Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • mtb meeuwenTeams als bouwstenen binnen de lerende en zelfsturende organisatie: oplossingsgericht coachen vanuit succesfactoren en mogelijkheden van de professionals en teams. Aandacht voor de succesfactoren om geïnspireerd (samen) te werken: motiverende doelen, gedeelde verantwoordelijkheid, open communicatie, respect voor verschillen, flexibel aanpassen en initiatief tonen. Elke succesfactor helpt bij het vormen van een effectief en gemotiveerd team. Pragmatisch model van oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan met o.a. doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve en professionele feedback, actieplan team en teamleden individueel, communiceren in een positief en veilig leerklimaat: vanuit vertrouwen en waarderen met elkaar te leren door te doen/actie. Verfrissende methodiek 12 stappenplan: speels, lerend en resultaatgericht!

 • agile

  Coachingsvaardigheden zelfsturende/zelf-organiserende teams - Scrum, Kanban, Oplossingsgericht Coachen bij transitie en organisatieontwikkeling:

  • Scrum framework - teamcoachen zelforganiserende teams
  • Professional Scrum Master, Agile coach, trainen/coachen van transitieprocessen naar zelforganiserende teams
  • Faciliteren van eigenaarschap, zelfsturend leren en werken
  • Scrum, definitie, kernprincipes en technieken
  • Goals, meerwaarde naar klanten/doelgroepen, wendbaarheid faciliteren in complexe martkt/omgeving
  • Scrum als framework;spelregels, spelers en aansprakelijkheid, rollen, sprints, events, Product Backlog, Definition of Done
  • Agile Manifesto en de 12 principes
  • Scrum en teamontwikkeling - Tools 
  • Scrum values en Agile mindset; klantfocus; intrinsieke motivatie 
  • Meerdere Scrum teams
  • Trainen van coachend en faciliterend leiderschap vanuit vertrouwen - spelregels teamklimaat van vertrouwen en veiligheid
  • Transparant communiceren en faciliteren naar eigenaarschap; kortcyclische feedback 
  • Maatwerk formule en In company programma
  • Tools passend bij de organisatie en cultuur; Scrum, KANBAN, OIM (Buurtzorg) Oplossingsgericht Coachen, besluitvorming en samenwerking, vergaderen
  • Coachen en faciliteren van eigenaarschap
  • Klant impact en value meten en bijsturen
  • Teams en SCRUM Masters trainen in coachingsvaardighede zodat eigenaarschap bij de professional is
  • Succesfactoren High Performance Teams

   

 • zelfsturend

  Zelfsturende/zelforganiserende teams in de praktijk: Hoe succesvol in te voeren? In Company (Team)Coach/trainer zelfsturende/zelforganiserende teams: Principes, succesfactoren, coachvaardigheden, effectieve zelfsturende teams, teamfasering en samenwerken/leren, constructieve feedback, (team) ondernemerschap, proactief leiderschap, lerende teams. Aanleiding, motivatie en transitie: visie, kaders,  de rol van de top en veranderende rol en stijl van leidinggevenden; succesfactoren van zelfsturende en lerende teams en professionals. Stappenplan bij invoering. Tools passend bij uw organisatie, context, cultuur en klanten/doelgroepen: OIM Buurtzorg, Scrum Framework, Oplossingsgericht coachen: Maatwerk en keuzes passend bij de organisatie en gewenste resultaten. Teamfasering; rollen in het team en samenwerken; elkaar succesvol oplossingsgericht coachen, acht stappen model; klant meerwaarde en wendbaarheid, leer- en verbetercirkel, professionele en constructieve feedback; gewenste resultaten en voortgangsbewaking, transparantie en kengetallen; teamtaken/rollen en teamhandboek, kaders, praktijkgericht. Leer- en verbetercyclus: leren door te doen, leren van successen en van “fouten”. Diverse modules zelfsturing en tools. Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid ESF, o.a. ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers 2017. Optimaliseren toekomstbestendige performance naar klanten/doelgroepen. Intakegesprek zonder kosten bij u op locatie met betrokkenen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende Teams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Voor stappenplan en invoering zelfsturende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelfsturende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

 • zelfsturendDoelgroep: professionals/teams in organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams, om elkaar onderling oplossingsgericht te coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen daarbij behorende randvoorwaarden en kaders). Vanuit respect, vertrouwen en in dialoog. Intrainen en toepassen vanuit open communicatie en oplossingsgericht (samen)werken en oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. De ervaringen vanuit de praktijk zijn hierin leidend. Aandacht voor en maatwerk modules: basis principes zelfsturing, besluitvorming en adviesmethode, vergaderen, teambuilding, professionele feedback, teamrollen en benutten/afstemmen verschillende stijlen en kwaliteiten, leer- en verbetercyclus (op basis van SWOT; gewenste resultaten en kwaliteit). Teams en professionals als lerend team om performance naar klanten/doelgroepen en omgeving/(arbeids)markt te optimaliseren. Professionele feedback en feed forward.Zie ook raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid met ESF-subsidie, o.a. ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers 2017 

 • organisatie coaching (HR/MD) professionals, adviseurs, managers/coaches

  • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
  • Leiderschapsstijlen en organisatieontwikkeling
 • ImageVitaal Leiderschap

  Mindfulness is een manier om aandacht te geven, bewust, ìn dit moment, zonder oordeel.
  Professionals, (zelforganiserende/zelfsturende) teams en leidinggevenden oplossingsgericht te coachen op vitaliteit, veerkracht en Happiness. Transparantie en focus, lerend en oplossend vermogen bekrachtigen met waarderende feedback. Tools en tips vanuit eigen regie te benoemen en in te zetten. Work/Life Balance en professionele ontwikkeling te optimaliseren met passende tools en trainen van een lerende mindset en compassie: leren door te doen in de praktijk!! Teamklimaat van vertrouwen en veiligheid: Successen met elkaar te delen en te vieren, te leren met elkaar van “fouten”. Zie Happiness - Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid - ESF – Top Drie Beste Werkgever

 • ImageTraining Timemanagement en proactief leiderschap

  Een training voor het team of een Intensive voor u als manager of als professional: Maatwerk met effectieve tools voor timemanagement! 

   

 • BarcelonaAgile Organiseren - Masterclass Oplossingsgericht Coachen

  Inspiratie en social design: architect van jouw organisatie en performance

  Toekomstbestendig, van meerwaarde naar klanten en doelgroepen,wendbaarheid en Agile organiseren

  Kanban, Scrum, Management 3.0, zelforganiserende teams

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.