager en professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Astrid Anna Kuin heeft de Leergang Oplossingsgericht coachen in het onderwijs gevolgd en certificaat behaald. En heeft de specifieke modules Kids Skills bij Ben Furman gevolgd en certificaat behaald als trainer/coach. Zij is lid van het ASFC (Amsterdam Solutions Focussed Community) van RINO Amsterdam.

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Locatie - Kosten via Lerarenbeurs of Scholenbeurs Amsterdam

Amsterdam en/of Castricum aan zee of een locatie afgestemd op de wensen van de klant. Het maatwerkprogramma (training professionalisering) wordt afgestemd op de praktijk van de deelnemer, en betreft een eerste intakegesprek op locatie met betrokkenen uit de werkomgeving van de leerkracht (leidinggevende/collega) en vervolgens zes bijeenkomsten training (binnen het budget van 2000 euro via Lerarenbeurs Amsterdam). Start najaar 2018; afspraken worden afgestemd op de agenda van de organisatie van de deelnemer.

Meer informatie over de Training krachtgerichte gespreksvoering?

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin - senior coach en trainer opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362, Astrid Anna Kuin heeft de Leergang Oplossingsgericht coachen in het onderwijs gevolgd en certificaat behaald. En heeft de specifieke modules Kids Skills bij Ben Furman gevolgd en certificaat behaald als trainer/coach. Zij is lid van het ASFC van RINO Amsterdam.

Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap

Zie ook de Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap

Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.