Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Masterclass Coachen bij Transities - Werk/Privé Balans

  Image

  Masterclass Persoonsgericht Coachen bij transities (zoals Corona en/of invoering van zelforganisatie, lerende teams) stress/werkdruk en preventie burn-out voor professionals, (interne) coaches, begeleiders en leidinggevenden, teamcoördinatoren/leiders, teamcoaches: je leert hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met transities (van crisis naar kans vanuit lerende mindset), stress/werkdruk en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Werk/Privé Balans, Energiebalans, de drie kenmerken van bevlogenheid en burn-out, context organisatie. Coachen op vitaliteit, flow, focus en Happiness. Coachen en trainen op gelukscompetenties bij professionals, teams en organisaties. Wat geeft energie? Wat kost energie? Tips bij stress - Top Tien. Ontspanningsoefeningen om gewoontepatronen bij stress/werkdruk vanuit de automatische piloot te doorbreken vanuit proactief leiderschap. 12 steps to Happiness; leren door te experimenteren met de celebration grid. De vier pijlers bij werkgeluk, het PERK-model. Pragmatische interventies om uw doelgroep te coachen: mindset en gedrag! Inzicht en bijsturing patronen, gedrag en gedachten bij stress/werkdruk! Aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en hoe bij te sturen naar meer zelfzorg. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers.. Brochure op aanvraag vai Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 • Leergang Coaching op vitaliteit en veerkracht vanuit verbinding - Fysiek/Online

   

  pagina 1

  Leergang/Training Coaching op vitaliteit en veerkracht - Skills & Tools - Online/Fysiek: Coachen op veerkracht. Luisteren met aandacht op zelfzorg, veerkracht  en eigen regie. De ander te coachen op wat nu nodig is, gewenste persoonlijke/professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking: De actuele ontwikkelingen vragen om verbinding en erkenning, interventies op bestaansniveau. Hoe draag je zorg voor elkaar en voor jezelf? Wat vraagt dit van leidinggevenden, professionals, (team)coaches? Een tien-daagse trainingsavontuur (of een maatwerkprogramma met keuze uit deze modules) om jezelf gecertificeerd te ontwikkelen in de rol van coach gaat in op interventies van de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij gesprekspartners. Om collega's, medewerkers of klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving waarbij de ander haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. In de rol van coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw medewerkers, collega's, (interne) klanten/doelgroepen. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen in beweging te brengen om gewenste resultaten vanuit eigenaarschap te bereiken. Het faciliteren en coachen van de ander blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de training als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten).  Destijds ingezet en erkend met Europees Sociaal Fonds als In Company Vitaliteitsprogramma bij Top Drie Beste Werkgevers. Brochure op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zie ook Leergang Coaching gecertificeerd met Certificaat European Quality Award NOBCO/EMCC. Start: Najaar 2020 - Voorjaar 2021. U kunt ook afzonderlijke modules (PE punten) volgen, en het is mogelijk als team/organisatie een In Company Programma te volgen - combinatie fysiek/online in onderling overleg.

   

 • Team Coaching - Effectieve Communicatie en Samenwerking - Teams/MT

  Team Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren. Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze (team)coaches/trainers in vanwege de meerwaarde. Behoefte aanTeam Coaching als een traject voor MT, teams of organisatieontwikkeling? Met een diversiteit aan tools worden de spelregels en methoden voor open en effectieve communicatie en samenwerkingneergezet. Als ook hoe als team (organisatie) effectief resultaten te bereiken bij je klanten/doelgroepen en wat dit vraagt van de interne organisatie, stijl van communiceren en samenwerking. Leiderschapsstijlen en vaardigeden. Wat nodig? Hoe de samenwerking en communicatie beter op elkaar af te stemmen. Hoe elkaar feedback te geven op verdere gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling in een veilig leerklimaat maatwerktraining. Hoe zorg je dat medewerkers zich gezien voelen? Over empathisch luisteren en erkennen. Proactief leiderschap en effectieve communicatie, diverse tools om in de praktijk toe te passen. Spelregels en stappenplan professioneel constructieve feedback. Hoe zorg je voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid vanuit psychologische veiligheid. Een afsprakencultuur waarbij informatie gedeeld wordt. Fasering in besluitvorming. Teamfasering en teambuilding, leiderschapsstijlen en gewenste ontwikkeling. Medewerkers coachen en begeleiden in gewenste of noodzakelijke professionele of loopbaanontwikkeling (bv.van werk naar werk). Ieder training is een maatwerk training afgestemd op gewenste veranderingen, doelen en gedrag bij het team de organisatie en de medewerkers en leidinggevenden. Door krachten en verschillen te bundelen in een team is 1+1=3 (TEAM Together Each Achieves More):: benutten van elkaars sterktepunten. Leren en verbeteren van "successen" en "fouten". Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, bij diverse Ministeries, bij RWS, Ministerie van Buitenlandse Zaken, DUO, diverse onderwijsinstellingen, bij gezinscoaches en bij Veilig Thuis, en bij de Baak. Contact ons voor een eerste gesprek en u ontvangt een maatwerk programma (coaching of deels training leiderschapsvaardigheden indien gewenst). Bij Training sluiten we af met certificering. Zie ook feedback geven en ontvangen voor teams. European Quality Award NOBCO/EMCC, zie ook de gecertificeerde Leergang Coaching met versnelde leerroute voor ervaren coaches! 

   

 • Training Persoonlijk Leiderschap - Communicatie en gedrag

  assertiviteitVitaliteit en veerkracht, Training Persoonlijk en Proactief Leiderschap: Assertiviteit, Communicatie en gedrag. Transactionele Analyse en Mindfulness. De regisseur van je eigen levensreis en loopbaan. Assertieve mensen zetten zich in voor een rechtvaardige behandeling van iedereen vanuit respect voor jezelf en respect voor de ander. “Assertiviteit houdt in dat je op een zelfverzekerde en directe manier aan anderen laat weten wat je wel en niet wilt. Het betekent ook dat je openstaat voor de visie en mening van anderen, ook als die verschillen van jouw mening.”  

  Tijdens deze training leer je de verschillende gedrags- en communicatiestijlen te herkennen, op af te stemmen en te beïnvloeden. Wat levert deze training je op? Meer rust in je (werk)leven, je leert beter nee te zeggen en meer voor jezelf op te komen. Je verwerft inzicht in je sterke en zwakke punten en leerdoelen in je communicatie met je (werk)omgeving. Je leert passende en effectieve communicatieve vaardigheden in te zetten. Assertief gedrag draagt bij aan win-win situaties tussen jou en andermans belangen en het levert betere en effectievere relaties op in je (werk)omgeving.

  Als jij je assertief gedraagt en assertief communiceert, is de kans groot dat andere mensen je behandelen op de manier die jij van hen verwacht: met respect! In Company en Individueel Maatwerkprogramma! Voor teams en organisaties: Liberating Structures, meer focus, transparantie en energie!

 • Gepersonaliseerd leren - Didactische coach rol - Oplossingsgericht

  klantgerichtOplossingsgericht coachen, coachend lesgeven en krachtgerichte gespreksvoering door professionals met leerlingen (en ouders): het motiveren van leerlingen, gepersonaliseerd leren, oplossingsgericht coachen vanuit eigenaarschap op doelen. Acht stappen coach model. De professional in de didactische coachrol, van directieve naar non-directieve communicatieve vaardigheden.  Gepersonaliseerd leren en de didactische coachrol. Professionals (leraren en schoolleiders van een Rotterdamse school (PO/VO/MBO incl. Speciaal Onderwijs), teamleiders/coördinatoren en leerkrachten, mentoren in de rol van coach, coaches en intern begeleiders. Deze training is opgezet vanuit oplossingsgericht coachen en stappenplan. Kids Skills en Mission Possible voor jongeren. Deze maatwerktraining voor teams is gericht op verdere professionalisering in je contact met de leerlingen, om hen te coachen op eigen doelen, te motiveren, om oplossingen vanuit steeds meer eigen verantwoordelijkheid in te zetten. Bij eventuele conflicten of problemen deze om te buigen naar positief geformuleerde doelen (cognitief en sociaal-emotioneel) en gedrag. Vanuit een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid. Maatwerk Programma op aanvraag!

 • Masterclass RET

  ImageHoe de innerlijke perfectionist of liefdesjunk op gezonde wijze bij te sturen? Irrationele gedachten (gedrag en gevoelens) om te buiten naar effectieve en rationele gedachten? De Masterclass RET - Rationeel Emotieve Training - geeft je als coach, coachen professional of leidinggevende  na de basis van Leergang Coaching, een verdieping aan instrumenten vanuit de  RET en hoe deze in te zetten bij stress en in de levens-, leer- en werkbiografie van de klant. Aan de opleiding Masterclass RET zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan te vullen met modules Mindfulness, Transactionele Analyse, Voice Dailogue en Pscyhodrama, Systemisch werk.

 • Masterclass Enneagram bij stress/werkdruk,verdere professionele ontwikkeling

  Masterclass Enneagram

  Het Enneagram is een van de meest effectieve methoden om inzicht te verwerven in de diverse persoonlijkheden en stijlen in teams en organisaties. Je verwerft inzicht in je eigen stijl (ook bij stress/werkdruk) en andermans stijl als ook hoe je de samenwerking onderling kunt optimaliseren middels feedback per type. Je leert vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. Zodat je als team effectiever kunt samenwerken en als professional klanten en doelgroepen op de juiste wijze weet te benaderen en het contact en gewenste resultaat te optimaliseren. 

  Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

   

 • Masterclass Systemisch Werken, Voice Dialogue, Focussen en Transactionele Analyse

  dolfijnenAls (team)coach, (loopbaan)begeleider, leidinggevende of teamleider je de interventies vanuit systemisch werken eigen te maken: professionele zelfreflectie en input vanuit je praktijk. Lerende teams en organisaties te coachen in hun transities. Te coachen op boven- en onderstroom in de paradigmashift van "controle" naar "vertrouwen en loslaten". Zeven stappen model om boven en onder de waterlijn te coachen: vanuit collectieve intelligentie de dialoog, innovatie en co-creatie te faciliteren. Interventies op interactie- en zingevingsniveau. Elkaar te coachen op meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen in een VUCA wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity):  Te faciliteren vanuit verstilling, compassie en nieuwsgierigheid; diverse tools.  Vanuit Presence (volledig aanwezig in het hier-en-nu) waarnemen en systemische opstelling van de gehele context: "This model encourages you to step into the emerging future." Persoonlijk en verbindend leiderschap "How to embrace obstacles": model op energetisch niveau om juist van tegenslagen, blokkades en obstakels (met elkaar) te leren. Te coachen op dilemma's en polariteiten: Voice Dialogue: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat... maar anderzijds ook... Het paradigma van controle, schuld, angst, onzekerheid versus het pardadigma van vertrouwen, groei, ambitie en verlangen tot co-creatie. Van ego naar eco. Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Inzet van Focussen en Voice Dialogue: empathisch te (leren) luisteren, presence: waarnemen en kantelen naar mogelijkheden en oplossingen vanuit eigenaarschap. Je leert te coachen met methoden en stappenplan Voice Dialogue en Focussen. Energetisch te coachen op transities, dilemma´s en keuze processen. Maatwerk Programma's afgestemd op uw gewenste ontwikkeling, organisatiecultuur, praktijkvoorbeelden en agenda. Tips. Tools & Skills. Training: Fysiek en/of Online in overleg met u als klant en conform RIVM-maatregelen Covid-19. Zie ook onze Mindfulness/Compassie Training! Voorjaar/Najaar 2021. Locatie: Castricum aan zee.

 • Mindfulness/Compassie Training - Persoonlijk Leiderschap

   

  learn to surf

  Mindfulness/Compassie Training en Persoonlijk Leiderschap: Mindfulness is een methode om los te komen van onbewust, automatisch ingesleten gewoontepatronen, van de 'automatische piloot' bij plotselinge (ongewenste) veranderingen. Met de inzet van korte aandachts oefeningen kunnen gewoontepatronen begrepen en veranderd worden. Je wordt getraind in de essentiële bekwaamheid om je eigen automatische piloot te herkennen en bij te sturen naar wat passend is bij de huidige en gewenste situatie. Vanuit een innerlijke rustmoment te reflecteren op je gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit kan je helpen vanuit persoonlijk leiderschap nieuwe mogelijkheden te zien en in een situatie creatief vanuit kansen te reageren. Mensen kunnen piekeren over situaties, oordelen hebben over zichzelf en anderen, te ondoordacht hun grenzen overschrijden. Herkenbaar is dat last hebben van eigen gedrag en er dan bovendien streng over te oordelen best vaak voorkomt. Hoe helpend zijn deze oordelen om te helpen het anders te doen naar jezelf en anderen? Je formuleert voor je zelf je Mission Possible, het wat en het hoe en je supporters. De oefeningen en tools helpen je bij het sluiten van vriendschap met jezelf en anderen door je innerlijke beleving waar te nemen te erkennen en te aanvaarden en er niet door gegijzeld te worden. De training ondersteunt je in een gezonde Work/Life Balance, focus en flow. Maatwerkprogramma een-op-een, Fysiek/Online. Maatwerk voor teams en organisaties. Onze trainers en coaches zijn ingezet bij diverse vitaliteitsprogramma bij Top Drie Beste Werkgevers, bij Rode Kruis NL, bij diverse onderwijsinstellingen, AON, diverse Ministeries. Zie ook Coach and Coffee To Go aan Zee of in Duingebied PWN. Vragen? Contact ons gerust.

   

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.