Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

agileTransitie en organisatieontwikkeling naar zelforganiserende/zelfsturende teams en Agile organiseren 

 • Inzet teamcoachen en training van MT, leidiggevenden, professionals en teams
 • Faciliteren van eigenaarschap, zelfsturend leren en werken
 • Agile Manifesto en de 12 principes
 • Agile Learning - Tools voor managers
 • Agile values en mindset; klantfocus; intrinsieke motivatie 
 • Trainen naar coachend en faciliterend leiderschap vanuit vertrouwen
 • Transparant communiceren; gewenste resultaten en kaders
 • Innoveren
 • Maatwerk formule en In company programma
 • Tools passend bij de organisatie en cultuur; bv. Scrum, KANBAN, OIM (Buurtzorg) Oplossingsgericht Coachen, besluitvorming en samenwerking, vergaderen)
 • Coachen en faciliteren van eigenaarschap
 • Klant impact en value meten en bijsturen
 • Teams coachen/trainen, MT coachen/trainen; SCRUM Masters trainen in coachingsvaardighede naar teams en professionals

Agile coach adviseur op invoering zelfsturende/zelforganiserende teams met SCRUM, KANBAN, en de methodieken van oplossingsgericht coachen, vergaderen, besluitvorming en samenwerking. Voor training/coaching van teams en Scrum Masters op coachingsvaardigheden, zie Training Coachingsvaardigheden Scrum.

Inhoud

In de transitie en organisatieontwikkeling naar Agile leiderschap, maatwerkprogramma teamcoachenn en trainen van leidiggevenden en professionals:

 • Agile Manifesto en de 12 principes van Agile leiderschap en organisaties
 • Faciliterend en coachend leiderschap inzetten vanuit vertrouwen, transparantie en duidelijke kaders, tools
 • Teamcoachen en trainen in passende methodiek
 • Coachen/Adviseren organisatieontwikkeling en transitie naar zelforganiserende/zelfsturende teams
 • Transitiecurve vanuit sterkteperspectief en toekomstbestendige performance (gewenste passende verandering in performance en waarde impact naar klant/doelgroep, doelen en gedrag)
 • Succesfactoren voor High Performance Teams en Organisaties (Tools Impact en Value)
 • Agile en lerende mindset trainen, meesterschap, feedback, zelfreflectie en experimenterend leren; kortcyclisch
 • multidisciplinaire teams, van hierarschische naar wendbare organisaties (paradigmashift in mindset en praktijk)
 • Faciliteren van eigenaarschap (doelen/gewenste resultaten en kaders); inzetten van de “values voor zelforganiserende teams en organisaties”, teamcoachen/trainen van teams en leidinggevenden
 • Meerwaarde naar klant, to inspect and adapt, korte cycli, resultaatgericht en kaders
 • Trainen in oplossingsgerichte coachingsvaardigheden en coachend en faciliterend leiderschap naar steeds meer eigenaarschap bij zelforganiserende teams en leidinggevenden passend bij de gewenste transitie naar Agile leiderschap, organisatie
 • Oplossingsgericht coachen, acht stappen model, next challenge, innoveren en inspireren; netwerken en cocreatie vanuit diverse gelaagdheden en disciplines in de organisatie, korte lijnen; wendbare organisastie en teams.

Doelgroep - Masterclass - Workshops - Leerateliers - Teamcoaching/training 

U kunt een In company Masterclass of diverse bijeenkomsten, workshops waarbij de praktijk leidend is, boeken. Doelgroepen zijn: MT, zelforganiserende of zelfsturende teams, professionals, leidinggevenden, Scrum masters, Stakeholders, Product Owners.

Teamcoach/trainer

Bedrijfskundige, specialisatie organisatie en teamontwikkeling, corporate coach (tribes, dialoog, netwerk organisatie), vitaliteitscoach (flow, effectiviteit, Happiness and Fun), oplossingsgerichte (team)coach (performance naar klant, klantwaarde en Agility op organisatieniveau naar de markt, innoverend vermogen naar klant/doelgroep faciliteren), gecertificeerd teamcoach IVS (Buurtzorg), gecertificeerd trainer met het programma Leergang (Agile) Coaching en Coachend/Faciliterend Leiderschap voor (HR) managers en professionals (European Quality Award certificaat NOBCO/EMCC), Professional Scrum Master, Agile coach. Ruim 25 jaar expertise en ervaring in het teamcoachen en trainen van professionals en hoger management in profit en non-profit organisaties. (ING, RABO, AON, AEGON, Shell BV, KPN) (Rode Kruis, Politie Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, GGZ, Onderwijs, Koninklijke Marine en Luchtmacht, UVA/VU, Hogeschool Rotterdam). Op projectbasis met inzet van diverse deskundigen met ervaring als professional en/of leidinggevende in profit en non-profit organisaties.

Citaat klant (manager) binnen een organisatie in transitie:

Je kunt niet teruggaan in de tijd en het begin veranderen. Je kunt wel beginnen bij waar je bent en het einde veranderen.”

Meer informatie 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362  Coaching in Organisaties heeft een landelijke dekking met haar partners (senior coaches en trainers).

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met het maatwerk aanbod Agille teamcoachen/trainen en  naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.

Het gehele programma wordt tussentijds en aan het einde geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Leergang en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Leergang  meegenomen.

De trainers volgen intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.

Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de Leergang te borgen is deze EQA gecertificeerd (Foundation-level) door EMCC/NOBCO.

Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw. A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.