Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • coachOp zoek naar een sparring partner? Executive coaching voor (HR) leidinggevenden en bestuurders. Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met het coachen van leidinggevenden, professionals/teams in profit en non-profit organisaties. Wat zijn voor u belangrijke gewenste resultaten en leiderschapsstijl? Welke feedback ontvangt u? Wat is uw kracht en wat is uw gewenste ontwikkelingslijn? Vragen? Contact ons voor een eerste (bel)afspraak en u ontvangt een maatwerkprogramma. Onze allround senior (team)coaches zijn door NOBCO/EMCC geaccrediteerd als trainers van de Leergang Coachend Leiderschap en Persoonlijk Leiderschap met het European Quality Award. Vitaliteit en Veerkracht - Preventie verzuim - Work/Life Balance ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, bij Rode Kruis Nederland,  Aon Hewitt Corporate Wellness, ING, Politie en Gemeente Amsterdam, UVA/VU, Rotterdam Hogeschool.

 • stress verzuim

  Persoonlijke (& Team) Coaching: coaching on the job, coachen op Work/Life Balance en volgende uitdaging, dromen en ambities, verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Pijlers bij werkgeluk: jouw reis in je levensloopbaan en hoe op gezonde wijze bij te sturen vanuit je innterlijk kompas? Drie kenmerken van bevlogenheid en van burn-out.  Inzet van coaching op vitaliteit en veerkracht bij teams/professionals, bij preventie en re-integratie ziekteverzuim, burn-out, kanker, (under)stress, depressies, verlies in je nabije omgeving, scheiding, conflicten in je omgeving. Hoe herken je op tijd de signalen bij (under)stress of spanning/ werkdruk en jouw automatische piloot bij stress/spanning en hoe deze patronen te doorbreken en op gezondere wijze bij te sturen. Wat geeft jouw energie en wat kost energie; inzicht in je persoonlijke stijl bij stress/spanning en gewenste ontwikkeling. Tools en tips passend bij wie jij bent, jouw (potentiële) krachtbronnen: jouw vragen en voorbeelden vanuit je praktijk (met feedback vanuit je omgeving) zijn leidend in de sessies. Zeer positieve effecten bij onze klanten, o.a. Top Drie Beste Werkgevers: ziekteverzuim naar 2%; en een effectief kortere doorlooptijd van de coaching bij re-integratie. Zie ook Loopbaancoaching/advies.

 • golvenGezond werkklimaat en werkplezier - Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid  ESF - 12 steps to Happiness, veerkacht en vitaliteit - zelforganiserende teams. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers met positieve evaluatie en pragmatische tools voor de dagelijkse praktijk! Vitaliteit, veerkracht en een evenwichtige Work/Life Balance: oplossingsgericht coachen en werken vanuit talenten, krachtbronnen en successen.Teamcoachen naar gezonder werkklimaat en teamcultuur van veiligheid en vertrouwen, autonomie en werkplezier, en van meerwaarde naar je klanten en doelgroepen. Diverse tips en tools: 10 tips bij stress, energiebarometer, 12 steps to Happiness, motivatie kaarten...

 • ImageTraining Timemanagement en proactief leiderschap

  Een training voor het team of een Intensive voor u als manager of als professional: Maatwerk met effectieve tools voor timemanagement! 

   

 • klantgerichtTraining klantgerichte gespreksvoering: Effectief communiceren voor (financiële) adviseurs, professionals, portfolio managers, teamleiders/coördinatoren en directie/management/schoolleiders en bestuurders. Deze training klantgerichte gespreksvoering is een In Company training en ondersteunt in het klantgericht handelen en performance zowel intern klantgericht naar uw medewerkers en professionals als ook klantgericht luisteren en acteren naar uw klant/doelgroep. Van crisis naar kans! Van klacht naar kracht!

 • klantgerichtTraining Krachtgerichte gespreksvoering met leerlingen en ouders. Professionals (leraren en schoolleiders van een Amsterdamse of Rotterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs): zie Scholenbeurs en Lerarenbeurs Gemeente Amsterdam en Rotterdam), teamleiders/coördinatoren en leerkrachten, mentoren in de rol van coach en coaches/begeleiders. Deze training is opgezet vanuit oplossingsgericht coachen en stappenplan. Kids skills voor jongeren. Deze maatwerktraining is te volgen voor verdere professionalisering, om jezelf verbeteren in je contact met de leerlingen, om hen te coachen op eigen oplossingen vanuit steeds meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Bij eventuele conflicten of problemen deze om te buigen naar wat wel en de leerling vanuit vertrouwen en veiligheid te coachen op de gewenste next challenge, doelen en gedrag. Brochure op aanvraag.

 • RET

  De Rational Emotive Therapy, kortweg RET, is ontwikkeld in de jaren vijftig van de twintigste eeuw door de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. Ellis vond de psychoanalyse te passief en ging op zoek naar een actievere vorm van begeleiding, waarbij ook de cliënt zijn werk te doen had. Wij coachen klanten op hun mindset, is je innerlijke criticus of love junk te sterk aanwezig? Hoe kan je deze bijsturen? Wij coachen ook vanuit Mindfulness en vanuit Transactionele Analyse. Je leert voor jezelf je levensscript te benoemen, je gewoontepatronen bij stress of werkdruk te doorbreken. Grenzen te stellen en gezond leiderschap voor jezelf in te zetten vanuit je egoposities de volwassene in jezelf en je voedende ouder. Je leert samenwerking in teams en met anderen te optimaliseren. De methode van onze coaches wordt afgestemd op uw vraag. Wij zijn ook inzetbaar met systemisch coachen (inzicht context en systeem) en progressiegericht coachen. Wij coachen u op gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Wilt u meer inzicht in uw persoonlijke stijl? Wij hebben diverse modellen om te reflecteren op uw persoonlijkheid en bij te sturen naar uw gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling.

 • In Scrum staat leren centraal: slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer verantwoordelijkheid, leerplezier en energie, hierdoor vrworden betere resultaten behaald. Scrum is in te zetten voor de teams met docenten om motivatie, uitwisseling en leren van elkaar en dynamiek en resultaten terug te krijgen in diverse overlegvormen en vergaderingen. Voor hen die met gepersonaliseerd leren (gaan) werken is de Scrum methodiek bekrachtigend. De docent als Product Owner, docenten geven aan weer meer motivatie en energie te ervaren,benutten van feedback, de docent steeds meer in didactisch coachende rol. Scrum Framwork in de klassen, de jongeren maken hierdoor een positieve persoonlijke ontwikkeling door wat hen sterkt in hun vertrouwen in henzelf en onderling. De sleutel van dit alles is eigenaarschap, de jongeren hebben de ruimte om hun eigen leerproces te bepalen binnen de gestelde kaders en leerdoelen. Scrum verbetert niet alleen vakinhoudelijk maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling en de manier van samenwerken binnen een team.Een verbetercultuur werkt aanstekelijk, waarbij de student, de leerling in zijn/haar ontwikkeling en te behalen resultaten, centraal staat.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.