Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

stress verzuimHoe wil je dit najaar zorg dragen op een gezonde balans in je (werk)leven? Onze senior coaches met therapeutische bijscholing worden ruim 15 jaar ingezet via verzekeringsmaatschappij en werkgevers op fysieke en mentale vitaliteit, op preventie en herstel Burn-Out, op Long Covid, Depressiviteit en/of andere medische en psychische klachten. Het hybride werken en de betekenis en effecten dagelijks voor jouw energiebalans? . Aandacht voor jouw persoonlijke stijl, kwaliteiten en valkuilen. Wat zijn vanuit je automatische piloot jouw gewoontepatronen bij stress, werkdruk, spanning, onzekerheid? Is er sprake van stress of mogelijk Bore-out: ervaar je nog voldoende uitdaging? is er voldoende ruimte om je persoonlijke en professioneel te realiseren? Voldoende autonomie, zingeving en leren? We staan stil bij de energievreters en de energiegevers. Bij jouw sterktekanten, jouw kwaliteiten en je mogelijke valkuilen. Je benoemt voor jezelf wat je wilt en hebt te veranderen, waar ligt je verlangen en waar moet je mogelijk mee stoppen. Wat heb je nodig van je (werk) omgeving? Hoe zorg je voor een gezonden werk/privé balans? Heb je voldoende inzicht in je energiecurve en ritme, en hoe verdeel je je inspanning en ontspanning op de werkdag en in de werkweek? De balans autonomie versus verbinding, sociaal contact. Hoe je gezonde zelfzorg te regelen en te communiceren. Grenzen te stellen, behoeften te benoemen en aan te werken. Je leert te werken aan je herstel van je energiebalans, je op tijd bewust te worden van jouw signalen bij stress, ontspanningsmethoden in te zetten. Diverse tips en tools voor jouw fysieke en mentale vitaliteit. Plan van aanpak en model voor persoonlijk leiderschap, proactief gedrag, kantelen van mogelijke innerlijk oordelen naar leren accepteren van wat mogelijk niet volmaakt is en om oefening vanuit een lerende mindset vraagt. Parallel aan onze gesprekken ontvang je na afloop iedere keer tools en tips om in je dagelijkse praktijk toe te passen. Per sessie breng je je ervaringen van uit je praktijk in. Aandacht voor boven en onderstroom, jouw drijfveren. Een toekomstgericht scenario vanuit kansen en mogelijkheden. Informatie over onze vitaliteitsprogramma's voor HR, jouw team of persoonlijk? Plan van aanpak gaat in nauw overleg met alle betrokkenen in jouw omgeving, werk en privé. Op basis van een eerste gesprek ontvang je een maatwerkprogramma. De coach is ook als trainer internationaal gecertificeerd om coaches op te leiden met de Leergang Coaching NOBCO. Zie ook coaching voor leidinggevenden. En persoonlijke coaching voor (young) professionals, de coach journey. Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2022? Spreiden budget 2022 en 2023? Contact ons over de mogelijkheden en startdata.

Coffeeandcoachtogo 2020 0Jouw gewenste ontwikkeling ter preventie en herstel burn-out en of andere medische klachten? Vanuit je innerlijk kompas en energiebalans, vanuit kansen en mogelijkheden passend bij de huidige context en situatie?  Astrid Anna Kuin, in de rol van coach burn-out en medische klachten, biedt je een luisterend oor, stemt af op jouw persoonlijke stijl en gewenste ontwikkeling en de contextfactoren die van invloed zijn op jouw functioneren en optimalere mentale en fysieke vitaliteit. Wij werken stap voor stap met voldoende ruimte voor jouw zelfreflectie en keuzemogelijkheden. Zij coacht je zowel op jouw doel(en) als op de weg (de journey). Jij behoudt i samenspraak met de mogelijk andere opdrachtgevers, de regie. Wij begeleiden je in eventueel reïntergratietraject en stemmen af op advies bedrijfsarts. Vragen? Contact ons vrijblijvend met je vragen via Astrid Anna Kuin: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of 0646065362. Referenties op aanvraag.

De coach is ook als trainer internationaal gecertificeerd om coaches op te leiden met de Leergang Coaching NOBCO. Vragen? Contact ons gerust voor een eerste gesprek, hiermee krijg je inzicht in onze werkwijze en of er een klik is. Tools zijn afkomsting vanuit coaching, vanuit de Positieve Psychologie, Mindfulness, Opstellingen (Familie of Organisatie of Team Opstelling). Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze coaches in vanwege de meerwaarde. Persoonlijk Ontwikkel of Opleidingsbudget? De coaching is te combineren met maatwerk training (met indien gewenst certificering). Zie Leergang Coaching en Coachend Leiderschap, internationaal gecertificeerd met European Quality Award NOBCO/EMCC. Liever supervisie of intervisie als professional? Verdieping: Masterclass Systemisch Werken - Opstellingen, Voice Dialogue en Transactionele Analyse; Masterclass Mindfulness en (Zelf)Compassie Training. Of Team Coaching/Training, Lerende teams en Feedback vragen en ontvangen. Vragen over Coaching/Training a la Carte? Individueel of als team? Zie Team Journey. En Team Coaching Effectieve en Succesvolle Teams.

 

Werkwijze

 • Eerste kennismaking. 
 • Plan van Aanpak (Gewenste resultaten, werkwijze coach, aantal sessies en frequentie afgestemd op jouw agenda en in overleg met betrokkenen)
 • Diversiteit aan tips en tools waarbij je zelf vanuit eigenaarschap je zelfreflectie, nieuwe inzichten bewaakt en bewaart. En deze met de coach vertaalt naar je actieplan om het geleerde naar meer passend gedrag vanuit kansen en mogelijkheden in te zetten. We trainen je om vanuit een lerende mindset jezelf verder te ontwikkelen. Dit leidt vaak tot verrassend resultaten en veelal meer zelfvertrouwen en initiatief. Waarbij je jezelf leert te coachen in ambitie en je energiehuishouding (grenzen stellen, timemanagement). Jouw ervaringen hiermee breng je in tijdens de volgende coachingssessie. Deze relateren wij aan de gewenste resultaten met deze coaching. 
 • Mogelijk een te sterke perfectionist of innerlijke criticus/oordeel: met de succescirkel leer je jezelf te coachen. We staan stil bij je successen en aandachtspunten, om te delen en van te leren. We sluiten iedere sessie af met een actieplan zodat je direct aan de slag kunt met door jou gewenst en meer passend gedrag.

 

astrid strandEvaluaties klanten over coaching ter preventie en herstel burn-out en/of andere medische klachten - Coaching: Wat levert het op?

 • "Meer duidelijkheid over mijn mogelijkheden en wensen wat betreft carriereontwikkeling, ik ben echt even stil gaan staan bij wat ik echt belangrijk vind en waar ik me goed bij voel." 
 • "Het heeft me geholpen om weer goed naar mijn gevoel te luisteren. En om weer goed na te denken over wat echt goed voor me is."
 • "Een moment van rust en zelfreflectie over onzekerheid en functioneren in een nieuwe baan in een onrustige periode in mijn leven. En een mogelijkheid om me eerlijk te kunnen uitspreken over mijn werk in relatie tot mijn persoonlijke leven en gezondheid. Iemand die met mij meekijkt over hoe ik het (ook) kan zien, kan aanpakken."
 • "Meer inzicht in de keuzes die ik maak, meer nadenken over de afwegingen die daarbij een rol spelen. Ook meer inzicht in mezelf, waarbij het prettig was dat niet alleen de werksituatie werd besproken, maar ook mijn privéleven. Die hebben toch invloed op elkaar. Goed om zaken in een bepaald perspectief te zetten."
 • "Overzicht -  Rust - Inzicht
 • "Astrid Anna heeft me geholpen om van een afstand naar mijn team te kijken en beter aan te sluiten bij de individuele behoeften van de medewerkers. Ze heeft me ook laten zien dat datgene wat ik tot nu toe gepresteerd heb iets is om trots op te zijn. Ze heeft me geholpen lastige gesprekken voor te bereiden en te analyseren wat ik uit die gesprekken wil halen. Ik weet ook waar ik nog aan moet werken."
 • "Betere balans in werk en privé. Ook het maken van de juiste keuzes op basis van eigen competenties en wensen en mogelijkheden."
 • "Meer vertrouwen in mijn eigen kracht en functioneren. Niet teveel bezig met wat collega’s denken of vinden, maar geloof in mezelf en doen wat ik graag wil doen of zeggen."
 • "Het heeft voor weer voor wat lucht en beweging gezorgd. Ik kijk weer wat bewuster naar wat ik doe en waarom ik dat doe. Dat heeft mij weer wat meer rust en meer energie gegeven. Hoewel ik toch ook merk dat ik daar nog steeds heel voorzichtig mee moet zijn."
 • "Ik vind Astrid Anna erg professioneel, open, hartelijk, ze luistert goed en stelt ook vragen die je aanzetten tot dieper denken. Daarnaast is haar praktijkruimte fijn en haar agenda flexibel."

 

Coaching in Organisaties - European Quality Award - Top Drie Beste Werkgevers                                                                                                

Coaching in Organisaties heeft de afgelopen 30 jaar haar sporen verdiend in het coachen ter preventie of herstel burn-out en/of andere meidsche of psychische klachten. Klanten zijn (young) professionals, teams en leidinggevenden. Daarnaast verzorgen wij  In Company Mentale en Fysieke Vitaliteit, Trainingen Communicatieve Vaardigheden, Persoonlijk Leiderschap, Feedback en Assertiviteit. Onder andere voor Aon Hewitt Vitaliteit, bij Top Drie Beste Werkgevers, Ministerie OCW - Coördinator Vertrouwenspersonen, Buitenlandse Zaken - Klimaat, Defensie en Binnenlandse Zaken, Economische Zaken - Klimaat, bij Top Drie Beste Werkgevers, Onderwijs, Zorg, Jeugdzorg, Veilig Thuis, William Schrikker Stichting, Kinderopvang, de Baak, Ballast Nedam en Shell, Geveke BV, Rabobank en ING, Hoofdkantoor Rode Kruis en landelijk, Regionale Politie Amsterdam/Amstelland, Gemeente Amsterdam, Aon, Aegon, ACTA, VU/UVA, Nationaal Coördinator Groningen, Kock en Partners, Koninklijke Marine, Rijkswaterstaat.

De Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap  is vanaf 2012 gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC.  Coaching in Organisaties is vanaf 2013 geregistreerd in het CRKBO-register - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. 

 

4 logos

Coaches

Astrid Anna Kuin Bedrijfskundige (Sociale Psychologie; Therapie), is senior allround coach, vitaliteitscoach, teamcoach met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Zij heeft vanaf 1992 haar bijscholing als therapeut gevolgd. Zij coacht (young) professionals, teams en leidinggevenden in communicatieve en leiderschapsvaardigheden, in proactief leiderschap en persoonlijk leiderschap.  Zij is ingezet als coach in het ESF Vitaliteits Programma Top Drie Beste Werkgevers - professionals en leidinggevenden. En als teamcoach om teams te coachen in resultaatgerichter te werken vanuit vertrouwen en commitment en effectieve samenwerking. Zij wordt ook ingezet voor conflictbemiddeling. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap. Zij is hiermee gecertificeerd met het European Quality Award - NOBCO/EMCC. Als no- nonsense coach en bijgeschoold als therapeut beschikt zij over ruime expertise: het Sytemisch Werk (Familie-,Organisatie- en Loopbaan Opstelling), Transactionele Analyse (gezonde zelfzorg, tips en tools), Mindfulness en Compassie Training, Voice Dialogue, RET, Kleurenleer en Enneagram, Oplossingsgericht Coachen, diverse associatieve werkvormen. Met aandacht voor jouw persoonlijke transitiecurve en hoe zelf de regie te nemen bij burn-out en/of andere medische klachten. In samenspraak met alle betrokkenen via werkgever en in de persoonlijke omgeving. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

impossible

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met dit coachingsprogramma naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
Het gehele trainingsprogramma wordt tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Masterclass en binnen de professionele gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Masterclass  meegenomen.
De coaches en trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom (team) coaching/training op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het coachingsprogramma te borgen: zie onze EQA certificering Leergang Coaching, Communicatie en Persoonlijk Leiderschap (Foundation-level) door EMCC/NOBCO.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de coach en de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.