Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • coach Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met het coachen van leidinggevenden, professionals/teams in profit en non-profit organisaties. Met een persoonlijke of team APK, maak je de tussenbalans op: waar sta je, wat is je kracht? Wat vraagt aandacht en hoe wil je vanuit verbinding met je innerlijk kompas of teamkompas je toekomstperspectieven benoemen en vormgeven. Iedere klant ontvangt een maatwerk aanbod op basis van een eerste intakegesprek. Onze allround coaches zijn door NOBCO geaccrediteerd als trainers van de Leergang Coaching-Foundation Level met het European Quality Award. Vitaliteit en Veerkracht - Preventie verzuim - Work/Life Balance ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, bij Rode Kruis Nederland en als vitaliteitscoach (preventie en reïntegreren na langdurig verzuim) via Aon Hewitt Corporate Wellness in geheel Nederland en ingezet door diverse onderwijsinstellingen in A'dam, Noord-Holland en Rotterdam Hogeschool.

 • stress verzuim

  Persoonlijke (& Team) Coaching: coachen op Work/Life Balance en volgende uitdaging, dromen en ambities, verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Drie kenmerken van bevlogenheid en van burn-out.  Inzet van coaching op vitaliteit en veerkracht bij teams/professionals, bij preventie en re-integratie ziekteverzuim, burn-out, kanker, (under)stress, depressies, verlies in je nabije omgeving, scheiding, conflicten in je omgeving. Hoe herken je op tijd de signalen bij (under)stress of spanning/ werkdruk en jouw automatische piloot bij stress/spanning en hoe deze patronen te doorbreken en op gezondere wijze bij te sturen. Wat geeft jouw energie en wat kost energie; inzicht in je persoonlijke stijl bij stress/spanning en gewenste ontwikkeling. Tools en tips passend bij wie jij bent, jouw (potentiële) krachtbronnen: jouw vragen en voorbeelden vanuit je praktijk (met feedback vanuit je omgeving) zijn leidend in de sessies. Zeer positieve effecten bij onze klanten, o.a. Top Drie Beste Werkgevers: ziekteverzuim naar 2%; en een effectief kortere doorlooptijd van de coaching bij re-integratie. Zie ook Loopbaancoaching/advies.

 • zomerklanken

  Wij organiseren dit voorjaar en deze zomer avonden klankschaalsessies gecombineerd met oefeningen vanuit de Mindfulness en Zelf Compassie training. Wij werken daarnaast met geleide fantasie en coach- en sterktekaarten, Transities persoonlijk, in je relatie(s), team en organisatie dusdanig te coachen, dat deze passend zijn en vanuit gewenst toekomstperspectief ingericht worden. En in een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen passend gedrag in te zetten. Elkaar en jezelf te coachen en te gidsen in transities vanuit een lerende mindset, zelfcompassie en positieve feedback. We spreken hierbij soms over de moed van kwetsbaarheid om ervarend te leren en te experimenteren. Het is ook mogelijk met de talking stick te starten. Bij mooi weer zijn de klankschaal sessies buiten bij het kampvuur, bij minder mooi weer zijn de sessies binnen in onze werkruimte. Sessies individueel op maat of met kleine groep of je team. (Na)Zomerklanken: Intensives in (na)zomerperiode; beperkt aantal data. Teambuilding kampvuur aan zee!

 • golvenGezond werkklimaat en werkplezier - Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid  ESF - 12 steps to Happiness, veerkacht en vitaliteit - zelforganiserende teams. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers met positieve evaluatie en pragmatische tools voor de dagelijkse praktijk! Vitaliteit, veerkracht en een evenwichtige Work/Life Balance: oplossingsgericht coachen en werken vanuit talenten, krachtbronnen en successen.Teamcoachen naar gezonder werkklimaat en teamcultuur van veiligheid en vertrouwen, autonomie en werkplezier, en van meerwaarde naar je klanten en doelgroepen. Diverse tips en tools: 10 tips bij stress, energiebarometer, 12 steps to Happiness, motivatie kaarten...

 • Image Op zoek naar een sparringpartner?

  Executive coaching voor (top) managers en bestuurders is resultaatgericht en biedt u de mogelijkheid te ‘sparren’ op vraagstukken vanuit uw praktijk en leiderschap. Vanuit helicopterview kritische vragen.

 • ImageTraining Timemanagement en proactief leiderschap

  Een training voor het team of een Intensive voor u als manager of als professional: Maatwerk met effectieve tools voor timemanagement! 

   

 • klantgerichtTraining klantgerichte gespreksvoering: Effectief communiceren voor (financiële) adviseurs, professionals, portfolio managers, teamleiders/coördinatoren en directie/management/schoolleiders en bestuurders. Deze training klantgerichte gespreksvoering is een In Company training en ondersteunt in het klantgericht handelen en performance zowel intern klantgericht naar uw medewerkers en professionals als ook klantgericht luisteren en acteren naar uw klant/doelgroep. Van crisis naar kans! Van klacht naar kracht!

 • klantgerichtTraining Krachtgerichte gespreksvoering met leerlingen en ouders. Professionals (leraren en schoolleiders van een Amsterdamse of Rotterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs): zie Scholenbeurs en Lerarenbeurs Gemeente Amsterdam en Rotterdam), teamleiders/coördinatoren en leerkrachten, mentoren in de rol van coach en coaches/begeleiders. Deze training is opgezet vanuit oplossingsgericht coachen en stappenplan. Kids skills voor jongeren. Deze maatwerktraining is te volgen voor verdere professionalisering, om jezelf verbeteren in je contact met de leerlingen, om hen te coachen op eigen oplossingen vanuit steeds meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Bij eventuele conflicten of problemen deze om te buigen naar wat wel en de leerling vanuit vertrouwen en veiligheid te coachen op de gewenste next challenge, doelen en gedrag. Brochure op aanvraag.

 • RET

  De Rational Emotive Therapy, kortweg RET, is ontwikkeld in de jaren vijftig van de twintigste eeuw door de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. Ellis vond de psychoanalyse te passief en ging op zoek naar een actievere vorm van begeleiding, waarbij ook de cliënt zijn werk te doen had. Hij heeft ‘zijn’ RET tot op hoge leeftijd nader uitgewerkt en verbeterd.

 • zomerklankenDeze zomer en nazomer coachen en facliteren wij teams en organisaties in transities. Het model en de fasen bij veranderingen met diverse tools en rituelen faciliteert teams en organisaties en professionals in gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Klankschaalsessies, kampvuur sessies, aan zee of hier of bij  de klantorganisatie op (gewenste) locatie. Met ons succesvolle vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid, met tools om elkaar oplossingsgericht te coachen en te werken vanuit kleinschalige teams en intrinsieke motivatie, 12 steps of Happiness positieve evaluaties ontvangen. Top Drie Beste Werkgever, teams, professionals en leidinggevenden. Creëer tijd en ruimte om coaching in te zetten en neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.