Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Leiderschapsontwikkeling: Lerende Teams Leidinggevenden

  Image

  Als je er als (HR) leidinggevende of professional dagelijks alleen voorstaat, hoe regel je voor je zelf tijd en ruimte om te reflecteren en te groeien in je leiderschap? Als lerend team met andere leidinggevenden breng je successen, dilemma’s en aandachtspunten vanuit jouw (dagelijkse) praktijk in. Je werkt aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling met “sparring partners op soortgelijke posities” in diverse organisaties. Je benoemt vanuit eigen regie jouw alternatieve oplossingen en mogelijkheden vanuit co-creatie en dialoog in dit lerend team. Zie ook Persoonlijk Leiderschap bij stress en Coachen van Leidinggevenden en (Young) Professionals.

  Hoe het verschil te maken tussen leiderschapssucces en falen? Diversiteit aan werkvormen, tips en tools leiderschap op boven en onderstroom afgestemd op de dynamiek van dit lerend team. Je bent zelf de regisseur van je leerreis en leert van en met elkaar. Met heldere vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk.  

  Spelregels voor een psychologisch veilig leerklimaat vanuit een lerende en waarderende mindset. Tools vanuit Leiderschapstrainingen, Mindfulness en Persoonlijk Leiderschap bij stress; Masterclass Systemisch Werk, Voice Dialogue.

  Lerende Teams, dit houdt in dat een groep/team (HR) leidinggevenden en/of professionals bewust leert te reflecteren en met elkaar in gesprek gaan over successen, problemen en verbeterpunten op het werk afgestemd op ontwikkelingen in de context en organisatie. Deelnemers komen geregeld bij elkaar om:

  • visies op, opvattingen over, en ervaringen vanuit jouw rol als leidinggevende te delen;
  • strategie en visie: ontwikkelingen in de context en bij doelgroepen en wat vraagt dit van de organisatie en van jou?
  • op ingewikkelde werksituaties, relaties te reflecteren;
  • de eigen stijl van leidinggeven te toetsen en verder uit te breiden;
  • persoonlijke vragen en dilemma's te benoemen en ervaren en bij te sturen vanuit je persoonlijk kompas;
  • handvatten te krijgen om effectief te interveniëren;
  • inspiratie en energie op te doen.

  Gewenst resultaat is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de meerwaarde en kwaliteit in leiderschap verbetert. Dilemma's, problemen, verbeterpunten worden ingebracht en van oplossingen voorzien. De deelnemers leren met en van elkaar door "successen", "kwetsbaarheden" en "fouten" te delen en collectief van te leren. De ander te bevragen waarbij oplossingen door inbrenger geformuleerd worden vanuit autonomie en eigen regie. Het leerproces als lerend team is onderzoekend en reflectief van aard. Dit leerproces zorgt voor concrete resultaten met duidelijke vertaalslag naar de praktijk. Vragen over Leiderschapsontwikkeling, Lerende Teams?  Persoonlijk Ontwikkel of Scholingsbudget? Contact ons via Astrid Anna Kuin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-46065362. Op zoek naar een Team Coach voor uw team: zie Team Coaching

 • Team Coaching MT en Teams: Communicatie en Samenwerking

  Team trustLerende en effectieve Teams: Hoe blijf je zorg dragen op focus, flow, verbinding en onderling vertrouwen? Team Coaching is een krachtig instrument om vanuit onderlinge vertrouwen en verbinding van meerwaarde en betekenis te zijn. Vanuit een heldere visie met duidelijke kaders als lerend team de collectieve en persoonlijke ambitie op een steeds hoger plan te realiseren. Coachmodel voor succesvolle teams, aandacht voor: 

  • Resultaat en focus 
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Betrokkenheid onderling; drijfveren en intrinsieke motivatie
  • Delen van verschillen in stijl en inzichten
  • Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen teams.

  Vragen? Contact ons geheel vrijblijvend via drs. Astrid Anna Kuin, Senior Team Coach via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 0646065362.

 • Communicatie en gedrag - Onderlinge samenwerking

  assertiviteitLerende organisaties, teams en het Hybride werken en effectief samenwerken vragen om proactieve communicatie en gedrag, vanuit eigenaarschap en persoonlijk leiderschap.. Hoe je mentale en fysieke vitaliteit optimaal te bewaken vanuit veerkracht en een lerende mindset, vanuit zelfvertrouwen en zelfzorg. Aandacht hoe je open communicatie en gedrag dusdanig in te zetten dat je (schaduw)patronen vanuit je automatische piloot doorbreekt en bijstuurt naar gezond en proactief gedrag. Duidelijk je grenzen te stellen en behoeften onderling te delen. Hoe van reactief naar proactief gedrag en je gewenste professionele ontwikkeling vorm te geven. Bewust te zijn van je persoonlijke stijl, tips en tools. Inzicht in je kwaliteiten en eventuele valkuilen en hoe je volgende uitdaging in de praktijk vorm te geven en feedback te benutten. Transactionele Analyse en Mindfulness. De regisseur van je eigen levensreis en loopbaan. Tijdens deze coaching, training leer je de verschillende gedrags- en communicatiestijlen te herkennen, op af te stemmen en te beïnvloeden. 

 • Masterclass RET

  ImageHoe de innerlijke perfectionist of liefdesjunk op gezonde wijze bij te sturen? Irrationele gedachten (gedrag en gevoelens) om te buiten naar effectieve en rationele gedachten? De Masterclass RET - Rationeel Emotieve Training - geeft je als coach, coachen professional of leidinggevende  na de basis van Leergang Coaching, een verdieping aan instrumenten vanuit de  RET en hoe deze in te zetten bij stress en in de levens-, leer- en werkbiografie van de klant. Aan de opleiding Masterclass RET zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan te vullen met modules Mindfulness, Transactionele Analyse, Voice Dailogue en Pscyhodrama, Systemisch werk.

 • Masterclass Kleurenleer en Enneagram

  Masterclass Enneagram

  Het Enneagram is een van de meest effectieve methoden om inzicht te verwerven in de diverse persoonlijkheden en stijlen in teams en organisaties. Je verwerft inzicht in je eigen stijl (ook bij stress/werkdruk) en andermans stijl als ook hoe je de samenwerking onderling kunt optimaliseren middels feedback per type. Je leert vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. Zodat je als team effectiever kunt samenwerken en als professional klanten en doelgroepen op de juiste wijze weet te benaderen en het contact en gewenste resultaat te optimaliseren. 

  Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

  Wij werken de afgelopen 10 jaar ook veelvuldig met de Kleurenleer. Ook hiermee verwerft u (met uw team) inzicht in de diversiteit aan persoonlijke stijlen, de kracht en kwaliteit per kleur, de valkuilen (bij stress, werkdruk of onzekerheid) en de tips voor onderlinge samenwerking en communicatie. Met aandacht voor uw gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zie ook Team Coaching Succesvolle en Effectieve Teams, waarin wij met een effectief teammodel werken. En voor (young) professionals en leidinggevenden is er persoonlijke coaching met de Coach Journey en Team Journey. Vragen? Contact ons gerust!

   

 • Masterclass Systemisch Werken - Opstellingen: Team, Organisatie, Loopbaan, Familie

  dolfijnenSystemisch werk: een opstelling is een creatieve, levendige manier van werken om dynamiek en context anders waar te nemen dan alleen verbaal. Team Opstelling. Organisatie Opstelling. Familie of Loopbaan Opstelling. Beelden systemisch zichtbaar te maken en je te laten raken, helpt je je te richten op je focus, ambitie. Toekomstgericht vanuit kansen en mogelijkheden, diverse scenario's.  Interventies gericht op professionele zelfreflectie en gewenste verandering met input vanuit je praktijk. Lerende teams en organisaties te coachen in hun transities, op boven- en onderstroom. Aandacht voor de paradigmashift van "controle" naar "vertrouwen en loslaten". Principes voor psychologische veiligheid en inclusie. Interventies op interactie- en zingevingsniveau: te faciliteren vanuit de dialoog op co creatie, collectieve intelligentie. Elkaar te coachen op meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen in een VUCA wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Transitiecurve: "This model encourages you to step into the emerging future."  Organisatieopstelling, Teamopstelling.  Leren van crises:kantelen van tegenslagen naar kansen en mogelijkheden (Presence; empathisch luisteren). 

  Te coachen op dilemma's en polariteiten, zie de extra verdiepende modules Voice Dialogue: faciliteren van de interne dialoog: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende kanten, stemmen in je die enerzijds vinden dat... maar anderzijds ook... Het paradigma van controle, schuld, angst, onzekerheid versus het paradigma van vertrouwen, groei, erkenning en co creatie, van ego naar eco. Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Diverse methoden om snel tot de kern te komen op de onderstroom. Transactionele Analyse: coachen op persoonlijk leiderschap, eigen regie en gelijkwaardigheid, vertrouwen en veiligheid. Dit levert focus en vitaliteit, werk- en leerplezier.

  Maatwerk Programma's afgestemd op gewenste ontwikkeling. Tips en tools voor in de eigen praktijk. Zie ook Team Coaching, de Leergang Team Coaching, faciliterende interventies voor teams en de Opleiding Intervisiebegeleiders.

 • Mindfulness Training & Coaching - Persoonlijk Leiderschap bij stress

  learn to surf

  Persoonlijk Leiderschap bij stress, onzekerheid, deadlines: Mindfulness leert signalen van stress op tijd te (h)erkennen en te kantelen naar gewenst gezond gedrag. Principes van Mindfulness, zoals niet oordelen, mildheid, (zelf)compassie en vertrouwen. Het is mogelijk je automatische piloot uit te schakelen en zelf de regie te nemen vanuit een vitale mindset met meer effectief gedrag. Oorspronkelijk als wetenschappelijke methode ingezet als stressreductie. In te zetten bij stress, Long Covid, Burn-Out, depressie.

  Mindfulness in je communicatie: het helpt je empathisch te luisteren naar je zelf en naar anderen vanuit vertrouwen en loslaten. Bij tegenslagen en successen je open aandacht naar binnen en naar buiten te richten in je communicatie, zonder oordeel. De vraag is dus niet: “Waarom overkomt mij dit?, maar juist “Hoe ga ik er mee om?”.  Negatieve of niet-helpende gedachten of patronen om te buigen naar gezonde bij jou passende gewoonten en (nieuw) gedrag vanuit een lerende en zelfwaarderende mindset.

  Zelfcompassie betekent dat je schaduwpatronen en negatieve emoties op een gebalanceerde manier benadert, zodat ze niet worden onderdrukt maar ook niet worden overdreven. 

  Vragen als team of individueel? Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2023? Contact ons via Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362 Je ontvangt dan een Maartwerk Programma afgestemd op jouw agenda en budget.  

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.