Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Masterclass Coachen bij Transities - Vitaliteit & Happiness

  Image

  Masterclass Coaching: klanten te coachen bij transities, zoals het Hybride werken en op vitaliteit  (preventie burn-out). Te coachen hoe om te gaan met veranderende omstandigheden, prikkels, spanning/stress/werkdruk, behoefte aan verbinding, grenzen te stellen, balans werk/privé. Deze Masterclass is voor (HR) professionals, (interne) coaches en begeleiders, leidinggevenden, teamcoördinatoren/leiders, teamcoaches: je leert hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met transities (van crisis naar kans vanuit een lerende mindset), stress/werkdruk en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Werk/Privé Balans, Energiebalans, de drie kenmerken van bevlogenheid en burn-out, context organisatie. Coachen op vitaliteit, flow, focus en Happiness. Coachen en trainen op gelukscompetenties bij professionals, teams en organisaties. Wat geeft energie? Wat kost energie? Tips bij stress - Top Tien. Ontspanningsoefeningen om gewoontepatronen bij stress/werkdruk vanuit de automatische piloot te doorbreken vanuit proactief leiderschap. 12 steps to Happiness; leren door te experimenteren met de celebration grid. De vier pijlers bij werkgeluk, het PERK-model. Pragmatische interventies om uw doelgroep te coachen: mindset en gedrag! Inzicht en bijsturing patronen, gedrag en gedachten bij stress/werkdruk! Aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en hoe bij te sturen naar meer zelfzorg. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers.. Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 • Team Coaching - Communicatie en Samenwerking - MT/Teams

  Team trustHoe blijf je zorg dragen op focus, flow, verbinding en vitaliteit? Team Coaching is een krachtig instrument om vanuit onderlinge vertrouwen van meerwaarde en betekenis te zijn. Vanuit een heldere visie met duidelijke kaders als lerend team de collectieve en persoonlijke ambitie op een steeds hoger plan te realiseren. Tools en tips om de onderlinge communicatie en samenwerking op boven en onderstroom te bekrachtigen. Elkaar te beluisteren om te leren. Feedback op professionele wijze in te zetten om de performance en gewenste ontwikkeling te verbeteren vanuit leer en werkplezier. Aandacht voor een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen waarin successen en lessen gedeeld worden. Met het coachmodel voor lerende en succesvolle teams gaan teamleden aan de slag met een diversiteit aan tools die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We coachen op 1. Resultaat en focus 2. Verantwoordelijkheid nemen 3. Betrokkenheid onderling; drijfveren en intrinsieke motivatie 4. Delen van verschillen in stijl en inzichten 5 Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen teams. Aandacht voor gedrag en mindset, voor boven en onderstroom. Systemisch: onderlinge patronen en faciliteren van transities (Transitiecurve fasering, principes en interventies).. 

 • Communicatie en gedrag - Onderlinge samenwerking

  assertiviteitLerende organisaties, teams en het Hybride werken en effectief samenwerken vragen om proactieve communicatie en gedrag, vanuit eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.. Hoe je mentale en fysieke vitaliteit optimaal te bewaken vanuit veerkracht en een lerende mindset, vanuit zelfvertrouwen en zelfzorg. Aandacht hoe je open communicatie en gedrag dusdanig in te zetten dat je (schaduw)patronen vanuit je automatische piloot doorbreekt en bijstuurt naar gezond en proactief gedrag. Duidelijk je grenzen te stellen en behoeften onderling te delen. Hoe van reactief naar proactief gedrag en je gewenste professionele ontwikkeling vorm te geven. Bewust te zijn van je persoonlijke stijl, tips en tools. Inzicht in je kwaliteiten en eventuele valkuilen en hoe je volgende uitdaging in de praktijk vorm te geven en feedback te benutten. Transactionele Analyse en Mindfulness. De regisseur van je eigen levensreis en loopbaan. Tijdens deze coaching, training leer je de verschillende gedrags- en communicatiestijlen te herkennen, op af te stemmen en te beïnvloeden. 

 • Masterclass RET

  ImageHoe de innerlijke perfectionist of liefdesjunk op gezonde wijze bij te sturen? Irrationele gedachten (gedrag en gevoelens) om te buiten naar effectieve en rationele gedachten? De Masterclass RET - Rationeel Emotieve Training - geeft je als coach, coachen professional of leidinggevende  na de basis van Leergang Coaching, een verdieping aan instrumenten vanuit de  RET en hoe deze in te zetten bij stress en in de levens-, leer- en werkbiografie van de klant. Aan de opleiding Masterclass RET zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan te vullen met modules Mindfulness, Transactionele Analyse, Voice Dailogue en Pscyhodrama, Systemisch werk.

 • Masterclass Kleurenleer en Enneagram

  Masterclass Enneagram

  Het Enneagram is een van de meest effectieve methoden om inzicht te verwerven in de diverse persoonlijkheden en stijlen in teams en organisaties. Je verwerft inzicht in je eigen stijl (ook bij stress/werkdruk) en andermans stijl als ook hoe je de samenwerking onderling kunt optimaliseren middels feedback per type. Je leert vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. Zodat je als team effectiever kunt samenwerken en als professional klanten en doelgroepen op de juiste wijze weet te benaderen en het contact en gewenste resultaat te optimaliseren. 

  Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

  Wij werken de afgelopen 10 jaar ook veelvuldig met de Kleurenleer. Ook hiermee verwerft u (met uw team) inzicht in de diversiteit aan persoonlijke stijlen, de kracht en kwaliteit per kleur, de valkuilen (bij stress, werkdruk of onzekerheid) en de tips voor onderlinge samenwerking en communicatie. Met aandacht voor uw gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zie ook Team Coaching Succesvolle en Effectieve Teams, waarin wij met een effectief teammodel werken. En voor (young) professionals en leidinggevenden is er persoonlijke coaching met de Coach Journey en Team Journey. Vragen? Contact ons gerust!

   

 • Masterclass Systemisch Werken - Opstellingen: Team, Organisatie, Loopbaan, Familie

  dolfijnenSystemisch werk: een opstelling is een creatieve, levendige manier van werken om dynamiek en context anders waar te nemen dan alleen verbaal. Team Opstelling. Organisatie Opstelling. Familie of Loopbaan Opstelling. Beelden systemisch zichtbaar te maken en je te laten raken, helpt je je te richten op je focus, ambitie. Toekomstgericht vanuit kansen en mogelijkheden, diverse scenario's.  Interventies gericht op professionele zelfreflectie en gewenste verandering met input vanuit je praktijk. Lerende teams en organisaties te coachen in hun transities, op boven- en onderstroom. Aandacht voor de paradigmashift van "controle" naar "vertrouwen en loslaten". Principes voor psychologische veiligheid en inclusie. Interventies op interactie- en zingevingsniveau: te faciliteren vanuit de dialoog op co creatie, collectieve intelligentie. Elkaar te coachen op meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen in een VUCA wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Transitiecurve: "This model encourages you to step into the emerging future."  Organisatieopstelling, Teamopstelling.  Leren van crises:kantelen van tegenslagen naar kansen en mogelijkheden (Presence; empathisch luisteren). 

  Te coachen op dilemma's en polariteiten, zie de extra verdiepende modules Voice Dialogue: faciliteren van de interne dialoog: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende kanten, stemmen in je die enerzijds vinden dat... maar anderzijds ook... Het paradigma van controle, schuld, angst, onzekerheid versus het paradigma van vertrouwen, groei, erkenning en co creatie, van ego naar eco. Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Diverse methoden om snel tot de kern te komen op de onderstroom. Transactionele Analyse: coachen op persoonlijk leiderschap, eigen regie en gelijkwaardigheid, vertrouwen en veiligheid. Dit levert focus en vitaliteit, werk- en leerplezier.

  Maatwerk Programma's afgestemd op gewenste ontwikkeling. Tips en tools voor in de eigen praktijk. Zie ook Team Coaching, de Leergang Team Coaching, faciliterende interventies voor teams en de Opleiding Intervisiebegeleiders.

 • Mindfulness Training - Persoonlijk Leiderschap

  learn to surf

  Mindfulness Training en Persoonlijk Leiderschap: je blijven ontwikkelen op persoonlijk vlak of op werkgebied, is belangrijk. Mindfulness staat voor zonder oordeel aanwezig te zijn in het hier-en-nu. Jezelf te ontspannen, bewust pauzes in te bouwen met diverse tools. Opmerkzaam te zijn als je vanuit je automatische piloot niet effectieve gewoontepatronen bij stress of deadlines inzet. Op tijd een stop in te bouwen en vanuit ontspanning, rust, andere meer effectieve mogelijkheden te beproeven, Diverse Tools voor in je dagelijkse praktijk. Doelstelling: zorg dragen op vitaliteit, zingeving en co-creatie. Persoonlijke en professionele zelfreflectie: inzicht in gewoontepatronen (jouw automatische piloot) bij stress, werkdruk, deadlines en hoe je gedrag bij te sturen naar gezonde balans inspanning/ontspanning, begrenzing, af te stemmen op jouw energieritme, naar flow en co-creatie. Persoonlijk leiderschap begint vanuit zelfreflectie en het trainen van (zelf)compassie en (zelf)vertrouwen. Zicht op je Innerlijke Criticus of Perfectionist en negatieve gedachten los te laten. Mindfulness in je communicatie: het helpt je empathisch te luisteren naar je zelf en naar anderen vanuit vertrouwen en loslaten. Een lerende mindset te ontwikkelen bij tegenslagen en successen. De open aandacht naar binnen en naar buiten te richten in je communicatie, zonder oordeel. Zelfcompassie betekent dat je schaduwpatronen en negatieve emoties op een gebalanceerde manier benadert, zodat ze niet worden onderdrukt maar ook niet worden overdreven. Oorspronkelijk als wetenschappelijke methode ingezet als stressreductieprogramma en nu veelal als vitaliteitsprogramma.Zie ook Team Coaching - Effectieve Communicatie en Samenwerking. En de Training Feedback geven en ontvangen, In Company. En de Training Persoonlijk Leiderschap - Communicatie en gedrag. Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2022? Contact ons over de mogelijkheden en je ontvangt een maatwerkprogramma met startdata.

  De training  ondersteunt je in een gezonde Work/Life Balance, focus en flow. Maatwerkprogramma een-op-een, Fysiek/Online. Maatwerk voor teams en organisaties. Onze trainers en coaches zijn ingezet met de training Mindfulness en diverse Vitaliteitsprogramma bij Top Drie Beste Werkgevers, Heineken, RWS, Rode Kruis NL, Politie Amsterdam, UVA/VU, AON, ING, Koninklijke Marine, diverse Ministeries. Zie ook Coach and Coffee To Go aan Zee of in Duingebied PWN. Vragen individueel of als team? 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.