Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

assertiviteitPersoonlijk Leiderschap gaat over net dat stukje zelfvertrouwen waardoor je proactief gedrag vanuit eigen regie kunt inzetten, behoeften en verwachtingen helder kunt expliciteren, nee kunt zeggen, grenzen kunt stellen, zelfzorg weet te regelen. Het gaat over zowel respect, compassie en mildheid naar jezelf als naar de ander. Uiteraard heeft lichaamstaal invloed op een proactieve houding, en je gaat ontdekken dat complimenten kunnen geven en ontvangen ook een positieve benadering bevordert. Het houdt in: luisteren naar en accepteren van meningen van andere mensen en je eigen regie te bewaken (binnen de kaders en visie organisatie), Je ontdekt hoe belangrijk het is om je verantwoordelijkheid te nemen en de schuld van de gevolgen van je interacties niet op andere mensen af te schuiven.  Persoonlijk Leiderschap begint met jezelf beter leren kennen. Als je inzicht hebt, met je mooie en eigenaardige kanten, dan kan je beter sturing geven aan jezelf en begrijp je ook beter de dynamieken tussen mensen. Wat is voor jou de volgende uitdaging in je professioneel en persoonlijk leven? Coachen en trainen van skills, tools, tips en stappenplan passend bij jouw gewenste ontwikkeling.

assertiviteitWat is voor jou de volgende uitdaging in je professioneel en persoonlijk leven? Coachen en trainen van skills, tools, tips en stappenplan passend bij jouw gewenste ontwikkeling.

Zie ook Persoonlijke Leiderschap - Mindfulness/Compassie Training. En hoe persoonlijk en als lerend team optimaal  Feedback in de onderlinge samenwerking in te zetten. En Team Coaching - Effectieve Communicatie en Samenwerking

Met deze training, coaching op persoonlijk leiderschap nodigen wij je uit om op onderzoek te gaan: leer jezelf kennen. Want als je jezelf goed kent, als je begrijpt waarom je reageert zoals je reageert, dan heb je veel meer mentale ruimte voor anderen. Collega's die totaal anders reageren dan je zelf zou doen, die bezie je niet met ergernis maar met nieuwsgierigheid en verwondering. Persoonlijk leiderschap is niet een statisch gegeven. Je ontwikkelt je voortdurend tijdens je leven en je zelfinzichten groeien mee. Je leert gaandeweg om niet te hard te oordelen over jezelf en de wereld om je heen. Ga je eigen weg in jouw persoonlijk leiderschap, vul je rugzak met ervaringen en kijk met mildheid en compassie naar jezelf. Geniet van de stappen die je zet, de lessen die je leert en de levenskunst en veerkracht die je ontwikkelt. Want de beste versie van jezelf die is er al.

We werken met inbreng vanuit je eigen praktijk, praktijkgerichte voorbeelden met afwisselende werkvormen: leren door te doen. Het programma is afgestemd op de ontwikkelingen in jouw organisatie en jouw gewenste professionele ontwikkeling. We ronden iedere bijeenkomst af met een actieplan; deze ervaringen worden de volgende bijeenkomst ingebracht. 

Programmaonderdelen Persoonlijk Leiderschap

Voor In Company Training worden de programmaonderdelen met de opdrachtgever vertaald naar een maatwerkprogramma per leergroep. Iedere trainingsdag sluiten we af met een actieplan: de vertaalslag naar je praktijk.

Voorbeeld Maatwerk Programma. Bij iedere In Company Training/Coaching Persoonlijk Leiderschap maken we op basis van het intakegesprek met de klant keuzes in onderstaande en aanvullende onderdelen:

 • Persoonlijk Leiderschap wat verstaan we er onder? Zeven routines voor effectief leiderschap, gedrag om jezelf en de ander leiding te geven.
 • Ontwikkelingen in jouw organisatie en de meerwaarde naar klanten, doelgroepen: wat vraagt dit van je? Missie en ambitie, het 'wat' en het 'hoe'
 • De onderlinge samenwerking en communicatie, hoe elkaar te bekrachtigen vanuit leer- en werkplezier? Inclusie, principes en tools
 • Gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling in jouw rol? Visualisatie Oefening. Mission Possible: gewenste ontwikkeling, doelen en gedrag - stappenplan 
 • Professionele zelfreflectie, boven en onder de waterlijn, jouw drijfveren, hoe van betekenis te zijn? Sterkten-Zwakten Analyse
 • Kwaliteiten Profiel, Kernkwadrant. Jouw sterktekanten en gewenste uitdaging, persoonlijke ambitie, stappenplan
 • Jouw mindset, wat zeg je tegen je zelf en de ander bij uitdagingen, belemmeringen/tegenslagen, inspanning, fouten, kritiek, succes van anderen - Leren van successen en van "fouten"
 • Inzicht in je sterktepunten, hoe jezelf en de ander te coachen, te waarderen vanuit wat wel (positieve focus, omdenken) vanuit eigenaarschap en eigen kracht, verantwoordelijkheid (klanten/cliënten, doelgroepen, collega’s) 
 • Hoe waarderende professionele feedback in te zetten naar jezelf en naar je omgeving
 • Coachen op persoonlijk en proactief leiderschap, hoe te coachen vanuit gelijkwaardigheid en op eigen regie
 • Ervarend leren: leren door te doen, jouw persoonlijke leerstijlen en hoe je palet uit te breiden; de leercirkel om effectief te leren en samen te werken, te leren 
 • Inclusie en diversiteit aan perspectieven; model werkprincipes inclusie om toe te passen in je team en organisatie
 • Jouw energiebalans: energiegevers/-nemers; inzicht in jouw energiecurve
 • Gewenste ontwikkeling, doelen en gedrag, stappenplan en feedback
 • Balans werk/privé bewaken - diverse tools; Ontspanning en ademruimte inbouwen.
 • Hoe draag je zorg voor psychologische veiligheid en vertrouwen in teams? 
 • Wat zijn jouw gewoontepatronen bij stress, onzekerheden en hoe bij te sturen? Jouw innerlijke stemmetjes (innerlijke criticus, perfectionist) en hoe bij te sturen? 
 • De succescirkel, hoe vanuit gelijkwaardigheid de interactie met de ander in te richten? 
 • Empathisch te luisteren, luisteren om te leren (model), over open vragen stellen, fasering in gespreksmodel gericht op eigenaarschap bij de gesprekspartner
 • Oefening (Zelf)Compassie, Vitamine C
 • Lerende teams en onderlinge communicatie, hoe anders te communiceren, van IK naar WIJ-taal, fasering in besluitvorming 
 • Vertaalslag naar de praktijk; tips en tools 

 

Feedback deelnemers 

 • Zinvol, leerzaam en avontuurlijk .
 • Als heel prettig ervaren. Dit kwam doordat we casussen in konden brengen en daar werd over gesproken.
 • Inspirerend, bevestigend en motiverend.
 • Verduidelijking, helder, leerzaam en proactieve training
 • Zinvol, verbindend, bewustwording
 • Leerzaam
 • Goeie tips/tools gekregen
 • De positieve kwaliteiten van mijn collega’s zien, gaan benoemen en beter gaan benutten.
 • Ik ben mezelf meer bewust hoe ik iets moet brengen naar bepaalde collega’s, zodat het door hen ook positief opgepakt wordt.
 • Uitspreken van verwachtingen.
 • Voor mij was het ontzettend prettig dat door dit traject er veel meer openheid ontstond tussen mij en mijn collega’s. Er is een wederzijds vertrouwen en waardering ontstaan en dat is heel waardevol. Dat maakt dat ik nu effectiever ben in mijn werk.
 • Daarnaast wat echt meerwaarde had tijdens de trainingen was het leren feedback te geven op collega’s die met een probleem vanuit de praktijk kwamen.

Coaching in Organisaties - Certificering

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 20 jaar haar sporen verdiend in het trainen van (young) professionals, teams en leidinggevenden met de In Company Trainingen Communicatie en Samenwerking, Persoonlijk en Coachend Leiderschap, Feedback en Lerende Teams. Onder andere bij Ministerie OCW, BuZa, Defensie en BiZa, bij Top Drie Beste Werkgevers, de Baak, MEE, RIBW, RWS, Heineken BV, SMD Zaandam, Ballast Nedam en Shell, Geveke BV, Rabobank en ING, Hoofdkantoor Rode Kruis en landelijke kantoren, Regionale Politie Amsterdam/Amstelland, Veilig Thuis, diverse zorginstellingen, diverse onderwijsinstellingen, GGD, Gezinscoaches, AON Hewitt, Aegon, ACTA, Nationaal Coördinator Groningen, Koninklijke Marine.

De training bestaat uit een intakegesprek trainer met deelnemer en de opdrachtgever. Aantal dagen/dagdelen zijn in onderling overleg, afgestemd op budget en aantal deelnemers bij de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt een maatwerk programma en offerte afgestemd op actuele ontwikkelingen in de organisatie en de gewenste professionele ontwikkeling deelnemers.

Deelnemers ontvangen een Certificaat Training Persoonlijk Leiderschap (CRKBO gecertificeerd), mits voldaan aan de certificeringseisen,intakegesprek, reflectieverslagen, verplichte participatie, eindpresentatie leerroute en behaalde resultaten (successen vieren en leerprocessen verankeren).

Zie ook de Leergang Coaching  was 15 jaar gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Coaching in Organisaties. En is vanaf 2013 gecertificeerd en geregistreerd in het CRKBO-register - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Ons Vitaliteitsprogramma Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap is bij de Top Drie Beste Werkgevers ingezet met subsidie ESF.

 

4 logos

(Team)Trainers, Coaches

as15 200Drs. Astrid Anna Kuin, is senior (team)coach en trainer met 20 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Vanaf de oprichting van NOBCO en STIR verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatie en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als trainer, supervisor en (team)coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Zij heeft afgelopen jaren o.a. in vitaliteitsprogramma Rode Kruis gewerkt als coach en is ingezet als teamcoach/trainer bij Rode Kruis, UVA/VU, RIBW, Fokus Wonen, onderwijs Amsterdam. Specialisaties zijn: Oplossingsgericht Coachen en Werken, Systemisch werken en coachen; Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en T.A., Team Coaching; mediation. Zij heeft met de teamcoaches van Buurtzorg haar intervisie en professionele bijscholing.

 

Vragen? Meer informatie? 

Je kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Senior (Team) Coach en Trainer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via  0646065362

 

impossible

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met dit trainingsprogramma naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
Het gehele trainingsprogramma wordt tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Masterclass en binnen de professionele gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Masterclass  meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom (team) coaching/training op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma te borgen: zie onze EQA certificering Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap (Foundation-level) door EMCC/NOBCO.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.