Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

drie bruggenLeergang/Master Agile Coaching is certified with the European Quality Award (2012 and 2017) - NOBCO/EMCC. 

Agile coaching: we facilitate professionals, self organizing teams and management in the change process and journey to Agile teams and organizations: practices, lessons learned and lessons to learn. Programma Master Agile Coaching Lab: Best Practices and lessons to learn, how to improve, experiental learning. What is Agile coaching and 'What are we coaching for'. Coaching at two levels, individual and team coaching. Being Agile and doing Agile. Agile mindset and Values: how to translate in the daily practice and culture of learning and improving, experimenting and innovating, to adapt and cocreate to cliënts and markets. The change in leadership, coaching leaders and professionals in facilitating skilss - intellect, intuïtion, interaction and co-creation. Hard skills and Soft skills, Listening at three levels and powerfull questions. Competences of Agile coach.Coachingmodel Agile organizing: how to improve our performance and coaching High Performance Teams. Diversity in teams. Cocreation in learning path and circle of improving. Appreciative feedback. GROW-model. Coaching model for self organizing teams and Agile organizations on their path of learning and changing. About Change and improving. Agile mindset: How to optimize the retrospectives? Tools for retrospectives. Tools for professional and constructive feedback and for learning teams and professionals and managers.

(HR) managers, professionals, teamcoaches, scrummasters (NOBCO/EMCC EQA-gecertificeerd), basic principles of Agile coaching, Agile organizations and servant and facilitating leadership, the role of coaching and facilitating self organizing teams, the professionals and the leaders and managers. 

To facilitate you, the organization and customers on the journey of Agile development and self organizing teams

It’s important to be truly transparant about our journey,

our struggles, little successes and little steps

and how we made it to the other side of our challenges.

                                              - Neela Montgomery

Programma Master Agile Coaching Lab

Context Agile organizing, agile coaching and leadership

Strategy, Performance and markets/cliënts, structure, culture 

Interventions, levels and results; improving and learning

Tools to learn, improve and innovate

Best Practices and lessons to learn, to improve

What is Agile coaching and What are we coaching for

Coaching at two levels, individual and team coaching

Being Agile and doing Agile

Agile mindset and Values, transfer in the organization and a culture of learning and improving.

Soft skills, Listening at three levels and powerfull questions

Competences of Agile coach

Coaching High Performance Teams

About Change and improving

Coaching for an Agile mindset: How to optimize the retrospectives? Tools for retrospectives.

Agile Manifest and principles: the transfer in your organissations, successes and lessons to learn (Agile being and Agile doing)

Tools for Feedback, professional and constructive feedback

The power of questions to facilitate ownership

Team Coachingmodel to facilitate self organizing teams in their development

Trust and safety in teams, a model and scaling instrument

Scrum as an important tool, how to improve in your organization and teams?

How to optimize your performance and interventions as an Agile teamcoach, scrummaster/coach

How to coach on strengths in selforganizing teams, tools for improvement 

For certification, EMCC/NOBCO Ethical (Behaviour)Codes coaches.

Certificate Leergang/Master Agile Coaching - NOBCO/EMCC Ethical Code - Agile Coachen as profession

EMCC logonobcoCRKBO-logoOur trainingsprogram of the Leergang/Master Coaching - Coaching and Facilitating Leadership (HR) managers, professionals and (team) coaches is EQA (European Quality Award) certified with the European Quality Award by EMCC/NOBCO. Participant receive their certification if they accomplish next conditions for certification:

 • The participant works during the Master on his reflection and action rapport, his or her personal and professional development, questions, solutions and actions (action learning)
 • Students do have the possibility to practice the coaching, at least with five clients and teams with minimal 50 hours op practice
 • Students make also reflection rapports about their coaching, best practices, lessons learned and to learn as profssional Agile coach; this experiences and professional development and path of the Agile coach is also input to the supervision/coachingsessions with the trainer/coach (reflection on performance student and feedback) 
 • Wtih each student is an intake with the trainer; each student makes his own profile as a coach and his/her desired results and questions in professional performance and development.
 • To study the syllabi, transfer and application to the own company/clients and desired professional development in Agile organizing.
 • At the end of the course: to present your own vision on and tools of coaching teams in Agile organizations; your results with teams and organizations on their journey and development; reflection on your own professional development and results; and the next challenge.
 • Participating in the intervision during the course and with your own input and afterwords refelction action and new experiences with the client, teams and individuals, other participants in your organization. 
 • During our practicing labs, you will coach a team and get your feedback. You translate this on what is next to learn and practize this with your teams and organization. 
 • At he end of the course you write your professional rapport and you present your results as a professional Agile teamcoach to the trainer and to the other 

Studiebelasting en doorlooptijd

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Wij gaan uit van een doorlooptijd van tien maanden, zodat de studenten voldoende ervaring opdoen met het coachen van (oefen) klanten en supervisie en intervisie hier op. Met de 11 trainingsdagen (88 uur) en daarnaast het coachen van (oefen) klanten (50 uur), supervisie (2 x 1,5 uur) en intervisie (4 x 3 uur), gaan wij uit van een studiebelasting van vier uur per week. Tijdens ons intakegesprek lichten wij u deze studiebelasting toe, en vragen hierop commitment van de student en zijn/haar organisatie/bedrijf en leidinggevenden. De student heeft gedurende de Leergang Coaching minimaal drie keer een supervisiegesprek met de trainer; indien noodzakelijk wordt extra supervisie ingezet. De student participeert vier keer in een intervisiebijeenkomst.

Doelgroep

 • (HR) managers; MT; zelfsturende en zelforganiserende teams
 • (HR) Professionals
 • (Interne) teamcoaches
 • Scrummasters
 • Agile teamcoaches

Feedback participants

“ The most interesting learning path were the teamdynamics of our learning team, the interventions of the trainer; there was safety to be vulnerable and open and to learn together."

"For me one of the most important lessons is that I keep on going with facilitating on the quesions of the cliënt, so to keep listening on different levels and not to judge or start talking and to give advise. So I learned to be silent and to wait for the client to become aware of his/her own (potential) solutions." (Organisatieadviseur/MZ-opleider)

"The trainer, as an experienced teamcoach learned us to discover the essention of our own development by personal attention and questions, by appreciative and professional feedback (again and again from wondering questions)." De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen." (HR-manager Gemeente)

"De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in één woord super."

(HR-professional Rabobank)

"Ik heb Astrid Anna Kuin ervaren als een sensitieve trainer/coach, die zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij mensen stimuleert." (Interim manager - Afdeling Leiderschapstrainingen, Koninklijke Marine)

Doelen/Resultaten

 • Inzicht in de theorie en achtergronden van coaching en de context van de lerende organisatie
 • Visie, definitie coaching binnen de context van de eigen organisatie en omgeving als ook doelgroep(En)
 • Bewustzijn van de houdingsaspecten van de coach en het eigen coachprofiel en gewenste professionele ontwikkeling
 • Het leren toepassen van de coachvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke  stijl
 • Kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant (resultaat)
 • Stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de klant
 • Vertrouwensrelatie o.a. middels (psychologisch) contract en procedure coachrelatie (fasering)
 • Vormgeven van coachrelatie, van intake middels tussentijdse naar eindevaluatie
 • Toepassen van het geleerde parallel aan de Leergang door als (interne) coach/begeleider (coachende manager, professional) minimaal 50 uren praktijkervaring op te bouwen
 • Interventies en fasering in veranderingstraject; coachingsmethoden en technieken kunnen hanteren
 • Het leren observeren van de coachingsrelatie en interactie in het hier-en-nu (meta-niveau)
 • Reflectie op de eigen praktijk en professionaliteit (zelfinzicht en bewustzijn)
 • Inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling: proactief leiderschap
 • Feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • Op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de vereiste professionele kwaliteit en naar de EMCC/NOBCO (inter-)nationale ethische (gedrags)codes en competenties van de professionele coach.

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de persoonlijke en professionele leerdoelen van de studenten besproken en de eisen en criteria voor deelname en certficering in het programma toegelicht. Daarnaast worden de persoonlijke en professionele leerdoelen bewaakt in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan van de student en bij aanvang, aan het einde en tussentijds geëvalueerd en gepresenteerd.

Kosten

De trainingskosten van de Leergang Coaching zijn op aanvraag en exclusief locatie- en verblijfskosten, inclusief de syllabus Leergang Agile Coaching en het uitgebreide Werkboek Toolkit voor de Agile coach. Maatwerk (verkorte) leerroute voor (ervaren) coaches (start voorjaar/ najaar 2018 en 2019): neem geheel vrijblijvend contact op.

Data

Intakegesprekken: oktober 2018; Planning najaar 2018 In Company en per leergroep in overleg. Planning najaar 2018 en voorjaar 2019 verschijnt binnenkort op de website en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de agenda deelnemers (dus meldt je gewoon aan via mail voor een eerste intakegesprek!).

 • Dag 1: In Company Start november 2018

Locatie

De locatie wordt afgestemd op wensen locatie studenten (Amsterdam of Utrecht of Den Haag) en vindt ook zeer regelmatig plaats in de praktijkruimte de Mient tegenover het Intercitystation Castricum als ook op schitterende locaties in Castricum in duinen en/of aan zee. Bij een In Company Leergang Coaching is de locatie in overleg met de klant(organisatie).

Senior Trainers/Coaches

astridanakuin2Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 30 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HR professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van leidinggevenden en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisaties sociale psychologie, TA en groepsdynamica, de lerende organisatie en teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in de psychologie, therapie en counseling als supervisor en als (team)coach. Zij heeft samen met Jan Remmerswaal de Leergang Train de Trainer gegeven. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Anita Weinans, trainer en senior organisatieadviseur en (team)coach bij het Ministerie van OCW.

Verdere specialisaties zijn: Mindfulness en Compassietraining, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, systemisch werken, Oplossingsgericht Coachen en werken; Teamcoaching.

Indien gewenst wordt er tijdens de Leergang Coaching samengewerkt met een aantal professionals uit het netwerk van Coaching in Organisaties.  Zowel  Evert Hulleman (Transactionele Analyse), Ineke Pet (systemisch werk) en andere deskundigen brengen dan vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze Leergang.

Anita Weinans, senior organisatieadviseur en coach bij het Ministerie van OCW, heeft als coach in opleiding en als collega trainer de Leergang Coaching twee maal doorlopen; daarnaast is zij door Astrid Kuin en Jan Remmerswaal opgeleid in de Leergang Train de Trainer. Zij wordt in haar eigen organisatie zeer regelmatig ingezet als (team) coach en is erkend door Intercoach en beschikt over het certificaat Leergang Coaching NOBCO/EMCC en Oplossingsgericht Coachen.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaalcommunicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.