Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

Team Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren. Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze (team)coaches/trainers in vanwege de meerwaarde. Behoefte aanTeam Coaching als een traject voor MT, teams of organisatieontwikkeling? Met een diversiteit aan tools worden de spelregels en methoden voor open en effectieve communicatie en samenwerkingneergezet. Als ook hoe als team (organisatie) effectief resultaten te bereiken bij je klanten/doelgroepen en wat dit vraagt van de interne organisatie, stijl van communiceren en samenwerking. Leiderschapsstijlen en vaardigeden. Wat nodig? Hoe de samenwerking en communicatie beter op elkaar af te stemmen. Hoe elkaar feedback te geven op verdere gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling in een veilig leerklimaat maatwerktraining. Hoe zorg je dat medewerkers zich gezien voelen? Over empathisch luisteren en erkennen. Proactief leiderschap en effectieve communicatie, diverse tools om in de praktijk toe te passen. Spelregels en stappenplan professioneel constructieve feedback. Hoe zorg je voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid vanuit psychologische veiligheid. Een afsprakencultuur waarbij informatie gedeeld wordt. Fasering in besluitvorming. Teamfasering en teambuilding, leiderschapsstijlen en gewenste ontwikkeling. Medewerkers coachen en begeleiden in gewenste of noodzakelijke professionele of loopbaanontwikkeling (bv.van werk naar werk). Ieder training is een maatwerk training afgestemd op gewenste veranderingen, doelen en gedrag bij het team de organisatie en de medewerkers en leidinggevenden. Door krachten en verschillen te bundelen in een team is 1+1=3 (TEAM Together Each Achieves More):: benutten van elkaars sterktepunten. Leren en verbeteren van "successen" en "fouten". Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, bij diverse Ministeries, bij RWS, Ministerie van Buitenlandse Zaken, DUO, diverse onderwijsinstellingen, bij gezinscoaches en bij Veilig Thuis, en bij de Baak. Contact ons voor een eerste gesprek en u ontvangt een maatwerk programma (coaching of deels training leiderschapsvaardigheden indien gewenst). Bij Training sluiten we af met certificering. Zie ook feedback geven en ontvangen voor teams. European Quality Award NOBCO/EMCC, zie ook de gecertificeerde Leergang Coaching met versnelde leerroute voor ervaren coaches! 

 

Effectieve communicatie en samenwerking binnen MT, teams en organisaties

Maatwerk Programma - Concept

Programma (Coaching of Training of combinatie) – Concept - Op basis van een eerste gesprek ontvangt u een matwerkprogramma:

 • Achtergronden effectieve communicatie en effectieve teams en organisaties (Resultaten en verantwoordelijkheden)
 • Spelregels voor open communicatie (vanuit vertrouwen en respect: luisteren, open vragen stellen, informatie delen, besluitvorming en afspraken). Professionele zelfreflectie, feedback en vertaalslag naar de praktijk (spelregels voor effectief teamklimaat en samenwerking)
 • Teamontwikkeling en leiderschapsstijl, vertrouwen en verdere professionele ontwikkeling
 • Psychologische veiligheid in teams - Visie en waarden
 • Lerende teams: meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten/doelgroepen; het 'wat'en het 'hoe'
 • Wat is de kracht van dit team, deze organisatie? Wat zijn de verbeterpunten, extern naar de klanten/doelgroepen en intern naar de medewerkers en de onderlinge samenwerking: gewenste verandering, doelen en gedrag, stappenplan en actieplan
 • Inzicht in je persoonlijke en professionele stijl, kwaliteiten en valkuilen, do's en dont's. Gedrag onder stress/spanning, wat nodig van de ander. Elkaar feedback geven en gebruik maken van de verschillende stijlen in de samenwerking: waar gaat dit goed? Waar en hoe kan dit beter? Afspraken en voortgang bewaken (individueel en als team). Hoe op de verschillende stijlen (kleuren) te reageren bij slecht nieuws of tegenslagen.
 • Effectieve communicatie: inbreng praktijkvoorbeelden, waar is het goed gegaan, hoe te verbeteren? Waar is het niet goed gegaan, hoe anders, wat anders? Elkaar aanspreken, feedbackcultuur vanuit vertrouwen en veiligheid. Trainen op de lerende mindset en proactief en persoonlijk leiderschap. 
 • Verantwoordelijkheden in het MT, het team: successen en “fouten” delen, hoe te verbeteren, afspraken - Model voor effectieve teams (resultaatgericht)
 • Fasering in teams, en wat nodig van elkaar per fase - Seven habits voor effectief leiderschap en samenwerking
 • Een model voor onderlinge samenwerking, overleg en besluiten; afsprakencultuur en voortgang
 • Fasering in gesprekken; benutten van feedback (toekomstgericht) - boven en onder de waterlijn (gedrag en mindset/DISC)
 • Samenwerking in teams, model om met elkaar resultaatgericht samen te werken - spelregels voor samenwerking in teams - leren door te doen
 • Vertaalslag naar de praktijk – Afspraken helder wie wat waar wanneer en hoe – Terugkoppeling vanuit de praktijk op gemaakte afspraken
 • Feedback, elkaar op constructieve wijze feedback geven en vragen – om de onderlinge samenwerking te verbeteren, en eigen verantwoordelijkheden na te komen
 • Cirkel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap, over waar ieder zelf verantwoordelijk voor is en over waar gezamenlijke verantwoordelijkheid is als geheel team – samenwerking optimaliseren – werkvormen aan de hand van voorbeelden vanuit de praktijk
 • Afronding vertaalslag naar de praktijk, afspraken, actieplan
 • Reserve: verschillende communicatiestijlen in het team: 1 + 1 = 3, hoe verschillen te benutten en in te zetten vanuit kracht en plezier (taak en relatie; het wat en het hoe; diverse leiderschapsstijlen)

Feedback van klanten

“Ik heb de tools in deze traject als positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu al positiever communiceren en veel gelijkwaardiger tot verandering komen. Het oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

 “De kennis en andere vaardigheden (“tools”) zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."

 "Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Verder is dit een hele goede opmaat geweest naar een effectiever team, waarbij  het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project."

"Ik heb de teamcoach als prettig, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij is energiek en betrokken op ieders verschillende leervragen binnen ons team en beschikt over een gezonde dosis humor. Zij weet deze gemakkelijk te verbinden naar theorie en naar praktijkoefening. De tools en kaarten feedback zijn effectief en uitnodigend en efficiënt geheugensteuntje in de praktijk."  

"Ik heb Astrid Anna als een sensitieve en professionele teamcoach en trainer ervaren. Zij stimuleert ieder in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid feedback te vragen, te geven of te ontvangen en dit te vertalen naar de eigen praktijk."

 “Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”

impossible

Coaching in Organisaties

Coaching in Organisaties heeft afgelopen 30 jaar trainingen verzorgd in het bedrijfsleven (MKB en grote bedrijven, zoals Shell, MT ING, RWS, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, Geveke Werktuigbouw, De Baak, Aon Hewitt, Aegon, Rabobank als ook Koninklijke Marine. In het onderwijs onder andere het ROC TOP Amsterdam Noord; (V)SO Adam Noord, Oost en West, UVA/VU, Hogeschool Rdam en Den Haag, primair onderwijs NH. En Top Drie Beste Werkgevers Verzorgings- en Verpleeghuis, Kinderopvang Amsterdam en Rotterdam, Jeugd- en gezinscoaches, William Schrikker Amsterdam, RIBW Haarlem, Veilig Thuis, Socius MD Velsen, Rode Kruis Hoofdkantoor en landelijk, Ministerie EZK, BuZa, Defensie, Britse Ambassade, PVP - GGZ. Coachen en trainen van professionals en teams van diverse onderwijsinstellingen van Universitair tot HBO tot MBO niveau. Coaching in Organisaties is gecertificeerd internationaal om professionals en leidinggevenden te trainen communicatie en samenwerking (European Quality Award NOCO/EMCC). Astrid Anna Kuin bedrijfskundige en sociaal psycholoog, senior trainer en (team)coach, zij traint teams, professionals en leidinggevenden in communicatieve vaardigheden en gewenste veranderingen op gedragsniveau. Astrid Anna Kuin heeft zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op teamontwikkling en training, groepsdynamica en conflicthantering. Zij heeft ook bijscholing gevolgd op psychopathologie, counseling, Transactionele Analyse, Mindfulness en Systemisch werk bij het RINO. De training Effectieve Communicatie en Samenwerking is een kortdurend training (Certificering met PE punten afhankelijk van het aantal dagdelen. Bijvoorbeeld een dag: Certificaat met 2 PE punten).

Onze trainers zijn lid van LVSC, NVO2, NVP, Solutions Focused Community RINO Amsterdam.

Vragen? U kunt ons contacten via drs Astrid Anna Kuin, senior trainer, (team) coach via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of via 0646065362. Een eerste afspraak bij u op locatie is zonder kosten.

Certificering

U ontvangt een certificaat met per dagdeel een PE punt. De training wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma. Ricttijd aantal dagdelen, in overleg met opdrachtgever: 2 dagen en een keer een follow-up dagdeel. Of 4 dagdelen en een follow-up van twee uur.


Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.