Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

In Scrum staat leren centraal: slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer verantwoordelijkheid, leerplezier en energie, hierdoor vrworden betere resultaten behaald. Scrum is in te zetten voor de teams met docenten om motivatie, uitwisseling en leren van elkaar en dynamiek en resultaten terug te krijgen in diverse overlegvormen en vergaderingen. Voor hen die met gepersonaliseerd leren (gaan) werken is de Scrum methodiek bekrachtigend. De docent als Product Owner, docenten geven aan weer meer motivatie en energie te ervaren,benutten van feedback, de docent steeds meer in didactisch coachende rol. Scrum Framwork in de klassen, de jongeren maken hierdoor een positieve persoonlijke ontwikkeling door wat hen sterkt in hun vertrouwen in henzelf en onderling. De sleutel van dit alles is eigenaarschap, de jongeren hebben de ruimte om hun eigen leerproces te bepalen binnen de gestelde kaders en leerdoelen. Scrum verbetert niet alleen vakinhoudelijk maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling en de manier van samenwerken binnen een team.Een verbetercultuur werkt aanstekelijk, waarbij de student, de leerling in zijn/haar ontwikkeling en te behalen resultaten, centraal staat.


Scrum is een actieve samenwerkingsvorm, waarmee docenten en  leerlingen in teams opdrachten maken volgens een vast ritme. Zij plannen en bepalen zelf hun activiteiten en houden de voortgang bij. De leraar 'bepaalt' de lovetolearnopdrachten, coacht en geeft raad.Met de methodiek van Scrum faciliteren we organisaties of een deel van de organisatie in het optimaal benutten van kennis en expertise bij betrokkenen, dwars door de bestaande verbanden heen. Onze trainers, scrum masters en agile coaches hebben ervaring in het onderwijs en arbeidsmarkt. Het kan de mindset van betrokkenen veranderen, doordat in korte cycli diverse betrokkenen met elkaar spreken en samenwerken en gevraagd worden vanuit het gezamenlijk doel (met daarachter de visie) tot oplossingen te komen en elkaar te ondersteunen in meerwaarde naar de studenten en leerlingen. Een leer- en verbetercultuur vanuit veiligheid en vertrouwen staat centraal. Scrum als methodiek en de lerende en verbeterende mindset vanuit eigen regie dragen bij aan leeropbrengsten. Scrum traint betrokkenen in: hulp vragen/uitleggen; werkhouding en motivatie; leerdoelen helder en transparant; structuur en cycli leveren veel leerplezier/motivatie en samenwerking; leren te plannen; coöperatief plannen; feedback benutten een-op-een en in groepjes. Onderwijsinstellingen die met Scrum werken, benoemen in eindevaluaties de volgende resultaten: effectiever werken, sneller en beter resultaat, wendbaar innoveren, blijven aansluiten bij jongeren, transparantie. Een andere onderwijsinstelling benoemt effecten als: zelfsturende teams, meer werkplezier, transparantie, verbetercultuur, minder vergaderen, transparantie, draagvlak voor innovaties. In overleg met uw organisatie, uw team, uw leerkrachten trainen wij vanuit een maatwerkprogramma, met keuzes uit de volgende onderdelen:

 • Agile in de praktijk: op bezoek bij bedrijven en organisaties zoals Coolblue, Bol.com, Booking.com, ING, PVH, Univée, NN om in de Agile keuken te kijken, wat zijn de ervaringen? Vragenuurtje en vertaalslag naar uw eigen organisatie. Het Agile Manifesto voor het onderwijs, waarden en principes

 • Basistraining in het Scrum framework in het onderwijs, iedere school, ieder team maakt hierin zijn eigen keuzes. Maatwerk programma afgestemd op uw leerlingen/studenten en uw visie en cultuur als school om optimale waarde te behalen vanuit eigen regie en eigenaarschap bij de leerling/student ( 1 dag, 2 losse dagdelen).

 • Aan de slag met het Scrum Framework in uw eigen team, om de 3 a 4 weken coaching-on-the-job, dagdeel: onze trainers komen bij u op locatie om te observeren en tips voor Scrum in uw lerende praktijk te geven (frequentie in overleg met de school, de teams)

 • Aan de slag met Scrum in uw klassen: de leerkracht, docent wordt nu getraind in de rol van Product Owner (geeft gewenste resultaten aan en bewaakt eindresultaten, een dagdeel. De docent voert Scrum in de klassen in en leerlingen gaan in teams aan de slag, ieder groepje heeft zijn eigen Scrum Master.

Maatwerk programma afgestemd op uw organisatie, cultuur en doelgroeppassion

 • Scrum Framework; kernprincipes, Scrum waarden en spelregels. Implementatie in de praktijk, de cultuur en technieken
 • Agile Manifesto en de 12 principes; van Schoolbord naar Scrumbord
 • Leren door te doen, je het Scrum Framework eigen maken: de rollen Product Owner, het team en de Scrum Master; de artifacts Sprints, Sprint Planning, Daily Scrum, Srpint Review en Retrospective; Product Backlog, Sprint Backlog en Increment; de waarden focus, openheid/transparantie, commmitment, de moed om te delen en van en met elkaar te leren, respect; ondersteunende elementen: Scrum Team, Stakeholders, Definition of Done and Definition of Fun, Sprint Goal, Product Backlog Refinement. Speelse werkvormen.
 • Praktijkvoorbeelden; leren door te doen: oefenen en toepassen Scrum
 • Coaching vaardigheden voor de docent: teams coachen en faciliteren, teamontwikkeling
 • Multidisciplinaire samenstelling van het team, benutten van verschillen; teamontwikkeling en autonomie
 • Faciliteren van en naar eigenaarschap en autonomie van de professionals en de leerlingen
 • De faciliterende rol van leidinggevenden en de top: dienend en faciliterend leiderschap, strategisch visie en wendbaarheid naar de markt en (potentiële) klanten en doelgroepen. Resultaten en doelen helder en transparant formuleren en afstemmen met zelforganiserende teams; kaders en mandaat.
 • Faciliteren en coachen op eigenaarschap (OG coachen)
 • Benutten van constructieve en professionele feedback en feed-forward (toekomstgericht) vanuit sterkteperspectief

Trainers, teamcoaches, Professional Scrum Master, Agile Coach

Onze trainers hebben zowel als scrum master als ook als agile coach ervaring in het onderwijs als in het bedrijfsleven en andere organisaties. Daarnaast worden wij regelmatig ingezet als teamcoach en als vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, Happiness and Fun) vanuit het oplossingsgerichte coachen: faciliteren vanuit eigen kracht en eigen regie. Gecertificeerd teamcoach Buurtzorg, (team)coach/trainer in het onderwijs, diverse onderwijsinstellingen in Amsterdam met positieve resultaten, gecertificeerd trainer met het programma Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap  (European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC in 2012 en 2017), Management 3.0. Ruim 25 jaar expertise en ervaring in het teamcoachen en trainen van teams, professionals en leidinggevenden in profit en non-profit organisaties. (ING, RABO, AON, AEGON, Shell BV, KPN, Kinderopvang, Veilig Thuis, Rode Kruis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, Onderwijs – de diverse onderwijsorganisaties van primair tot VO, VSO, MBO, HBO en Universitair als ook DUO, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam).
Onze partners zijn deskundigen met ervaring als facilitator, agile coach en scrum master in diverse organisaties en in het onderwijs.

Meer informatie

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen via Astrid Anna Kuin op 06-46065362  Coaching in Organisaties heeft een landelijke dekking met haar partners (senior coaches en trainers). 

Uitspraken leerlingen/studenten:study

 "Ik vind het fijn om zo te werken, je krijgt vrijheid om zelf te werken en te leren. Maar wel met wat kleine hulp van de docent. Die geeft je precies een beetje info waar je goed zelf  mee aan de slag kan."
"Ik vind het een goede manier, omdat je zelf kan plannen hoelang je over een onderdeel doet. Vind je iets moeilijk dan reken je daar wat extra uur voor, vind je iets makkelijk schrijf je minder uur op. Ook vind ik de post-its handig, dan zie je goed wat nog gedaan moet worden en wat al af is."
"De manier van werken in de afgelopen periode maakte dit onderwerp wat interessanter. Dit komt omdat je zelf je lessen in kon plannen, veel proefjes doet en minder theoretische uitleg krijgt."
"Ik vind het fijn om zo te werken, omdat het dan overzichtelijk is wat je doet. Je kunt alles zelf plannen dus als iets niet uitkomt verzet je het gewoon. Uiteindelijk heb je alles af en ben je sneller klaar dan verwacht."


Uitspraken docenten: good idea

"Een verantwoorde, transparante manier om verantwoordelijkheid aan leerlingen te geven."
"Lesgeven wordt hier zo relaxed van. Geen orde verstoringen, geen motivatieproblemen. Ik heb alle tijd en aandacht voor vakinhoudelijke en procesmatige ondersteuning en kwaliteitsbewaking."
"Mooi om te zien hoe leerlingen zich als persoon ontwikkelen."

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.