Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

 

stress verzuim

Hoe leer jij voor jezelf je regie en verantwoordelijkheid te nemen voor een gezondere balans werk/privé? Hoe ziet jouw energiebalans er uit? Ben je soms te betrokken en is het nodig grenzen te stellen? Hoe wil jij je professioneel verder ontwikkelen? Tijdens deze coaching krijg jij inzicht in jouw patronen en persoonlijke stijl en hoe je deze op gezonde en professionele wijze kunt bijsturen. 

Wij coachen jou op vitaliteit en een evenwichtige Work/Life Balance. Je krijgt inzicht in je persoonlijke en professionele stijl en leert signalen van mogelijke burn-out te herkennen. Je onderscheidt je eigen gewoontepatronen bij (te hoge) werkdruk en stress en hoe je die kunt bijsturen. Nadrukkelijk coachen wij met het vizier op een toekomstperspectief met een evenwichtige Work/Life Balance. We staan stil bij de drie kernmerken van (dreigende) burn-out en de drie kenmerken bevlogenheid. Wat vreet energie en wat geeft energie?

Stress kun je het beste vergelijken met een boog. De spanning in de boog geeft een pijl de energie om zijn doel te bereiken. Zonder stress in de boog komt de pijl nergens. Als men de boog echter te hard en te lang aanspant, dan verliest deze zijn veerkracht en breekt uiteindelijk in tweeën. Bij negatieve langdurende stress is er verminderde aandacht en concentratie en fysieke signalen, vermoeibaarheid en verminderde immuniteit. Het goed hanteren van stresssituaties kan een fantastisch gevoel geven op het moment zelf en ook als we later van het resultaat genieten.

Onze coaches en trainers worden ingezet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en op preventie en re-integratie ziekteverzuim en burn-out bij onder andere Rode Kruis, VSO school Amsterdam, St. Jozefoord (twee keer beste werkgever non-profit) en via Aon Hewitt Corporate Wellness bij diverse (MKB)bedrijven en non-profit organisaties in geheel NL. Wij coachen boven en onder de waterlijn, vanuit uw ratio en uw intuïtie, eventueel aangevuld met ontspanningsoefeningen bij stress. Zie ook  persoonlijke coaching APK

Praktijk coachen klanten en teams voorjaar 2017

Het is week 1 in 2017, we pakken het coachen met bestaande klanten weer op. In gesprek met klanten valt me op, hoe hoog de werkdruk weer is deze week, met deadlines, projecten, gewenste resultaten, winst, kwaliteit. Lees meer ...

.

"Nobody can go back and start a new beginning,

but anyone can start today and make an new ending.". -  Maria Robinson

 

Feedback klanten 

 • “Tijdens de coaching geleerd om teveel stress te vermijden: plannen, strategisch werken, kwetsbaarheid tonen, zorgen voor ontspanning, hulp vragen, denken in oplossingen in plaats van problemen, tijd nemen.”.
 • “Meer duidelijkheid over mijn mogelijkheden en wensen wat betreft carrière ontwikkeling, ik ben echt even stil gaan staan bij wat ik echt belangrijk vind en waar ik me goed bij voel.”
 • “Een moment van rust en zelfreflectie over onzekerheid en functioneren in een nieuwe baan in een onrustige periode in mijn leven. En een mogelijkheid om me eerlijk te kunnen uitspreken over mijn werk in relatie tot mijn persoonlijke leven en gezondheid. Iemand die met mij meekijkt over hoe ik het (ook) kan zien, kan aanpakken.”
 • “Astrid heeft me laten zien dat datgene wat ik tot nu toe gepresteerd heb iets is om trots op te zijn. Ze heeft me geholpen lastige gesprekken voor te bereiden en te analyseren wat ik uit die gesprekken wil halen. Ik weet ook waar ik nog aan moet werken.”
 • “Ik heb meer vertrouwen in mijn eigen kracht en functioneren. Niet teveel bezig met wat collega’s denken of vinden, maar geloof in mezelf en doen wat ik graag wil doen of zeggen.”
 • “Astrid Anna geeft je een gevoel van vertrouwen en de ruimte om je open te stellen en te reflecteren. Ze houdt je een spiegel voor en doet dat met leuke opdrachtjes, vragen en kaarten.”
 • “Ik ben heel blij met Astrid als coach. Heb echt heel veel aan haar gehad. Door haar steun voelde het ineens of ik er niet meer alleen voor stond.”  

Intakegesprek

Na een intakegesprek met de klant volgt een specifiek plan van aanpak. In overleg met de contactpersoon van de organisatie en daar waar nodig afgestemd op het advies van de bedrijfsarts en andere deskundigen, wordt het aantal sessies en plan van aanpak vastgelegd in een contract. Met de klant wordt een psychologisch contract afgesloten gericht op commitment en zelfsturing van de klant in het coachingstraject. Na het intakegesprek worden de aandachtspunten voor de klant en de gewenste resultaten vastgelegd in het psychologisch contract. De klant werkt gedurende het coachingstraject aan huiswerkopdrachten en oefeningen. Op basis van de leerthema’s van de klant maken we in overleg met de actuele vragen van de klant een keuze uit methoden en technieken. 

Werkwijze

surfer coach

 • Intake met klant en opdrachtgever
 • Plan van Aanpak; tussentijdse en eindevaluatie
 • Logboek en werkboek met hand-outs en oefeningen voor de klant
 • Follow-up; eventueel aantal follow-up sessies om het traject van de klant te borgen. 

Coachings- of opleidingsbudget of via Amsterdamse Lerarenbeurs

In overleg met de klant (en opdrachtgever) wordt op basis van een intakegesprek met betrokkene(n) een maatwerk traject en offerte aangeboden. Daarnaast kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren, dus 2017-2018 en 2018-2019. Dit kan tussen 14 maart en 22 april 2017. Lees hier hoe u subsidie kunt aanvragen.

aakuin nobco emcc2

 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.