Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Image

  Masterclass Coachen bij stress/werkdruk en preventie burn-out voor professionals, (interne) coaches/begeleiders en leidinggevenden/teamcoördinatoren/teamcoaches: je leert hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met stress/werkdruk en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Work/Life Balance, Energiebalans, de drie kenmerken van bevlogenheid en burn-out, context organisatie. Coachen op vitaliteit, flow, focus en Happiness. Wat geeft energie? Wat kost energie? Tips bij stress - Top Tien. Ontspanningsoefeningen om gewoontepatronen bij stress/werkdruk vanuit de automatische piloot te doorbreken vanuit proactief leiderschap. 12 steps to Happiness; leren door te experimenteren met de celebration grid. De vier pijlers bij werkgeluk, het PERK-model. Pragmatische interventies om uw doelgroep te coachen: mindset en gedrag! Inzicht en bijsturing patronen, gedrag en gedachten bij stress/werkdruk! Aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en hoe bij te sturen naar meer zelfzorg. Zie ook ons Vitaliteitsprogramma ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers met ESF-subsidie.

 • scholenbeurs19

  Verder professionaliseren als leerkracht of team naar nog meer leerplezier en resultaat? Professionaliseringstraject, (team)training of coaching? Contact ons voor passend maatwerkprogramma! Progressiegericht werken en coachen: pragmatisch coachmodel, lerende mindset,  trainen van vaardigheden en diverse tools. De docent in de didactische rol van coach: coachen van leerlingen en studenten vanuit intrinsieke motivatie en eigenaarschap. Transactionele Analyse, Systemisch coachen, Mindfulness en Compassie-training, Krachtgerichte gespreksvoering op eigen regie, Kids Skills, Coachen bij stress, Work/Life Balance ter preventie burn-out; Scrum Framework in het onderwijs. Evaluatiecijfer: 9! "Geweldige samenwerking en bedankt voor je flexibilteit, mobiliteit en bereikbaarheid.Top Coach!". Leergang Coaching met NOBCO-EQA certificaat EIA-registratie coaches: verkorte leerroute oor ervaren coaches/ begeleiders.  Meer informatie in onze nieuwsbrief!

 • Oplossingsgericht coachenTeamTraining/Masterclass Progressiegericht werken en coachen - Certificaat 16 PE-punten: Coachen op kracht en successen voor (interne) (team)coaches en andere professionals, coachende leidinggevenden, teamleiders bij organisatie- en teamontwikkeling naar zelforganiserende en lerende teams en organisaties. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Hoe zet je met elkaar vanuit eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid optimaal krachtbronnen en kwaliteiten in naar meer klantimpact en waarde? Investeren in een leer- en verbetercultuur, vanuit vertrouwen en veiligheid successen en "fouten" te delen en van te leren? Progressiegericht coachen op zelfoplossend en zelforganiserend vermogen bij teams, professionals. Focus, gewenste resultaten en kaders. Veerkracht en vitaliteit, Happiness en flow. Next challenge, inzet acht stappen coachingmodel en waarderende, professionele en constructieve feedback. Brochure Training Progressiegericht werken en coachen op aanvraag. Keuze uit diverse professionaliseringstrajecten, (team)coaching of training, zie Lerarenbeurs Gemeente Rotterdam. Zie ook de gecertificeerde Leergang Teamcoaching met versnelde leerroute voor ervaren coaches!

   

 • golvenGezond werkklimaat en werkplezier - Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid  ESF - 12 steps to Happiness, veerkacht en vitaliteit - zelforganiserende teams. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers met positieve evaluatie en pragmatische tools voor de dagelijkse praktijk! Vitaliteit, veerkracht en een evenwichtige Work/Life Balance: oplossingsgericht coachen en werken vanuit talenten, krachtbronnen en successen.Teamcoachen naar gezonder werkklimaat en teamcultuur van veiligheid en vertrouwen, autonomie en werkplezier, en van meerwaarde naar je klanten en doelgroepen. Diverse tips en tools: 10 tips bij stress, energiebarometer, 12 steps to Happiness, motivatie kaarten...

 • klantgerichtTraining Krachtgerichte gespreksvoering met leerlingen en ouders. Professionals (leraren en schoolleiders van een Amsterdamse of Rotterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs): zie Scholenbeurs en Lerarenbeurs Gemeente Amsterdam en Rotterdam), teamleiders/coördinatoren en leerkrachten, mentoren in de rol van coach en coaches/begeleiders. Deze training is opgezet vanuit oplossingsgericht coachen en stappenplan. Kids skills voor jongeren. Deze maatwerktraining is te volgen voor verdere professionalisering, om jezelf verbeteren in je contact met de leerlingen, om hen te coachen op eigen oplossingen vanuit steeds meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Bij eventuele conflicten of problemen deze om te buigen naar wat wel en de leerling vanuit vertrouwen en veiligheid te coachen op de gewenste next challenge, doelen en gedrag. Brochure op aanvraag.

 • Image De Masterclass RET - Rationeel Emotieve Training - geeft je als coach  na de basis van Leergang Coaching (HR) managers, professionals en(interne) coaches, een verdieping aan instrumenten vanuit de  RET - Rationeel Emotieve Training en hoe deze in te zetten bij stress en in de levens-, leer- en werkbiografie van de klant. Aan de opleiding Masterclass RET zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)..

 • Masterclass Enneagram

  Het Enneagram is een van de meest effectieve methoden om inzicht te verwerven in de diverse persoonlijkheden en stijlen in teams en organisaties. Je verwerft inzicht in je eigen stijl (ook bij stress/werkdruk) en andermans stijl als ook hoe je de samenwerking onderling kunt optimaliseren middels feedback per type. Je leert vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. Zodat je als team effectiever kunt samenwerken en als professional klanten en doelgroepen op de juiste wijze weet te benaderen en het contact en gewenste resultaat te optimaliseren. 

  Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

   

 • dolfijnenVoice Dialogue, Focussen bij stress/werkdruk en verdere professionele ontwikkeling. Als coach, leerkracht/docent benutten van het Systemisch werken in combinatie met de Transactionele Analyse: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat... maar anderzijds ook... Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Inzet van Focussen en Voice Dialogue: lichaamsgericht luisteren, waarnemen en kantelen naar mogelijkheden en oplossingen vanuit eigenaarschap bij jouw doelgroep. Je leert te coachen met methoden en stappenplan Voice Dialogue, Focussen en systemisch coachen: dilemma´s coachen. Leraren-/Scholenbeurs PO/VO/SO/VSO MBO Gemeente Amsterdam en Gemeente Rotterdam (ook HBO en VVE).

 • Image

  Masterclass Persoonsgericht Coachen - Module 2: Associatief en (ver)beeldend  (leer)vermogen bij je klant faciliteren; o.a. Mindmapping

  De kracht van de verbeelding, metaforen, verhalen! 

  Inzetten van narratieve/associatieve en creatieve methoden en metaforen om het leervermogen en leerproces bij je klant te bekrachtigen en te bestendigen.

 •  

  nieuwsbrief 2018 3

  Mindfulness- en Compassietraining wordt steeds vaker ingezet bij werkdruk, (preventie) burn-out en preventie ziekteverzuim als ook bij re-integratie. Het ondersteunt in een gezonde Work/Life Balance, focus en flow in je werk en persoonlijk leven. In company inzetbaar voor teams, professionals en leidinggevenden, (team)coaches. De (zelf)compassie en mindfulness training en tools helpen je om steeds meer vanuit een lerende mindset, vanuit vertrouwen en veiligheid de ander te coachen.Je bekrachtigt hiermee het zelfvertrouwen en het zelfaccepterend en lerend vermogen bij professionals en teams. Je leert helder waar te nemen en vanuit focus en flow je energie te sturen.

   

 • poohDeze Masterclass Mindfulness voor kids, is voor leerkrachten, interne coaches en intern begeleiders en in te zetten met een eigen opleidingsbudet of met de Lerarenbeurs Amsterdam 2017-2018?! De golven van het leven en hoe we daarmee omgaan bepaalt grotendeels de kwaliteit van het leven. Deze training is bedoeld om kinderen te leren surfen over de golven van het leven. Je kunt een kind niet altijd beschermen, het moet op zijn eigen benen leren staan. Ook kinderen hebben het vaak moeilijk of komen voor  uitdagingen te staan. Op school, met vrienden, tijdens de vrije tijd of thuis. Mindfulness for Kids is bedoeld om kinderen de nodige bagage te geven om met moeilijkheden om te leren gaan. Zodat het kind kan leren om vanuituit een kracht op te bouwen om meer zelfvertrouwen, rust, optimisme en creativiteit te vinden. Wij maken met deze Masterclass een vertaling vanuit de training voor volwassenen, je leert om vanuit een accepterende houding, in het hier-en-nu kinderen Mindfulness aan te leren, spelenderwijs, vanuit werkvormen die passen bij het kind. Zie deze training met kinderen als een avontuur waarbij de begrippen als hier en nu, vanuit een beginnersgeest, aandacht voor de automatische piloot, adempauze en aandacht voor moeilijke momenten en gevoelens meereizen.  

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.