Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

loopbaanLoopbaanbegeleiding/coaching en Outplacement helpt je om je vragen in relatie tot werk en persoonlijk leven te benoemen en de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en indien noodzakelijk een andere functie binnen of buiten de organisatie te vinden. 

Met aandacht voor je persoonlijke talenten, kwaliteiten, persoonlijke stijl, ervaring en expertise.

De loopbaancoach helpt je om inzicht te verwerven in je mogelijkheden binnen de eigen organisatie of een andere organisatie. Met een plan van aanpak, afgestemd op jouw competenties en mogelijkheden, ondersteunen wij je gedurende dit traject met het zoeken naar een andere functie binnen of buiten de organisatie.

Drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige, is vanaf 1988 actief als allround coach (loopbaancoach, personal coach en teamcoach) voor een diversiteit aan klanten (professionals/medewerkers, management en bestuur) in een diverse arbeidsmarkt - zowel profit als non-profit; zie overzicht klantorganisaties.

Zoals benoemd in Loopbaanvisie april 2015 is een werkzoekende het beste af met een allround coach, die de klant begeleidt in de volgende loopbaancompetenties:

 • Motieven/Drijfveren Reflectie: het nadenken over wensen, waarden die van belang zijn voor haar of zijn loopbaan.
 • Kwaliteiten Reflectie: het nadenken en feedback opvragen binnen je werkomgeving over wat je wel en niet kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je loopbaan. Met aandacht voor positieve kracht en energievreters (energiebalans en focus naar de toekomst).
 • Werkexploratie: het onderzoeken van werk, werkplek en werkveld, maar ook het bijhouden van ontwikkelingen rondom jouw werk om uitdagingen te kunnen herkennen.
 • Netwerken: het opbouwen, gebruiken en onderhouden van netwerkcontacten, die voor jou van belang zijn voor de ontwikkeling van je loopbaan. het inzetten en bijhouden van de middelen (zoals je c.v.) en sociale media (zoals Linkedin; videonar etc.).
 • Loopbaansturing: richting geven door concrete acties, zoals netwerken en werkexploratie, en follow-up. Met voorbereiding en follow-up te bespreken met je loopbaanprofessional/coach. Vertrouwen en veerkracht in dit proces, alsook verwerken feedback en bijsturen. Actuele ontwikkelingen op arbeidsmarkt signaleren en op anticiperen. Zie Loopbaanvisie april 2015; ... een bewerking.

Wij maken vervolgens gebruik van de loopbaanankers en overige specifieke loopbaanmethoden gericht op persoonlijk ondernemerschap vanuit je werkcontext. Vanuit de drieluik, verleden - heden - toekomst, wordt actief arbeidsmarktgericht een traject van ondersteuning en verheldering met de klant neergezet. De klant is actief in het loopbaantraject en werkt met tussentijdse oefeneningen. Vooralsnog heeft Coaching in Organisaties alle klanten binnen de afgesproken doelstelling aan nieuw werk geholpen, mede via een uitgebreid netwerk op de arbeidsmarkt.

Outplacement is om je te begeleiden van werk naar werk. Je wordt ook uitgenodigd om met je kennis, ervaring en expertise een transfer te maken naar andere marktsegmenten of organisaties. In dit traject wordt middels personal branding marktgericht gewerkt. 

Tijdens de loopbaancoaching gaan we in op de huidige- en de gewenste positie in je loopbaan en je (werk)leven. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Een fase van bezinning en bewustwording, van terugblik en vooruitblik op: verleden, heden, toekomst. Overgang van je vorige (bestaande) functie naar nieuwe (functie en) organisatie . Aandacht mogelijk hoe je werk en priveleven combineert? Hoe je voor een goede energie-huishouding en balans zorgt?  Wat is je persoonlijke missie, waarden? inzicht in je competenties. Wil ik verder in deze functie, organisatie? Of zoek ik iets heel anders? Hoe kijk ik naar mijn toekomst, hoe neem ik de regie, hoe kan ik daar in sturen? Wat zijn mijn perspectieven? Waar ligt mijn kracht en ambitie? Wat zijn mijn mogelijkheden?

Fasen in outplacement/loopbaanbegeleiding

Op basis van je vragen doorlopen we de volgende fasen:

 • Motivatie Fase
  Intake-gesprek, aanleiding en motivatie voor Loopbaan Coaching en plan van aanpak
 • Arbeidsmarkt; kwaliteitenprofiel en gewenste ontwikkeling/soort functie
  Overgangsfase huidige baan/functie naar toekomstige baan/functie; jobcraften. Leerstijlen (ervarend leren: ontwikkelen en oefenen met aanvullende leerstijlen in crisissituaties), Levens-, Werk- en Leerbiografie indien gewenst. Reflectie op je curriculum vitae: leerpunten en spanningen. Loopbaanankers. Kernkwadrant: kwaliteiten, valkuilen en uitdaging. Kwaliteitenprofiel en feedback. Missie en visie en de ideale baan. Analyse huidige werksituatie, leerpunten en aandachtspunten. Leiderschapsstijl, communicatieve vaardigheden, persoonlijke stijl bij samenwerking en conflicten, interpersoonlijke stijl, teamrol, ennea-typen. Energie-huishoudingen balans: wat geeft je energie, wat kost je energie.
 • Arbeidsmarkt; netwerken en solliciteren op vacatures en open sollicitaties
  Profilering: Feedback op je sterkten en zwakten (uitdaging). Kwaliteitenprofiel en visitekaartje. Bezinning op huidige en toekomstige functie. Marktverkenning (intern/extern): inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: verzamelen van vacatures, curriculum vitae aanpassen, (open) sollicitaties en netwerk (intern en extern) benaderen. Ideale functie-profiel. Ideale team-profiel. Ideale organisatie-profiel. Eventuele verdere professionalisering: opleidingsbehoefte en plan.
 • Structurele aanpak/checklist: de klant kan er ook voor kiezen om een zeer gestructureerde methode met daaraan gekoppelde vragenlijsten te doorlopen. We werken dan met de checklist: - Achtergronden, Motivatie, Werkomgevingsvoorkeuren, Persoonlijke Stijl, Carriere Typen, vaardigheden, innerlijke blokkades, waarden en behoeften - naar een Persoonlijk Carriere Profiel. Naar keuze gebruiken we de andere werkvormen, indien gewenst en effectief.
 • Evaluatie Fase en follow-up
  Terugblik en vooruitblik. Eventueel: afspraken over persoonlijke coaching in de eerste fase van de nieuwe functie. Vaak is er nog behoefte aan twee follow-up gesprekken verspreid over langere tijd.

Methoden in outplacement

Bij Loopbaan Coaching maken wij gebruik van methoden uit de loopbaancoaching en begeleiding. Daarnaast werken we met creatieve en associatieve methoden zoals mindmapping, ontspanning en visualisaties en sollicitatietraining.

Focussen, Voice Dialogue, Transactionele Analyse, RET (Rationeel Emotieve Training) helpen je om meer inzicht te verwerven en zelf de regie op je loopbaan en (werk) leven te nemen. Per klant overleggen we welke werkwijzen gepast is om zo effectief mogelijk te werken en te leren (ontwikkelen).

Om inzicht en personal branding te vergroten neemt de klant deel aan een aantal passende workshops, deze worden per klant aanbevolen. Een keuze o.a. uit Transactionele Analyse, vier fasen van afscheid nemen naar profilering op de markt; RET, Enneagram en Mindfulness en persoonlijk leiderschap.

Loopbaan Coaching kan ook betrekking hebben op het bewust worden van je persoonlijke stijl en gewenste ontwikkeling, missie en visie, profilering (personal branding), leiderschapsstijl, persoonlijke stijl bij conflicten, ennea-typen in jezelf. Andere thema's zijn: time- en zelfmanagement, zorg voor jezelf, op een gezonde wijze leren omgaan met stress, energie-balans en (preventie van) burn-out.

De klant werkt met een persoonlijk actieplan, waarin afspraken, oefeneningen en opdrachten vastgelegd worden. De klant ontvangt een syllabus Loopbaancoaching.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek (intakegesprek) benoemt de klant haar/zijn aandachtspunten en gewenste resultaten en geeft de loopbaancoach toelichting op werkwijze, expertise en aanpak. Na afloop ontvangt u een persoonlijk plan van aanpak voor loopbaancoaching en een offerte. 

Eindevaluatie door klant: Ik heb meer inzicht gekregen in stressfactoren, wat levert te veel spanning op en waar voel ik me nog comfortabel bij (of eventueel als gezonde spanning). Ik heb geleerd hoe ik door zelf anders om te gaan met situaties en door er anders over te gaan denken, zelf ook invloed kan uitoefenen op de ervaring van stress. Een belangrijke factor hierbij was dat ik vrijwel altijd de lat te hoog leg voor mezelf, perfectionistisch ben en niet wil falen. Door de gedachten die hiermee gepaard gaan om te buigen, en meer te leren luisteren naar de ‘relaxte’ kant in mijzelf die wel vertrouwen heeft, wordt het gemakkelijker om met lastige situaties om te gaan. Daarnaast heb ik een duidelijker beeld gekregen van welke werkzaamheden en aspecten op het werk energie nemen en welke energie geven. Dit heeft voor mij opgeleverd dat ik binnen 8 sessies een nieuwe baan had (na sessie 5). En handvatten gekregen om naast werk ook weer voldoende op te kunnen laden. Over  de coach: Heel positief, Astrid Anna had altijd veel aandacht voor en inzicht in waar ik op dat moment stond en waar de behoefte lag. Ze heeft veel kennis en ervaring als coach en gebruikt dat ook. Daarnaast is ze als persoon erg empathisch, open, betrokken en bemoedigend. Ook buiten de sessies zocht ze contact, benaderde ze het netwerk en ondersteunde en stimuleerde me met opdrachten om actief op de arbeidsmarkt en in mijn netwerk te blijven. 

Meer informatie over outplacement en loopbaancoaching?

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U kunt ook bellen: 0251 670026 of 06-46065362

Een eerste intake-gesprek is overigens zonder kosten. Mw. drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige, is in 1988 gestart met het bureau Coaching in Organisaties te Amsterdam, o.a. persoonlijk leiderschap, conflictbemiddeling, loopbaancoaching en zelfmanagement met behulp loopbaantechnieken en andere creatieve werkvormen. Zij is daarvoor werkzaam geweest als adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als (HR) professional bij de afdeling HR en Marketing bij Geveke Werktuigbouw B.V. Vervolgens heeft zij als trainer en adviseur gewerkt met trainingen voor OR en management op communicatieve en leiderschaps- en adviesvaardigheden. Vervolgens is zij hier een jaar interim-manager geweest. Zij is zowel in profit als non-profit sector actief en heeft een rijk netwerk aan klanten in profit en non-profit organisaties. Kenmerkend voor haar werkwijze is dat zij resultaatgericht werkt en met haar twintig jaar aan ervaring over een breed scala aan werkmethoden beschikt. 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.