Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

(Team)Coach/Trainer - Coachen van gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag - Top Drie Beste Werkgevers

Allround senior (team)coaches en trainers met pragmatische aanpak en ervaringen vanuit diverse rollen, coachen van lerende en/of zelforganiserende teams en een-op-een. Faciliteren van het zelfoplossend,zelf lerend en innoverend vermogen binnen en tussen teams en de interactie/feedback met doelgroepen/klanten. Ervaring bij conflictbemiddeling, leiderschap en samenwerking, teamcoaching en teamontwikkeling, individuele coaching, bij werkdruk/stress. Levens- en Loopbaancoaching en systemisch coachen. Mindfulness, Transactionele Analyse, RET, Voice Dialogue, Enneagram, MBTI, Talking Stick.

Meerwaarde en wendbaarheid naar doelgroepen/klanten - Teamcoach zelforganiserende teams 

Succesfactoren High Performance Teams en Organisaties naar klanten/doelgroepen, Vertrouwen en veiligheid - Progressiegericht werken en coachen naar gewenste verandering/challenge, doelen en gedrag - Lerende en innoverende mindset en tools - De moed om "fouten" en successen te delen en van te leren - Ervarend leren: leren door (anders) te doen! Krachtbronnen waarderend te coachen en (meer) in te zetten -Tools

Progressiegericht coachen leer- en verbetercultuur - (Team)Coaching/Training Tools

Zelforganiserende teams: lerende innoverende mindset: meerwaarde en wendbaarheid naar klanten en doelgroepen. Coachen lerende en/of zelforganiserende teams op succesfactoren, veerkracht, performance, samenwerking en eigen regie, verantwoordelijkheid, besluitvorming, teamontwikkeling. Samen te bouwen aan een teamcultuur van vertrouwen en veiligheid. Teamcoaching: elkaar progressiegericht te coachen - waarderende professionele feedback - groeimindset. European Quality Award - Certificering.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.