Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

Team trustLerende en effectieve Teams: Hoe blijf je zorg dragen op focus, flow, verbinding en onderling vertrouwen? Team Coaching is een krachtig instrument om vanuit onderlinge vertrouwen en verbinding van meerwaarde en betekenis te zijn. Vanuit een heldere visie met duidelijke kaders als lerend team de collectieve en persoonlijke ambitie op een steeds hoger plan te realiseren. Coachmodel voor succesvolle teams, aandacht voor: 

 • Resultaat en focus 
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Betrokkenheid onderling; drijfveren en intrinsieke motivatie
 • Delen van verschillen in stijl en inzichten
 • Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen teams.

Vragen? Contact ons geheel vrijblijvend via drs. Astrid Anna Kuin, Senior Team Coach via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362.

Interview: Maatwerk afgestemd op context, gewenste ontwikkeling en resultaat

Steeds meer organisaties zetten onze Team Coaches in vanwege de meerwaarde voor het team en de organisatie.  Met het coachmodel voor succesvolle teams gaan teamleden aan de slag met een diversiteit aan tools die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Team Coaching: Tools en tips om de onderlinge communicatie en samenwerking te bekrachtigen. Elkaar te beluisteren om te leren. Feedback in te zetten om te verbeteren vanuit leer en werkplezier. Aandacht voor cultuur van vertrouwen en psychologische veiligheid waarin successen en lessen gedeeld worden. Aandacht voor boven en onderstroom, patronen in interacties en hoe bij te sturen. Hoe elkaars kwaliteiten en de diversiteit in en tussen teams optimaal te benutten en van te leren, doen wat werkt. Heldere vertaalslag naar de praktijk (commitment). Elkaar professionele feedback te vragen en geven. Vanuit een lerende mindset met elkaar ervaring en kennis te delen en nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te genereren. Ontwikkelingen in de context en hoe daar effectief op af te stemmen. Benutten van de collectieve wijsheid en het potentieel. Tools om als lerend team meer vitaliteit te proeven. Met het Hybride werken zetten steeds meer organisaties onze (team)coaches in vanwege de meerwaarde voor het team en de organisatie.  

Voor lerende teams, onderlinge communicatie, zie ook: feedback geven en ontvangen voor teams. Hybride werken en leiderschap Training Persoonlijk en Coachend Leiderschap MT Skills, Tips en Tools. En voor mentoren, leidinggevenden en coaches  Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - Voorjaar - Najaar 2023

Lees ons interview in Elsevier "Omgaan met veranderende markten en het Hybride werken vraagt om Team Coaching"

Voorbeeld Maatwerk Programma. Op basis van een eerste intakegesprek ontvang je een Maatwerk Programma passend bij jouw team en organisatie, actuele ontwikkelingen en gewenste resultaten:

 • Collectieve ambitie, visie en meerwaarde naar (interne) klanten/doelgroepen; welke resultaten willen we behalen, hoe is onze performance naar (interne) klanten, doelgroepen? Successen en lessen, waarderend coachen op boven en onderstroom
 • Teammodel voor effectieve communicatie en effectieve teams (Resultaten en verantwoordelijkheden). Zodanig dat teamleden elkaar stimuleren oplossingsgericht, positief, toekomstgericht te denken en handelen, zonder elkaar ervan te overtuigen wat het beste is voor de ander.
 • Vertrouwen en psychologische veiligheid: Spelregels voor onderlinge samenwerking en communicatie 
 • Professionele zelfreflectie en gewenste ontwikkeling (persoonlijke drijfveren, ambitie en performance); lerende en waarderende mindset
 • Professioneel constructieve feedback: model om feedback te  vragen en te ontvangen (leer- en verbetercyclus)
 • Teamontwikkeling en leiderschapsstijlen. Model om elkaar te coachen op persoonlijk en proactief leiderschap, gericht op (team)verantwoordelijkheid nemen. 
 • Faciliteren van de dialoog op boven en onderstroom: luisteren om te leren - Principes voor inclusie en diversiteit binnen en tussen teams.
 • TEAMS voor lerende teams: nieuwe ideeën en creatieve oplossingen vanuit kansen en mogelijkheden, focus en flow
 • Inzicht in je persoonlijke en professionele stijl, (schaduw)patronen, kwaliteiten en valkuilen, do's en don'ts. 
 • Werk/Privébalans, energiebalans binnen het team; mentale en fysieke vitaliteit. Tools en Tips.
 • Vertaalslag naar de praktijk, afspraken - borgen en verankeren leerproces; actieplan. Heldere kaders: het "wat" en het "hoe".

Vragen? Contact ons geheel vrijblijvend via drs. Astrid Anna Kuin, (Team) Coach/Trainer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362.

as72Feedback van klanten

“De tools en tips zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk. Als positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als leidinggevende kan ik nu al positiever communiceren en veel gelijkwaardiger tot verandering komen. Het oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Verder is dit een hele goede opmaat geweest naar een effectiever team, waarbij  het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project."

"Ik heb de teamcoach als prettig, persoonlijk en betrokken ervaren. De teamcoach is energiek en betrokken op ieders verschillende leervragen binnen ons team en beschikt over een gezonde dosis humor. Zij weet deze gemakkelijk te verbinden naar tips en tools voor onze dagelijkse praktijk. De tools en kaarten feedback werken effectief en uitnodigend! En zijn ook en efficiënt geheugensteuntje in de praktijk."  

"Ik heb Astrid Anna als een sensitieve en professionele teamcoach en trainer ervaren. Zij stimuleert ieder in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid feedback te vragen, te geven of te ontvangen en dit te vertalen naar de eigen praktijk."

 “Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan de thema's in ons team. Ik merk nu vooral dat het in de contacten met de teamleden positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing (nodig) heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”

 

Lerende Teams, Lerende Organisaties: Klanten - Contact

impossibleCoaching in Organisaties heeft afgelopen 25 jaar In Company (Team)Coaching en Training verzorgd voor leidinggevenden, professionals en teams. Zowel voor profit als non-profit organisaties in geheel Nederland. Coaching in Organisaties is ruim 20 jaar internationaal gecertificeerd geweest om professionals en leidinggevenden te trainen in persoonlijk en coachend leiderschap met het Certificaat European Quality Award NOCO/EMCC; CRKBO registratie). Drs. Astrid Anna Kuin, Bedrijfskundige en Sociaal Psycholoog, Senior Trainer en (Team)Coach, coacht en traint teams, professionals en leidinggevenden in communicatieve vaardigheden en gewenste veranderingen op gedragsniveau. Zij is analytisch, pragmatisch en resultaatgericht en heeft plezier in het coachen van teams in hun teamdynamiek en gewenste professionele ontwikkeling. Zij beluistert teamleden op boven- en onderstroom vanuit waardering, rust, analytisch overzicht (helicopterview), kracht en humor.

Onze (team) coaches, trainers handelen vanuit de gedragscodes van coaches en trainers.

Vragen? Contact ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362 drs. Astrid Anna Kuin, Team Coach, Coach, Trainer, Facilitator, Intervisiebegeleider.

Klanten: Top Drie Beste Werkgevers, bij AON, Aegon, De Baak, ING, Rabo, Volker Stevin, Shell, bij RWS, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie OCW, bij UVA/VU, ACTA, Hogeschool Rotterdam, VSO Amsterdam, ROC TOP Amsterdam, Primair Onderwijs Beverwijk en omstreken, Castricum, Hoorn; Rode Kruis Hoofdkantoor en Landelijk, Heineken, Politie Amsterdam, Koninklijke Marine - Leiderschap, Veilig Thuis, Gemeente Amsterdam, Kinderopvang, Uitzendbureau Maandag, GGD, Gezinscoaches. Voor de Training Oplossingsgericht Coachen verwijzen wij naar Coach Journey. Voor lerende teams en onderlinge communicatie, zie ook feedback geven en ontvangen voor teams. Training Leiderschap, zie  Training Persoonlijk en Coachend Leiderschap Skills, Tips en Tools. En Summerschool  Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - Summerschool en Najaar 2023

Wij zijn aangesloten bij NOBTRA en NVP. Ons bedrijf is CRKBO gecertificeerd. 

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.