Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

ImageTeamcoaching met Talentontwikkeling 

Met de Team APK, Quick Scan wordt op creatieve wijze met de teamleden gewerkt met de talenten van de teamleden en het team. Er wordt een relatie gelegd naar visie en missie van het team en de verbetering van de diensten naar klant en markt. De teamscan ondersteunt het team in haar gewenste ontwikkeling en verandering. We werken vanuit OIM (methodiek Buurtzorg) en feedback/feedforward vanuit sterkteperspectief en innoverend vermogen in team. Gewenste resultaten en kaders. Gewenste verandering/ambities, doelen en gedrag.

Waarderend coachen, aandacht voor de kwaliteiten en gewenste ontwikkelingslijn van de teamleden en op teamniveau.

Wij werken op een schitterende locatie aan zee of op een locatie afgestemd op de wensen van de klant (organisatie). Voor ieder team en bedrijf ontwerpen wij een maatwerk traject. De klant organisatie geeft aan wat de behoefte is, op basis hiervan wordt een specifiek maatwerkprogramma met daarbij behorende offerte aangeboden.

Bij teamcoaching kan ook een keuze gemaakt worden: teamfasen en leiderschap, ervarend leren, leer & verbetercyclus, talentenonderzoek en spel, kernkwadrant van het team en de medewerkers, actieve oefeningen en werken met beelden en persoonlijk ondernemerschap binnen en buiten de organisatie en de oefening Team APK, Quick Scan van het team, over veiligheid en vertrouwen en resultaatgericht (samen)werken. Speelse werkvormen, werken met sterktekaarten, in kaart brengen van kwaliteiten in het team en hoe je elkaar effectief kunt aanvullen en samenwerken in meerwaarde en wendbaarheid naar de klant. Een van de andere mogelijkheden is te werken met de teambuilding vanuit  kleurenleer: mensen en teams kunnen zichzelf identificeren in termen van eigen denkkaders, voorkeursaanpak, 'blinde vlekken' en competenties. De kleurenleer kan gekoppeld worden aan de persoonlijke leerstijlen in het team en het kernkwadrant: kwaliteiten, valkuilen, allergie en ontwikkelingslijn (op individueel en op teamnivau). Tijdens de teambuilding wordt een relatie gelegd naar de Team APK op individueel en teamniveau!

Er is aandacht voor de talenten, krachtbronnen en diversiteit in het team en deze juist te benutten voor het innoveren en versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking! Ruimte voor feedback en bijsturing.

Wij leggen met het Talentenspel een relatie naar het persoonlijk ondernemerschap en dienend leiderschap, kernkwadranten en talenten, leerstijlen en ervarend leren. Iedere sessie wordt afgesloten met een team en persoonlijk actieplan.

Het is ook mogelijk een korte serie van teamcoachingssessies te boeken waarbij aan bod komen: fasen in het team en gevraagde leiderschapsstijlen; effectieve regels voor communicatie en de coachende leiderschapsvaardigheden, feedback, samenwerking en diversiteit. Van visie naar realiteit: iedere sessie wordt afgesloten met een team actieplan en een persoonlijk actieplan (bevorderen van afsprakencultuur en zelfsturing en regie).

Bij teambuilding besteden wij aandacht aan de gewenste resultaten, de persoonlijke stijl van de professional en de onderlinge samenwerking in het team. De uitnodiging is te werken en leren vanuit persoonlijk leiderschap (uitnodigen tot regie en verantwoordelijkheden nemen).

Team APK: Focus, verbondenheid, drive en route per team en per teamlid

Tijdens deze teamcoaching wordt een relatie gelegd naar de Team APK: Focus – visie en missie, verbondenheid, vertrouwen en openheid, motivatie en samenwerking. De teamcoach nodigt de teamleden uit een relatie te leggen van de persoonlijk APK naar de Team APK, van visie naar realiteit, naar gewenste veranderingen en het hierbij passend gedrag en vaardigheden. Zie ook onder teamcoaching-teambuilding op deze website: het oplossingsgericht model oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan met o.a. doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve feedback, steun en support regelen, kleine successen en veranderingen delen, lerend vermogen.

Meer informatie over de Teambuilding met Talentenspel? 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251670026 of 0646065362

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.