Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

 • Persoonlijke APK - Persoonlijke Coaching - Executive Coaching

  coach Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met het coachen van managers, professionals in de profit en de non-profit organisaties. Met een persoonlijke of team APK, maak je de tussenbalans op: waar sta je, wat is je kracht? Wat vraagt aandacht en hoe wil je vanuit verbinding met je innerlijk kompas of teamkompas je toekomstperspectieven benoemen en vormgeven. Iedere klant ontvangt een maatwerk aanbod op basis van een eerste intakegesprek. Onze allroud coaches zijn door NOBCO geaccrediteerd als trainers van de Leergang Coaching-Foundation Level met het European Quality Award. Evaluatie professional met APK: Ik heb meer inzicht gekregen in stressfactoren, wat levert te veel spanning op en waar voel ik me nog comfortabel bij (of eventueel als gezonde spanning). Ik heb geleerd hoe ik door zelf anders om te gaan met situaties en door er anders over te gaan denken, zelf ook invloed kan uitoefenen op de ervaring van stress. Een belangrijke factor hierbij was dat ik vrijwel altijd de lat te hoog leg voor mezelf, perfectionistisch ben en niet wil falen. Door de gedachten die hiermee gepaard gaan... Deze APK coaching kan ook worden ingezet in het kader van ERD ZW - ERD WGA.

 • Coaching Work/Life Balance

   

  stress verzuim

  Hoe leer jij voor jezelf je regie en verantwoordelijkheid te nemen voor een gezondere balans werk/privé? Hoe ziet jouw energiebalans er uit? Ben je soms te betrokken en is het nodig grenzen te stellen? Hoe wil jij je professioneel verder ontwikkelen? Tijdens deze coaching krijg jij inzicht in jouw patronen en persoonlijke stijl en hoe je deze op gezonde en professionele wijze kunt bijsturen. 

  Wij coachen jou op vitaliteit en een evenwichtige Work/Life Balance. Je krijgt inzicht in je persoonlijke en professionele stijl en leert signalen van mogelijke burn-out te herkennen. Je onderscheidt je eigen gewoontepatronen bij (te hoge) werkdruk en stress en hoe je die kunt bijsturen. Nadrukkelijk coachen wij met het vizier op een toekomstperspectief met een evenwichtige Work/Life Balance. We staan stil bij de drie kernmerken van (dreigende) burn-out en de drie kenmerken bevlogenheid. Wat vreet energie en wat geeft energie?

 • Coaching à la Carte

  stress verzuimCoaching à  la carte/Coachcirkel: creëer tijd en ruimte en reserveer een korte serie coachingssessies! Tijdens deze korte serie staan we stil bij uw actuele ontwikkelingsthema's en gewenste resultaten, veranderingen en gedrag in de praktijk. De coach zet per klant maatwerk in. Met onze ruim 25 jaar ervaring en positieve evaluaties van klanten, professionals, managers uit profit en non-profit organisaties combineren wij inzichten vanuit het systemisch werk, positieve pscyhologie en het pragmatisch acht stappen coachingsmodel, waarbij u na afloop met duidelijke inzichten en huiswerkopdrachten in uw praktijk aan de slag gaat. Onze coaches coachen vanuit een diversiteit aan methoden, waarbij de methode de praktijk van de klant volgt, zie Masterclasses vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk en Proactief Leiderschap, Work/Life Balance, teambuilding, enneagramstijlen, RET en TA, systemisch werk, waarderend coachen vanuit sterkteperspectief en toekomstgericht (hoe anders en dit per direct toe te passen in de dagelijkse praktijk), omdenken en benutten verbeeldend en associatief vermogen - passie en talent, nieuwsgierigheid en lerende mindset, Mindfulness/Compassie training. U kunt ook met een leergroep intekenen voor een coachcirkel: een serie coachingsbijeenkomsten met aandacht voor uw persoonlijke en professionele ontwikkeling met een serie van coach oefeningen - flyer op aanvraag via mail. Stel je eigen leergroep samen of teken individueel in. "You can't change the waves, but you can learn how to surf them".   Coaching aan zee met tijdens, voorafgaand of na afloop uw ontspanning aan zee of het PWN duingebied of/en in nabijheid of op locatie klant. Een van onze klanten aan het woord: “Als ik denk aan werkstress is het hoeveelheid, complexiteit, het maken van de juiste keuzes, mijn valkuilen die opspelen. “. Tijdens de coaching geleerd in te zien wat ik ben gaan doen om deze werkstress te verminderen:  plannen, strategisch werken, kwetsbaarheid tonen, zorgen voor ontspanning, hulp vragen, denken in oplossingen in plaats van problemen, tijd en ruimte nemen.”. 

 • Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid

  Oplossingsgericht coachenVitaliteitsprogramma en Oplossingsgericht coachen: Vitaliteit en een evenwichtige Work/Life Balance: coachen op kracht en successen voor professionals en managers of (team)coaches. Hoe Future Proof is uw performance en de performance van uw team/organisatie naar uw klanten/doelgroepen? Brochure op aanvraag!  Positieve evaluaties vitaliteitsprogramma bij beste werkgever non-profit. Aandacht voor gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling, ambitie en dromen, benutten van talenten en werken en leren te werken vanuit positieve stress. Proactief leiderschap inzetten op gewenste verandering en gedrag vanuit waarderend coachen en eigenaarschap. Covey Habit 8: luisteren naar de ander en naar je eigen innerlijk kompas. Aandacht voor mindset, voeding en beweging. Het acht stappen model oplossingsgericht coachen bekrachtigt en benut constructieve en positieve feedback in het vitaliteitsplan. Dit programma is toegepast bij o.a. beste werkgever non-profit organisatie. Wij werken vanuit (kleine) successen en voorbeelden vanuit de praktijk, hoe je groei en leermindset dusdanig in te zetten dat je het eigen leer- en verbeterpotentieel optimaal kunt benutten in de praktijk. Je leert het pragmatisch en resultaatgericht coachingsmodel op jezelf, team en/of klant in te zetten. - "De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.".

 • Executive Coaching

  Image Op zoek naar een sparringpartner?

  Executive coaching voor (top) managers en bestuurders is resultaatgericht en biedt u de mogelijkheid te ‘sparren’ op vraagstukken vanuit uw praktijk en leiderschap. Vanuit helicopterview kritische vragen.

 • Training Timemanagement

  ImageTraining Timemanagement en proactief leiderschap

  Een training voor het team of een Intensive voor u als manager of als professional: Maatwerk met effectieve tools voor timemanagement! 

   

 • Training Klantgerichte Communicatie - Gespreksvoering

  klantgerichtTraining klantgerichte gespreksvoering: Effectief communiceren voor (financiële) adviseurs, professionals, portfolio managers, teamleiders/coördinatoren en directie/management/schoolleiders en bestuurders. Deze training klantgerichte gespreksvoering is een In Company training en ondersteunt in het klantgericht handelen en performance zowel intern klantgericht naar uw medewerkers en professionals als ook klantgericht luisteren en acteren naar uw klant/doelgroep. Van crisis naar kans! Van klacht naar kracht!

 • Training Krachtgerichte Gespreksvoering

  klantgerichtProfessionals, teamleiders/coördinatoren en directie/management.
  Deze training krachtgerichte gespreksvoering is In Company ontwikkeld en op aanvraag op te vragen. Deze training is opgezet vanuit oplossingsgericht coachen en stappenplan. Kid skills.

 • Coachen vanuit RET

  RET

  De Rational Emotive Therapy, kortweg RET, is ontwikkeld in de jaren vijftig van de twintigste eeuw door de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. Ellis vond de psychoanalyse te passief en ging op zoek naar een actievere vorm van begeleiding, waarbij ook de cliënt zijn werk te doen had. Hij heeft ‘zijn’ RET tot op hoge leeftijd nader uitgewerkt en verbeterd.

 • Coaching aan zee

  ImageCoaching aan zee: creëer tijd en ruimte om coaching in te zetten. Voor jezelf of je team met een teambuilding aan zee. Samen met je partner in werk, business of persoonlijk leven? De balans opmaken, koers uitzetten; kompas benutten! Ieder traject is maatwerk op basis van de actuele ontwikkelingen in je werk(omgeving) en/of privé. Zie Work/Life Balance op deze website! Onze coaches werken met het coachingsmodel oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap. Voor wie het prettig vindt inzet Mindfulness en compassie-training. Praktijkruimte tegenover station Castricum richting Bakkum en/of aan zee. Systemisch werk en talentgerichte coachingsmethoden om meer inzicht te verkrijgen en verdere gewenste ontwikkeling te benoemen en vorm te geven. Wij coachen vanuit het GROWmodel en diverse creatieve werkvormen om je talenten, sterktebronnen en kwaliteiten te bekrachtigen en in te zetten op je verdere gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling.  

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.