Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

 

Achtergronden voor persoonlijke coaching - Leefstijl Coaching - Persoonlijke APK

Op een bepaald moment in je werk en leven kan het nodig zijn even stil te staan bij je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bepaalde thema’s in je leven lijken zich te herhalen en vragen om aandacht: om een APK-onderhoud en de vraag om met aandacht stil staan bij wat je huidige positie is in het hier-en-nu en hoe je verder wilt denkend vanuit mogelijkheden en talent. 

Thema’s, leervragen, gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling

Welke thema’s zijn voor jou actueel in je huidige persoonlijke en professionele ontwikkeling? In ons intakegesprek besteden we aandacht aan jouw leervragen en aandachtspunten. Wat wil je graag bereiken met coaching voor jezelf? Wat is voor jou belangrijk om aandacht te geven? Hoe formuleren wij de gewenste resultaten voor zover je deze bij aanvang van de coaching kunt benoemen? De ervaring leert dat deze bij de tussentijdse evaluatie heel helder worden en duidelijk gespecificeerd gaan worden. Onderstaande lijst kunnen we hanteren als stappenplan. We nemen hier alleen uit mee wat voor jou en vanuit je (werk)omgeving relevant is in je leerproces en gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling is. Jouw aandachtspunten voor persoonlijke coaching worden vervolgens opgenomen in het plan van aanpak en stappenplan voor persoonlijke coaching:

 • Hoe draag je zorg voor de fasen in je levens- en werkbiografie? Je groei, verandering en persoonlijke en professionele ontwikkeling? Hoe ga je om met het verschil tussen de realiteit en je verwachtingen? En de verwachtingen van anderen? Hoe zorg je voor een goede voedingsbodem voor je eigen groei en ontwikkeling? Om te worden wie je bent is een voedende interactie tussen jou en je omgeving essentieel. Natuurlijk ontvangt je verleden enige aandacht maar het is vooral je toekomst waar wij ons oprichten: vrij maken van je potentieel door stil te staan bij je innerlijke blokkades of angsten en je talenten en verlangen. Hoe ga je om met je energie en werk? Vanuit flow of vanuit roofbouw? De interactie met de omgeving is optimaal in een proces van flow. Hand-out: Zelf scorelijst eigen werkattitudes flow versus roofbouw. Oefening ‘flow’: ontspannings- en visualisatieoefening om (meer) in verbinding te komen met je flow.
 • Hoe zet je die knop om? Werken is soms een soort drug. Je kunt er helemaal verslaafd aan raken. Hoe ga jij om met die enorme werkdruk? Inzicht verwerven in je eigen prestatiegericht gedrag; hoe leer je te schakelen (‘knop om te zetten’) van de doe-modus naar de zijns-modus (van prestatiegericht naar ontspanning en omgekeerd)? Hoe zet je die knop om als je te gefixeerd bent op nog harder presteren? En niet meer kunt stoppen als het ware. Hoe zorg je voor een gezonde balans werk en prive- leven? 24 uur per dag, 7 dagen per week: 24/7? Hoe leer je te begrenzen? Tips, drie stappen model. Hand-out ontspanningsoefeningen, Hand-out Mindfulnesstraining.
 • Hoe ga jij om met stress? En zit je aan de rand van een burn-out of juist niet? Hand-out vragenlijst “Analyseer je stress”.
 • Energiehuishouding: kan je nog genieten? Hoe zorg jij voor een balans tussen energievreters en energiegevers? Hand-out ‘Genieten’.
 • Stress en spanning: hoe ben je tot nog toe gewend daarmee om te gaan? Hoe zorg je voor begrenzing? Benutten van ontspanningsoefeningen. De een minuut ontspanningsoefening.
 • Proactief en effectie persoonlijk leiderschap: hoe bouw jij je herstel- en pauzemomenten in? Planning van 24uur per dag zeven dagen per week? Hoe ziet jouw energiecurve er uit en hoe plan je je werkzaamheden en momenten van ontspanning in? Schema dagelijkse activiteiten. Hand-out training Timemanagement.
 • Zorg op het lichaam: Voeding? Slaappatronen? Piekeren? Hoe draag je zorg voor rust en regelmaat? Tips, Hand-out.
 • Gebruik maken van positief denken, positive thinking als kracht voor organisaties en mensen. Positief denken kun je bereiken door veel te oefenen in Rationeel Emotieve Training (RET van Ellis). Uitgangspunt voor Ellis is dat mensen geen last hebben van de concrete gebeurtenis maar van de manier waarop ze deze gebeurtenis interpreteren: “de mens lijdt het meeste door het lijden dat hij vreest”. Oefenen aan de hand van stresserende of spannende gebeurtenissen met het ABCDE-model. Dit model gaat uit van vijf stappen: je beschrijft eerst de situatie die je een naar gevoel bezorgt. De situatie noemen we A ; het negatieve gevoel noemen we C. Het negatieve gevoel krijg je door de wijze waarop je tegen de situatie aankijkt of hoe je erover denkt; dit noemen we B. De gedachten onder B kun je uitdagen door jezelf een viertal vragen te stellen. Zie Hand-out vijf stappen model (ABCDE-model). Noteer in je logboek situaties die bij jou stress veroorzaken. Hand-out om zelf je stress te leren hanteren. Hand-out RET; zie onder methoden. Persoonlijke stijl: wat is je persoonlijke voorkeur qua leerstijlen, doener of denker, pragmatisch of reflecterend? Leer en verbetercyclus lastige werksituaties. Ervarend leren: nieuwe (andere) ervaringen opdoen.
 • Persoonlijke stijl: je enneatype(n): de gezonde en ongezonde versie. De eigen persoonlijke stijl en keerzijde daarvan: je ontwikkelingslijn oppakken. Tijdens de coaching werken we met verschillende tips voor de door jou gewenste ontwikkelingslijn. Zie hand-out Enneagram; zie onder methoden.
 • Verbinding met de voor jou belangrijke doelen en vertrouwen op je intuïtie: afstemmen op je innerlijk kompas. Timemanagement: noteren van gewenste doelen in je agenda en deze bewaken en visualiseren. Benutten van je innerlijk weten: hoe zorg je voor het contact met je innerlijke bron van weten (behoeftes, verlangens en talenten) naast het rationele denken. Hier zorg voor dragen met behulp van positieve affirmaties.
 • Voor sommige mensen is het verleden een energievreter. Soms is er sprake van posttraumatische stress. Aandacht voor wat is en wat nodig is in deze situatie. Hoe maak je dit inzichtelijk voor jezelf? Hand-out.
 • Angst vreet energie. De angst om de angst is vaak meer stresserend dan de daadwerkelijke situatie. Wederom komen we uit op hoe je met je denken en gedachten hiermee om bent gegaan tot nu toe en hoe je hier in de toekomst op gezonde(re) wijze mee om kunt gaan, leert te hanteren. We werken met oefeningen ABCDE-model vanuit RET en met ontspanningsoefeningen vanuit de Mindfulness. Doe deze oefeningen niet op het hoogtepunt van je angst, maar op vaste momenten. Breng er regelmaat in en bouw routine op. Hand-out RET; zie methoden.
 • Aandacht voor schuld en schaamtegevoel: de angst voor afwijzing, het oordeel van de ander. Hoe ga je hier met mildheid mee om. Hoe draag je zorg voor je erkenning, je eigen innerlijke voedende ouder? Hoe ga jij om het een gevoel van ‘niet deugen’? Koester jezelf: goed zorgen voor jezelf is een soort empathie, een bijzondere betrokkenheid bij jezelf. Het is wel zaak om je gevoelens en behoeftes serieus te nemen. Hoe je kunt leren je (innerlijk) oordeel en je werk te relativeren. Je hoeft niet de perfecte werknemer te zijn om oké te zijn voor de anderen. Probeer je zelf te zien als mens van vlees en bloed met goede en minder sterke kanten. Maak iedere keer als je je afgewezen voelt een Rationele Zelf Analyse (vijf stappen model). Hand-out RET.
 • Veel mensen hebben last van faalangst. Gedachten: als het maar lukt. Als het maar niet fout gaat. een beetje faalangst hoort erbij – en zorgt zelfs voor een goede prestatie. Je staat op scherp. Je hebt de adrenaline, het stresshormoon, nodig om goed te kunnen presteren. Je kunt je daarbij goed concentreren, je zintuigen zijn gespitst. Maar bij faalangst in grotere mate gaat het over de angst om negatief door anderen te worden beoordeeld. Als deze spanning te groot wordt, kan het ten koste gaan van je prestatie. Het vraagt dan in feite te veel energie van je en het gaat ten koste van je prestatie. Faalangst kun je onder meer bestrijden met cognitieve therapie. Daarin leer je om je aandacht bewust af te leiden van de spanning en dus te richten op andere dingen. Ook met oefeningen Mindfulness train je jezelf om je aandacht te richten op je ademhaling en je gewaar te worden van je negatieve gedachten. Door niet langer vanuit je automatische piloot hiermee samen te vallen maar je bewuster te worden van je gedachten, ontstaan er keuzemogelijkheden voor je om op andere wijze vanuit andere gedachten een stressvolle situatie aan te gaan en in te richten. Je oefent om op andere wijze ervaringen op te doen vanuit positief geformuleerde gedachten en gewenste eindsituatie. Hand-out Stappen tegen faalangst.
 • De perfectionist in jezelf: herkenbaar? Voor de mensen met een of meerdere van de volgende eigenschappen en gewoontes is er een extra risico bij stress: perfectionistisch, plichtsgetrouw, hard werkend, toegewijd en idealistisch, ambitieus, de behoefte zich te bewijzen, doelgericht, moeilijk nee kunnen zeggen, moeite hebben met grenzen stellen, meer doen dan ze kunnen, meer doen dan ze moeten, niet kunnen delegeren, zichzelf opofferen. Hoe hoger de eisen aan jezelf, hoe meer stress. Volg je denken met RET, zie Hand-out RET. Gewaar worden van je interne dialoog. Uitdagen van je irrationele gedachten. Onderzoek naar een gezondere verhouding en interne dialoog. Aandacht en in gesprek met je innerlijke criticus. Methoden vanuit de Transactionele Analyse en Voice Dialogue.
 • Slachtoffer van jezelf? Herken je dat iets in jezelf de verantwoordelijkheid naar de omgeving verwijst in plaatst van zelf je verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Hoe doorbreek je het eigen gedrag wat dit in stand houdt? Hoe voorkom je dat je in de slachtofferrol belandt en medelijden met jezelf krijgt? Tips om vanuit slachtoffer en dramadriehoek naar winnaarsdriehoek te groeien en andere ervaringen op te doen. Werken met positieve affirmaties.
 • Als je gestrest bent maak je vaak standaard denkfouten. Wat zijn jouw standaard denkfouten en irrationele opvattingen en hoe kan je middels een helpende gedachte de uitdaging met jezelf aan gaan? Hand-out irrationele opvattingen Ellis. En hoe kan je leren opmerkzaam te worden van deze gedachten in de (nabije) toekomst middels ademhalingsoefeningen uit de Mindfulness.
 • Het kernkwadrant en valkuilen bij stress en spanning. In conflict met je omgeving of jezelf onder stress of spanning? Duik je in je valkuil? Omdat je dit zelf ziet en voelt of omdat je het uit je omgeving als feedback ontvangt? Als je van lastige mensen wilt leren, is het aan te raden eens goed in de spiegel te kijken. Wat ben je zelf voor een mens? Wat zijn jouw lastige kanten? Wat zijn jouw kwaliteiten? Waar en op wie ligt je allergie? Aan wie irriteer jij je mateloos? Door een kernkwadrant met elkaar te maken, krijg je meer inzicht in je kwaliteiten en talenten, je valkuilen en je ontwikkelingslijn. Hiermee ga je in de praktijk nieuwe ervaringen opdoen. Deze bespreken we met elkaar. Wat heb je hiervan geleerd? Hoe neem je dit mee?
 • Work/Life Balance: hoe draag je zorg voor een gezonde relatie en een relatie met passie en groei met je partner? Hoe draag je zorg voor de warmte van vriendschap? Investeer je ook in relaties en activiteiten buiten je werk om? Waar ligt jouw passie buiten je werk? Ben je je bewust van je talenten en hoe benut je al je talenten?
 • Mindfulness en (Zelf)Compassie Training, Aandachtstraining benutten bij stress en werkdruk. Hoe draag je zorg voor je momenten van ontspanning naast inspanning en werkdruk? De aandachtstraining vanuit Mindfulness helpt daar goed bij! De aandachtstraining is je aandacht leren richten op wat er in je lichaam gebeurt, in je geest en in je hart en op de werkplek. Je wordt jezelf meer bewust van wat er in jezelf omgaat. Je neemt de stress in je omgeving beter waar en probeert daar vervolgens niet met angst op te reageren, maar met bewustzijn van je eigen vermogen om met stress om te gaan. In een aandachtstraining kun je leren zo ontspannen te zijn dat het oké is om juist gespannen te zijn. Het is meer een leefwijze dan een techniek. Het gaat ook gepaard met het cultiveren van een onderzoekende houding tegenover jezelf en inzicht in jezelf – en in jezelf in relatie tot je omgeving. Zie Hand-out : Tips om stress te reduceren. En oefening Bodyscan en zitmeditatie.
 • De werkvloer, het team. De relatie naar je baas: hoe zorg je zelf voor je erkenning als dit niet lukt in je relatie met je baas? Hoe leer je om te gaan met kritiek? Bazen in soorten en maten; zes soorten bazen en hoe mee om te gaan. Hand-out. De relatie met je collega’s: investeer in je collega’s en de relatie met hen. Bewaak met elkaar een gezonde werksfeer en let op elkaar. Leren te communiceren om overbelasting te voorkomen met manager(s) en collega’s en de op dat moment andere deskundigen (proactief leiderschap op gezondheid en kwaliteit in werken en gewenste resultaten).
 • Conflicten op het werk? Hoe is de sfeer in jouw team? Gaan jullie gemakkelijk een conflict aan of is de sfeer juist conflictvermijdend? En durf je de confrontatie aan te gaan? Aandacht voor de randvoorwaarden voor een ‘goed conflict’ of ‘goede confrontatie’. Regels voor feedback. Wat is jouw persoonlijke conflictstijl? En je collega? En je manager? Hand-out vijf stijlen bij conflicten. Hand-out met vragenlijst.
 • Hoe regel jij je interactie met je manager, je klanten en je collega’s? Ben je leidend, volgend, samenwerkend of juist soms competitief of mogelijk tegenwerkend in plaats van samenwerkend? Aandacht voor de Roos van Leary, Hand-out met vragenlijst en tips.
 • Timemanagement en zelfmanagement: hoe draag je zorg voor een goed agendabeheer en dag en weekindeling? Startdag en einde dag; dag en weekindeling; startdag en einde dag. Eisenhower-schema: urgentie en prioriteiten. Hoe organiseer je de afhandeling van het mailverkeer? Sociale media: kosten en baten en hoe bij te sturen en te begrenzen? Hoe ziet jouw energiecurve er uit en hoe zorg je voor een effectieve werkdag en week? Hoe draag je zorg voor pauzes en lummelen? Andere actuele timemanagement thema’s. Covey: Prioriteiten en effectieve keuzes. Van reactief naar proactief. Leren luisteren naar de ander en dan naar jezelf: begrijpen om begrepen te worden. Hand-out Covey en luistervaardigheden.
 • Loopbaanperspectief: hoe kan je regelmatig aandacht besteden aan je loopbaanmogelijkheden en het onderhouden van de eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Maak voor jezelf een plaatje waar je over vijf jaar wilt zijn. Ook de werkgever moet een plaatje maken: welke werknemers zijn over vijf jaar nodig in de organisatie? het afstemmen van de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer op de behoeftes van werkgever en arbeidsmarkt heet employability. Dit is het vermogen om je aan te passen aan veranderingen op interne en/of externe arbeidsmarkten. En het vermogen om je te ontwikkelen zodat je blijvend kunt bijdragen aan veranderende doelen in een organisatie. Kortom: employability is je inzetbaarheid optimaliseren. Zie Hand-out Personal Employability. Hand-out Ideale Baan.
 • Aanvullend maatwerk op basis van uw vraag, zoals benutten van uw inzicht in uw persoonlijke stijl, bv. via het Enneagram diepteinterview, zodat u kunt bijsturen naar een gezonder en positieve bijsturing in uw persoonlijk gedrag.

Methoden en technieken

Bij persoonlijke en bij team coaching zijn de methoden en technieken afhankelijk van de vraag, de ervaringen en de gewenste ontwikkeling van de klant (team; manager; opdrachtgever en contactpersoon) in de huidige situatie. Enkele methoden en technieken waar Coaching in Organisaties mee werkt bij coaching zijn de volgende: RET en stress; ervarend leren en GROW-model; Enneagram; Transactionele Analyse; Mindfulness; Voice Dialogue en opstellingen. U kunt de meer specifieke informatie hierover ontvangen tijdens ons eerste intakegesprek.

De partners van Coaching in Organisaties

De partners van het bureau hebben een gedegen opleiding als coach/counselor en ervaring op de werkvloer als manager of professional (in de profit en non-profit sector).

Coaching in Organisaties is opgericht in 1988 door mw. drs. Astrid Anna Kuin, senior coach en trainer. De diensten zijn persoonlijke coaching, teamcoaching en de Leergang Coaching voor (HR) managers, professionals en (interne) coaches. Het bureau is hiermee in 2012 gecertificeerd met het EQA (European Quality Award) door NOBCO/EMCC. Alle partners van het bureau werken vanuit de ethische gedragscodes van de coach.

Partners

Mw. Drs. Astrid Anna Kuin, bedrijfskundige (sociale psychologie en organisatieontwikkeling), is in 1988 gestart met het bureau Coaching in Organisaties, o.a. met loopbaan en re-integratie coaching, persoonlijke coaching en leiderschapstrainingen. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeidsvoorziening, en op de afdeling Personeel en Organisatie van Geveke Werktuigbouw B.V. Vervolgens was zij actief als interim-manager met o.a. ziekteverzuim en het herstel werkklimaat en onderlinge samenwerking op de agenda. Zij heeft met het bureau Coaching in Organisaties een breed netwerk aan klanten in de profit en non-profit organisaties. Kenmerkend voor haar werkwijze is dat zij resultaatgericht werkt en met haar ruim twintig jaar ervaring over een breed palet aan werkmethoden beschikt. Zij heeft zich bijgeschoold in de psychologie, psychotherapie en counseling en als supervisor en coach. Certificaten zijn behaald in systeemtheorie en opstellingen, Transactionele Analyse, RET, Enneagram, Mindfulness, Counseling, Focussen en Voice Dialogue, workshops authentiek leiderschap.

Mw. E.M. Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af.

Coaching in Organisaties werkt samen met een breed team van deskundigen die op projectbasis inzetbaar zijn.

Contractering

Na een intakegesprek met de klant volgt een specifiek plan van aanpak. In overleg met de betrokkene of de contactpersoon van de werkgever  wordt het aantal sessies en plan van aanpak vastgelegd in een contract.

Met de klant wordt een psychologisch contract afgesloten gericht op commitment en zelfsturing van de klant in het coachingstraject. Na het intakegesprek worden de aandachtspunten voor de klant en de gewenste resultaten vastgelegd in het psychologisch contract. De klant werkt gedurende het coachingstraject aan huiswerkopdrachten en oefeningen. Op basis van de leerthema’s van de klant maken we in overleg met de actuele vragen van de klant een keuze uit methoden en technieken.

Halverwege het coachingstraject volgt een tussentijdse evaluatie eventueel met informatie en feedback van de overige betrokkenen. Op basis van deze informatie worden de gewenste resultaten en werkwijze zo nodig bijgesteld. Bij de eindevaluatie worden enerzijds resultaten benoemd en anderzijds onderzocht in hoeverre nazorg, een of twee follow-up sessies gewenst is.

Logboek/Reflectie en actieplan

Gedurende het coachingstraject word je uitgenodigd in je reflecties op de gesprekken en je tussentijdse ervaringen aan de hand van je actieplan te bij te houden.

Coaching in Organisaties; eerste contact


Heeft u vragen over persoonlijke of teamcoaching? Neemt u gerust telefonisch contact met ons op! U kunt ook per mail uw eerste contact of voorstel voor een belafspraak doen. Een eerste kennismakingsgesprek is trouwens geheel zonder kosten. Op basis van dit gesprek ontvangt u een specifiek plan van aanpak en offerte. Voor een eerste contact kunt u mailen of bellen met Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0251670026 of 0646065362. Zie ook ons een overzicht van klanten

surfer

Locatie

De locatie voor persoonlijke coaching is of op ons kantoor op vijf minuten wandelafstand schuin tegenover het Intercitystation Castricum of aan zee of bij u op werklocatie of in nabije omgeving. Wij werken in geheel NL.

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2022 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.