Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

Astrid Anna Kuin - Managing DirectorCoaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar expertise in profit en non-profit organisaties met professionalisering en leertrajecten voor managers, professionals en hun teams, (interne) coaches. Met de trainingen leiderschap en coachend leiderschap ondersteunt zij managers en professionals in het focussen op resultaten en kwaliteit in dienstverlening.

Vanuit het TGI model en het model van leren door te doen wordt aandacht besteed aan de context van de organisatie en markt, de samenwerking onderling en de persoonlijke stijl. Voor teams en organisaties wordt o.a. het GROW-model benut voor de leer en verbetercyclus van het team. Bij teamcoaching maken we gebruik van Belbin, kleurenleer, leerstijlen, kernkwadrant en talentmanagement. Waarderend en oplossingsgericht coachen, situationeel leiderschap afgestemd op de ontwikkelingsfase van het team en de professionals helpt te sturen op gewenste resultaten en verandering. Het proces van zelfsturing en eigenaarschap wordt gefaciliteerd middels een breed pakket aan interventies, waarbij vertrouwen en veiligheid in leerklimaat centraal staat. 

Coaching in Organisaties is leidend in concepten op persoonlijke coaching en executive coaching waarbij een wisselend palet aan instrumenten wordt ingezet. Afhankelijk van de vraag bij de klant en de opdrachtgever, maken wij gebruik van ervarend leren, leren door te doen, uitnodigen tot eigenaarschap, inzicht in persoonlijke stijl en gewenste ontwikkelingslijn bij de klant mede op basis van feedback uit de (klant)organisatie, RET, Transactionele Analyse, aandacht voor de liefdesjunk, de perfectionist, de redder. Aandacht voor het kernkwadrant en gewenste ontwikkelingslijn. Systemisch luisteren: wat heeft de klant binnen deze context nodig, hoe kan hij/zij zijn palet aan vaardigheden in gedrag verbreden? Benutten van oefeningen uit timemanagement (energiebalans bewaken; begrenzen) en Mindfulness (ontspanningsoefeningen; balans stress en ontspanning) door meer opmerkzaam te worden van je automatische piloot en vanuit meer bewust-zijn en eigenheid je keuzes te maken, te focussen op gewenste resultaten en te leren begrenzen. Zie onder andere Persoonlijke APK: coaching om voor jezelf de balans op te maken en te focussen op wat aandacht vraagt vanuit werk en privé. Daarnaast heeft Coaching in Organisaties 25 jaar expertise op loopbaanbegeleiding en outplacement.

Coaching in Organisaties heeft vanaf 1988 expertise opgebouwd met teamcoaching in mediation. Met teamcoaching besteden de medewerkers en manager aandacht aan samenwerking en kwaliteit in de dienstverlening. Hierbij onderzoeken we met elkaar de fasen van teamontwikkeling, leiderschapsstijlen, onderlinge kwaliteiten en gewenste ontwikkelingslijnen, Belbin rollen en samenwerking, coachings en communicatieve vaardigheden waarbij samenwerking bespreekbaar wordt, ervarend leren: de leer en verbetercyclus van het team, Covey proactief leiderschap en samenwerking, talentontwikkeling binnen het team.

Bij mediation besteden we aandacht aan conflicten die uit de hand dreigen te lopen of uit de hand gelopen zijn. De teamleden gaan met elkaar onder begeleiding van een mediator in gesprek. voorafgaand is een intakegesprek met de betrokkenen. Per team wordt een specifiek maatwerkplan aan geboden. Zie de webpagina over conflictbemiddeling en mediation.

Astrid Anna Kuin is Managing Director van Coaching in Organisaties, trainer en organisatie- en teamcoach. Met haar  bedrijfskundige en sociologische achtergrond, met als specialisatie organisatieontwikkeling en (sociale) psychologie, heeft zij een pragmatische aanpak gericht op resultaatgericht leiderschap en faciliteren van eigenaarschap en zelfsturing bij de klant.  Astrid Anna en een team van collega's uit diverse disciplines richten zich op persoonlijk, professionele en organisatieontwikkeling. Met aandacht voor de kracht van de organisatie en haar medewerkers en de eventuele belemmeringen in de samenwerking: door deze met een externe coach/trainer bespreekbaar te maken wordt het potentieel van de medewerkers beter benut. Met het oplossingsgericht coachen en nieuwe werken dagen we de klant uit vanuit flow op positieve wijze veranderingen in gedrag te realiseren met de klant, door de klant, de klant is uiteindelijk de expert op haar/zijn vakgebied, de coaches en trainers van Coaching in Organisaties zijn expert in het oplossingsgericht faciliteren/coachen van gewenste verandering bij de klant.

Astrid Anna Kuin geniet van het werken met teams en professionals. Haar aanpak is eclectisch en pragmatisch. Als bedrijfskundige is zij pragmatisch en sensitief, zij heeft ruim 25 jaar ervaring als senior coach en trainer (en als interim-manager) in de profit en non-profit branche. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Zie op de webpagina klanten de verschillende organisasties waarmee wij de afgelopen 25 jaar hebben mogen samenwerken.

Coaching in Organisaties werkt met een team van coaches, trainers en adviseurs uit diverse disciplines en werkvelden. Zij heeft onder andere zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica, teamontwikkeling en passend leiderschap. Evert Hulleman, senior coach/trainer beschikt over certificaten vanuit Myers Briggs Type Indicator, Belbin, TA en situationeel leiderschap en is inzetbaar op teamcoaching en leiderschapsvraagstukken. Ineke Pet heeft ruime expertise op leiderschap en assessment.

Evert Hulleman, senior trainer en coach: "Als coach en trainer werk ik gericht op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden, die ik zelf zo goed ken. Ik breng hierin mijn eigen ervaring mee als manager bij P&O en als hoofd van een opleidingsafdeling. Ik koppel empathie aan reflectie, feedback en authenticiteit. Ik werk met Transactionele Analyse en de Myers Briggs Type Indicator (Step 1 Qualified), en ben aangesloten bij het Belbin Teamrolgilde.  Na verschillende opleidingen (sociaal communicatieve vaardigheden en leiderschap) te hebben ontwikkeld en getraind heb ik mij ontwikkeld tot professionele coach in een Leergang Coaching, die ik ook zelf al zo’n drie jaar als interne trainer verzorg.". 

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken; voorheen werkzaam bij GITP. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Zij heeft o.a. bij Phoenix haar opleiding professionele communicatie (TA, NLP en systemisch werk) gevolgd. 

Astrid Anna Kuin verzorgt vanaf 1988 de trainingen persoonlijk leiderschap en zelfmanagement en heeft zich gespecialiseerd als psycholoog, counselor en supervisor. Veiligheid, vertrouwen, openheid en humor zijn kenmerkend voor haar aanpak.

Coaching in Organisaties - Train de Trainer 

Vanaf 1991 zijn trainers door haar opgeleid in de Leergang Train de Trainer (o.a. communicatieve en managementvaardigheden, stress- en conflicthantering, leiderschap, groepsdynamica, metacommunicatie en counseling). Dit resulteerde in 1997 in een Leergang Coaching voor adviseurs, managers en coaches.

Ideeën en methoden

In de loop der jaren heeft zij zich de ideeën en methoden van Thema Gecentreerde Interactie (TGI), Rationeel Emotieve Therapie (RET), enneagramtypen, counselen en focussen, coachen met diverse ontspanningstechnieken eigen gemaakt. Familie- en organisatieopstellingen hebben haar warme belangstelling. Organisatiecoaching is een synthese van organisatie-, team en persoonlijke ontwikkeling. Het gaat om een combinatie van rationele methoden (leerstijlen, leer-, levens- en werkbiografie, zelfmanagement en proactief leiderschap "luisteren naar je innerlijk kompas", ervarend leren, GROW-model, oplossingsgerichte coachingsvaardigheden, metacommunicatie en interventies, kernkwadrant) en associatieve methoden (ontspanning, mindmapping, visualisaties, balans in de energiehuishouding, focussen/lichaamsgericht bewustzijn op je vitaliteit).

Medewerkers van ons bureau werken volgens de gedragscodes voor trainers, supervisoren en coaches.

Coaching in organisaties 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.