Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

pagina 1

Leergang Coaching en Coachend Leiderschap (HR/LD)Leidinggevenden, (HR/LD) Professionals en Interne/Externe Coaches - Fysiek/Online: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als professionele coach of in de rol van coach, gaat in op interventies van de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij klanten/medewerkers. Duurzame inzetbaarheid, Learning and Development, wendbaarheid en meerwaarde: medewerk(st)ers, klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving Covid-19, waarbij de klant/medewerk(st)er haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. Als coach, coachend leidinggevende, (HR) professional doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw klanten/cliënten. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen in beweging te brengen om gewenste resultaten vanuit eigenaarschap te bereiken. Het faciliteren en coachen van klanten blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten). Persoonlijk Ontwikkel of Opleidingsbudget over 2021 of spreiden budget over 2021 en 2022?  Zie ook coaching voor leidinggevenden, en de Leergang Team Coaching en de Masterclass Systemisch Werk (Opstellingen, Familie en Organisatie/Team), Training Coachend Leiderschap en Hybride Werken en de  Leergang (Loopbaan)Coaching en Masterclasses.

 

 

scholenbeurs19

Hybride werken en coachend leiderschap: Tips Skills & Tools  - Teams en professionals coachen - Maatwerk Programma  Leiderschaps- en Coachingsvaardigheden
Het Hybride werken lijkt om steeds meer coachend leiderschap te vragen: hoe doe je dit? Hoe zorg je voor verbinding in het team, hoe om te gaan met de verschillen in persoonlijke stijl en behoefte van je (young) professionals? Hoe draag je zorg op een gezonde balans werk/privé, de mentale en fysieke vitaliteit? Om het maximale uit je teams en  (young) professionals te halen, blijkt de coachende stijl vanuit vertrouwen en transparantie effectief. Daarmee bevorder je de zelfstandigheid van de medewerkers, stimuleer je ze om verantwoordelijkheid te nemen en zich te ontwikkelen. Maar hoe krijg je dat als leidinggevende voor elkaar zonder al te sturend te zijn? Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven die er voor zorgt dat je medewerkers zich gehoord en gezien voelen (erkenning). Het beste uit zichzelf halen, dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren en zelfstandig met hun taken om kunnen gaan. Daarnaast zorg je er als leidinggevende ook voor dat jouw medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. Luisteren, hoe doe je dat? Wanneer je coachend leiding geeft, beluister je medewerkers op het wat en het hoe, vraagt feedback via hen over hun performance intern en naar klanten/doelgroepen. Je benut professioneel constructieve feedback om medewerkers en teams te bekrachtigen. Om in een cultuur van vertrouwen en psychologische veiligheid teams en professionals uit te nodigen tot co-creatie, innovatie, kwaliteit in meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen. Je traint hen in een lerende oplossingsgerichte mindset, toekomstgericht vanuit kansen en mogelijkheden. Met als doel dat de nodige resultaten worden behaald. Coachend leidinggeven is dus leidinggeven aan de ene kant, wat betekent dat visie en doelen helder zijn en dat deze behaald en verbeterd worden. En coachen wil zeggen dat je jouw medewerkers begeleidt, coacht boven en onder de waterlijn en dat ze zich kunnen ontwikkelen. Coachend leidinggeven combineert dus twee zaken. Jouw teams en medewerkers hebben ruimte nodig om te leren en dus ook om fouten te mogen maken. Gebruik die momenten als een echt coachmoment, om te bekijken wat er mis ging en wat ze er van kunnen leren. En benut deze training/coaching voor je eigen professionele zelfreflectie, feedback en gewenste ontwikkeling in gang zetten met diverse tips en tools. Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie ook onze Teamcoaching en Training Feedback geven en ontvangen - en Team Coaching: Samenwerking - Succesvolle en Effectieve teams

 

Team trustFocus, flow vanuit verbinding! Teambuilding is een krachtig instrument om vanuit onderlinge verbondenheid kwaliteit in resultaten en samenwerking te blijven te verbeteren, te leren en successen en lessen te delen. Om bij het Hybride werken de onderlinge communicatie te optimaliseren, dynamiek, focus en flow te blijven bevorderen. Om met elkaar ervaring en kennis te delen en nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te genereren, met leer- en werkplezier. Hoe vanuit vertrouwen en veiligheid de diversiteit binnen en tussen teams optimaal te benutten? Met het Hybride werken zetten steeds meer organisaties onze (team)coaches in vanwege de meerwaarde voor het team van teambuilding. Met het coachmodel voor succesvolle teams gaan teamleden aan de slag met een diversiteit aan tools die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We coachen op 1. Resultaat en focus 2. Verantwoordelijkheid nemen 3. Betrokkenheid onderling; drijfveren en intrinsieke motivatie 4. Delen van verschillen in stijl en inzichten 5 Onderling vertrouwen en psychologische veiligheid binnen en tussen teams. Creatieve dynamische werkvormen om onderling successen en "fouten" (aandachtspunten voor de organisatie/team) te delen en van te leren. Professioneel constructieve feedback zorgvuldig in te zetten om het potentieel aan krachtbronnen individueel en als team optimaal te benutten (diversiteit en inclusie). Aandacht voor elkaar door empathisch te luisteren vanuit de dialoog, op boven en onderstroom, gedrag en mindset. Met elkaar persoonlijke ambitie te delen, kwaliteiten en valkuilen, gewenste professionele ontwikkeling. Daar waar persoonlijke en collectieve ambitie elkaar ontmoeten; drijfveren, autonomie en verantwoordelijkheid. Uitwisseling over visie en performance als team en organisatie (duidelijke kaders: het "wat" en het "hoe"). Tips en tools; vertaalslag en afspraken naar de praktijk Voor persoonlijke coaching van (young) professionals en leidinggevenden verwijzen wij naar Coach Journey. Lerende teams en onderlinge communicatie: feedback geven en ontvangen voor teams. Hybride werken en (persoonlijk) leiderschap Training Leiderschaps- en Coachingsvaardigheden Hybride Werken Skills, Tips en Tools. En voor mentoren, leidinggevenden en coaches door NOBCO/EMCC Gecertificeerde Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - Summerschool en Najaar 2021  

 

dolfijnenSystemisch werk: een opstelling is een creatieve, levendige manier van werken om een dynamiek in een vraagstuk anders waar te nemen dan alleen verbaal. Eigen beelden zichtbaar te makenen je te laten raken, helpt je je te richten op je focus, ambitie toekomstgericht vanuit je krachtbronnen. Als (team)coach, (loopbaan)begeleider, leidinggevende of teamleider interventies vanuit systemisch werken je eigen te maken: met professionele zelfreflectie en input vanuit je praktijk. Lerende teams en organisaties te coachen in hun transities. Te coachen op boven- en onderstroom in de paradigmashift van "controle" naar "vertrouwen en loslaten". Zeven stappen model om boven en onder de waterlijn te coachen: vanuit collectieve intelligentie de dialoog, innovatie en co-creatie te faciliteren. Interventies op interactie- en zingevingsniveau. Elkaar te coachen op meerwaarde en wendbaarheid naar (interne) klanten, doelgroepen in een VUCA wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity):  Te faciliteren vanuit verstilling, compassie en nieuwsgierigheid; diverse tools.  Vanuit Presence (volledig aanwezig in het hier-en-nu) waarnemen en systemische opstelling van de gehele context: "This model encourages you to step into the emerging future."  Organisatieopstelling, Teamopstelling of indien gewenst Familieopstelling. Persoonlijk en verbindend leiderschap "How to embrace obstacles": model op energetisch niveau om juist van tegenslagen, blokkades en obstakels (met elkaar) te leren. Te coachen op dilemma's en polariteiten: Voice Dialogue: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat ... maar anderzijds ook ... Het paradigma van controle, schuld, angst, onzekerheid versus het pardadigma van vertrouwen, groei, ambitie en verlangen tot co-creatie. Van ego naar eco. Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Inzet van Focussen en Voice Dialogue: empathisch te (leren) luisteren, presence: waarnemen en kantelen naar mogelijkheden en oplossingen vanuit eigenaarschap. Je leert te coachen met methoden en stappenplan Voice Dialogue en Focussen. Energetisch te coachen op transities, dilemma´s en keuze processen. Maatwerk Programma's afgestemd op uw gewenste ontwikkeling, organisatiecultuur, praktijkvoorbeelden en agenda. Tips. Tools & Skills. Training: Fysiek en/of Online in overleg met u als klant en conform RIVM-maatregelen Covid-19. Zie ook onze Mindfulness/Compassie Training! Najaar 2021. Locatie: Castricum aan zee of bij/via klant.

 

learn to surf

Persoonlijke Ontwikkeling en Professionele Zelfreflectie, Training/Coaching: Mindfulness en Persoonlijk Leiderschap: Je blijven ontwikkelen – op persoonlijk vlak of op werkgebied – is belangrijk. Voor de mate waarin je geluk ervaart, maar ook om mee te komen op de arbeidsmarkt. Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk en door de coronacrisis nog urgenter geworden. Persoonlijk Ontwikkel en Opleidingsbudget: de vraag naar ons aanbod op het gebied van persoonlijke effectiviteit blijft. Mogelijk zorgt het thuiszitten voor meer behoefte aan vaardigheden die niet alleen van pas komen op de werkvloer of in je huidige baan, maar ook in de rest van je leven. Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap begint vanuit zelfreflectie en het trainen van (zelf)compassie en vertrouwen. Mindfulness in communicatie: het helpt je empathisch te luisteren naar je zelf en naar anderen vanuit vertrouwen en loslaten. De open aandacht naar binnen en naar buiten te richten in je communicatie. Zelfcompassie betekent dat je schaduwpatronen en negatieve emoties op een gebalanceerde manier benadert, zodat ze niet worden onderdrukt maar ook niet worden overdreven. Oorspronkelijk ingezet als stressreductieprogramma met nu veelal het vervolg als communicatieprogramma. Met het communicatiekompas leer je vanuit de diverse perspectieven op de werkelijkheid te communiceren. Je eigen perspectief als waarheid? Of je leeft je te veel in het perspectief van de ander? Zie ook Team Coaching - Effectieve Communicatie en Samenwerking. En de Training Feedback geven en ontvangen, In Company. En de Training Persoonlijk Leiderschap - Communicatie en gedrag.

De training/coaching ondersteunt je in een gezonde Work/Life Balance, focus en flow. Maatwerkprogramma een-op-een, Fysiek/Online. Maatwerk voor teams en organisaties. Onze trainers en coaches zijn ingezet bij diverse Vitaliteitsprogramma bij Top Drie Beste Werkgevers, bij Rode Kruis NL, bij diverse onderwijsinstellingen, AON, ING, diverse Ministeries. Zie ook Coach and Coffee To Go aan Zee of in Duingebied PWN. Vragen individueel of als team? 

 

Image

Masterclass Coaching: klanten te coachen bij transities, zoals het Hybride werken en op vitaliteit  (preventie burn-out). Te coachen hoe om te gaan met veranderende omstandigheden, prikkels, spanning/stress/werkdruk, behoefte aan verbinding, grenzen te stellen, balans werk/privé. Deze Masterclass is voor (HR) professionals, (interne) coaches en begeleiders, leidinggevenden, teamcoördinatoren/leiders, teamcoaches: je leert hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met transities (van crisis naar kans vanuit een lerende mindset), stress/werkdruk en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Werk/Privé Balans, Energiebalans, de drie kenmerken van bevlogenheid en burn-out, context organisatie. Coachen op vitaliteit, flow, focus en Happiness. Coachen en trainen op gelukscompetenties bij professionals, teams en organisaties. Wat geeft energie? Wat kost energie? Tips bij stress - Top Tien. Ontspanningsoefeningen om gewoontepatronen bij stress/werkdruk vanuit de automatische piloot te doorbreken vanuit proactief leiderschap. 12 steps to Happiness; leren door te experimenteren met de celebration grid. De vier pijlers bij werkgeluk, het PERK-model. Pragmatische interventies om uw doelgroep te coachen: mindset en gedrag! Inzicht en bijsturing patronen, gedrag en gedachten bij stress/werkdruk! Aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en hoe bij te sturen naar meer zelfzorg. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers.. Informatie op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Masterclass Enneagram

Het Enneagram is een van de meest effectieve methoden om inzicht te verwerven in de diverse persoonlijkheden en stijlen in teams en organisaties. Je verwerft inzicht in je eigen stijl (ook bij stress/werkdruk) en andermans stijl als ook hoe je de samenwerking onderling kunt optimaliseren middels feedback per type. Je leert vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. Zodat je als team effectiever kunt samenwerken en als professional klanten en doelgroepen op de juiste wijze weet te benaderen en het contact en gewenste resultaat te optimaliseren. 

Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

Wij werken de afgelopen 10 jaar ook veelvuldig met de Kleurenleer. Ook hiermee verwerft u (met uw team) inzicht in de diversiteit aan persoonlijke stijlen, de kracht en kwaliteit per kleur, de valkuilen (bij stress, werkdruk of onzekerheid) en de tips voor onderlinge samenwerking en communicatie. Met aandacht voor uw gewenste persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zie ook Team Coaching Succesvolle en Effectieve Teams, waarin wij met een effectief teammodel werken. En voor (young) professionals en leidinggevenden is er persoonlijke coaching met de Coach Journey en Team Journey. Vragen? Contact ons gerust!

 

ImageHoe de innerlijke perfectionist of liefdesjunk op gezonde wijze bij te sturen? Irrationele gedachten (gedrag en gevoelens) om te buiten naar effectieve en rationele gedachten? De Masterclass RET - Rationeel Emotieve Training - geeft je als coach, coachen professional of leidinggevende  na de basis van Leergang Coaching, een verdieping aan instrumenten vanuit de  RET en hoe deze in te zetten bij stress en in de levens-, leer- en werkbiografie van de klant. Aan de opleiding Masterclass RET zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan te vullen met modules Mindfulness, Transactionele Analyse, Voice Dailogue en Pscyhodrama, Systemisch werk.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.