Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

ImageLiberating Structures: Teams en organisaties coachen, faciliteren met Liberating Structures:  benut je optimaal de (potentiële) collectieve expertise en kennis in een team en organisatie en optimaliseer je creativiteit door co-creatie. Liberating Structures is een verzameling simpele, maar subtiele werkvormen (microstructuur), waarmee je betrokkenheid, innovatie en participatie kan vergroten tijdens het coachen en faciliteren van teams, groepen ongeacht de grootte.

 

De structuur van Liberating Structures zorgt ervoor dat er veilige ruimte ontstaat waarin alle deelnemers aan de bijeenkomst hun mening en ideeën op een constructieve manier kunnen inbrengen. Daarmee komen ook diegenen aan bod die soms liever op de achtergrond blijven en wat minder geneigd zijn hun ervaringen, denkbeelden en goede ideeën in te brengen.

Zo wordt qua creativiteit en innovatie het  potentieel (Liberating) uit het team, de groep optimaal benut en wordt er bovendien draagvlak gecreëerd, doordat deelnemers zich gehoord en dus gewaardeerd voelen.  Met Liberating Structures kan de effectiviteit en uitkomsten van eerdergenoemde bijeenkomsten dus aanmerkelijk worden verbeterd.

De kracht van Liberating Structures

 • Ze zijn eenvoudig, gemakkelijk aan te leren en toe te passen
 • Je maakt ze je eigen door een aantal bijeenkomsten met een facilitator te participeren en een facilitator in te zetten in je team of organisatie
 • Ze minimaliseren het remmende effect van hiërarchie en machtsdynamiek in de groep (van controle naar vertrouwen vanuit gelijkwaardigheid); geeft zicht en ruimte voor diverse perspectieven op genoemde thema’s en acties
 • Met Liberating Structures creëer je een veilige en inclusieve omgeving, waardoor zowel de introverte EN extraverte deelnemers elkaar ruimte geven
 • Ze leveren (het gesprek over) commitment en concrete resultaten op
 • Leerplezier en meer positieve energie, interactie tijdens en na de bijeenkomsten
 • Kanteling als team of organisatie naar een actieve lerende community, ervaringen te delen en meer kennis uit te wisselen, diverse perspectieven vanuit alle gelaagdheden in de organisatie (inclusief stakeholders)

Een voorbeeld vanuit team coaching van een aantal teams, Liberating Structure: 1,2,4 All

Wat wordt er bereikt?

Betrek iedere deelnemer bij het proces, ongeacht de groepsgrootte. Genereer meer ideeën in minder tijd. Haal alles uit de aanwezige knowhow en expertise, ook van bronnen die minder zichtbaar of voor de hand liggend zijn.

Door middel van gestuurde conversatie worden ideeën en oplossingen op een snelle manier gefilterd. De deelnemers zijn/worden eigenaar van de door hun ingebrachte de ideeën, dus de opvolging en implementatie ervan is makkelijker.

Toe te passen, wanneer?

 • Bij een team coaching, bijeenkomst als het belangrijk is om feedback te krijgen (vragen, opmerkingen en ideeën), in plaats van het publiek te vragen: “Heeft u nog vragen?”
 • Om een conversatie in gang te zetten en te structureren, nadat het onderwerp van een vergadering is aangekondigd
 • Voor een team, groep die is opgeroepen om een probleem of een innovatiekans aan te pakken
 • Voor het op gang brengen van een vastgelopen discussie die daardoor dysfunctioneel is geworden
 • In plaats van de “leider” die mensen ‘vertelt’ wat ze moeten denken en doen (vaak onbedoeld)
 • Voor een team, groep die te afhankelijk is van de leidinggevende(n).

De vijf elementen

 1. Stel de uitnodiging op - neem hiertoe voldoende tijd en stem optimaal af op opdrachtgever(s)

Stel in nauw overleg met opdrachtgever(s), betrokkenen een vraag met betrekking tot een op te lossen probleem, stel een onderwerp voor of doe een suggestie: “Welke kansen zie jij bijvoorbeeld om vooruitgang te boeken bij deze uitdaging, hoe ga je om met deze situatie, welke ideeën of acties zou jij voorstellen?”

 1. Hoe is de ruimte ingedeeld? Welke materialen zijn er nodig?
 • Onbeperkt aantal groepen
 • Ruimte voor deelnemers om face-to-face te kunnen werken in paren en viertallen
 • Stoelen en tafels zijn optioneel
 • Papier en schrijfgerei voor deelnemers om observaties en inzichten te noteren
 1. Hoe worden de deelnemers bij het proces betrokken?
 • Iedereen in de groep is erbij betrokken (de facilitator meestal niet)
 • Iedereen heeft dezelfde kansen om mee te doen
 1. Hoe zijn de groepen samengesteld?

In het begin werkt iedereen voor zichzelf, dan in paren, dan vier, uiteindelijk de hele groep

 1. Stappenplan en duur
 • Iedereen denkt zelfstandig na over het gekozen probleem, verpakt als vraag. Bijv. “Welke kansen zie je om vooruitgang te boeken bij deze uitdaging, hoe ga je om met deze situatie, welke ideeën of acties zou je voorstellen?” (1 minuut)
 • Vervolgens worden deze ideeën verder gefilterd en uitgewerkt in paren (2 minuten)
 • Ideeën van de paren worden verder verfijnd in groepen van vier. Hier worden de overeenkomsten en verschillen onderzocht en benadrukt (4 minuten)
 • Vraag: “Welk idee vond uw groep het meest aansprekend?” Vervolgens introduceert elke groep dat idee (deze stap kan indien nodig worden herhaald) (5 minuten)

Waartoe, met welk doel?

 • Elke deelnemer is betrokken bij het zoeken naar de antwoorden.
 • Om de vicieuze cirkel van controle, hiërarchie te doorbreken.
 • Creëer een veilige ruimte die uitnodigt om vanuit gelijkwaardigheid ideeën te genereren.
 • Iedere deelnemer heeft de ruimte om ideeën en oplossingen in te brengen, waardoor de diversiteit aan meningen geoptimaliseerd wordt: benutten van het potentieel! 
 • De kwaliteit van de input wordt verbeterd voordat ze met de hele groep worden gedeeld
 • Er wordt op natuurlijke wijze consensus en/of een gemeenschappelijk begrip gecreëerd. 

Learning by doing: Leren door te doen en te participeren; 33 werkvormen

Bovenstaand voorbeeld is maar één van de 33 werkvormen die momenteel op liberatingstructures.com.  Wil je aan de slag in jouw organisatie? Contact ons vrijblijvend via Astrid Anna Kuin, Senior (Team)Coach, Facilitator en Trainer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 0646065362

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.