Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

 • Leergang Loopbaancoaching

  ImageLeergang Coaching voor loopbaan en carrièrecoaches die in korte tijd achtergronden, theorie en definitie van coaching willen begrijpen en hanteren. In trainen van coachings vaardigheden en methoden. Inzicht in de eigen persoonlijke stijl, inbreng klantsituaties.

 • Leergang Coaching (HR)managers, professionals en (interne) coaches EQA-EMCC/NOBCO

  sail2De Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches/begeleiders (Foundationlevel-NOBCO/EMCC EQA-gecertificeerd) biedt de basisbeginselen van coaching voor HR-managers en professionals, (interne) coaches, begeleiders. Persoonlijk en proactief leiderschap binnen de context van de lerende organisatie: regie en eigenaarschap - Faciliteren en coachen van zelfsturend leren en werken - Persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de context van de organisatie en doelgroepen - Ervarend leren, leren door te doen en inzicht in (je persoonlijke) leerstijlen - Coachingsgesprekken voeren en feedback integreren in de dagelijkse praktijk - Coachen naar gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag - Covey Cirkel van invloed, omdenken,proactief leiderschap en zelfsturing - Constructieve professionele feedback geven en ontvangen - Oplossingsgericht coachen vanuit talenten en mogelijkheden naar de gewenste performance van de klant - Lerende professionals en teams vanuit sterkteperspectief en lerende mindset - Interventies voor de coach - Fasering, vaardigheden en methoden bij coachings- en veranderingstrajecten - European Quality Award Certificering op Foundation niveau afgestemd op (inter-)nationale ethische (gedrags)codes en competenties van de coach (EMCC/NOBCO). Studenten leren door te doen door parallel aan deze Leergang klanten/medewerkers te coachen en deze ervaringen in te brengen en nieuwe inzichten in de praktijk toe te passen. Deze Leergang is de basis, de studenten stromen vervolgens door naar de Masterclass Persoonsgerichte Coaching bij stress/werkdruk of naar de Masterclass Oplossingsgericht Coachen.

 • Leergang Coaching voor interne coaches

  ImageLeergang Coaching interne coaches, managers en professionals

  • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
  • Context organisatieontwikkelingstraject en zelfsturende en zelforganiserende teams
 • Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende/Zelfsturende Teams

   

  zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelfsturende/Zelforganiserende Teams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.

 • Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap

  sail2Certificaat NOBCO/EMCC European Quality Award - gecertificeerd programma

  Leergang Coaching, Coachend en Persoonlijk Leiderschap - leidinggevenden, interne coaches/begeleiders, professionals/leerkrachten 

  • Persoonlijke Leiderschap binnen de context van de lerende organisatie
  • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Intervisie voor (team)coaches, professionals, MZ- opleiders, managers, interne begeleiders

  intervisie 11Intervisie voor leerkrachten, interne coaches/begeleiders, professionele leergemeenschappen, (team)coaches, afdelings- en teamcoördinatoren, (HR)professionals en leidinggevenden, MZ-opleiders/adviseurs: het met collega’s bespreken van werkgerelateerde kwesties om daarmee het eigen leren en gewenste resultaten te verbeteren. Intervisie, ook voor leerteams en zelfsturende teams, kan je helpen een goede aanpak of oplossing voor een actueel werkprobleem te vinden. Succesvolle intervisie vanuit oplossingsgericht coachen: reflectie en actie (action learning). Inzet vanuit breed pakket aan methoden passend bij de context en gewenste ontwikkelingen van het leerteam/ intervisiegroep; leren en werken vanuit successen ('Broaden-and-Build': groeien innoveren en leren met behulp van positieve en constructieve feedback). Aandacht voor de context van de organisatie en de ontwikkelingen (naar zelfsturende) teams; best practices en worst practices: lerend en zelfoplossend vermogen van het leerteam (intervisiegroep; zelfsturend team) versterken met spin-off naar de praktijk om van steeds meer betekenis en waarde te zijn voor klant en omgeving.

 • Supervisie

  supervisieSupervisie - competenties (team)coach; zelflerend vermogen; leercontext

  Supervisie wordt ingezet voor (team)coaches, MZ-opleiders/adviseurs, (HR)professionals en managers die er dagelijks alleen voor staan in hun werk. Vanuit een diversiteit aan interventiemogelijkheden gericht op het faciliteren van het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij jou als professional (coach, teamcoach, supervisor) en bij jou klanten (professionals en teams; managers/teamcoördinatoren). De verdere ontwikkeling van competenties van jou als (team)coach en jouw praktijk zijn leidend in dit supervisieproces. Astrid Anna Kuin heeft zelf haar opleiding tot supervisor in 1992 afgerond en coacht professionals, managers en teams en verzorgt mede de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap (HR)professionals, managers en (team)coaches gecertificeerd met het European Quality Award.

 • Masterclass Persoonsgerichte Coaching Stress - Action Learning

  Image

  In de Masterclass Persoonsgerichte Coaching - mutidisciplinarie interventies - Stress/Werkdruk leer je hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met stress en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wat geeft energie? Wat vreet energie? Veel nadruk op praktische kennis waardoor je interventies kunt inzetten om boven en onder de waterlijn veranderingen bij uw doelgroep te realiseren. Je leert omgaan met RET bij stress en werkdruk en Transactionele Analyse met aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist. Elkaar coachen naar steeds meer vitaliteit en effectiviteit vanuit een gezonde Work/Life Balance met inzet van talenten, eigen kracht en professionele en persoonlijke ontwikkeling. We leren je te coachen vanuit het verbeeldend en associatief vermogen om leerprocessen te verankeren met behulp van diverse kaartensets. Gericht op preventie en herstel bij ziekteverzuim of burn-out en te coachen op het lerend vermogen vanuit proactief en persoonlijk leiderschap. 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.