Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Masterclass Enneagram

Het Enneagram is een van de meest effectieve methoden om inzicht te verwerven in de diverse persoonlijkheden en stijlen in teams en organisaties. Je verwerft inzicht in je eigen stijl (ook bij stress/werkdruk) en andermans stijl als ook hoe je de samenwerking onderling kunt optimaliseren middels feedback per type. Je leert vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. Zodat je als team effectiever kunt samenwerken en als professional klanten en doelgroepen op de juiste wijze weet te benaderen en het contact en gewenste resultaat te optimaliseren. 

Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

Wij werken de afgelopen 10 jaar ook veelvuldig met de Kleurenleer. Ook hiermee verwerft u (met uw team) inzicht in de diversiteit aan persoonlijke stijlen, de kracht en kwaliteit per kleur, de valkuilen (bij stress, werkdruk of onzekerheid) en de tips voor onderlinge samenwerking en communicatie. Met aandacht voor uw gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zie ook Team Coaching Succesvolle en Effectieve Teams, waarin wij met een effectief teammodel werken. En voor (young) professionals en leidinggevenden is er persoonlijke coaching met de Coach Journey en Team Journey. Vragen? Contact ons gerust!

 

Het Enneagram is méér dan een typologie van de negen persoonlijkheidsstijlen en typen: het is een reis naar zelfinzicht, waarbij je vanuit begrip en (zelf)compassie optimaler en gezonder kunt functioneren.

De Masterclass Enneagram helpt een interne coach/begeleider, professional, leerkracht of leidinggevende om zichzelf en de ander beter te begrijpen in persoonlijkheid: wat heeft zij/hij nodig van jou? Wat heb jij nodig van jezelf om je professioneel verder te ontwikkelen? Elk type brengt een eigen visie op werk met zich mee en elk type benadert hetzelfde werk op een andere manier. We nodigen je uit te reflecteren op je eigen ontwikkeling van je persoonlijkheidstype. Het Enneagram werkt daarbij als een landkaart.
Doelgroep

 • (Team)coaches
 • Intern begeleiders
 • Leidinggevenden
 • Leerkrachten-professionals

Feedback klanten

"Het diepte-interview vond ik een waardevol middel voor het onderzoeken van de enneatypen. Mijn reflectie had vooral betrekking op het herkennen van typen bij mensen in mijn (werk)omgeving. Deze Masterclass heb ik als enorm voedend ervaren. Zeer deskundige trainer, inhoudelijk deskundig en in staat de materie over te brengen op een prettige manier." 

"Prima Masterclass gehad, waarin naast theoretische inzichten het overbrengen en samen onderzoeken voor mij een enorm prettige wijze van leren was." 

Onderwerpen

 • Inleiding, achtergronden van het Enneagram, de driedeling
 • Een eerste verkenning van je eigen type (werken met speelkaarten)
 • Interview van je eigen Enneatype(n): de typen in kaart gebracht
 • Kennismaking met de negen Enneagram-typen; de eigen landkaart
 • De stress- en ontspanningslijn van de typen
 • De eigen gewenste ontwikkelingslijn als coach, (HR) leidinggevende of professional
 • Bestuderen literatuur in syllabus; onderzoek en reflectie op eigen type (persoonlijke stijl)
 • Hand-out met gerichte vragen op eigen type en gewenste ontwikkeling in het werk
 • Wat zijn de belangrijke waarden van de typen in de samenwerking?
 • Samenwerking in teams: wat zijn de favoriete taken van de typen?
 • Wat gaan de typen uit de weg?
 • Waar zijn de typen allergisch voor?
 • Inbreng lastige medewerker, klant, collega of leidinggevende
 • Feedback per type
 • Communicatie en samenwerking met de verschillende typen: hoe werk je het liefst samen?
 • Wat vind je lastig?
 • Uit balans? Tips om de typen uit hun stress te halen.
 • Inzicht in de ontwikkelingslijn en vormgeven in de praktijk: ervarend leren met behulp van actieplan
 • Systemisch werken met het Enneagram

De Masterclass Enneagram voor coaches bestaat in principe uit zes bijeenkomsten en een diepteinterview per deelnemer. De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat met PE punten. Aantal bijeenkomsten kan afgestemd worden op uw opleidingsbudget (in overleg).

Data

 • Data voorjaar 2017
 • 23 februari 2017
 • 20 maart 2017
 • 10 april 2017
 • 24 april of 27 of 28 april 2017 (in overleg met deelnemers)
 • 15 mei of 17 of 18 mei 2017.
 • Najaar 2017: 25 september 2017 of 28 of 29 september 2017

Voor overige data voorjaar en najaar 2017 kunt u via een mail uw belangstelling kenbaar maken. De planning en data gaan (zoveel mogelijk) in overleg met betrokkenen.

De meeste deelnemers kiezen voor 2 bijeenkomsten kort op elkaar en vervolgens over de tijd verspreid de overige bijeenkomsten, waarbij ook de casuïstiek vanuit de praktijk wordt besproken met elkaar en bekeken welke passende interventies vanuit het Enneagram in te zetten.

Kosten

De Masterclass Enneagram voor (interne) coaches, (HR) leidinggevenden en professionals (begeleiders, leerkrachten) is ook In Company mogelijk. Programmaonderdelen gaan in overleg met de klant. Kosten per bijeenkomst €300,- excl. btw. en inclusief een diepte-interview.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.