Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • Coaching/Training - Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling

  kampvuurBehoefte aan professionele en persoonlijke reflectie "een-op-een" of met collega(s) of team? Maatwerk Training Oplossingsgericht communiceren? Hoe de ander en de cliënt te coachen op eigenaarschap en een lerende oplossingsgerichte mindset? Hoe elkaar oplossingsgericht feedback te geven op krachtbronnen en gewenste volgende uitdaging> Stappenmodel Mission Possible. Kantelen naar wat wel, focus en toekomstgericht. Mission Possible, stappenplan. Wondervraag, schaalvraag. Check-In en Check-Out met vertaalslag naar de praktijk. Hoe wil je zorg dragen op een gezonde balans in je (werk)leven? Wat zijn jouw energiegevers en energievreters? Jouw kwaliteiten, talenten en gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling? Je tijdelijk te laten coachen op mentale en fysieke vitaliteit? We coachen je om vanuit een lerende mindset je reflectie en ontspanningsmomenten dagelijks in te bouwen. We sluiten iedere sessie af met een vertaalslag naar jouw praktijk. Diverse tips en tools.om je te beluisteren en te ondersteunen in je gewenste resultaten. Ervaren trainer en coach met ruime ervaring in het coachen van (young) professionals en leidinggevenden in diverse organisaties. Als trainer gecertificeerd door NOBCO met de Leergang Coaching. Als team coach diverse tools om je te ondersteunen in je communicatie en samenwerking met anderen. 

   

 • Coaching - Preventie Burn-out - Herstel - Reïntegratie

  stress verzuimHoe wil je dit najaar zorg dragen op een gezonde balans in je (werk)leven? Onze coaches worden ruim 15 jaar ingezet via verzekeringsmaatschappij en werkgevers op fysieke en mentale vitaliteit, op preventie en herstel burn-out en/of andere medische en psychische klachten. Het hybride werken en de betekenis en effecten dagelijks voor jouw energiebalans? . Aandacht voor jouw persoonlijke stijl, kwaliteiten en valkuilen. Wat zijn vanuit je automatische piloot jouw gewoontepatronen bij stress, werkdruk, spanning, onzekerheid? Is er sprake van stress of mogelijk understress: ervaar je nog voldoende uitdaging? of juist te veel? is er voldoende ruimte om je persoonlijke en professioneel te ontwikkelen? We staan stil bij de energievreters en de energiegevers. Bij jouw sterktekanten, jouw kwaliteiten en je mogelijke valkuilen. Je benoemt voor jezelf wat je wilt en hebt te veranderen, waar ligt je verlangen en waar moet je mogelijk mee stoppen. Wat heb je nodig van je (werk) omgeving? Hoe zorg je voor een gezonden werk/privé balans? Heb je voldoende inzicht in je energiecurve en ritme, en hoe verdeel je je inspanning en ontspanning op de werkdag en in de werkweek? De balans autonomie versus verbinding, sociaal contact. Hoe je gezonde zelfzorg te regelen en te communiceren. Grenzen te stellen, behoeften te benoemen en aan te werken. Je leert te werken aan je herstel van je energiebalans, je op tijd bewust te worden van jouw signalen bij stress, ontspanningsmethoden in te zetten. Diverse tips en tools voor jouw fysieke en mentale vitaliteit. Plan van aanpak en model voor persoonlijk leiderschap, proactief gedrag, kantelen van mogelijke innerlijk oordelen naar leren accepteren van wat mogelijk niet volmaakt is en om oefening vanuit een lerende mindset vraagt. Parallel aan onze gesprekken ontvang je na afloop iedere keer tools en tips om in je dagelijkse praktijk toe te passen. Per sessie breng je je ervaringen van uit je praktijk in. Aandacht voor boven en onderstroom, jouw drijfveren. Een toekomstgericht scenario vanuit kansen en mogelijkheden. Informatie over onze vitaliteitsprogramma's voor HR, jouw team of persoonlijk? Plan van aanpak gaat in nauw overleg met alle betrokkenen in jouw omgeving, werk en privé. Op basis van een eerste gesprek ontvang je een maatwerkprogramma. De coach is ook als trainer internationaal gecertificeerd om coaches op te leiden met de Leergang Coaching NOBCO. Zie ook coaching voor leidinggevenden. En persoonlijke coaching voor (young) professionals, de coach journey. Persoonlijk Ontwikkel- of Opleidingsbudget 2022? Spreiden budget 2022 en 2023? Contact ons over de mogelijkheden en startdata.

 • Loopbaancoaching en Outplacement

  loopbaanLoopbaanbegeleiding, van werk-naar-werk en outplacement: loopbaancoaching helpt je om je vragen in relatie tot werk en persoonlijk leven te benoemen en de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en indien noodzakelijk een andere functie binnen of buiten de organisatie te vinden. Wij coachen ook "van werk-naar-werk"in samenspraak met alle betrokken partijen. En de ttansities in de loopbaancurve, hoe zelf regie te nemen op een brede loopbaanontwikkeling vanuit kansen en mogelijkheden? Wat geeft energie, waar ligt jouw (potentiële) kracht? Welke feedback ontvang je. Coachen op veranderingen, doelen en gedrag. Op vitaliteit (hoe blijf ik langer fit en energiek), op wendbaarheid binnen of buiten je organisatie, op netwerken. Onze loopbaancoaches zijn ook inzetbaar op loopbaanadvies en re-integratie 2e spoor. Gerelateerd aan coachen op Work/Life Balance en volgende gewenste uitdaging en fase in je levensloopbaan! Met aandacht voor je persoonlijke talenten, kwaliteiten, persoonlijke stijl, ervaring en expertise en de ontwikkelingen binnen en buiten jouw organisatie en op de arbeidsmarkt.

 • Leergang Loopbaancoaching (interne) jobcoaches, loopbaancoaches

  ImageLeergang Loopbaancoaching en begeleiding voor (interne) jobcoaches, (loopbaan)coaches die in korte tijd achtergronden, visie, houding en vaardigheden van coaching willen begrijpen en inzetten (mindset en gedrag/tools). Trainen van coachings vaardigheden en methoden. Inzicht in de eigen persoonlijke en professionele stijl en gewenste ontwikkeling, inbreng praktijksituaties, toepassen tools en feedback. Ervarend leren, diverse leerstijlen (h)erkennen en op kunnen afstemmen, zodat eigenaarschap bij cliënt/klant is en blijft. Ervaringen inbrengen, reflecteren en actieplan toepassen in de praktijk. Inzet GROW-model en Oplossingsgericht Coachen volgende uitdaging in loopbaan, doelen en gedrag. Waarderende feedback, doelgericht inzetten. Zie ook onze diverse Masterclasses, Oplossingsgericht Coachen (volgende uitdaging; schaalvragen, complimenterende feedback en eigen regie. "To embrace obstacles, leermindset en creatiespiraal, Systemisch coachen (boven- en onderstroom), Transactionele Analyse en Voice Dialogue, Mindfulness en overige methoden om (interne) klanten te coachen bij transities in levensloop en loopbaanfasen (transitiecurve).

 • Coachen Leidinggevenden en Professionals - Fysiek (Online)

  assertiviteitPersoonlijke Coaching voor leidinggevenden en (young) professionals: hoe ook voor jezelf de tijd en ruimte te regelen voor professionele zelfreflectie en gewenste verdere professionele ontwikkeling  Transitiecirkel en volgende uitdaging, Mission Possible, stappenplan. De bouwstenen van een cultuur van vertrouwen: context, onderlinge relaties en persoonlijkheid. Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, meer werk- en leerplezier te creëren. Steeds meer organisaties en bedrijven zetten onze coaches in vanwege de meerwaarde. Persoonlijk leiderschap, jezelf en anderen coachen boven en onderstroom gericht op eigenaarschap en leer- en werkplezier. Professionele zelfreflectie, jouw overtuigingen, normen en waarden, jouw drijfveren, jouw kwaliteiten en valkuilen als je onder druk staat en gewenste ontwikkeling om je gedrag in je dagelijkse praktijk bij te sturen.  Aandacht voor persoonlijk en proactief leiderschap vanuit een lerende mindset. Onze coaches worden ook ruim 20 jaar ingezet ter preventie en herstel burn-out en/of medische klachten. De ervaring leert hoe eerder je voor jezelf coaching regelt hoe effectiever en vitaler. Persoonlijke en team coaching: psychologische veiligheid, lerende teams. Principes en tools inclusie en faciliteren van  diversiteit en erkenning. Zie ook onze Masterclass Systemisch Werk (Opstellingen: Familie, Werk, Loopbaan en Organisatie).

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2023 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.