Loopbaan Coaching helpt je om je levens- en beroepsvragen te benoemen en te onderzoeken. Het kan leiden tot een nieuwe functie intern of extern, maar het kan ook betekenen dat je binnen je huidige functie nieuwe ontwikkelingen initieert.
Het gaat om activiteiten en ervaringen, maar ook om gedrag, houding, gevoelens, identiteit, verlangen. Het gaat over je bewust te worden van de huidige- en de gewenste positie in je loopbaan, in je leven. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Een moment van bezinning, van terugblik en vooruitblik op: verleden, heden, toekomst. Hoe combineer je werk en prive? Hoe zorg je voor een goede energie-huishouding? Hoe zorg je voor voldoende uitdaging en ontwikkeling? Wat is je persoonlijke missie, wat is je zingeving? Ben ik competent voor een leidinggevende functie? Wil ik verder in deze functie, organisatie? Waar gaat mijn verlangen naar uit? Hoe kijk ik naar mijn toekomst, hoe neem ik de regie, hoe kan ik sturen daarin? Wat is mijn perspectief? Waar ligt mijn kracht? Wat zijn mijn mogelijkheden?


Op basis van je vragen doorlopen we de volgende fasen:

- Motivatie Fase: Intake-gesprek, aanleiding en motivatie voor Loopbaan Coaching en plan van aanpak.
- Diagnose Fase: Leerstijlen, Levens-, Werk- en Leerbiografie indien gewenst. Reflectie op je curriculum vitae: leerpunten en spanningen. Kernkwadrant: kwaliteiten, valkuilen en uitdaging. Missie en visie en de ideale baan. Analyse huidige werksituatie, leerpunten en aandachtspunten. Leiderschapsstijl, communicatieve vaardigheden, persoonlijke stijl bij samenwerking en conflicten, interpersoonlijke stijl, teamrol, ennea-typen. Energie-huishouding: wat geeft je energie, wat kost je energie.
- Actie Fase: Profilering: Feedback op je sterkten en zwakten (uitdaging). Kwaliteitenprofiel en visitekaartje. Bezinning op huidige en toekomstige functie. Marktverkenning (intern/extern): inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: verzamelen van vacatures, curriculum vitae aanpassen, (open) sollicitaties en netwerk (intern en extern) benaderen. Ideale functie-profiel. Ideale team-profiel. Ideale functie-profiel.
Eventuele verdere professionalisering: opleidingsbehoefte en plan.
- Evaluatie Fase en Nazorg: Terugblik en vooruitblik. Eventueel: afspraken over persoonlijke coaching in de eerste fase van de nieuwe functie. Vaak is er nog behoefte aan twee gesprekken gespreid over langere tijd.

Methoden: rationele methoden uit de loopbaan-management en coachings-literatuur. Associatieve methoden zoals mindmapping, ontspannings- en visualisatie methoden.

Loopbaan Coaching kan ook betrekking hebben op het bewust worden van je persoonlijke stijl, motivatie, zingeving en inspiratie, profilering, leiderschapsstijl, conflict-stijl, ennea-typen in jezelf. Andere thema's zijn: time- en zelf-management, zorg voor jezelf, op een gezonde wijze leren omgaan met stress, energie-balans en (preventie van) burn-out.

Ieder werkt met een persoonlijk actieplan, waarin afspraken en opdrachten vastgelegd worden. Je maakt een afspraak voor een eerste gesprek, hierna volgt een specifiek plan van aanpak en een offerte. Een algemeen plan voor Loopbaan Coaching is op aanvraag beschikbaar.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:a.a.kuin@planet.nl

U kunt ook bellen: 0251 670026 of 06-46065362

Een eerste intake-gesprek is overigens zonder kosten.

Zie ook de interviews over Persoonlijke en Loopbaan Coaching op deze website.