Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

pagina 1

Deze Leergang (Team) Coaching, Coachend en Facitliterend Leiderschap  - Coaching & Facilitation Skills and Tools: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als (interne) teamcoach of agile coach, gaat in op interventies van de teamcoach en het faciliteren van gedragsverandering (zelforganiserende en/of) lerende teams en organisaties. Om teams te coachen in deze complexe en veranderende omgeving vanuit de bedoeling meerwaarde en wendbaarheid te leveren naar klanten en doelgroepen. Hybride teams te coachen: als teamcoach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden als respect en transparantie, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie. U begeleidt teams en de organisatie in de transitie naar het paradigma vertrouwen en loslaten, te faciliteren op de collectieve ambitie en doelen van de organisatie. Te coachen op boven- en onderstroom. Leidinggevenden te coachen op een transitie in rol, op professionele zelfreflectie en ontwikkeling; op transitie vanuit veranderend paradigma, op values en rolmodel. En teams te coachen op resultaten vanuit heldere kaders, onderling vertrouwen en optimaal leerklimaat (psychologische veiligheid) waarin successen en "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. Te coachen en faciliteren op lerend en innoverend vermogen in meerwaarde naar doelgroepen. Te coachen op organisatie- en teamontwikkeling; boven en onderstroom bij deze transitiecurve vanuit vertrouwen, open en heldere communicatie. Te coachen op persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Te coachen op een team en leerklimaat met professioneel constructieve feedback en aanspreek-cultuur, transparant. Vanuit de dialoog en vanuit complimenterende feedback op diversiteit binnen en tussen teams. Elkaars supporter op het op professionele en persoonlijke ontwikkeling, elkaar te coachen op het (potentieel) aan krachtbronnen binnen het team. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen op individueel en groepsniveau in beweging te brengen. Het faciliteren en coachen van teams (en organisaties) blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. In verband met de Corona- maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten). De training wordt fysiek gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis met Certificaat CRKBO. Zie ook onze Leergang Team Coaching, Maatwerk Programma voor ervaren (team)coaches.  Start: Voorjaar, Zomer en Najaar 2023 en Voorjaar 2024. Op zoek naar een teamcoach? Zie Team Coaching Hybride Werken, communicatie en samenwerking voor MT en andere teams in uw organisatie. Over coachend leiderschap: Training Coachend Leidinggevenden Tips Tools & Skills - Coachingsvaardigheden teamleiders, leidinggevenden, (interne) teamcoaches. Contact ons over een maatwerk programma passend bij uw organisatie en gewenste resultaten en professionele ontwikkeling. Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2023? Of spreiden van budget over 2023/2024! Contact ons over de mogelijkheden en startdata.

 

Team Coaching: Hoe blijf je zorg dragen op focus, flow, verbinding en vitaliteit? Team Coaching is een krachtig instrument om vanuit onderlinge vertrouwen en verbinding van meerwaarde en betekenis te zijn. Vanuit een heldere visie met duidelijke kaders als lerend team de collectieve en persoonlijke ambitie op een steeds hoger plan te realiseren. Tools en tips om de onderlinge communicatie en samenwerking te bekrachtigen. Elkaar te beluisteren om te leren. Feedback in te zetten om te verbeteren vanuit leer en werkplezier. Aandacht voor een leerklimaat met psychologische veiligheid waarin successen en lessen gedeeld worden. Aandacht voor boven en onderstroom, patronen in interacties en hoe bij te sturen. Hoe elkaars kwaliteiten en de diversiteit in en tussen teams optimaal te benutten en van te leren, doen wat werkt. Heldere vertaalslag naar de praktijk en elkaar professionele feedback vragen en geven. Vanuit een lerende mindset met elkaar ervaring en kennis te delen en nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te genereren. Ontwikkelingen in de context en hoe daar effectief op af te stemmen. Benutten van de collectieve wijsheid en het potentieel. Tools om als lerend team meer vitaliteit te proeven. Met het Hybride werken zetten steeds meer organisaties onze (team)coaches in vanwege de meerwaarde voor het team en de organisatie.  Met het coachmodel voor succesvolle teams gaan teamleden aan de slag met een diversiteit aan tools die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We coachen op 1. Resultaat en focus 2. Verantwoordelijkheid nemen 3. Betrokkenheid onderling; drijfveren en intrinsieke motivatie 4. Delen van verschillen in stijl en inzichten 5 Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen teams.

Al tijdens de opleiding bent u van meerwaarde voor de organisatie waar u werkt. Dit komt doordat u tussen elk blok opdrachten uitvoert in uw eigen praktijk en door een logboek bij te houden heeft u mogelijkheid om concrete casus in te brengen gedurende training dagen. Hiervoor krijgt u coaching van de trainer, zodat uw eigen organisatie meteen voordeel behaalt van uw opleiding.

pagina 2Uw professionele ontwikkeling als journey wordt zowel binnen het kader van het programma als daarbuiten uitgezet. Vervolgens wordt systemisch gekeken naar de organisatiecontext, dynamieken, interacties om te coachen op eigenaarschap en proactief leiderschap. U brengt eigen talenten in kaart en hulpmiddelen worden aangereikt om verdere ontwikkeling vorm te geven. Tevens gaan we specifiek in op verschillende coaching vaardigheden, modellen en interventies, bovenstroom (bewust, gedrag) en patronen in de onderstroom (onbewust, mindset). Praktijkvoorbeelden zijn leidend en u coacht elkaar op casuïstiek en ontvangt feedback en de vertaalslag naar uw organisatie en teams. Werkt aan uw zelfreflectie, skills en tools als (team)coach.

Om een team echt te kunnen coachen vanuit een lerende mindset moet u weten hoe u de versnelling en energie in een team kan brengen. Teamdynamiek, lerende (zelforganiserende) teams, een leer- en verbetercultuur waar successen en “fouten” gedeeld worden. Coachcontract leidinggevenden in het proces van transitie en anders organiseren.

De opleiding wordt afgerond met een product in de vorm van een presentatie die u kunt inzetten in uw organisatie. Hierin komen alle elementen die u heeft geleerd in de afgelopen maanden aan bod. Bij een goede eindpresentatie en uitvoering van de tussenopdrachten ontvangt u het certificaat Leergang (Team) Coaching.

Voor wie?pagina 3

(Interne) teamcoaches, teamleiders, coördinatoren, (HR) leidinggevenden, (HR) Professionals, adviseurs en projectleiders. Kortom een change agent die organisaties begeleidt in verandertrajecten en daarbij een duurzaam effect beogen.

Ervaring met werken in een veranderend omgeving en je wilt groeien als (HR) professional. Iedereen die zich breder willen ontwikkelen als (team)coach, coachend leidinggevende en meer waarde wilt toevoegen gericht op duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu verbeteren in teams en organisaties.

Werkt in een organisatie en met klanten (teams), waar tijdens de opleiding geleerde gelijk in praktijk kan worden gebracht en hiermee opgedane kennis verder verduurzamen.

U wilt een goed gevulde gereedschapskoffer met tools en skills.

Tijdens de opleiding krijgt u naast recente literatuur ook diverse instrumenten aangereikt die u meteen kunt gebruiken. 

Vragen? Contact ons via 0646065362 drs Astrid Anna Kuin, senior trainer/(team)coach of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                            

Programma

Context organisatie/teams en de rol en journey van de (team)coach              Dag 1/ 2pagina 4 1

Context en bedoeling: ontwikkelingen in complexe en dynamische omgeving, visie/missie van de organisatie, purpose. Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten. Alignment. Kaders teams: het "wat" en het "hoe"

(Team)coachen, visie, definitie en competenties (team)coach

Zelfreflectie, sterkten- zwaktenanalyse, gewenste professionele ontwikkeling. Kansen - Bedreigingen

Coaching skills, een eerste verkenning

Over luisteren en open vragen stellen

Profiel coaching vaardigheden, nulmeting en gewenste ontwikkeling 

Over proactief leiderschap, eigenaarschap, lerende mindset

Ethische gedragscode en competenties; Waarden veiligheid, vertrouwen en respect; Spelregels en principes veilig leerklimaat - Psychological Safety 

Over de paradigma's in organisaties (hiërarchisch paradigma versus het paradigma van zelforganiseren en alle varianten daar tussen): waar staat jou organisatie en wat is de gewenste ontwikkeling? Meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen? Kansen en mogelijkheden, versus bedreigingen en blokkades?

Interventies (team) coach boven en onder de waterlijn; gelaagdheden in leren en veranderen

Fasering in het (psychologisch) contract met je klant, de driehoek; fasering tijdens het traject met je klant en de interventies als (team) coach

Model co-active coaching

 

Communicatieve en coaching vaardigheden                                 Dag  3/4/5pagina 4 2

Directieve versus non-directieve vaardigheden

Coachen op eigenaarschap

De cyclus van coachen, ervarend leren, de diverse leerstijlen in het  team; zelfreflectie

Het model: meetlat en eigenaarschap

Het GROW model; vertaalslag naar de praktijk: Leren door te doen, ervarend leren

Coachen op de volgende uitdaging, veranderingen, doelen en gedrag: 11 stappen model met inzet van visualisaties (de kracht van visualisaties); schaalvragen

Als teamcoach stiltes kunnen faciliteren, mindset. Presence. Mindfulness, praktische tools (het brein; stress en ontspanning weten te faciliteren)

Coachen van veranderingen, diverse tools, 10 stappenplan doelen, gedrag -> Van Probleem- naar Oplossingsspiraal

Coachen van de transitiecurve (diverse methodieken en invalshoeken)

Systemisch coachen: patronen en mindset, paradigmashift (U curve)

De dialoog faciliteren in het team; multidisciplinaire teams: diversiteit en inclusie 

Teams coachen en trainen om onderling de dialoog te voeren, (TEAM) principes en vaardigheden van (de professionals in het) team trainen, coachen in  acht stappen model; continue feedback faciliteren (leer- en verbetercultuur binnen en tussen de teams)

Coachen op sterktekanten, toekomstgericht, kansen en mogelijkheden - Scan (Vragenlijst) - Dynamische visuele werkvormen

Lerend team : methodiek om het leren in teams te optimaliseren (diverse werkvormen) (Celebration Grid); inbreng casuïstiek en experiëntal learning

Reserve: The coach cycle, three phases; reframing mental model
Model of Co Active Coaching

Teams coachen naar high performance - de weg en het doel                          Dag   6/7pagina 5 1

Teamfasering: interventies teamcoach om dynamiek te benutten naar gewenste veranderingen

Faciliteren van een leer- en verbetercultuur in teams: delen van successen en leren van, delen van "fouten" en leren van; verankeren van leerprocessen; elkaar ankeren ("Psychological safety") ("Care and dare" Transitiecirkel)

Meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen; reflectie team: teamscan - Inzicht en gewenste bijsturing (meetlat en eigenaarschap) - hoe en wat anders, om blijvend te leren en te verbeteren - 

Fasering in het coach traject, tussentijdse evaluatie, oogsten en bijsturen; hoe te coachen op eigenaarschap bij het team en bij de professional - Interventies teamcoach per fase - Casuïstiek

Coachen op eigenaarschap, wat vraagt dit van de teamcoach? De succescirkel - Interventies op interactieniveau

Diversiteit binnen en tussen teams; diversiteit in persoonlijke stijl weten te faciliteren (dialoog, besluitvorming, afsprakencultuur) (Talking Stick)

Lerende (multidisciplinaire) teams, model lerende teams weten te faciliteren en optimaliseren; over vertrouwen en veiligheid in het team, elkaar borgen, jezelf borgen, kleine stapjes en evalueren en bijsturen

Methodiek Fishbowl, diverse dynamische werkvormen

Meetlat en eigenaarschap

Feedback, inzet van waarderende professionele feedback op gewenste doelen en resultaten

Hoe om te gaan met terugslag, blokkades? Eigen onzekerheid als teamcoach? "Successen en fouten": lessen, de moed van de kwetsbaarheid, interventies op het bestaansniveau en zingevingsniveau (betekenis) Coachen op intrinsieke motivatie professionals: purpose (van betekenis zijn), autonomie, 

Vitaliteit en Happiness in het team; focus en flow; teamscan en tools

Valkuilen Top Tien en gewenste ontwikkeling - o.a. het kernkwadrant en systemisch werk

Diverse tools om sessies af te ronden en vertaalslag naar de praktijk te faciliteren; afspraken cultuur; eigenaarschap bij klant (team en professional)

Diverse stijlen; Persoonlijke Stijl, optimaliseren in de interactie en als lerende professional, teams - Diversiteit en inclusie (Sterkte Kanten; DISC; Enneagram; overige)

Coachen van overige betrokkenen binnen en buiten de organisatie om meer waarde en wendbaarheid te kunnen leveren

 

Coaching Transities - Theorie U -  Creatiespiraal                                                     Dag 8

pagina 5 2Fasering tijdens teamcoaching en coachen op eigenaarschap - Interventies (team) coach van tussentijdse evaluatie richting eindevaluatie

Creatiespiraal en transities: Seizoenen binnen en tussen teams/organisaties - Innoverend vermogen

U-curve: paradigma verschuiving - Denken en doen - Onderstroom en mindset

Vier axioma's en coachen "from one step behind"; dienend leiderschap

Lerende teams en lerende organisaties; casuïstiek vanuit de praktijk

Aan de slag en feedback; integreren in je dagelijkse praktijk en experimenteren (experiental learning) cyclus ervarend leren: leren door te doen

 

Op Safari: Praktijksimulaties - Reflectie en Feedback                       Dag 9

pagina 6 2Praktijksimulaties, aan de slag met casuïstiek en tools; feedback en elkaar inspireren, vertaalslag naar je praktijk; zelfreflectie als (team)coach, vertaalslag naar je praktijk

Inzet waarderende feedback - Appreciative Inquiry - Sterktepunten - Positieve Psychologie

Aanvullende tools afgestemd op vragen uit dit leerteam van (team)coaches

Psychological Safety: Ruimte om interventies uit te proberen en feedback te ontvangen

Coaching on the Job

Reserve: Liberating Structures 

 

Leerpad en reflectie op je leerproces - Certificering                       Dag 10

 

Fasering en interventies (team)coach en dit lerend team: coachen eindevaluatiefase en verankeren leerprocessen

Presentatie van je leerproces, your learning journey

Broaden and Build: Vieren van successen gedurende deze expeditie - Lessen - Metafoor

Meerwaarde en duurzame ontwikkeling voor je organisatie en je (interne) klanten/doelgroepen

De volgende stap in je learning journey, duurzame verandering en ontwikkeling, het wat en het hoe, volgende eerste stap

Certificering EMCC/NOBCO Ethical (Behaviour)Codes coaches.

 

 

Studiebelasting - Certificaat  CRKBO 

 

Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat Leergang Coaching, Coachend en Faciliterend Leiderschap. Het trainingsprogramma van de Leergang (Team)Coaching  was de afgelopen 20 jaar EQA (European Quality Award) gecertificeerd door EMCC/NOBCO. Voor de studenten die het certificaat CRKBO willen behalen, worden de volgende (extra) voorwaarden gesteld:

 • De deelnemers, studenten werken aan gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling - learning objectives
 • Studenten oefenen met het coachen (minimaal 50 praktijkuren)
 • Studenten reflecteren hierop en brengen deze reflecties in tijdens supervisie 
 • Bij aanvang van de Leergang (Team)Coaching vult iedere deelnemer zijn/haar coachprofiel en werkt aan de ontwikkelpunten voor haar/hem als (team)coach.
 • Bestudering van vakliteratuur; uitwerking Top Tien en eigen visie op team coaching en werkwijze naar de eigen teams
 • Presentatie van behaalde resultaten als teamcoach bij de eigen teams en organisatie (verwijzend naar de EMCC/NOBCO Ethische Codes en competenties als coach)
 • Participatie aan intervisiebijeenkomsten en inbreng leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk als coach
 • In de praktijksimulatie laat de student vanaf dag 8 van deze Leergang zien in hoeverre zij/hij de geleerde stof van de Leergang (Team)Coaching beheerst en toepast, uitgaande van de competenties en ethische (gedrags-)codes van de (team)coach en ontvangt hierop feedback (is ook toetsingsmoment).
 • Aan het einde van de Leergang levert de student een eindwerkstuk aan bij de trainer en presenteert iedere deelnemer een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten bij de eigen teams en/of organisatie.

Iedere student benoemt zijn/haar sterkten/zwakten analyse en formuleert ontwikkelpunten vanuit de Leergang Coaching naar de praktijk en mogelijke vervolgopleiding. Deelnemers hebben intervisiebijeenkomsten gevolgd en volgen een aantal supervisie en/of coaching sessies. Aanwezigheid is verplicht in verband met het vereist aantal contacturen voor certificering. Deze Leergang Team Coaching is ook als nascholing geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders voor het maximum van 10 punten.

Toetsing voor certificering CRKBO (Centraal Register Kortlopende Beroeps Opleidingen): gedurende de Leergang zijn continu toets momenten ingebouwd: de student stuurt zijn/haar diverse reflectieverslagen naar de trainer en trainer geeft hierop feedback gebaseerd op de acht competenties en ethische gedragscode. Op dag 6 is het eerste officiële toets moment: de tussentijdse evaluatie. Student heeft hiertoe alle huiswerkopdrachten, inclusief BV IK en reflectieverslagen op dag 1 tot en met 5, reflectieverslagen op klantgesprekken aangeleverd. De trainer beoordeelt of student voldoende inzicht en gedrag toont passend bij vereisten (competenties, ethische gedragscode). Op dag 9 is er opnieuw een toets, de praktijksimulatie. De student wordt beoordeeld door trainer of hij/zij tools en skills Leergang Coaching voldoende in de praktijk kan brengen bij een (oefen)klant - mede op basis van acht competenties en ethische gedragscodes. Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan dag 10 heeft student zijn/haar eindwerkstuk aangeleverd, en ontvangt hierop beoordeling trainer of hij/zij geslaagd is. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zie criteria certificering, ontvangt student op dag 10 het certificaat Leergang (Team)Coaching van Coaching in Organisaties met CRKBO logo.

Onze trainers/(team)coaches zijn aangesloten bij NOBCO/EMCC, NOBTRA, NVP, Solutions Focused Community. Zij hebben de opleiding teamcoach zelforganiserende teams via Buurtzorg gevolgd. En zijn zelf als teamcoach/trainer ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers in de zorg. En bij het Rode Kruis. Met de opleiding tot Professioneel Scrum Master en Agile voor leidinggevenden, zijn zij getraind in het coachen van organisaties naar lerende organisatie en lerende teams.

 

 

Feedback deelnemers

 

pagina 6 1“Voor ons als team was het belangrijkste dat er tijdens de bijeenkomsten voldoende veiligheid was om ons kwetsbaar op te stellen en van elkaar te leren.” 

“Voor mij was een van de belangrijkste lessen dat ik de ander vragen blijf stellen en stop met oordelen en te adviseren hoe het moet. Ik leerde vanuit verstilling te luisteren en omgekeerd leerde de anderen naar mij te luisteren, waardoor wij als team bewuster werden van elkaars drijfveren en samen tot betere oplossingen kwamen.” 

“De teamcoach met veel ervaringen in het coachen van teams, leerde ons de essentie van persoonlijke aandacht en het stellen van open vragen. En om waarderende, professioneel constructieve feedback in te zetten. Met elkaar de volgende uitdaging als team te benoemen vanuit urgentie en ambitie. Wij leerden ieder afzonderlijk en als team te focussen op onze gewenste ontwikkeling met diverse en afwisselende werkvormen.” 

“Ik heb het teamcoachen als erg prettig, persoonlijk en doelgericht ervaren. Astrid Anna is betrokken en aandachtig op de leerbehoefte van ons team en stemt af zowel op de interacties in het team als ieder persoonlijk. Zij luistert oprecht en coacht ons naar oplossingen vanuit commitment.”

“Ik heb Astrid Anna ervaren als een sensitieve teamcoach die teams en professionals stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling op gewenste resultaten en (meer)waarde naar klanten en doelgroepen.” .

 

Kosten In Company - Open Inschrijving

De kosten voor tien bijeenkomsten zijn 5.900 euro, excl. btw, excl. locatie- en verblijfskosten. Bedrijven kunnen de btw bij de aangifte van de omzetbelasting weer terugvorderen. Maar non-profit organisaties krijgen dit btw bedrag niet terug op een later moment. In die gevallen factureert Coaching in Organisaties btw-vrij. Dit kan dankzij onze CRKBO-registratie. Training de keuze online en/of fysiek gaat in samenspraak met de klant en afgestemd op de RIVM-maatregelen in verband met Corona. Deze Leergang wordt afgelopen jaren ook als Intensive gevolgd; dit is een-op-een training waarbij het programma optimaal afgestemd wordt op de gewenste organisatie en teamontwikkeling van uw organisatie/doelgroep, uw eigen kennis en ervaring, gewenste verdere professionele ontwikkeling en (leer)agenda. In Company, programma wordt afgestemd op de gewenste organisatieontwikkeling en profiel teamcoaches met inbreng praktijk (tips en tools afgestemd op de praktijk teamcoach), en gewenste verdere professionele ontwikkeling van de teamcoaches.

In Company Maatwerkprogramma en offerte op aanvraag via Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor een In Company Programma is het mogelijk een keuze te maken uit bovenstaande modules en aantal dagen. Op aanvraag: In Company Programma Coachen en Faciliteren voor leidinggevenden in uw gewenste organisatietransitie, cultuur van coachend en proactief leiderschap als lerende organisaties, teams, professionals en leidinggevenden. Indien gewenst kunt u de kosten met uw opleidingsbudget spreiden over 2023 en 2024.

 

Data Open Inschrijving - In Company Maatwerkprogramma

pagina 7

Wilt u In Company modules afgestemd op de ontwikkelingen bij uw teams en in uw organisatie, contact ons voor een Maatwerkprogramma. Start Zomer, Najaar 2023 en Voorjaar 2024. Belangstelling te participeren?  

 

Senior Trainers/(Team)Coaches

as7

Drs. Astrid Anna Kuin Bedrijfskundige Delft, is senior trainer/(team)coach met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Zij traint en coacht (young) professionals, teams en leidinggevenden in communicatieve en leiderschapsvaardigheden, in feedback en assertiviteit. Zij wordt ingezet als coach voor teams, professionals en leidinggevenden. En als teamcoach om teams te coachen in resultaatgerichter te werken vanuit vertrouwen en commitment en effectieve samenwerking. Team Coaching gaat over onderling vertrouwen, benutten van verschillen, onderlinge feedback en een afsprakencultuur. Praktijkgericht en pragmatisch, leren door te doen! Als teamcoach wordt ook ingezet voor conflictbemiddeling en onderlinge communicatie en samenwerking. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap. Haar kracht zit in het doelgericht begeleiden van teams en professionals. Zij heeft zich gespecialiseerd in sociale psychologie, professionele ontwikkeling van teams, professionals en leidinggevenden.  Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Wij hebben onder andere mogen samenwerken met Buurtzorg, Top Drie Beste Werkgevers in de zorg, Ministeries Buitenlandse Zaken, OCW (DUO), Defensie (Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht), diverse onderwijsinstellingen waaronder ACTA UVA/VU, Hogeschool Rotterdam, ROC TOP Amsterdam, VSO, Primair Onderwijs, TNO, ING, Shell, RWS, Ballast Nedam, Geveke Werktuigbouw, Movares, De Baak, Talent in Opleiding, Veilig Thuis, Gezinscoaches, RIBW, Jeugd- en Gezinszorg, Kinderopvang, Gemeente Amsterdam, Rode Kruis Hoofdkantoor en landelijk, Aon Hewitt, Aegon, Politie Amsterdam.   

Indien gewenst wordt er tijdens de training  samengewerkt met professionals uit het netwerk van coaches en trainers van Coaching in Organisaties.  Zowel Ahsan Mahmud (Teamcoach en trainer), Evert Hulleman (Transactionele Analyse) en Ineke Pet brengen vanuit een specifieke invalshoek, hun expertise in gedurende deze training.

Ahsan Mahmud, facilitator, trainer, agile coach: "Living Change to deliver value for people, teams & organizations"
I believe that the success of any organization comes from the creation of collaboration based on positivity and transparency, in which people can and want to take ownership. I believe in a better outcome by working towards a common purpose together in a cross functional team. I am inquisitive, analytical and proactively looking for challenges to improve myself and my environment.  With over 15 years of experience in  facilitating, coaching, leading, developing, implementing change in various roles and functions.

.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.