Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

ImageElke persoon die geïnteresseerd is in het leiden van verandering in organisaties en teams, kan Liberating Structures gebruiken om verandering en innovatie te faciliteren en effectieve resultaten te genereren. Als je je betrokken en geëngageerd voelt, doe je het dan beter? Denk je dat teams waarin mensen goed samenwerken, veel betere resultaten opleveren? Is het je opgevallen dat de beste ideeën vaak afkomstig zijn vanuit onverwachte bronnen? Wil je werken op het beste van je intelligentie en potentieel aan oplossend vermogen en innovaties? En anderen dezelfde kans geven? Zo JA, dan hebben we ontdekt dat dit het soort organisatie en community is waar mensen deel van willen uitmaken. EN, de eenvoudige werkvormen van Liberating Structures helpen om dit mogelijk te maken. Je genereert in korte tijd commitment, eigenaarschap en betrokkenheid. Door gezamenlijk te werken in afwisselende samenstelling van groepen wordt collectieve kennis en informatie optimaal benut. Co-creatie en positieve energie genereren focus, transparantie en oplossingen. Pragmatische werkvormen, uitnodigend voor alle betrokkenen, effectief in besluitvorming. Zelfreflectie en dialoog, met directe vertaalslag naar de praktijk (afspraken en gedrag)! Coachen en faciliteren van gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag.

 

Liberating Structures zijn gemakkelijk te leren overleg-/werkvormen (microstructuren) die de onderlinge samenwerking en het vertrouwen verbeteren. Ze bevorderen snelle een levendige participatie aan groepen van elke grootte, waardoor iedereen echt betrokken kan worden en het aanwezige potentieel op gewenste doel/resultaten benut.

Liberating Structures maakt stelselmatig gebruik van een enorme hoeveelheid contributies en latente innovaties die wachten om ontdekt te worden. Elke werkvorm van Liberating Structures kan een vergadering of bijeenkomst veranderen en meer betrokkenheid en commitment geven. De interacties van “Liberating Structures” bieden meer dan 33 extra mogelijkheden naast de conventionele benaderingen in overlegvormen. Hierbij gaat het om het benutten van collectieve intelligentie, kennis en ervaring en genereren van positieve energie, samenwerking, co-creatie in oplossingen.

Met de werkvormen Liberating Structures faciliteer je alle betrokkenen binnen en buiten een organisatie in de transformatie naar een andere effectievere manier van werken en leren. Door de onderlinge interacties, collectieve kennis en informatie en het potentieel aan alternatieve oplossingen optimaal vanuit co-creatie te benutten. We benutten hierbij tien principes om het potentieel te benutten ter bevordering van betere prestaties en innovatie, meerwaarde en kwaliteit. Op deze wijze zal LS deel uit maken van de dagelijkse interacties. Je oefent met het zelf ontdekken van oplossingen, vanuit respect te luisteren naar ieders oplossing, delen en leren van successen, onzekerheden/fouten/ calamiteiten, vergroten van autonomie en verantwoordelijkheid, innovatieve en lerende mindset om onbegrensd mogelijkheden en oplossingen te faciliteren, angsten bespreekbaar te maken en mee om te leren gaan, zowel veeleisend als uitnodigend samenwerken en serieus speelse nieuwsgierigheid in te zetten. Passend bij organisaties als complex levende systemen die zich gedragen en evalueren als ecosystemen. Faciliteren van creatieve, generatieve intelligentie van de groep.

Gerelateerde afbeelding
Bron: https://blog.usejournal.com/liberating-structures-iceberg-fac5186e2a65

De structuur van Liberating Structures zorgt ervoor dat er veilige ruimte ontstaat waarin alle deelnemers aan de bijeenkomst hun mening en ideeën op een constructieve manier kunnen inbrengen. Daarmee komen ook diegenen aan bod die soms liever op de achtergrond blijven en wat minder geneigd zijn hun ervaringen, denkbeelden en goede ideeën in te brengen.

De kracht van Liberating Structures

 • Ze zijn eenvoudig, gemakkelijk aan te leren en toe te passen
 • Je maakt ze je eigen door een aantal bijeenkomsten met een facilitator te participeren en een facilitator in te zetten in je team of organisatie
 • Ze minimaliseren het remmende effect van hiërarchie en machtsdynamiek in de groep (van controle naar vertrouwen vanuit gelijkwaardigheid); geeft zicht en ruimte voor diverse perspectieven op genoemde thema’s en acties
 • Met Liberating Structures creëer je een veilige en inclusieve omgeving, waardoor zowel de introverte EN extraverte deelnemers elkaar ruimte geven
 • Ze leveren (het gesprek over) commitment en concrete resultaten op
 • Leerplezier en meer positieve energie, interactie tijdens en na de bijeenkomsten
 • Kanteling als team of organisatie naar een actieve lerende community, ervaringen te delen en meer kennis uit te wisselen, diverse perspectieven vanuit alle gelaagdheden in de organisatie (inclusief stakeholders)

Toe te passen, wanneer?

De werkvormen van Liberating structures kunnen ingezet worden bij: diversiteit en inclusie, strategie en visie, duurzaamheid, calamiteiten of innovatiekansen aan te pakken, meerwaarde/kwaliteit en wendbaarheid naar cliënten/klanten of doelgroepen, beleidsdagen, studiedagen, teamsessies, teambuilding, vergaderingen, studiedagen, conflicten, teamcoaching waarbij het belangrijk is om feedback te krijgen, effectieve communicatie en samenwerking binnen en tussen teams, om een agendapunt van een vergadering te structureren en de conversatie in gang te zetten, voor een team om een probleem, calamiteiten of innovatiekansen aan te pakken, voor het op gang brengen van een vastgelopen discussie, die daardoor dysfunctioneel is geworden, in de omslag naar een organisatie waarbij niet de leider de mensen vertelt wat ze moeten doen en denken, voor een team die te afhankelijk is van leidinggevende(n), employee journey en young professionals, vitaliteit en werkgeluk, etc. 

Liberating structures - innovatief en succesvol teamklimaat - leer- en verbetercultuur, benutten van collectieve kennis, inzichten en potentieel aan creatieve oplossingen

Afbeeldingsresultaat voor liberating structures afbeeldingen
Liberating Structures afbee

 

Vanuit het paradigma van moderne, vitale en lerende organisaties gelden de volgende principes: Make People Awesome; Make Psychological Safety a prerequisite; Experiment and learn rapidly; Deliver value to cliënt/customer continuously (naar Joshua Kerievsky). En bij een leer- en verbetercultuur draait het bij de hartslag in organiseren om de volgende vier principes: Collaborate -> Deliver to cliënt/customer -> Reflect -> Improve.

Henri Lipmanowicz en Keith McCandless zijn met "The surprising power of Liberating Structures"- 'Simple Rules to unleash a culture of innovation' -  de grondleggers van Liberating Structures. Internationeel hebben duizenden organisaties deze werkvormen toegepast.

De tien principes Liberating Structures zijn: Betrek en activeer iedereen -> Start altijd met een duidelijk doel -> Respecteer anderen en wat anderen aan oplossingen inbrengen -> Bouw vertrouwen op terwijl je bezig bent -> Leer van je fouten -> benut de groepsdynamiek om jezelf beter te leren kennen -> Vermeerder vrijheid en verantwoordelijkheid -> Benadruk kansen en mogelijkheden "Believe before you see"-> Om innovatie te faciliteren nodig je uit tot creatieve destructie -> Participeer in serieus spelenderwijs onderzoeken en ontdekken -><-

Learning by doing: Leren door te doen en te participeren; 33 werkvormen

Wil je aan de slag in jouw team of organisatie? Contact ons vrijblijvend via Astrid Anna Kuin, Senior (Team)Coach, Facilitator Liberating Structures, Trainer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 0646065362

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.