Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen zelforganiserende Teams benoemt u als organisatie uw visie (bedoeling) en kaders (in de transitie naar) zelforganiserende teams. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing om vanuit de bedoeling meer waarde naar de doelgroepen en klanten te leveren. Zelforganiserende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang (Team)Coaching  - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award. Zie https://www.kuincoaching.nl/leergang-coaching-nobco/leergang-coaching-hr-managers-professionals-en-interne-coaches-nobco.html

 • mtb meeuwenTeam Journey: teams coachen op ambitie, volgende uitdaging: om medewerkers betrokken te houden en te binden. Diversiteit in teams levert meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen. Hoe zorg je dat je onderling vanuit commitment en verantwoordlijkheid de samenwerking en communicatie optimaal faciliteert? Employee journey: "Een gelukkige medewerker (team) zorgt voor een gelukkige klant".  De teamcoach werkt met het team aan een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen, waarbij successen en aandachtspunten/belemmerigen gedeeld worden en van geleerd wordt. Soms verkeert het team in een fase waarbij conflicten in samenwerking zijn, waardoor de resultaten naar de klanten onder druk komen te staan. Ruimte om vanuit duidelijke spelregels en open communicatie verwachtingen, eventuele pijn of onzekerheid te delen en met elkaar oplossingen te benoemen: de kracht van de kwetsbaarheid. Inclusie en erkenning. Wat verbindt ons als team, wat is onze gezamenlijke visie en opdracht, meerwaarde naar klanten/doelgroepen en hoe kunnen wij elkaar hierin ondersteunen en de diverse rollen op elkaar afstemmen? Inzet van waarderende, professioneel constructieve feedback. Inzicht in mijlpalen, drijfveren, wat kost en wat geeft energie. Waar moeten we mee stoppen, waar moeten we mee beginnen en wat gaat goed? Ervarend leren en benutten praktijkvoorbeelden om van en met elkaar te leren: leerplezier en humor, respect en openheid, afspraken, eerstvolgende stap. Sterktekaarten en visualiseren. Systemisch en oplossingsgericht teamcoachen vanuit een lerende mindset en resultaatgericht! Liberating Structures.

 • ImageTeams en organisaties coachen, faciliteren met Liberating Structures: benut je optimaal de (potentiële) collectieve expertise en kennis in een team en organisatie en optimaliseer je creativiteit door co-creatie. Liberating Structures is een verzameling simpele, maar subtiele werkvormen (microstructuur), waarmee je betrokkenheid, innovatie en participatie kan vergroten tijdens het coachen en faciliteren van teams, groepen ongeacht de grootte.

   

 • In Scrum staat leren en verbeteren centraal: slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer verantwoordelijkheid, leerplezier en scrumonderwijsenergie, hierdoor worden betere resultaten behaald. Scrum is in te zetten voor de onderwijsorganisatie, de professionals en MT, teams met docenten om motivatie, uitwisseling en leren van elkaar en dynamiek en resultaten terug te krijgen in diverse overlegvormen en vergaderingen. Voor hen die met gepersonaliseerd leren (gaan) werken is de Scrum methodiek bekrachtigend. De docent als Product Owner, docenten geven aan weer meer motivatie en energie te ervaren. Met het benutten van feedback is de docent steeds meer in didactisch coachende rol. Scrum Framework in de klassen, de jongeren maken hierdoor een positieve persoonlijke ontwikkeling door wat hen sterkt in hun vertrouwen in henzelf en onderling. De sleutel van dit alles is eigenaarschap, de jongeren hebben de ruimte om hun eigen leerproces te bepalen binnen de gestelde kaders en leerdoelen. Scrum verbetert niet alleen vakinhoudelijk maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling en de manier van samenwerken binnen een team (peerfeedback werkt voor het puberbrein en er bij te willen horen). Een verbetercultuur werkt aanstekelijk, waarbij de student, de leerling in zijn/haar ontwikkeling en te behalen resultaten, centraal staat. Eigenaarschap en motivatie groeit; leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid; de opbrengsten zijn groot. Docenten zijn ontspannen en krijgen tijd om te doen waarvoor ze docent zijn geworden. Sociaal leren en samenwerken in een veilige groep sluit naadloos aan op het puberbrein). Teams op basis van aanvullende kwaliteiten, hulp vragen en geven, samen excelleren, de verschillen te waarderen en van te leren. Plezier in (samen) leren en blijven verbeteren met goede feedbackloops en heldere constructieve feedback. 

 • agileDe ontstaansgeschiedenis van Agile | Scrum

  De organisatie en teams van de toekomst - van de 21e eeuw - vragen om organisatieontwikkeling waarbij een cultuur van vertrouwen, respect, transparantie en ondernemerschap met en van elkaar gevraagd wordt.
  De intensieve samenwerking, de zelforganisatie, de feedback en de snelle resultaten zorgen bijna onvermijdelijk voor meer plezier en focus in het werk en betere afstemming op meerwaarde naar klant.

   

  Scrum is ontstaan uit de verwondering van een wetenschapper, Jeff Sutherland, die per ongeluk in het bedrijfsleven terechtkwam. Hij verbaasde zich over de moeite die bedrijven hebben om snel resultaten te leveren en te ontdekken welk soort software goed aansluit bij de behoefte van de markt. Langzaam maar zeker weefden zijn inzichten zich tot een nieuwe aanpak, die radicaal verschilde van de traditionele projectmanagementmethoden.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.