Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

Image

In de Masterclass Persoonsgerichte Coaching voor (interne) coaches/begleiders bij Stress/Werkdruk leer je hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met stress en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wat geeft energie? Wat vreet energie? Veel nadruk op praktische kennis waardoor je interventies kunt inzetten om boven en onder de waterlijn om veranderingen bij uw doelgroep te realiseren. Je leert omgaan met RET bij stress en werkdruk en Transactionele Analyse met aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en systemisch te coachen. Coachen naar steeds meer vitaliteit en effectiviteit vanuit een gezonde Work/Life Balance met inzet van talenten en eigen krachtbronnen/sterktes bij verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. We leren je de klant te coachen vanuit verbeeldend/associatief vermogen om leerprocessen te verankeren met een variëteit aan methoden/kaarten. Te coachen op preventie en herstel bij ziekteverzuim of burn-out en op het lerend vermogen vanuit proactief en persoonlijk leiderschap. 

NobcoDeze Masterclass is een verdieping op de basis Leergang Coaching of soortgelijke opleiding en ervaring. Deze Masterclass kan gevolgd worden in een cyclus van tien bijeenkomsten of In Company voor professionals, interne coaches en interne begeleiders, waarbij de organisatie zelf een keuze maakt uit onderstaande modules op basis van een intakegesprek. Deze Masterclass is geschikt voor mensen die de basis Leergang Coaching of Leergang Coachend Leiderschap volgens de NOBCO/EMCC of LVSC competenties gevolgd hebben of over een vergelijkbare opleiding en/of ervaring beschikken. Wij zijn met de Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches op foundation-niveau EQA gecertificeerd door NOBCO/EMCC.

Tijdens de Masterclass worden mini-colleges afgewisseld met oefeningen die op je eigen ontwikkeling als coach (professional) gericht zijn, in interactie met je klanten en om de coachingsvaardigheden toe te passen en hierop feedback te ontvangen. Aan het einde van de dag is er indien gewenst ruimte voor het inbrengen van lastige praktijksituaties. 

Doelgroep 

 • (Interne) coaches en begeleiders
 • Teamcoaches en coördinatoren
 • Coachende Leidinggevenden/Professionals met de basis coachingsvaardigheden vanuit de Leergang Coaching of soortgelijke opleiding
 • Professionals met ervaring in het coachen van medewerkers en klanten.

Feedback klanten

“Mijn Droombeeldopdracht uit deze Masterclass is werkelijkheid geworden … de metafoor uit de visualisatieoefening is leidend geweest in mijn proces van verdere professionalisering en heb ik ook bij mijn klanten kunnen inzetten als methodiek!". Manager Kinderopvang

“Ik ben erg tevreden over deze Masterclass met interventies boven en onder de waterlijn. Er is veel nieuwe leerstof die ik direct kan gebruiken in de praktijk. Astrid stelt zich kwetsbaar op. Je voelt gelijkwaardigheid en een click. Ik vind Astrid deskundig en inspirerend.”  Coach non-profit organisatie

"De Masterclass heeft mij geholpen te bezinnen op mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn koers te bepalen. Ook heeft het mij geholpen de interne reorganisatie binnen mijn werk door te voeren en tot een goed einde te brengen. Ik heb geleerd zelf te veranderen en tegelijkertijd de professionals en organisatie te coachen in het proces van veranderen.".  Interne coach Ministerie

"De  Leergang Coaching en Masterclass Persoonsgerichte Coaching is als onlosmakelijke eenheid voor mij om het transitieproces in en aan te gaan, en deze instrumenten te benutten bij mijn klanten ..."  Coachend leidinggevende non-profit organisatie

“Dankbaarheid en bewondering voor professionele en empathische, inspirerende werkwijze van jou Astrid! Dit is jouw schatkist!” Interne coach school met drie keer beoordeling excellent, Lerarenbeurs 2016-2017

Onderwerpen

De Masterclass bestaat uit tien bijeenkomsten (inclusief twee follow-up bijeenkomsten) met een frequentie van eens in de drie a vier weken. De planning wordt afgestemd op de agenda van de deelnemers. U ontvangt een syllabus met achtergronden en diverse artikelen over de per module aan te bieden methodiek. 

 • Module 1 - 5: Mindfulness en Compassietraining bij werkstress en werkdruk. Inzetten van oefeningen reeks bij stress en spanning/onzekerheid om vanuit meer flow en evenwichtige energiebalans je werk(leven) in te richten.
 • Module 2: RET bij stress: Rationeel Emotieve Training leren in te zetten bij stress en de gewenste veranderingen bij uw klant. RET is een methodiek vanuit de cognitieve gedragstherapie die ingaat op hoe de klant zelf via zijn of haar (ir)rationele gedachten, zoals de liefdesjunk of perfectionist, bij stress kan uitdagen en ombuigen naar positieve emoties en gedachten. ABCDE-schema leren toe te passen bij klant. Twee PE punten bij twee dagdelen.
 • Module 3: Veranderingen, transities en vitaliteit  - (Ver)beeldend en associatief vermogen bij je klant faciliteren vanuit co-creatie en de creatiespiraal. Benutten van interventies onder de waterlijn; inzetten van creativiteit en out-of-the box denken en omdenken/denken in kansen en mogelijkheden vanuit (verborgen) talenten/kwaliteiten; werken met kaarten en beelden; visualisaties; twee PE punten bij twee dagdelen. Twee PE-punten bij twee dagdelen.
 • Module 4: Transactionele Analyse (TA): transacties – doelgerichte interacties - door de coach zodat de klant kan afstemmen op de verschillende egoposities (ouder, volwassene en kind). Inzicht in het OVK-model en egoposities en deze kunnen toepassen bij je klant. Inzicht in drivers bij stress en ombuigen naar gewenste positieve ontwikkeling (Ik ben OK; jij bent OK). 
 • Moduele 5: Mindfulness en Compassietraining, vervolg en verdieping; vanuit de vier O's je klant coachen naar leiderschap vanuit talenten en mogelijkheden, toekomstperspectief, constructieve en waarderende feedback; lerende mindset vanuit (zelf)compassie. PE punten: 2 per dagdeel
 • Module 6 en 7: Focussen en Voice Dialogue. Focussen: lichaamsgericht luisteren en focussen. Je leeg maken als coach en afstemmen op je klant (eigenaarschap en regie bij klant coachen). Zes stappen plan bij focussen, zodat de klant leert zijn spanning op tijd te signaleren en vanuit ontspanningsoefeningen deze leert te erkennen en aandacht te geven en oplossingen in te zetten.  Voice Dialogue: Achtergronden faciliteren van innerlijke dialoog bij je klant tussen primaire subpersonen en verstoten subpersonen (Covey: luisteren naar je innerlijk kompas; verschillende stemmen/subpersonen kennen en weten aan te sturen vanuit je bewuste ego). Veel oefenen met technieken en stappenplan bij Voice Dialogue. Polariteiten en dilemma’s leren te coachen. Vier PE punten bij vier dagdelen.
 • Module 8: Systemisch Werken en coachen met tafelopstellingen / loopbaan- en werk- en levensbiografie. Inzicht in patronen en systemen onder de waterlijn. U-curve en transities coachen. De klant leert vanaf een afstand haar/zijn systeem waar te nemen en om te buigen naar gewenste ontwikkeling en meer inzet van (verborgen) talenten; coachen met (tafel) opstellingen (zelfreflectie en keuzes vanuit regie bij klant te faciliteren). Coachen met diverse methoden genogram, familietableau, tafelopstellingen, pscyhodrama. Zie ook als vervolg de Masterclass Systemisch Werk, Transactionele Analyse, Voide Dialogue en Focussen op deze website. Als (intern) coach, begeleider kennis maken met en inzicht verwerven in de achtergronden en methodiek van het systemisch werken (individuele coaching coachen met tafelopstellingen) en energetisch werken (coachen en interventies onder de waterlijn) en deze leren toe te passen bij de klant, afgestemd op de ontwikkelingsvraag en gewenste leerresultaten van de klant (eigenaarschap en zelfsturing klant); waarbij de klant zelf zijn/haar oplossend vermogen inzet in zijn/haar praktijk. De student past hierbij toe de vaardigheden vanuit Mindfulness:  je energetisch leegmaken, verstillen en vanuit een neutrale houding afstemmen op de klant en diens leer- en ontwikkelingsvragen. Systemisch te leren te luisteren naar de klant; (Senge: Presence and Reframing Mental Model, The Fifth Discipline, Belemmerende versus stimulerende oplossingsgericht overtuigingen, Mental Model: “Trap af- Trap op”). Met de tafelopstelling gecombineerd met de drie egoposities O-V-K, maakt de klant een opstelling en kan deze vervolgens observeren en energetisch ervaren. De klant leert bij zijn leervraag en de systemische opstelling hiervan, waar te nemen, bewust te zien en te zijn en vervolgens eigen keuzes vanuit persoonlijk leiderschap te maken naar de gewenste ontwikkeling en resultaten. Zie Cirkel van acht en de Mindfulness-Compassie training: accepteren wat is en bijsturen wat binnen de eigen mogelijkheden ligt. Inzetten persoonlijk leiderschap (de klant is ervaringsdeskundige) van eigen (verborgen) talent (schatkist) van de klant naar voor de klant gewenste situatie/toekomst.  Zie ook de module 3 “Verbeeldend vermogen”: energetisch werken met beelden en energie verleden-heden-toekomst; afstemmen op gewenste resultaat bij klant (oefening droombeeld; visualisatieoefeningen module 3). PE punten: 2 bij 2 dagdelen. Zie als verdieping de Masterclass Systemisch Coachen, Voice Dialogue en Transactionele Analyse
 • Module 9 en 10 - Follow-up: Mindfulness en Compassietraining vervolg en verdieping. Integreren van deze en methoden uit voorgaande modules en de verschillende interventies opnieuw weten toe te passen op basis van casuïstiek uit je praktijk. Situationeel coachingsmodel met diverse interventies kunnen hanteren.
 • Bovenstaande modules zijn een kennismaking voor de (interne) coach, begeleider, coachende (HR/MZ) leidinggevende en/of professional. Om daadwerkelijk systemisch werk en Voice Dialogue (Focussen) toe te passen, zie de Masterclass Systemisch Werken, TA en Voice Dialogue op onze website.

Intakegesprek

Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. 

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company programma voor medewerkers, leidinggevenden en (young) professionals in een organisatie.

Kosten en data

Voor het najaar 2017  zijn de kosten bij tien modules 300 euro per module, exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten. Indien u minder dan tien modules boekt, zijn de kosten 340 euro excl. btw per module. Bij kleine leergroepen werken wij op eigen locatie en vervallen deze kosten. Bij een Intensive zijn de kosten per module 333 euro, totaal zes modules (maatwerk) 2000 euro met Lerarenbeurs met een follow-up bijeenkomst in avonduren. Het is mogelijk deze opleidings-kosten te spreiden over de twee schooljaren of kalenderjaren. Keuze uit totaal acht of tien bijeenkomsten (in overleg). Doorlopende Masterclass najaar 2017 en voorjaar 2018: data op aanvraag en in overleg met betrokkenen ook In Company. maatwerk programma, planning en locatie.

Scholingsbudget

Mocht u uw scholingsbudget willen spreiden over 2017 en 2018 dan kan er afhankelijk van de planning van de Masterclass, onderzocht worden of het mogelijk is de kosten over 2017/2018 te spreiden. U kunt ook onderzoeken of deze Masterclass Persoonsgerichte Coaching - Multidisciplinaire interventies voor de coach of de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap voor u wordt vergoed via de Lerarenbeurs Amsterdam. U kunt hiertoe vanaf 14 maart 2017 tot en met 22 april 2017 een aanvraag indienen. Voor deelnemers uit non-profit organisaties wordt geen btw doorberekend.

Certificering

De Masterclass wordt afgesloten met een certificaat. Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het actieplan. De student wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. De cursist kan facultatief een aantal extra supervisiesessies boeken om zijn of haar leerproces te intensiveren.

Certificeringseisen

 • Participatie aan de trainingsbijeenkomsten
 • Student wordt gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen
 • Casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden
 • Het geleerde uit de trainingsbijeenkomst toe te passen in de eigen praktijk
 • Dagelijks een reflectieverslag te schrijven over de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode
 • Oefeningen vanuit de trainingsbijeenkomst toe te passen
 • Op de laatste dag van de Master schrijf je een eindwerkstuk en vindt toetsing plaats op basis van aangeleverd literatuur gedurende de Masterclass
 • Een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van de Masterclass presenteert.

De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma.

Amsterdamse Lerarenbeurs

Wilt u een aanvraag doen voor de Amsterdamse Lerarenbeurs 2017-2018? Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren, dus 2017-2018 en 2018-2019. Lees hier hoe u deze kunt aanvragen en bij eventuele vragen kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Voor de informatie over deze subsidie verwijzen wij u naar : https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Ons bureau is tevens 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in dit HRD-register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches.

Senior trainers/coaches

Astrid Anna Kuin, senior coach en trainer van Coaching in Organisaties. Met culturele antroplogie en bedrijfskunde met als specialisaties team- en organisatieontwikkeling en sociale psychologie, heeft zij een eclectische en pragmatische aanpak. Vanaf 1992 wordt zij na haar opleiding tot supervisor (PAO Supervisiemethodieken) frequent ingezet als coach. Astrid Anna Kuin werkt samen met partners uit diverse disciplines en organisaties, die zich richten zich op persoonlijk, professionele en organisatie- en teamontwikkeling. Zij geniet van het werken met teams en professionals. Haar aanpak is divers en zij heeft ruim 25 jaar ervaring als senior coach en trainer en als adviseur en interim-manager in de profit en non-profit organisaties. Humor en doortastendheid, veiligheid en vertrouwen zijn kenmerkend voor haar werkstijl. Zij werkt met een team van coaches, trainers en adviseurs uit diverse disciplines en werkvelden. 

Astrid Anna Kuin verzorgt sinds 1988 trainingen persoonlijk leiderschap en zelfmanagement. Zij heeft onder andere zeven jaar samengewerkt met Jan Remmerswaal op groepsdynamica en teamontwikkeling en leiderschap en gedurende zeven jaar trainers opgeleid in de Leergang Train de Trainer.  Zij heeft o.a. haar bijscholing gedaan op Psychosynthese en Gestalt voor organisatieadviseurs, de avondopleiding psychologie (Europees Instituut), therapeutische modules (psychopathologie en counseling) bij het RINO, counseling en TA, Enneagram (Nathans en Palmer), Transactionele Analyse, Voice Dialogue (Robert Stamboliev), Mindfulness (RINO en Rob Brandsma verdiepingsmodules) en Focussen (lichaamsgericht luisteren - Focusnetwerk Ann Weiser Cornell en verdiepingsmodules bij René Maas).

Ineke Pet, senior coach en adviseur in HRD vraagstukken. Houdt zich sinds 2006 bezig met coaching in de brede zin van het woord. Persoonlijke vraagstukken, loopbaanvraagstukken en vraagstukken rond functioneren. Deze gaan vaak samen en om die reden werkt zij altijd eclectisch en van uit contact. Het maken van contact en leggen van een relatie ziet zij als de kern van haar vak. Zo wordt dat bespreekbaar waar het echt over moet gaan. Door middel van inleving en confrontatie gaat ze met klanten en coachees op zoek naar de vraag achter de vraag. Ze biedt inzicht, bekijkt mogelijkheden en stuurt op resultaat. Met haar brede HRD ervaring (HR – cyclus, functiebeschrijvingen, teamvraagstukken, training, assessment) bezit ze een scherpe blik voor de context waarin een vraag zich afspeelt en stemt ze haar interventies daar op af. Ineke Pet is een vijftal jaren actief geweest bij GITP, en heeft haar opleiding TA en systemisch werken gevolgd bij Phoenix en Plata.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.