Professionele Ontwikkeling? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Team Coaching Lerende Teams & Professionals: onderling vertrouwen, feedback

  teamcoaching teambuildingEen effectief en succesvol team en een teamklimaat van onderling vertrouwen waarin ieder leert en feedback passend ingezet wordt? Hebben teamleden zicht en focus op resultaten, meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen? Zijn teamleden bereid om elkaar aan te spreken op het (niet) realiseren van de afgesproken acties op gezamenlijk afgesproken resultaten vanuit een lerende mindset? Verbinden teamleden zich aan genomen besluiten en actieplannen? Wordt diversiteit en verschil in mening of conflicten op een open manier besproken?  Stellen de teamleden zich kwetsbaar op? Is er vertrouwen in elkaar? Tools voor open communicatie, naar elkaar te luisteren, dialoog. Zicht op bovenstroom (zichtbaar gedrag) en onderstroom (patronen en mijlpalen in de tijdlijn, gedeelde visie, overtuigingen, waarden, mindset). Aan de hand van de teamscan bespreken wij deze resultaten met het team.

  Wij coachen teams in het bouwen aan vertrouwen om optimale resultaten, meerwaarde en wendbaarheid naar (potentiële) klanten en doelgroepen te leveren. Zie ook: Effectieve teams, communicatie en samenwerking, teams, MT en organisatie.

 • Liberating Structures - Teams en organisaties coachen - Leer- en Werkplezier

  ImageElke persoon die geïnteresseerd is in het leiden van verandering in organisaties en teams, kan Liberating Structures gebruiken om verandering en innovatie te faciliteren en effectieve resultaten te genereren. Als je je betrokken en geëngageerd voelt, doe je het dan beter? Denk je dat teams waarin mensen goed samenwerken, veel betere resultaten opleveren? Is het je opgevallen dat de beste ideeën vaak afkomstig zijn vanuit onverwachte bronnen? Wil je werken op het beste van je intelligentie en potentieel aan oplossend vermogen en innovaties? En anderen dezelfde kans geven? Zo JA, dan hebben we ontdekt dat dit het soort organisatie en community is waar mensen deel van willen uitmaken. EN, de eenvoudige werkvormen van Liberating Structures helpen om dit mogelijk te maken. Je genereert in korte tijd commitment, eigenaarschap en betrokkenheid. Door gezamenlijk te werken in afwisselende samenstelling van groepen wordt collectieve kennis en informatie optimaal benut. Co-creatie en positieve energie genereren focus, transparantie en oplossingen. Pragmatische werkvormen, uitnodigend voor alle betrokkenen, effectief in besluitvorming. Zelfreflectie en dialoog, met directe vertaalslag naar de praktijk (afspraken en gedrag)! Coachen en faciliteren van gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag.

   

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2024 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.